กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3

กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3

ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ภารกิจของหน่?

12/08/2023

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/30 #

12/08/2023

#ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา
12 สิงหาคม 2566

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

Photos from กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3's post 11/08/2023

💂🌲 จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปลูกป่า และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 💙

//กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (กองพันประจำอำเภอ) นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปลูก พัฒนา บำรุงรักษาต้นไม้ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้ววันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ วัดบ้านกร่าง หมู่ที่2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยเทศบาลตำบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 200 คน 🌳💂
#จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
#กองพันทหารขนส่งที่23ฯ

Photos from กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3's post 11/08/2023

💂🏼‍♂️🇹🇭 "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 💙🌳

//// กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ พัฒนาริมฝั่งตรงข้ามตลาดไนท์บาซาร์ พิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ////

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 0800 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ณ ริมฝั่งตรงข้ามตลาดไนท์บาซาร์ พิษณุโลก ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี ประสาน เเสงศิริรักษ์ รองเเม่ทัพภาคที่ 3 (3) เป็นผู้เเทน เเม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เเละภาคเอกชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

10/08/2023

ไม่ว่าประเทศของเราจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจอย่างไร หรือต้องเผชิญอุปสรรคหนักหนาสาหัสสากรรจ์เพียงไหน ขอให้คนไทยรวมกำลังใจที่จะช่วยกัฝ่าฟันไปเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินไทย เพื่อความผาสุขของราษฎรไทยด้วยกัน คนไทยด้วยกัน เราก็ชาติเดียวกัน เปรัยบสมือนอยู่ในเรือลำเดียวกัน ถ้าต่างคนต่างพายไปคนละทิศละทางเรือก็ไปไม่ถึงไหน เรือของชนชาติอื่นเข้าก็แซงหน้าเรากันไป แต่ถ้าเราช่วยกันพายไปในทิศทางเดียวกัน เรือของประเทสไทยก็จะแล่นฉิว เพราะฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองใครเลย

#พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
#วันแม่แห่งชาติ #พาแม่เที่ยว #วันผ้าไทย

10/08/2023

"...ถ้าจะให้งานอนุรักษ์สำเร็จได้อย่างแท้จริง เราก็ต้องช่วยกันอีกมาก ชาวไทยทุกคนจะต้องเข้าใจว่า การอนุรักษ์นี้มิใช่จะไปขัดขวางการพัฒนา แท้จริงแล้วการพัฒนา ระยะยาวกลับจะสำเร็จได้ก็ด้วยการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง..."
#พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือรายงานผลงานของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่และพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๘
#วันแม่แห่งชาติ #พาแม่เที่ยว #วันผ้าไทย

10/08/2023

👗 ผ้าไหม เปรียบเสมือนสื่อสะท้อนให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีต่อราษฎร

👘 ผ้าไหม เปรียบเสมือนสื่อสะท้อนให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีต่อราษฎร และเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง และมีการงานอาชีพที่มั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม และการขายผ้าไหม
🥻 ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถทางศิลปศาสตร์ และสายพระเนตรอันยาวไกล ในการศึกษาพัฒนาหม่อนไหมในไทย และต่างประเทศด้วยพระองค์เอง เพื่อมุ่งวังให้ผ้าไหมไทยเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าให้กับแผ่นดินไทย ผ้าไหมไทยจึงมีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นที่รู้จัก และยอมรับของนานาประเทศ
ทั้งยังทรงเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อวงการหม่อนไหมไทย โดยฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงล้วนผลิตมาจากผ้าไหมทั้งสิ้น ในขณะที่เสด็จฯ เยือนต่างประเทศ ทรงโปรดการใช้ผ้าไหมไทยทำฉลองพระองค์ทั้งแบบไทย และแบบสากล ทำให้ชุดไทยกลายเป็นกระแสนิยมกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทรงเป็นเหมือนตัวแทนของสตรีไทยที่ทรงนำความงดงาม และเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จัก ผ้าไหมไทยจึงได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติ
💙 เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไหมไทยจนเป็นที่รู้จักของทั่วโลก รวมทั้งช่วยให้ราษฎรผู้ผลิตไหมไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตลอดจนส่งเสริมการทอผ้าไหมลายต่าง ๆ รวมถึงทรงเป็นผู้นําเสนอเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทย คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ International Sericultural Commission (ISC) ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับการพัฒนาหม่อนไหมระดับโลก จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล หลุยส์ ปาสเตอร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2545
#วันแม่แห่งชาติ #พาแม่เที่ยว #วันผ้าไทย

Photos from กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3's post 10/08/2023

