ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย

ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย

ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)

Photos from ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย's post 18/12/2023

ด้วย เชค นาวัฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาร์ (His Highness Sheikh
Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๖๖ พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายความอาลัยแด่ เชค นาวัฟ อัลอะห์มัด
อัลญาบิร อัศเศาะบาษ์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในวันอังคารที่ ๑๙ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม
๒๕๖๖ รวม ๓ วันทำการ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา
ตามกำหนดวันดังกล่าว

06/12/2023
05/12/2023

จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลสูงอายุที่นำเข้ากรมบัญชีกลางเดือนนี้มีข้อผิดพลาดซึ่งทางกรมบัญชีกลางกำลังดำเนินการแก้ไขคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วและหน่วยงานจะสามารถเรียกใช้รายงานได้ในวันนี้ครับ(5/12/66) ถ้ายังไม่ครบ รอก่อน

28/11/2023

ประกาศเตือนสุดท้าย ยังเหลืออีก 6388 รายการ ตรวจกันด้วยนะ การแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล จำหน่ายและบันทึก งวดการจ่าย256612 (งบประมาณ 2567) ประจำเดือน ธันวาคม 2566 จะปิดการรับข้อมูล วันที่ 30 พฤษจิกายน 2566 เวลา 13:00 นาฬิกา เป็นต้นไป ตรวจสอบรายใหม่ การกดยืนยันที่ต้องยืนยัน ตรวจสอบคุณสมบัติหายได้แก้ไขแล้วหรือยัง
ตรวจสอบกันด้วย ว่ามีกลุ่มคุณสมบัติหาย ที่ลืมตรวจกันไหมเพรา ไม่อยากให้ท่านพลาดกันในเดือนหน้า ให้ลองไปเช็คข้อมูลหน่อยครับ(หน้าค้นหา)
คุณสมบัติ อาจจะหลุดหายไป (ค้นหาแบบเดิมไม่ได้แล้วนะ NULL ดูแบบใหม่ )
ให้ไปติ๊ก คุณสมบัติกลับมา กันด้วยนะครับ ไม่รู้ดู วิทีหาได้ ในลิ้ง https://www.facebook.com/welfare.dla.go.th/videos/711938680839382
แอดมินหน้ายักษ์/แอดมินตัวดำ
ชัช/ท๊อป สำนักพอชอ
@ไฮไลท์

21/11/2023

#ปรับเป็นพินัย
กรณีศึกษาการปรับเป็นพินัยให้นิติกรชำนาญการขึ้นไปปรับได้ งานใหม่เข้ามา ภาษีโรงเรือนก็ มีภาษีที่ดินก็มาหอพักก็ด้วยนะ จะมีอะไรมาอีกหรือไม่ไปตามดูครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

1.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12560.pdf

2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12561.pdf

3.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12539.pdf

4.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12562.pdf

5.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12606.pdf

6.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12604.pdf

7.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12605.pdf

8.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12603.pdf

9.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12593.pdf

10.ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/7891.pdf

11.ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/7489.pdf

12.ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/7360.pdf

13.ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองหนองกี่ (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/7813.pdf

14.ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/8516.pdf

15.ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12672.pdf

16.ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/7750.pdf

17.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/8581.pdf

18.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12489.pdf

19. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 101/1 และมาตรา 101/2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ค้นโดยนิติกรพร)https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/12509.pdf

ratchakitcha.soc.go.th

17/11/2023

กรณีตัวอย่างของพลเมืองดี ที่ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543

✔✔กรณีตัวอย่างของพลเมืองดี ที่ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543

Photos from ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย's post 11/11/2023

ในนามของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียกับครอบครัวพี่หน่อย อบต.ช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล
และพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)
นางธนาวดี เสนาบุตร (หน่อย)

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระราชทานเพลิงศพ
ณ เมรุวัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์

