NU-Logistics

NU-Logistics

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

งานจัดการโครงการและฝึกอบรม
งานจัดการโครงการและฝึกอบรม
Naresuan University
The Institute for Fundamental Study
The Institute for Fundamental Study
Naresuan University
DRI Naresuan University
DRI Naresuan University
ชั้น 4 อาคารมหาธรรมราชา เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิ, Pitsanulok
GISTNU
GISTNU
สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยน
99 Moo 9 Tapho, Tha Thong
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มห
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มห
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, Muang Phitsanulok
Naresuan University International College
Naresuan University International College
Naresuan University, Muang Pitsanulok
สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสต
สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศ
Naresuan University, Muang Phitsanulok
Student Services Information Desk: SSiD
Student Services Information Desk: SSiD
QS Building, Naresuan University
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยน
มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก, Muang Phitsanulok
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มห
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มห
พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร
ประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร, Muang Phitsanulok
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรม
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรม
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง, Amphoe Mueang Phitsanulok

ความคิดเห็น

Fc พี่ๆค้าบ
The 2nd LIMAC: LIMEC towards sustainable development goals @ NU

Abstract submission: Now - Jun 15, 2018
To all respectable teachers of NU-Logistics, I am grateful to be your student. Thank you for challenging me to be my best and instilling in me a passion for learning. Happy Teachers Day!

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
http://ldsc.nu.ac.th สร้างผู้นำทางความคิด และนักบริหาร
รองรับระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เปิดเหมือนปกติ

08/03/2022

📚🧪กิจกรรม ธีม 3 พลิกโฉมงานวิจัยตอบโจทย์เป้าหมายของคณะฯ🧪📚

📆 วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565
📍 ห้องประชุม 210 อาคารเอกาทศรถ, คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
⏰ เวลา 13:00-16:00 น.
👨🏻‍🏫 โดย ดร.ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา และ นางสาวเอมอร สารเถื่อนแก้ว
👩🏻‍💻 โดย นางสาวสุนิษา แสนศรี (นักวิจัย)

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมธีม 3 พลิกโฉมงานวิจัยตอบโจทย์เป้าหมายของคณะฯ ในวันและเวลาข้างต้น

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
✅ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงเป้าหมายงานวิจัยของคณะฯ
✅ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ : https://forms.gle/2TyVaZU1NHDa5qKE8

#เรียนโลจิสติกส์เรียนมอนอ #nulsdc #nulogistics
🚙🚗🚌🚛🚚🚋🚞🚝✈️🛳⛴

04/03/2022

⭐เรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาจากทาง MILLION CLIQUE CLUB ⭐

📌ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
⏰ เวลา 19.00 น.
🪙 LIVE "CRYPTOCURRENCY IN YOUR BUSINESS การนำเอาcryptocurrency มาใช้ในธุรกิจ​ควบคู่ไปกับการติดอาวุธคู่ SME ด้วยการจัดการโลจิสติกส์ ในยุค New Normal กับ​ การลงทุนในช่วงกระแสโลกาภิวัฒน์ด้วยกองทุน ​Private​ Equity​ ของ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลในประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ"💰💵
***กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังบรรยาย***
📍 https://forms.gle/ZDhLrYbseZ6xfFNq8
*หมายเหตุ link สำหรับเข้ารับฟังบรรยายจะจัดส่งผ่าน E-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้ค่ะ
หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 063-9876593 📲
🟢Guest Speaker🟢
🎤คุณนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล
ㆍผู้เชี่ยวชาญด้าน Cryptocurrency
ㆍผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
ㆍที่ปรึกษากรมเทคโนโลยีสารสูนเทศและอวกาศกลาโหม (ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์)
ㆍที่ปรึกษาพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
ㆍอุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ㆍที่ปรึกษาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย
ㆍFounder of Block Insight by A.Fon
🎤 ผศ.ดร.วัชรพล สุขโหตุ
ㆍคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิตอลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ㆍอาจารย์พิเศษ NIDA Business School หลักสูตร FLEXIBLE MBA Program วิชา Business Process Reengineering
ㆍB.E. Mechanical Engineering, Kasetsart University
ㆍM.E. in Industrial Engineering Houston, Texas
ㆍPh.D. in Industrial Engineering Texas A&M University, College Station, Texas
🎤ผศ.ดร. อธิศานต์ วายุภาพ
ㆍผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ㆍผู้ตรวจประเมินและอนุกรรมการด้านเทคนิค รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ㆍผู้เชี่ยวชาญด้าน Information Security และ Cyber Security (CISA) จาก ISACA
ㆍ6 Sigma Black Belt จาก Institute of Industrial Engineer, USA
🟠 Moderators🟠
1) คุณสาลินี ปันยารชุน
CMO KBI International Thai China Terminal
2) อาจารย์พชร แก้วนุกูล
B.ACC (THAMMASAT), ECONOMIC RESEARCH, CHUO UNIVERSITY, JAPAN MBA, MA (MANAGEMENT) NIDA
Executive vice president
(Cross Border Investment Banking and listing in 1st tier of capital market namely London,Singapore Hong Kong, U.S., and Australia)
และ คณะทีมงานผู้บริหาร Million Clique Club
ขอบคุณค่ะ 🙏🏻🙂😎 #threesixoacademy #millionclique #millioncliqueclub