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#วันแม่แห่งชาติ #พาแม่เที่ยว #วันผ้าไทย

07/08/2023

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

#ทรงพระเจริญ
#ลงนามถวายพระพร

27/07/2023

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
#ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ขอเดชะ พระเรืองเดช ปกเกศสยาม
ทั่วเขตคาม ร่มเย็น เป็นสุขศรี
พระเมตตา เปี่ยมล้น พ้นทวี
ทรงปรานี เหล่าประชา มาเนิ่นนาน

ธ คือศูนย์ รวมใจ ไทยทั้งผอง
ให้ปรองดอง ร่วมภักดิ์ สมัครสมาน
พสกยิ้ม ชีพได้ชื่น คืนเบิกบาน
ด้วยพระบารมี ดลดาล ประทานพร

วโรกาส ๗๑ พรรษา มาบรรจบ
ทวยราษฎร์นบ ด้วยจงรัก อดิศร
ขอพระองค์ ปราศโรคา สุขถาวร
เหล่านิกร ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้า กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Photos from กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3's post 26/07/2023

💂"พิธีถวายราชสัการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เเด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566"🇹🇭

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 0815 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกระทำพิธีถวายราชสัการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เเด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หน้าที่รวมพล กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

#เรารักในหลวง
#ในหลวงรัชกาลที่10
#ปกป้องสถาบัน
#สถาบันพระมหากษัตริย์

Photos from กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3's post 25/07/2023

💂🏼‍♂️🇹🇭 "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาริมสองฝั่งเเม่น้ำน่าน สะพานวังจันทร์ ถึง สะพานพระสุพรรณกัลยา" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 💛🌳

//// กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาริมสองฝั่งเเม่น้ำน่าน สะพานวังจันทร์ ถึง สะพานพระสุพรรณกัลยา" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ////

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 0830 กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาริมสองฝั่งเเม่น้ำน่าน สะพานวังจันทร์ ถึง สะพานพระสุพรรณกัลยา" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ณ ฝั่งริมน้ำน่าน (บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร) ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร เเม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เเละภาคเอกชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

24/07/2023

“...ทุกวันนี้ เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ได้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ ตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและการงาน ของประชาชนทุกคนเป็นอย่างมาก จำเป็นที่ทุกคนทุกฝ่าย จะต้องทำความคิดจิตใจให้หนักแน่น ยึดมั่นในเหตุผลที่ถูกต้อง และประโยชน์สุขของส่วนรวม แล้วมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ให้ก้าวหน้าไปได้ทันกับสภาวะของโลก ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงขอให้ท่านทั้งหลาย ในมหาสมาคมแห่งนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคน มีขวัญและกำลังใจที่ดีอยู่เสมอ รวมทั้งรักษาความดี ความสามัคคี ความสุจริตไว้ให้มั่นคงหนักแน่น ความสุขและความสวัสดีก็จะเกิดมีขึ้น ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วน...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๕
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

#ทรงพระเจริญ #สืบสานรักษาต่อยอด
#พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

20/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

20/07/2023

🎼💥สทบ.” ทรงห่วงใย พสกนิกรชาวไทยให้ปลอดภัยจากโควิด19…ในหลวงพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์แก่บุคคลากรการแพทย์และประชาชน” #เรารักพระเจ้าอยู่หัว

Photos from กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3's post 20/07/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ซึ่งเปี่ยมล้นด้วยพระอิจฉริยาภาพและความสามารถทางด้านการศึกษา การทหาร กีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอื่นๆ

#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์
#รัชกาลที่10
#สืบสารและต่อยอด

20/07/2023

✨️น้ำพระทัยในหลวงรัชกาลที่ 10...ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19✨️

#ทรงพระเจริญ
#ในหลวงรัชกาลที่10

20/07/2023

Continue, Preserve, and Develop
สืบสาน รักษา ต่อยอด ทหารของพระราชา ทหารเพื่อประชาชน 🇹🇭

ทหารสหรัฐฯ ได้กล่าวว่า “Ma’am, thank you very much. It was a pleasure meeting you and your team today. You have great respect for the king, the army, and the people of Thailand. We are honored to train with RTA.”