27/10/2023

ประธานชัช พร้อม

ด้วยแรงสนับสนุนชมรม ผมขออาสา

พวกเราว่าไงครับ

เป็นประธานสหกรณ์องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจำกัด

ชัชวาลย์วงศ์สวรรค์
ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

นายชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ว่าที่ผู้สมัครประธานสหกรณ์องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจำกัด

ขอบคุณครับ

20/10/2023

#รู้ยังเมื่องบ63ตรวจได้ทุกหน่วย
แต่ปัจจุบันบก.ตรวจสอบได้เฉพาะเบี้ยหวัดบำนาญของส่วนราชการที่จ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางเท่านั้น

19/10/2023

หรือ อปท.จะเอาเบี้ยยังชีพ กลับมาเบิกจ่ายเองดีไหม ยืมจมูกคนอื่นหายใจ อะไรก็ติดขัดไปหมด อะไรก็ไม่ได้ หลายขั้นตอนอีก ( #เบิกจ่ายแทน)

19/10/2023

เดือนตุลาคม 2566 เด้อพี่น้อง อย่ารอช้า รีบไปตรวจหน่อย

เป็นไปตามระเบียบข้อ 8

เมนู ข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง
งวดที่ จ่าย 256610 ผลการตรวจสอบ : #ไม่จ่าย
คือเดือน ตุลาคม 2566 งบประมาณ 2567

ทั้งผู้สูงอายุ และคนพิการ
ถ้าระบบมันขึ้นว่า #ย้ายภูมิลำเนา/ข้อมูลพื้นที่ไม่ตรงปค.

ขอให้ดำเนินการ
1.เข้าไปเพิ่มคุณสมบัติก่อน
2.เข้าไปจำหน่ายย้าย
3.ให้ทำหนังสือผู้สูงอายุนั้นยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ อปท. แห่งใหม่
4.แจ้งไปยัง อปท. ซึ่งเป็นภูมิลำเนาแห่งใหม่ของผู้สูงอายุเพื่อให้แจ้งผู้สูงอายุยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ อปท. แห่งใหม่ / ให้ อปท.แห่งใหม่บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.ทันที ให้ครบถ้วนทุกรายการ
5.ถ้าไปยืนยันสิทธิภายใน 31 ตุลาคม 2566 และ อปท.แห่งใหม่บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.ทันที ครบถ้วนทุกรายการ #ระบบจะดึงไปจ่ายเดือนพฤศจิกายน2566 ทันที

#ถ้าทำผิดชีวิตจะเปลี่ยน

สำหรับเดือนนี้ ผู้สูงอายุคนพิการ ใช้หลักการเดียวกันนะครับ

ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.
19/10/66
แอดมินหน้ายักษ์/แอดมินตัวดำ

18/10/2023

สนใจสนับสนุนได้ครับ

17/10/2023

วันนี้เหนื่อย คืนนี้พัก พรุ่งนี้สู้
อย่าอุดอู้ อยู่ที่เดิม ไม่ไปไหน
สู้ให้สุด คำว่ายอม โยนทิ้งไป
สู้สุดใจ อย่าปล่อยให้ ใจอ่อนเเอ

16/10/2023

‼️ทักสอบถามเจ้าหน้าที่‼️
📌🆔0821425246📌

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

อบรมระเบียบเบี้ยยังชีพฉบับใหม่ล่าสุด 2566
*******************************
🚩(อีสานบ้านเฮา) รุ่นที่ 1 วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

📌ช่องทางด่วนสมัคร : https://forms.gle/iEHsiWBe4DHajUsi8

🚩ดาวโหลดโครงการฯ รุ่นที่ 1 อุบลราชธานี
https://drive.google.com/file/d/1o3bcnm-P2hXU_lOstvav7d0W8l4bPQ2E/view?usp=sharing
*******************************