04/03/2022

📋✒️ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา2565✒️ 📋

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

📌ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2565📌

ขั้นตอนดังนี้ 📝
1. ดาวน์โหลดหรือขอใบสมัคร ได้ผ่าน
☑️ Direct Message Facebook
☑️ Instagram : nulogistics
☑️ Tiktok : nulogistics
☑️ Website : https://ldsc.nu.ac.th/?page_id=1912

2. เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้ว ส่งกลับมาที่ 📧 : [email protected]

#เรียนโลจิสติกส์เรียนมอนอ #nuldsc #nulogistics

🚙🚌🚎🚛🚚🚄🚝🚋

Photos from NU-Logistics's post 02/03/2022

📈👍🏻โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ👍🏻📈

📆 วันพุธ ที่2 มีนาคม 2565
⏰ 9:00-12:00 และ 13:00-16:30 น.
📍 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน อาคารเอกาทศรถ

วันนี้ ทางคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน🚚✈️🛳 ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ📚 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์👨🏻‍🏫🧑🏻‍🏫👩🏻‍🏫ในคณะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ 📋ขั้นตอนในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ จากวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง

1. ช่วงเช้า🌄สำหรับคณาจารย์สายวิชาการ👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫🧑🏻‍🏫
2. ช่วงบ่าย🌇สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน🧑🏻‍💻👩🏻‍💻👨🏻‍💻

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
✳️เพื่อให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์ที่ต้องการขอตำแหน่งทางวิชาการ
✳️เพื่อให้คำปรึกษาในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
✳️เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
✳️เพื่อลดระยะเวลาในการแก้ไขชิ้นงานของคณาจารย์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

❤️❤️ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้คณาจารย์ในคณะเห็นความสำคัญและเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ❤️❤️

#nulogistics #nuldsc #เรียนโลจิสติกส์เรียนมอนอ

🚌🚙🚎🚛🚚🚃🚋🚡🚠🚄✈️🛳⛴🚢

Photos from NU-Logistics's post 28/02/2022

🎉📢NU-Logistics x Wisdom V Academy📢🎉

📆 วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
⏰ 16:00-17:00 น
📍 ห้อง 204 คณะโลจิสติกน์และดิจิทัลซัพพลายเชน อาคารเอกาทศรถ

🎊🎊จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว! สำหรับกิจกรรมแนะแนวและแนะนำคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสถาบันWisdom V Academy โดยมีเหล่าคณาจารย์จากคณะ เป็นวิทยากร ได้แก่
1. ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต👩🏼‍🏫
2. ดร.สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ 👩🏻‍🏫
และน้องไตเติ้ล นิสิตคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 👨🏻‍🎓 ❤️❤️❤️พวกเราชาวครอบครัวโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้เป็นตัวเลือกอันดับ1 👆🏻🎉สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อปี 2565 🧑🏻‍💻👩🏻‍💻👨🏻‍💻