ข้าพเจ้า จักทำหน้าที่ของการเป็น “ข้าราชการทหาร” จนสุดกำลังความสามารถ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน


#กองทัพบก
#ทหาร
#ทหารพระราชา

20/07/2023

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ตอน 6 "แสงทองแห่งปวงประชา ทั่วอาณาร่มเย็น"

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด "พระมหากรุณาธิคุณ สร้างสุขสู่ปวงประชา" วันนี้เสนอตอน แสงทองแห่งปวงประชา ทั่วอาณาร่มเย็น"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจ และแบ่งเบาพระราชภารกิจของ สมเด็จพระบรมชนกนาถอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขมาอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ เมื่อครั้ง ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ในพื้นต่างๆ และทรงทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนของ ราษฎร มี่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นหนึ่ง ในปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จึงมีพระราชดำริ ให้จัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้น ที่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น ของการช่วยเหลือผู้มะเร็ง อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้ โครงการ กาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปีพุทธศักราช 2539” โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์ประธานในการระดมทุนเพื่อจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษามะเร็ง ดังกล่าวจนแล้วเสร็จ ปัจจุบันได้ยกฐานะเป็น “โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี”

ต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง “มูลนิธิกาญจนบารมี” ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรคู่ขนานช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ รวมถึงเป็นกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเรื่อยมา

และในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญและทรงห่วงใยในการดูแลสุขภาพอนามัยของราษฎร โดยเฉพาะสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ที่อยู่ในพื้นที่ชนบท ห่างไกล และด้อยโอกาส ให้ได้เข้าถึงการตรวจรักษา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ ราษฎรได้เข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดสร้างรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ขึ้น เพื่อให้บริการแก่ราษฎรอย่างทั่วถึง ในรูปแบบหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบไปด้วย รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ หรือ Mammogram ประสิทธิภาพสูง 3 มิติ / รถนิทรรศการ / รถสาธิตและการสอนตรวจเต้านม / และรถประชาสัมพันธ์รวมกว่า 10 คัน โดยทั้งหมดได้ พระราชทาน ให้แก่ มูลนิธิกาญจนบารมี ไปดำเนินการจัดทำเป็น โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ

ที่ผ่านมามูลนิธิ ฯ ได้ออกให้บริการในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน มีผู้มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวนกว่า สามแสนราย และพบว่าผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรก ที่ตรวจพบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยนี้ สามารถรักษาได้ทันท่วงที รวมถึงการให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดและกลับมาใช้ชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพได้ต่อไป

ด้วย พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าในยามที่ราษฎร เกิดความเดือดร้อนและความยากลำบาก ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ และทางกาย พสกนิกรชาวไทยทุกคน จะยังคงอบอุ่นหัวใจ เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ดุจแสงทองแห่งเหล่าอาณาประชาราษฎร์ เป็นมิ่งขวัญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ก่อเกิดความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติตราบนิจนิรันดร์
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=xnl69eKTshs
#ทรงพระเจริญ #รัชกาลที่10 #สารคดีเฉลิมพระเกียรติ

20/07/2023

#ในหลวงรัชกาลที่10
#ช่วยเหลือประชาชน #เมื่อบ้านเมือง #เกิดวิกฤต

ย้อนภาพความทรงจำ เมื่อบ้านเมืองเกิดอุทกภัยน้ำท่วม
ในหลวงรัชกาลที่10 ทรงพระราชทาน สิ่งของและกำลังใจ ทำให้คนไทย
มีขวัญและกำลังใจลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง ด้วยร่มพระบารมี บรมราชจักรีวงศ์

#ในหลวงรัชกาลที่10
#ในหลวง
#รัชกาลที่10
#ปกป้องสถาบัน
#สถาบันพระมหากษัตริย์

20/07/2023

#ในหลวงรัชกาลที่10
#ทรงพระเจริญ
#ปกป้องสถาบัน
#เรารักในหลวง

ทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติในประเทศไทยอันเกิดจากปัญหาน้ำท่วม ทั้งสองพระองค์ ทรงติดตามสถานการณ์”น้ำ” อย่างใกล้ขิดเพื่อคอยช่วยเหลือราษฎรของพระองค์

#ในหลวง
#รัชกาลที่10
#ในหลวงรัชกาลที่10
#ปกป้องสถาบัน

20/07/2023

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ตอน 5 "สายน้ำพระราชหฤทัยปกป้องผองไทย พ้นภัยโควิด-19"

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด "พระมหากรุณาธิคุณ สร้างสุขสู่ปวงประชา" วันนี้เสนอตอน "สายน้ำพระราชหฤทัยปกป้องผองไทย พ้นภัยโควิด-19”

พระบรมราโชบายใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวดเร็ว ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ ก็ได้เสียสละทำหน้าที่รับมือกับผู้ป่วยต้องสงสัยและผู้ป่วยติดเชื้ออย่างสุดกำลัง ในคราวเดียวกันนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้มีพระราชดำรัสเป็นกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมุ่งมั่นสานต่อพระราชปณิธาน ในการบำบัดทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรให้ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ทรงติดตามสถานการณ์ และการดำเนินมาตรการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทรงจัดหาและพระราชทานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, สังกัดกรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลเหล่าทัพ และโรงพยาบาลตำรวจ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้พระราชทานรถชีวนิรภัยและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ลงพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทั้งในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และประชากรกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก เพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์ให้ราษฎรได้รับความปลอดภัยสูงสุด