🚩(อีสานบ้านเฮา)รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

📌ช่องทางด่วนสมัคร : https://forms.gle/Mz8JkicjqAbBydwt8

*******************************
🚩ดาวโหลดโครงการฯ รุ่นที่ 2 อุดรธานี 📌
https://drive.google.com/file/d/1nG1-j8_K0bXV0PSUH_IS0NwZCWcw0Mr0/view?usp=sharing
*******************************
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
👉🏼 add line : 0821425246
พิมชื่อ สกุล ตำแหน่ง หน่วยงานสังกัด อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ส่งทางไลน์นี้ได้คะ
👉🏼 E-mail : [email protected]
👉🏼เบอร์โทร : 082-1425246

16/10/2023

new-ชมรมพัฒนาชุมชนฯ ภาคอีสาน และ ม.บูรพา

📌ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วม📌
📍📍โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และการเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณ”

🎯ดาวน์โหลดโครงการ 🎯
https://shorturl.asia/qzrXh

สมัครออนไลน์
⬇️เพื่อความถูกต้อง
⬇️ในการออกใบเสร็จ
👇🏻👇🏻กดลิงค์👇🏻👇🏻

🦚รุ่นที่ 1 จังหวัดสุโขทัย
https://shorturl.asia/EGWQY

🦚รุ่นที่ 2 จังหวัดเลย
https://shorturl.asia/vxa5D

🦚รุ่นที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
https://shorturl.asia/wWCk5

🦚รุ่นที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
https://shorturl.asia/mDw5a

🦚รุ่นที่ 5 จังหวัดสกลนคร
https://shorturl.asia/bec2q

🦚รุ่นที่ 6 จังหวัดนครสวรรค์
https://shorturl.asia/GAgqm

🦚รุ่นที่ 7 จังหวัดบุรีรัมย์
https://shorturl.asia/dJhVi

16/10/2023

ถาม ......จะสอบถามการโอนเงินเบี้ยยังชีพคะ เนื่องจากผู้สูงอายุมาแจ้งย้ายลงทะเบียนกับทาง อบต.เมื่อม.ค. ที่ผ่านมาคะ แต่เดือนต.ค.นี้ ผู้สูงอายุต้องได้รับเงินเดือนแรก แต่ไม่มีการโอนเงินเข้าบช.ผู้สูงอายุ
จะหาสาเหตุหรือต้องดำเนินการอย่างไรคะ
ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ผส. เกิด 01/10/2506

ตอบ ตามรูปภาพ ให้ภาพเล่าเรื่อง

ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.
แอดมินหน้ายักษ์
16/10/66

16/10/2023

ถาม ... กรณีผู้สูงอายุย้ายออกในปีงบประมาณ2566
แต่ย้ายกลับมา 16 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2567
ต้องทำยังไงครับ ? โดยที่ตอนย้ายออกไม่ได้ไปลงทะเบียนใน อปท. แห่งใหม่

ตอบ .....รับยืนยันสิทธิ เดือนตุลาคม 2566ครับ/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 /ในระบบ จำหน่ายย้าย/ลบออก /บันทึกเข้าไปใหม่ ครับ ระบบจะดึงไปจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2566 ครับ ส่วนเดือน ตุลาคม 2566 เสียสิทธิ 1 เดือน ครับ (ลงเดือนนี้รับเงินเดือนถัดไปครับ)

ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.
แอดมินหน้ายักษ์
16/10/66

16/10/2023

# # # กระทู่นี้ ตอบคำถามคนที่ถามว่าเดือนพฤศจิกายน 2566 จะมี้ปิดเมนูย้อนหลังหรือไม่ครับ

# # # #งบ 68 ลงระบบได้ครับ เพราะว่าระบบรับถึง 1 กันยายน 2508 แต่ข้อความ/ภาพนี้ อธิบายคนที่ถามเรื่องระบบ 67 ว่ามีเปิดย้อนเดือนพฤศจิกายน เหมือนเมื่อก่อนไหมครับ