ต้องเป็นนัมเบอร์วันนะน้องนะ นัมเบอร์วันปังปุริเยสืบไปค่า 👆🏻🎉🎉

‼️‼️สำหรับการดูย้อนหลัง สามารถดูได้ที่ลิงค์นี้เลยค่ะ :
https://www.facebook.com/wisdomVacademy/videos/1162346857844766/

#เรียนโลจิสติกส์เรียนมอนอ #nuldsc #nulogistics

🚌🚙🚒🚛🚚🚟🚠🚝🚄✈️🛳⛴🚢

Photos from NU-Logistics's post 28/02/2022

📋📚โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ จัดซื้อไร้กังวล เบิกค่าฝึกอบรมจบในครั้งเดียว!📚📋

📆 วันจันทร์ ที่28 กุมภาพันธ์ 2565
⏰ 10:00-12:00 น.
📍ห้อง 210 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน อาคารเอกาทศรถ

วันนี้ ทางคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน งานการเงินและพัสดุ ได้จัดอบรมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ “💸จัดซื้อไร้กังวล เบิกค่าฝึกอบรมจบในครั้งเดียว💸” โดยมีผู้ให้ความรู้ได้แก่
1. คุณรุ่งทิวา แก้วมงคล (หัวหน้างานการเงินและพัสดุ)👩🏻‍💼
2. คุณกันยารัตน์ สมกุล (นักวิชาการเงินและบัญชี)👩🏽‍💼
3. คุณกุลพรภัสร์ สมรูป (นักวิชาการเงินและบัญชี)👩🏻‍💼
โดยมีวัตถุประสงค์✳️✳️
✅เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
✅เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร
✅เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องให้สามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม

โดยบรรยายใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. การเบิกจ่ายพัสดุ และ 3. การเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการประชุมในประเทศ ทำให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ในการทำเรื่องเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามกฏเกณฑ์ระเบียบ 🎊🎊🎉🎉

#nulogistics #nuldsc #เรียนโลจิสติกส์เรียนมอนอ
🚙🚌🚎🚒🚛🚚🚟🚞🚋🚄✈️⛴🛳

25/02/2022

❗️❗️อย่าลืมนะคะเด็กๆ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 ❗️❗️

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
1️ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th🔻🔻
2️ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Internet Banking, Mobile Banking, 💰เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะ 7-Eleven เท่านั้น) 💵
***25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565

#nulogistics #nuldsc #เรียนโลจิสติกส์เรียนมอนอ
🚗🚌🚎🚒🚛🚚🚃🚋🚞🚄✈️🛳⛴❗️❗️

21/02/2022

💙🧡ประกาศ กลุ่ม LINE TCAS 65🧡💙

พวกเราชาวครอบครัวโลจิสติกส์ตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้ต้อนรับและเจอกับน้องๆ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ปี65 ❤️❤️

หลังจากที่น้องๆ รายงานตัวแล้ว สามารถแสกนQR codeที่แนบไว้ หรือ คลิ๊ก ลิงค์นี้ : http://line.me/ti/g/e-hvqxIhW3
เพื่อเข้ากลุ่มนิสิตคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ปีการศึกษา2565 เพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูล ข่าว และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะนะคะ 💕💕

#nulogistics #nulogistics #เรียนโลจิสติกส์เรียนมอนอ

🚗🚙🚌🚎🚛🚚🚃🚋🚞✈️🛳⛴🚢

18/02/2022

❤️📢แนะแนวเพื่อวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยยุคใหม่" คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร📢❤️

📆28 กุมภาพันธ์ 2565
⏰เวลา 16.00-17.00 น.

