หุ่นยนต์ช่วยสอน-Teaching assistant robot

หุ่นยนต์ช่วยสอน-Teaching assistant robot

อัจฉริยะทางหุ่นยนต์เเห่งโลกอนาคต

แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ “หุ่นยนต์ช่วยสอน” หลังติดตามเพจ 26/09/2022

เรามาทำแบบทดสอบ ”หลังติดตาม”เพจกันเถอะ…

ว่าหลังที่ทุกคนติดตามเพจ ได้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์มากน้อยเเค่ไหน?

https://forms.gle/Z6vU5ZegwPHphza27
#หุ่นยนต์ช่วยสอน🤖🦾

แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ “หุ่นยนต์ช่วยสอน” หลังติดตามเพจ แบบสอบถามนี้จัดทำเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล(001226)เท่านั้น

แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ “หุ่นยนต์ช่วยสอน” ก่อนติดตามเพจ 26/09/2022

เรามาทำแบบทดสอบ “ก่อนติดตาม” เพจกันเถอะ…

ว่าก่อนที่ทุกคนติดตามเพจ มีความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์มากน้อยเเค่ไหน?

https://forms.gle/qDH5QHfscob6Ego3A
#หุ่นยนต์ช่วยสอน🤖🦾

แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ “หุ่นยนต์ช่วยสอน” ก่อนติดตามเพจ แบบสอบถามนี้จัดทำเพื่อประกอบการเรียนรายวิชา วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล(001226)เท่านั้น

25/09/2022

ชิ้นงาน Infographic เรื่อง..หุ่นยนต์ช่วยสอน
#กลุ่มที่28 #สล็อต

24/09/2022

“ประเภทของหุ่นยนต์”
อาจเเบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้
1. หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
(Fixed robot)
หุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ สามารถเคลื่อนไหวไปมาแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ หุ่นยนต์ในประเภทนี้ได้แก่ แขนกลของหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นงานด้านอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์แขนกลของหุ่นยนต์ที่ใช้งานในด้านการแพทย์ เช่นแขนกลที่ใช้ในการผ่าตัด หุ่นยนต์ประเภทนี้จะมีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่โต เทอะทะและมีน้ำหนักมาก ใช้พลังงานให้สามารถเคลื่อนไหวได้จากแหล่งจ่ายพลังงานภายนอก และจะมีการกำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์เอาไว้ ทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อไหวไปมาได้ในเฉพาะที่ที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น

2. หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้
(Mobile robot)
หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปมาได้อย่างอิสระ หมายความถึงหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งได้อย่างอิสระ หรือมีการเคลื่อนที่ไปมาในสถานที่ต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ในการสำรวจดวงจันทร์ขององค์กรนาซ่า หุ่นยนต์สำรวจใต้พิภพหรือหุ่นยนต์ที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า ซึ่งหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้นี้ ถูกออกแบบลักษณะของโครงสร้างให้มีขนาดเล็กและมีระบบเคลื่อนที่ไปมา รวมทั้งมีแหล่งจ่ายพลังสำรองภายในร่างกายของตนเอง แตกต่างจากหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ ซึ่งจะต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานอยุ่ภายนอก

#หุ่นยนต์ช่วยสอน #เด็กมอนอ🦾🤖
ที่มา…https://sites.google.com/site/thekhnoloyihunynt/khwam-ru-beuxng-tn-keiyw-kab-hun-ynt/prapheth-khxng-hun-ynt

23/09/2022

เรามารู้จัก ”ประวัติหุ่นยนต์” กันเถอะ?
...ในสมัยก่อนหุ่นยนต์เป็นเพียงจินตนาการของมนุษย์ ที่มีความต้องการได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาช่วยในการผ่อนแรงจากงานที่ทำ หรือช่วยในการปฏิบัติงานที่ยากลำบากเกินขอบเขตความสามารถ และจากจินตนาการได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์ คิดประดิษฐ์สร้างสรรค์หุ่นยนต์ขึ้นมา จนกลายเป็นหุ่นยนต์หรือ Robot ในปัจจุบัน

คำว่า Robot มาจากคำว่า Robota ในภาษาเช็ก ซึ่งแปลโดยตรงว่า การทำงานเสมือนทาส ถือกำเนิดขึ้นจากละครเวทีเรื่อง "Rassum's Universal Robots" ในปี ค.ศ. 1920 ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของ คาเวล คาเปก (Kavel Capek) เนื้อหาของละครเวทีมีความเกี่ยวพันกับจินตนาการของมนุษย์ ในการใฝ่หาสิ่งใดมาช่วยในการปฏิบัติงาน การประดิษฐ์คิดค้นสร้างหุ่นยนต์จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นเสมือนทาสคอยรับใช้มนุษย์ การใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ดำเนินต่อไปจนกระทั่งหุ่นยนต์เกิดมีความคิดเช่นเดียวกันมนุษย์ การถูกกดขี่ข่มเหงเช่นทาสจากมนุษย์ทำให้หุ่นยนต์เกิดการต่อต้านไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างอีก ซึ่งละครเวทีเรื่องนี้โด่งดังมากจนทำให้คำว่า Robot เป็นที่รู้จักทั่วโลก