………

รู้ยัง บอกแล้วนะ ไม่เข้าใจถามในกลุ่มไลน์นะคนทำงาน

เพราะว่าบางคำตอบ เป็นเทคนิค ครับ

1.ระบบสารสนเทศเป็นของปีงบ 67 ไม่ใช่ปีงบ 68
2.ระบบ ผส./พก/เอดส์ เป็นระบบปีงบประมาณปัจจุบัน
3.เดือนพฤศจิกายน 2566 ไม่มีเปิดเมนูย้อนหลังแล้วนะ
4.ถ้าอายุ 60+ บันทึกเดือนนี้ เดือนหน้าระบบดึงไปจ่ายเลย
5.ถ้าจะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ มาลงทะเบียนเดือนนี้ ก็จ่ายแบบ HBD
โปรดศึกษา รายละเอียดระเบียบและหนังสือสั่งการดีๆ
โปรดติดตามชมรมฯติดๆๆๆ

แอดมินหน้ายักษ์/แอดมินตัวดำ

16/10/66

11/10/2023

เวลาแอดมินโพสต์ว่า ไม่ต้องตกใจนะ ปรากฎว่าพวกเราก็จะตกใจกันทุกคน เพราะว่าอะไร?

10/10/2023

#เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง ในเดือนตุลาคม 2566

การแก้ไขระบบ คือ ลบออก บันทึกเลขที่ถูกเข้าไปใหม่ หน้าเพิ่มข้อมูลปัจจุบัน เดือนหน้าผส. ก็ได้เงินปกติ ระบบเริ่มจ่ายเดือน พย 66 เป็นต้นไป (ไม่ต้องระบบเปิดให้บันทึกย้อน เพราะว่า ปีนี้เป็นต้นไป ไม่มีเมนูย้อนหลังแล้ว เพราะว่าระบบ ปัจจุบัน คือ ระบบ ปีงบประมาณ 2567 อยู่แล้ว ครับ)

ในเดือน ตุลาคม 2566 ก็ใช้เงิน อปท. จ่าย ตาม นส 24 พย 65 ข้อ 8.1

หมายเหตุ
แล้วถ้ากรณีบัตรประชาชนของผู้รับแทน ไม่ถูก สามารถแก้ไข แล้วกดยืนยันได้เลยเพื่อรอตกเบิกเดือนหน้า ครับ

ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.
แอดมินหน้ายักษ์
10/10/2566

Photos from ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย's post 10/10/2023

กรณีที่ข้อมูลของพวกเรายืนยันว่าเขา #รับบำเหน็จก้อนเดียว

#ไม่ได้รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือนหรือบำนาญพิเศษ

สรุปจากที่ชมรมฯคุยกับ กรม บก.แล้ว พบว่าตรวจสอบระบบบำนาญแล้ว
พบว่ามีการอนุมัติสั่งจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างแล้วก่อน 30 กันยายน 2566 แล้ว
แต่ที่ระบบยังฟ้องว่ารับบำนาญกรมบัญชีกลาง น่าจะเกิดจากระบบบำนาญ (D-Pension) ดึงข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ณ วันที่ 30 ก.ย.66 ส่งให้ระบบ e-SW
ซึ่ง ณ วันที่ 30 ก.ย. 66 ยังคงมีสถานะเป็นข้าราชการการและลูกจ้างประจำ ทำให้ระบบ e-SW ระงับการจ่าย และฟ้องว่ารับบำนาญกรมบัญชีกลางครับ

ดังนั้น จึงขอให้ใช้เงิน อปท.เบิกจ่าย ตาม หนังสือ 24 พย 65 /ว3846ข้อ 8.5 ครับ

และให้รีบไปเพิ่มคุณสมบัติ ที่หายจากระบบด้วยครับ และเดือนหน้าระบบจะดึงไปจ่ายปกติ ครับ

#ซึ่งกรณีเช่นนี้เคยประสานแจ้งกรม บก.เพื่อ แจ้งทีมระบบบำนาญแล้วให้ส่งข้อมูล ณ วันที่ 1 ของเดือน ให้ระบบ e-SW ครับ

เอาตามนี้ไปก่อนนะ แก้ไขกันเป็นเรื่องๆไป (แชร์ลิ้งค์นะ อย่าก๊อปข้อความไป เผื่อมาเพิ่มอะไรอีก)