อาจารย์ ดร.สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี👩🏻‍🏫👩🏻‍🏫
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ

เมื่อใกล้ถึงอีเว้นท์จะแจ้งลิงค์ให้ทราบอีกทีค่า❤️
_______________________________________________
พิเศษยังไง 🧐😊
✅ รู้ลึก รู้จริงเกณฑ์การรับเข้าจากอาจารย์วงใน สายตรง
✅ จะสอบติด ต้องรู้อะไรบ้าง
✅ อยากติดชัวร์ เตรียมตัวอย่างไร
✅ รอบพอร์ต ยื่นยังไง ตรงใจกรรมการ
✅ เกียรติบัตร ผลงาน แบบไหนติดชัวร์
✅ คณะไหนเหมาะกับเราชัวร์ๆ
✅ อยากติดรอบไหน เตรียมตัวยังไงบ้าง

#nulogistics #nuldsc #เรียนโลจิสติกส์เรียนมอนอ

16/02/2022

🙏🏻วันมาฆบูชา🙏🏻

วันมาฆบูชา ถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่หากปีใดมีอธิกมาส หรือมีเดือน ๘ สองหน (ปีอธิกมาส) วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนมาเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

#เรียนโลจิสติกส์เรียนมอนอ #nuldsc #nulogistics

Photos from NU-Logistics's post 15/02/2022

🌟❤️อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้โอวาทชาวคณะโลจิสติกสิ์และดิจิทัลซัพพลายเชน❤️🌟

📆 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
📍 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน,อาคารเอกาทศรถ
⏰ 16:00 น.

เมื่อวานนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี 👩🏻‍🏫(อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร) พร้อมด้วย ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ 👨🏻‍🏫(รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร) ได้เดินทางมาคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน อาคารเอกาทศรถ 🏫ห้อง 210 📚 เพื่อเยี่ยมเยียน และให้โอวาทเพื่อเป็นสร้างขวัญและกำลังใจ❤️ในการปฏิบัติราชการแก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนุบสนุน เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

ทางคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนยังส่งมองผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่นทั้ง 6️โครงการ แก่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี (อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร) อีกด้วย
1️. โครงการประชุมสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 🎊👏🎉
2️. กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน 🤗🌳🌲
3️. โครงการการศึกษาระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับกลุ่มประเทศภาคี ภายใต้ยุทธศาตร์ เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 🚃🚛🚚
4️. การศึกษาเพื่อยกระดับระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคทางเศรษฐกิจอิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS) 🚚🚛🚌
5️. การศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว-จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์) 🚄🚅🚈
6️. การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ 🚌🌲🚛

#nulogistics #nuldsc #เรียนโลจิสติกส์เรียนมอนอ
🚎🚐🚟🚛🚝🚌🚙🚠🚄🚢✈️

Photos from NU-Logistics's post 15/02/2022

📊👨🏻‍🏫ผู้บริหารนำเสนอแนวทางการบริหารงานคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน👨🏻‍🏫📊

📆 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
📍 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน,อาคารเอกาทศรถ
⏰ 14:00 น.

เมื่อวานนี้ ผศ.ดร.วัชรพล สุขโหตุ 👨🏻‍🏫(คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน) พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน👨🏻‍💻👨🏻‍🏫👩🏻‍💻 ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารนำเสนอแนวทางการบริหารงานคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน👍🏻👍🏻 ณ ห้องประชุม 210 เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารงานคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชนตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2565-2569 นำเสนอโดยคณะผู้บริหาร👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

1 ผศ.ดร.วัชรพล สุขโหตุ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
2 ดร.เจษฎา โพธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3 ผศ.ดร.กุลภา โสรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
4 ดร.ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5 ดร.ใกล้รุ่ง พรอนันต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ
6 ดร.ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
7 ดร.สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ
8 นางเพียงกานต์ เครือทอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (รายงานโดยดร.เจษฎา โพธิจันทร์)

#nulogistics #nuldsc #เรียนโลจิสติกส์เรียนมอนอ
🚎🚌🚙🚐🚛🚟🚠🚝🚄✈️🛳⛴🚢

Photos from NU-Logistics's post 15/02/2022

🙏🏻💛กิจกรรมทำบุญครบรอบ11 ปี คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน💛🙏🏻

📆 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
📍 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน,อาคารเอกาทศรถ
⏰ 9:30 น.