นอกจากนี้ ด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนแออัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน ร่วมช่วยบรรจุถุงพระราชทาน และนำไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยราษฎรเสมอมา

สายธารน้ำพระราชหฤทัยรินไหลมิเคยเลือนหาย เพื่อคลี่คลายทุกข์เข็ญแก่อาณาประชาราษฎร์ ได้ร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมี สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ให้สามารถฝ่าฟันปัญหาวิกฤตโควิด-19 และกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติ มีความสุขตามวิถีชีวิใหม่ต่อไป
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=ngy1xwqFMlA
#ทรงพระเจริญ #รัชกาลที่10 #สารคดีเฉลิมพระเกียรติ

20/07/2023

#ทหารผู้มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง
#ทหารมีไว้ทำไม
#สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน
#กษัตริย์ไทย

20/07/2023

🎼 สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก...ขอเสนอ "สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ 28 ก.ค. 66

✨️ ตอน ทรงห่วงใย พสกนิกรชาวไทยให้ปลอดภัยจากโควิด19…ในหลวงพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์แก่บุคคลากรการแพทย์และประชาชน

#เรารักพระเจ้าอยู่หัว
#ทรงพระเจริญ

20/07/2023

🎼 สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก...ขอเสนอ "สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ 28 ก.ค. 66
✨️ ตอน ทรงห่วงใย พสกนิกรชาวไทยให้ปลอดภัยจากโควิด19…ในหลวงพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์/ยา/เวชภัณฑ์แก่บุคคลากรการแพทย์และประชาชน
#เรารักพระเจ้าอยู่หัว
#ทรงพระเจริญ

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3's post 28/06/2023
Photos from กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3's post 14/06/2023

💂🌱 จิตอาสา นำพาเยาวชน ปลูกต้นไม้ ขยายพื้นที่ป่าไม้ชุมชน ⛰️

กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรม "โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว" เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย บูรณาการความร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ซึ่งได้ดำเนินการปลูก ต้นมะค่า ต้นประดู่ ต้นยางนา และต้นสะเดา จำนวนทั้งสิ้นรวม 300 ต้น เพื่อเตรียมการสำหรับฤดูฝน และเป็นแหล่งป่าไม้ชุมชนในพื้นที่ต่อไป🌱 🌲🌳

Photos from กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3's post 07/06/2023

💂🌱 จิตอาสา ปลูกกล้าไม้ เพื่อขยายพื้นที่ ป่าไม้ชุมชน ⛰️

กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรม "โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2566 ณ ฟาร์มชุมชนทุ่งตะพังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย บูรณาการความร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ซึ่งต้นกล้าไม้ที่ปลูก คือ ต้นทองอุไร ต้นมะขามป้อม ต้นประดู่ ต้นเหลืองอินเดีย และต้นตะแบก จำนวนรวม 200 ต้น เพื่อเตรียมการสำหรับฤดูฝน และเป็นแหล่งป่าไม้ชุมชนในพื้นที่ต่อไป🌱 🌲🌳

03/06/2023

#ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
🙏✒️ https://wellwishes.royaloffice.th/

02/06/2023

ตลอดระยะเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้สถิตเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นเหมือนน้ำฝนชโลมใจคนไทยทั้งแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 กองทัพบกขอเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

#พระราชกรณียกิจ
#ทรงพระเจริญ
#พระราชินีสุทิดา

02/06/2023

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กองทัพบก ขอเผยแพร่พระราชประวัติ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566

#พระราชประวัติ
#สมเด็จพระราชินี
#ทรงพระเจริญ
#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
#เฉลิมพระเกียรติ

02/06/2023

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

การนี้ ในวันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ดังนี้
– พระบรมมหาราชวัง (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
– พระราชวังบางปะอิน
– วังไกลกังวล
– พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

ที่มา หน่วยราชการในพระองค์ (https://www.royaloffice.th/)

#ทรงพระเจริญ
#ร่วมลงนามถวายพระพร

17/05/2023

วันพืชมงคล ปี 2566 ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 17 พ.ค.

วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทำที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

Photos from กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓'s post 09/05/2023
09/05/2023

ท.ทหารมีไว้ทำไม 💂🇹🇭

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Phitsanulok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

💂🇹🇭กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื...
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม...
ชป.สารนิเทศ พัน.ขส.23 บชร.3 จัดทำวิดีโอกิจกรรม "ประสบการณ์ทหารกองประจำการสู่การเป็นทนายความ"💂👨‍⚖️⚖️#น้องคนเล็ก#Bootcamp6...
4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ รั...
"พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบรมราชจักรีวง"#วันจักรี#240ปีราชวงศ์จักรี
เนื่องด้วยวันขึ้นปีใหม่ปี 2565 นี้ ทางเพจจึงขอนำ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี ...
สัมภาษณ์ประชาชน ถึงความรู้สึกที่มีต่อกองทัพบกไทย❤💂🏼‍♂️🇹🇭#18มกราคม2565#วันกองทัพไทย#430ปีวันยุทธหัตถี#วันสมเด็จพระนเรศวรม...
สัมภาษณ์ทหารกองประจำการ หน่วย พัน.ขส.23 บชร.3 ถึงความภาคภูมิใจในการรับใช้ชาติ เเละผืนเเผ่นดินไทยของตนเอง❤💂🏼‍♂️🇹🇭#18มกราค...
สัมภาษณ์ข้าราชการอาวุโส พัน.ขส.23 บชร.3 ถึงความภาคภูมิใจในการรับใช้ชาติ❤💂🏼‍♂️🇹🇭#18มกราคม2565#วันกองทัพไทย#430ปีวันยุทธหั...
กิจกรรม " รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย "
💂🏼‍♂️🌾ปลูกวันเเม่ เกี่ยววันพ่อ💛💙น้อมมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา...
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ#๕ธันวาคม #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบ...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
Phitsanulok
65000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

Phitsanulok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
280/1 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Phitsanulok, 65000

เบอร์ติดต่อสาขา สาขาเมือง 055232006 หรือ 0945683456 สาขาวังทอง 055228074 สาขาวัดโบสถ์ 055291486

J Camera ซ่อมกล้องพิษณุโลก J Camera ซ่อมกล้องพิษณุโลก
87/49 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
Phitsanulok, 65000

บริการตรวจเช็คซ่อมกล้องดิจิตอล กล้

คลินิกแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช ส่วนหัวรอ Scphpl คลินิกแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช ส่วนหัวรอ Scphpl
415/4 เอกาทศรถ ตำบลหัวรอ
Phitsanulok, 6500

จำหน่าย รถน้ำ รถดับเพลิง รถขยะ รถกระเช้า รถประกอบทุกชนิด เข้าหน่วยงานราชการ จำหน่าย รถน้ำ รถดับเพลิง รถขยะ รถกระเช้า รถประกอบทุกชนิด เข้าหน่วยงานราชการ
288/24 ต. สมอแข
Phitsanulok, 65000

ยินดีให้คำปรึกษา รถประกอบทุกชนิด

โรงเรียนบ้านน้ำลอม Bannamlom School โรงเรียนบ้านน้ำลอม Bannamlom School
โรงเรียนบ้านน้ำลอม Na Bua, Nakhon Thai District
Phitsanulok, 65120

โรงเรียนบ้านน้ำลอม สังกัดสำนักงานเ

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.พิษณุโลก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.พิษณุโลก
Phitsanulok, 65000

หน่วยงานราชการ บริการด้านวิชาการ

Tourthai-Travel ทุกการเดินทาง ให้เราพาไป Tourthai-Travel ทุกการเดินทาง ให้เราพาไป
232/4 ม. 2 ต. บ้านคลอง
Phitsanulok, 65000

บริษัททัวร์ครบวงจร แพ็คเกจทัวร์ ขอวีซ่า จองตั๋ว ราคาถูกและดี

Miss Nattaya Prombut Miss Nattaya Prombut
ไทย
Phitsanulok, 65230

งานดี

TWO TONE Design TWO TONE Design
Phitsanulok

รับผลิตเสื้อ งานพิมพ์ลาย ปัก และสกรีนเสื้อทุกชนิด กระเป๋า หน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อน หมวก

Phitsanulok Immigration Phitsanulok Immigration
539 หมู่ 5 ต. หัวรอ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
Phitsanulok, 65000

Thai Immigration news, information and service for local foreigners who live in the province.

Cyber Village บ้านแหลมโพธิ์ Cyber Village บ้านแหลมโพธิ์
Banlaempho
Phitsanulok, 65000

ประชาสัมพันธิ์

Umonium 38 ห้างหุ้นส่วน ภูริตภัทร เมดิคอล Umonium 38 ห้างหุ้นส่วน ภูริตภัทร เมดิคอล
Phitsanulok, 65000

ผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ หน่วยงานรัฐและเอกชน