ชมรมพัฒนาชุมชน อปท. แห่งประเทศไทย
แอดมินหน้ายักษ์
10/10/2566

Photos from ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย's post 10/10/2023

ย้ำเตือน ว่าถ้าระบบ ขึ้น

บำนาญ ทะเบียนบ้านกลาง ย้ายภูมิลำเนา

ตรวจคุณสมบัติด้วย คุณสมบัติหาย ครับ

แก้ไขโดยการไปเข้าระบบเบี้ย แก้ไข เพิ่มคุณสมบัติครับ

05/10/2023

ยืนยันสิทธิ = ลงทะเบียน&ขึ้นทะเบียน #ส่วนยืนยันตัวตนไม่ต้องทำตั้งแต่งบ 64 ละครับ ตามหนังสือ 25 สค 63
#คนทำเบี้ยจะได้ไม่งง

02/10/2023

เวลา 16.30น.
2/10/66
ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ
จะปิดเพื่อปรับปรุงระบบ

Photos from ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย's post 02/10/2023

กรณีคนพิการหรือผู้สูงอายุไม่มีในระบบสารสนเทศ หรือมีแต่ไม่ถูกดึงไปจ่าย #ซึ่งอาจจะเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบสารสนเทศหรือเกิดข้อผิดพลาดของเราเองก็แล้วแต่

แก้ไขโดยการใช้เงินรายได้ รายรับ ของ อปท.จ่ายไปพลางก่อน ตามสิทธิที่ประชาชนจะได้รับ โดยจ่ายตามประกาศบัญชีรายชื่อ(แปลว่าเราต้องมีรายชื่อเขาที่เราประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน๒๕๖๖) ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๓๘๔๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ข้อ ๘.๑ ครับ

ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย
๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
แอดมินหน้ายักษ์/แอดมินตัวดำ
ชัช/ท๊อป สำนักพอชอ

Photos from ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย's post 02/10/2023

http://welfare.dla.go.th

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิด ให้บริการ ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ซึ่งตามระเบียบฉบับใหม่ พวกเราก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่า
๑.การลงทะเบียน(ยืนยันสิทธิ)และการรับเงินมีการเปลี่ยนไป
#จากที่ลงทะเบียนแบบล่วงหน้าหนึ่งปีงบประมาณ ก็เปลี่ยนมาลงทะเบียน(ยืนยันสิทธิ)
#กลุ่มที่มีอายุครบ ลงทะเบียน(ยืนยันสิทธิ)เดือนนี้รับเงินเดือนถัดไป (เหมือนพิการ)
ส่วนคนที่จะมีสิทธิรับเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๗และปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ก็มาลงทะเบียนล่วงหน้าได้ เหมือนเดิม หรือที่เราเรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มHBD ( #จะมีอายุครบ)
๒.ระบบสารสนเทศ ก็จะปรับไปด้วย แปลว่าระบบสารสนเทศ เมื่อ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เราใช้เป็นการลงทะเบียน ปีงบประมาณ๒๕๖๗ เปิดรับลงทะเบียนคนที่เกิดก่อน ๒กันยายน ๒๕๐๗ แต่ในเมื่อระเบียบฯเปลี่ยน ระบบก็เปลี่ยนไปด้วยครับ
ดังนั้น
#ระบบที่จะเปิด๒ตุลาคม๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ #ระบบก็จะปรับมาเป็นงบประมาณ๒๕๖๗อีกครั้ง ( #เบิ้ลงบ๖๗อีกครั้งตามระเบียบ๒๕๖๖) ก็เปิดรับลงทะเบียนคนที่เกิดก่อน ๒กันยายน๒๕๐๗อีกครั้ง
ส่วนคนที่เกิด ๒กันยายน๒๕๐๗-๑กันยายน๒๕๐๘ ก็ยังสามารถลงทะเบียน(ยืนยันสิทธิ) ในปีงบประมาณ๒๕๖๘ในระบบสารสนเทศฯได้ล่วงหน้า ครับ
#อายุในระบบจะปรับตามระเบียบข้อ ๙
#ระบบเป็นระบบเรียลไทม์ Real-Time ถ้ามีคนอายุ๖๐+ มาลงทะเบียนเดือนนี้ ระบบก็จะดึงไปจ่ายเดือนถัดไปทันที ก็คล้ายๆกับพิการ (แต่หน้ารายงานก็ยังต้องรอประมวลผลอยู่เช่นเดิม ซึ่งเป็นหน้ารายงานใหม่)
#ระบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างติดขัดบ้างก็ขออภัยล่วงหน้า แต่ชมรมฯก็พยายามคุยกับแอดมินและกรมฯให้ปรับตรงใจผู้ใช้งานมากที่สุด

ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
แอดมินหน้ายักษ์/แอดมินตัวดำ
ชัช /ท๊อป สำนักพอชอ

01/10/2023

ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียน(ยืนยันสิทธิ)ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น. ของวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เนื่องจากระบบสารสนเทศฯได้ปิดระบบฯเพื่อดึงข้อมูลไปจ่ายเงินเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น
๑.ประชาชนมาลงทะเบียน(ยืนยันสิทธิ) ถูกต้องตามระเบียบ ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๐๖ เขาจะมีสิทธิรับเงินเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จาก อปท.ที่รับลงทะเบียน(ยืนยันสิทธิ) แก้ไขโดยการใช้เงินรายได้ รายรับ ของ อปท.จ่ายไปพลางก่อน ตามสิทธิที่ประชาชนจะได้รับ โดยจ่ายตามประกาศบัญชีรายชื่อ(แปลว่าเราต้องมีรายชื่อเขาที่เราประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน๒๕๖๖) ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๓๘๔๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ข้อ ๘.๑ แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุ ที่เกิด ตั้งแต่ ๒ ตุลาคม ๒๕๐๖ มา ลงทะเบียน(ยืนยันสิทธิ) เขาจะมีสิทธิรับเงินจากเราในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังนั้น ให้เราบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการในระบบสารสนเทศฯ ทันที ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๐๐น.(ดังนั้น ควรบันทึก ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เลยครับ จะได้ไม่พลาดอีก)
๒.คนที่เลขบัประจำตัวประชาชนผิด แล้วระบบไม่ดึงไปจ่าย ซึ่งเขาจะมีสิทธิรับเงินเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จาก อปท.ที่รับลงทะเบียน(ยืนยันสิทธิ) แก้ไขโดยการใช้เงินรายได้ รายรับ ของ อปท.จ่ายไปพลางก่อน ตามสิทธิที่ประชาชนจะได้รับ โดยจ่ายตามประกาศบัญชีรายชื่อ(แปลว่าเราต้องมีรายชื่อเขาที่เราประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน๒๕๖๖) ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๓๘๔๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ข้อ ๘.๑

ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
อาจารย์ชัช สำนักชมรมพอชอ / ระวังอาจารย์บางสำนักเอาข้อมูลไปแปลงแล้วเอาไปสื่อสารนะจ๊ะ

Photos from ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย's post 01/10/2023

#รู้ยัง
ระบบเบี้ยยังชีพ เปิด ระบบ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เปิดแล้วนะ มีหน้ารายงานใหม่ ด้วย รอเปิดให้ใช้งาน

29/09/2023

สิ้นปีงบประมาณ
29/9/66 เวลา13.00น. ระเบียบเบี้ยยังชีพ #ปิด

#ตอนนี้หน้ารายงาน รอ 10.30น. เลือก2567/09

27/09/2023

ใครใช้เงิน อปท.สำรองจ่าย ตาม นส. 24 พ.ย.2565 ไปพลางก่อนแล้ว

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม
https://www.dla.go.th/upload/document/type2/2566/9/30044_1_1695627035383.pdf?time=1695696269156
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
https://www.dla.go.th/upload/document/type2/2566/9/30044_2_1695627035446.xlsx?time=1695696269156