เมื่อวานนี้ ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ (รองอธิการบดี)👨🏻‍🏫, ผศ.ดร.วัชรพล สุขโหตุ 👨🏻‍🏫(คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน) พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 👩🏻‍💻🧑🏻‍💻👨🏻‍💻👩🏼‍🏫🧑🏻‍🏫👨🏻‍🏫ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปีเนื่องในโอกาสครบรอบ11 ปี คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน🙏🏻🎉🎉 ณ ห้องประชุม 301 เพื่อ💕❤️เฉลิมฉลองและสานความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง สร้างความรักสามัคคี ความร่วมมือ ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร อีกทั้งยังปลูกฝังและเสริมสร้างให้ความรู้ถึงวันสำคัญต่างๆ ให้คงอยู่สืบไป❤️💕
🏫วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 158(1/2554) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554 โดยได้มีการจัดการเรียนการสอน 2️⃣ หลักสูตร 1️⃣หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2️⃣หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จากนั้นได้มีการเปลี่ยนสถานภาพหน่วยงานจากเดิม วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็น คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ตามมาติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 269(1/2563) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 🎉🎉💐💐

#nulogistics #nuldsc #เรียนโลจิสติกส์เรียนมอนอ
🚗🚙🚌🚌🚛🚚🚄🚝🚃✈️⛴🛳⛴

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

[LIVE] การประชุมสัมมนาNU-Logistics, the 1st Decade and Next
[LIVE] การประชุมสัมมนา​NU-Logistics, the 1st Decade and Next
LIVE
LIVE

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Naresuan University
Phitsanulok
65000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

Phitsanulok มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สโมสรมหาวิทยาลัยนเรศวร สโมสรมหาวิทยาลัยนเรศวร
ืNaresuan University
Phitsanulok, 65000

สโมสรมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีอักษรย่อว่า ส.มน. หรือNaresuan University Club ตัวย่อว่า NU. Club .

ห้อง LAB & Project Electronics Technicain/Engineer ห้อง LAB & Project Electronics Technicain/Engineer
เลขที่ 2 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง
Phitsanulok, 65000

ห้อง LAB & Project Electronics Technicain/Engineer

Why ? NU มหาวิทยาลัยนเรศวร Why ? NU มหาวิทยาลัยนเรศวร
99/9 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
Phitsanulok, 65000

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

เด็กคอม-เทคโนฯ ศึกษาศาสตร์ ม เด็กคอม-เทคโนฯ ศึกษาศาสตร์ ม
Techno Faculty Of Education Naresuan U.
Phitsanulok, 65000

เด็กคอม-เทคโนฯ ศึกษาศาสตร์ มน.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล
พิษณุโลก
Phitsanulok, 65000

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Student Services Information Desk: SSiD Student Services Information Desk: SSiD
QS Building, Naresuan University
Phitsanulok, 65000

ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต (Student Services Information Desk: SSiD)

QueenNatural Healthyเก็บเงินปลายทาง QueenNatural Healthyเก็บเงินปลายทาง
Phitsanulok, 65000

สินค้าเพื่อสุขภาพ ปิดผมขาวด้วยสมุนไพรสกัด ช่วยปกปิดผมขาวได้ บำรุงเส้นผม ลดผมร่วง

งานรับเข้าศึกษา PSRU งานรับเข้าศึกษา PSRU
อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น1 กองบริการการศึกษา
Phitsanulok, 65000

หน่วยงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หอพักใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร หอพักใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร
227/160 หมู่ที่ 7 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
Phitsanulok, 65000

หอพักให้เช่า

ecpe.nu ecpe.nu
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Phitsanulok, 65000

ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ สโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Phitsanulok, 65000

ยินดีต้อนรับสู่สโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

DHS StartUP DHS StartUP
Phitsanulok, 65000