ในปี ค.ศ. 1942 คำว่า robot ได้กลายเป็นจุดสนใจของคนทั่วโลกอีกครั้ง เมื่อ ไอแซค อสิมอฟ นักเขียนนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ได้เขียนเรื่องนวนิยายสั้นเรื่อง Runaround ซึ่งได้ปรากฏคำว่า robot ในนิยายเรื่องนี้ และต่อมาได้นำมารวบรวมไว้ในนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง I-Robot ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำความรู้จักกับคำว่า Robot เป็นครั้งแรกจากนวนิยายเรื่องนี้ หุ่นยนต์จึงกลายเป็นจุดสนใจและเป็นแนวคิดและจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์ ในการคิดค้นและประดิษฐ์หุ่นยนต์ในอนาคต 
ปี ค.ศ. 1940 - 1950 หุ่นยนต์ชื่อ Alsie the Tortoise ได้ถือกำเนิดขึ้นโดย Grey Walter หุ่นยนต์รูปเต่าสร้างจากมอเตอร์ไฟฟ้านำมาประกอบเป็นเครื่องจักร สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อทั้ง 3 ต่อมาหุ่นยนต์ชื่อ Shakey ได้ถูกสร้างขึ้นให้สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับ Alsie the Tortoise โดย Standford Research Institute:SRI แต่มีความสามารถเหนือกว่าคือมีความคิดเป็นของตนเองโดยที่ Shakey จะมีสัญญาณเซนเซอร์เป็นเครื่องบอกสัญญาณในการเคลื่อนที่ไปมา ซึ่งนอกเหนือจากหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาด้วยล้อแล้ว ในปี ค.ศ. 1960 หุ่นยนต์ที่ชื่อ General Electric Walking Truck ที่สามารถเดินได้ด้วยขาก็ถือกำเนิดขึ้น มีขนาดโครงสร้างใหญ่โตและหนักถึง 3,000 ปอน์ด สามารถก้าวเดินไปด้านหน้าด้วยขาทั้ง 4 ข้างด้วยความเร็ว 4 ไมล์/ชั่วโมงโดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการเคลื่อไหนของขา General Electric Walk Truck ได้รับการพัฒนาโครงสร้างและศักยภาพโดยวิศวกรประจำบริษัท General Electric ชื่อ Ralph Moser

ภายหลังจากที่หุ่นยนต์เริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทความสำคัญในด้านต่าง ๆ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์ โรงงานอุตสาหกรรมเริ่มมีความคิดใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์เดิม หุ่นยนต์ด้านอุตสาหกรรมตัวแรกที่ชื่อ Unimates ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1950 - 1960 โดย George Devol และ Joe Engleberger ซึงต่อมา Joe ได้แยกตัวออกมาจาก George โดยเปิดบริษัทสร้างหุ่นยนต์ในชื่อของ Unimation ซึ่งต่อมาผลงานในด้านหุ่นยนต์ของ Joe ได้รับสมญานามว่า "บิดาแห่งหุ่นยนต์ด้านอุตสาหกรรม"

#หุ่นยนต์ช่วยสอน #เด็กมอนอ🤖
ที่มา…http://www.ipelp.ac.th/lego_joy/unit1/page2.php

23/09/2022

นวัตกรรมการศึกษา " หุ่นยนต์ช่วยสอน "
ในปัจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆมากมาย ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับการศึกษาก็เช่นเดียวกันต้องมีการปรับปรุงพัฒนาการตามยุคสมัย ซึ่งได้มีการนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันพบว่าในหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนครู จึงได้มีการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาโดยสร้างหุ่นยนต์ช่วยสอนขึ้นมา

หุ่นยนต์ช่วยสอนมีข้อดีอยู่มากมายทั้ง ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน สร้างบรรกาศในการเรียนรู้ และไม่มีอารมโมโหเหมือนมนุษย์ การนำหุ่นยนต์อัจฉริยะไปใช้ในการจัดการเรียนการรู้ควรมีครูหรือผู้เชี่ยวชาญดูแลในชั้นเรียนด้วย และใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้

#หุ่นยนต์ช่วยสอน #เด็กมอนอ🤖🦾

22/09/2022

Robot จะเข้ามาแทนมนุษย์ได้ทุกอย่างจริงไหม?

ถ้าเรานึกถึงหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหว หรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้เหมือนมนุษย์ เราคงนึกถึง
เจ้าอาซีโมหุ่นยนต์ตัวแรกๆที่สามารถเดิน วิ่ง หรือเตะฟุตบอล และสามารถทำตามคำสั่งของมนุษย์ได้ ในอนาคตเราอาจได้เห็นหุ่นยนต์ที่ทำทุกอย่างได้เหมือนมนุษย์ เพื่อเข้ามาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้แก่เรา

นับตั้งแต่หุ่นต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเแน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกัน…

ข้อดีคือความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
แต่ข้อเสียคือมนุษย์คุ้นชินกับความสะดวกสบายมากเกินไปจนลืมแนวทางในการใช้ชีวิตโดยปราศจากเทคโนโลยี หากในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามาทดแทนการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ อีกไม่นานเราคงได้เห็นหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากกว่าเดิมก็เป็นได้

ที่มา.. https://aisdc.ais.co.th/blog/trend/robot.html

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท โฆษณาและการตลาด ใน Phitsanulok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เว็บไซต์

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
Phitsanulok
65000

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆใน Phitsanulok (แสดงผลทั้งหมด)
ขายลูกประคำหิน -พุทธะสังมิ ขายลูกประคำหิน -พุทธะสังมิ
พิษณุโลก
Phitsanulok, 65000

จำหน่ายลูกประคำหิน