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม
https://www.dla.go.th/upload/document/type2/2566/9/30050_1_1695631632877.pdf?time=1695696269156
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
https://www.dla.go.th/upload/document/type2/2566/9/30050_2_1695631662372.xlsx?time=1695696269156

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม
https://www.dla.go.th/upload/document/type2/2566/9/30049_1_1695631225155.pdf?time=1695696269156
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
https://www.dla.go.th/upload/document/type2/2566/9/30049_2_1695631243741.xlsx?time=1695696269156

ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
26 กันยายน 2566

www.dla.go.th

27/09/2023

#เบี้ยยังชีพ
ทต / อบต เงินเหลือจ่ายงวดที่ 13 กรมบัญชีกลางโอนมาให้เป็นที่เรียบร้อย
ทม/ทน ดำเนินการดึงเงินจากระบบ gF มาได้เลยภายใน29/9/66

ใครใช้เงิน อปท.จ่าย ผส. ตามข้อ 7 ก็เอาไปชดใช้ ใครไม่ได้เอาไปจ่ายก็รีบเบิกนะครับ

แบบตอบรับออนไลน์..โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ 27/09/2023

📌ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วม📌
📍📍โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และการเตรียมความพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณ”

🎯ดาวน์โหลดโครงการ 🎯
https://shorturl.asia/qzrXh

สมัครออนไลน์
⬇️เพื่อความถูกต้อง
⬇️ในการออกใบเสร็จ
👇🏻👇🏻กดลิงค์👇🏻👇🏻

🦚รุ่นที่ 1 จังหวัดสุโขทัย
https://shorturl.asia/EGWQY

🦚รุ่นที่ 2 จังหวัดเลย
https://shorturl.asia/vxa5D

🦚รุ่นที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
https://shorturl.asia/wWCk5

🦚รุ่นที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
https://shorturl.asia/mDw5a

🦚รุ่นที่ 5 จังหวัดสกลนคร
https://shorturl.asia/bec2q

🦚รุ่นที่ 6 จังหวัดนครสวรรค์
https://shorturl.asia/GAgqm

🦚รุ่นที่ 7 จังหวัดบุรีรัมย์
https://shorturl.asia/dJhVi

แบบตอบรับออนไลน์..โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบ

19/09/2023

ถามว่า

ตามพระราชบัญญัติการจะซื้อจะจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 มาตรา 4 ราคากลาง (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

สืบจากไหน

1.บริษัทผู้ผลิต

3.บริษัทที่จำหน่าย(พ่อค้าคนกลาง)

ท้องตลาด ที่ตลาดหรือผู้ผลิต

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Phitsanulok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

โปรดรักเราในวันที่เราไม่น่ารัก…ชมรมเรามีคนเยอะมีคณะกรรมการมาจากทุกภาค  กรรมการชมรมก็ไม่ได้น่ารักทุกวัน มันจะมีวันที่น่า...
มีเสื้อแล้ว ก็ต้องมีแก้วด้วย ครบเซตไปเลยจร้าาาาแฟนพันธุ์แท้ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.แห่งประเทศไทยห้ามพลาดนะจ๊ะ 😜❤️😜📍ปักหมุดรอเ...
สอบถามกรณี ผู้สูงอายุได้รับแต่งตั้งเป็น ผช.ผญบ.ตั้งแต่สิงหาคม 64 แต่เพิ่งตรวจเจอเมื่อ ตุลาคม 64 และดำเนินการระงับการจ่าย...
อย่าใจดำกับเพื่อนระวังเกิดปัญหา กรณีผู้สูงอายุย้ายไปคนพิการ ระวังเงินคนผู้สูงอายุหายไปhttps://youtu.be/up0r71C7o9U
จ่ายเงิน ซ้ำซ้อน ในระบบขึ้นมาแบบนี้แก้ไขอย่างไรกันดีhttps://youtu.be/IYHOdcJ8Na0
....งานใคร งานไหน  ก็สำคัญต้องช่วยกัน  พัฒนา  ให้สำเร็จแม้จะเหน็จ  จะเหนื่อย  สักปานไหนจะอยู่ใกล้  อยู่ไกล  เรา...
#คำว่าเพื่อนต้องช่วยเพื่อน#ไม่ว่าจะช่วยแบบไหนก็ต้องช่วย#ช่วยแบบรู้และช่วยแบบไม่รู้ก็ถือว่าช่วย#คนที่ไม่ช่วยก็ไม่ควรที่จะ...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

72 ม. 10 ตำบลหัวรอ
Phitsanulok
65000

Phitsanulok องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Kanom Kanom
48
Phitsanulok, 52000

https://bit.ly/3KW8djx

Best-Dame-HCQC342340 Best-Dame-HCQC342340
39/5
Phitsanulok, 65000

เพจนี้เป็นพื้นที่ส่วนรวมในการแลกเปลี่ยนความเห็น และภาพ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ

จิตอาสาหมาแมวพิศณุโลกย์ บางแก้วเมตตาธรรมทีมใหม่ จิตอาสาหมาแมวพิศณุโลกย์ บางแก้วเมตตาธรรมทีมใหม่
เลี่ยงเมือง
Phitsanulok, 65000

จิตอาสาคนมีน้อยอาจช่วยไม่ทั่วถึงนะครับ

Kookkai Store 02 Kookkai Store 02
2243
Phitsanulok, 65000

Boom Gluta บูม กลูตา ขาว ใส มี ออล่า รับตัวแทน ติดบริษัท V.140015 Boom Gluta บูม กลูตา ขาว ใส มี ออล่า รับตัวแทน ติดบริษัท V.140015
9/25 ม. 4
Phitsanulok, 65000

Boom Gluta บูม กลูตา ขาว ใส มี ออล่า รับตัวแ?

Forasia - Foundation for Advanced Research on Asian Societies Forasia - Foundation for Advanced Research on Asian Societies
199/210 K-Hall Properties
Phitsanulok, 65000

มูลนิธิเพื่อการวิจัยสังคมเอเชีย - ว?

Phubosung : ชมรมภูบ่สูง Phubosung : ชมรมภูบ่สูง
ร้านเกรียงไกรประดับยนต์
Phitsanulok, 65000

"เราเรียนรู้ที่จะให้ ไม่ใช่เพราะเรามีมากมาย แต่เรียนรู้ที่จะให้เพราะรู้ดีว่าการไม่มี มันเป็นอย่างไร"

Boom D-NAX บูม ดีแนกซ์ เพจหลัก-รับตัวแทนรายใหญ่ติดบริษัท V.140015 Boom D-NAX บูม ดีแนกซ์ เพจหลัก-รับตัวแทนรายใหญ่ติดบริษัท V.140015
9/25 ม. 3
Phitsanulok, 65000

Boom D-MAX บูม ดีแนกซ์ เพจหลัก-รับตัวแทนรายใหญ่ติดบริษัท ไม่ต้องสต็อกสินค้า

Connext - For The Next Generation Connext - For The Next Generation
Naresuan University
Phitsanulok, 65000

Connext Community is created by Thai Care Institute for Society (Public Benefit Organisation ) Our

หมากำพร้า หมากำพร้า
Phitsanulok

ช่วยเหลือน้องหมากำพร้าของหลวงพ่อมานิจ

Boom D-NAX ดีแนกซ์ ชะลอวัย ขายดีอันดับ1 นำเข้าจากอเมริกา V.140015 Boom D-NAX ดีแนกซ์ ชะลอวัย ขายดีอันดับ1 นำเข้าจากอเมริกา V.140015
9/25 ม. 4
Phitsanulok, 65000

Boom D-NAX ดีแนกซ์ ชะลอวัย ขายดีอันดับ1 นำเ?