ออกแบบ ติดตั้งโซล่าเซลล์ SY Solar

ออกแบบ ติดตั้งโซล่าเซลล์ SY Solar

ความคิดเห็น

สนใจติดต่อได้ครับโปรหน้าร้อน ติดแอร์ด่วนไม่ต้องรอคิว

ออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ บ้าน โรงงาน สำนักงาน โดยวิศวกรมืออาชีพ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ออกแบบ ติดตั้งโซล่าเซลล์ SY Sol ar Cell's post 01/09/2022

ผลงานการติดตั้งโซล่าเซลล์ 10Kw

ขอขอบคุณคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใช้ บริการ SY SOL AR CELL💕✨
————————————————
ติตต่อสอบถามเพิ่มเติม
☎️ 084-0490364
☎️ 056-027011
Line: @sysolar
——————————————————
#โซล่าเซลล์ #ติดตั้งโซล่าเซลล์ทั่วประเทศ #ติดตั้งโซล่าเซล ล์ #โซล่าเซลล์ออนกริด #ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ #พลังงานแสงอาทิตย์ #ขายไฟให้การไฟฟ ้า

Photos from ออกแบบ ติดตั้งโซล่าเซลล์ SY Sol ar Cell's post 30/08/2022

ผลงานการติดตั้งโซล่าเซลล์ 5Kw
จังหวัดขอนแก่น ⛅
ขอขอบคุณคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใ ช้ บริการ SY SOLAR CELL💕✨
————————————————
ติตต่อสอบถามเพิ่มเติม
☎️ 084-0490364
☎️ 056-027011
Li ne: @sysolar
——————————————————
#โซล่าเซลล์ #ติดตั้งโซล่าเซลล์ทั่วประเทศ #ติดตั้งโซล่าเซลล์ #โซล่าเซลล์ออนกริด #ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ #พลังงานแสงอาทิต ย์ #ขายไฟให้การไฟฟ้า

28/08/2022

กสิกรไทย เดินหน้า GO GREEN Together ต่อเนื่ อง จับมือ 4 พันธมิตร เปิดตัวโครงการ SolarPlus ตั้งเป้าติดโซลาร์รูฟให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอ าด ฟรี! 500,000 หลังภายใน 5 ปี
ธนาคารกสิกรไทยจับมือ 4 พันธมิ ตร ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร ์ท โซลูชั่น จำกัด บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหา ชน) และบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เดินหน้า GO GRE EN Together สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดของประชาชน เปิดตัวโครงการ SolarPlus ติดตั้งโซลาร์รูฟให้แก่ประชาชนฟรี เพื่อผลิตและขายไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในไ ทย นำร่องโครงการที่หมู่บ้านศุภาลัย ตั้งเป้าติดตั้ง 500,000 หลังทั่วประเทศ ภายใน 5 ปี เตรียมวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ลงท ุน 50,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 2.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดสู่การเป ็น Net Zero ตามเป้าหมายของประเทศ
นายพิพ ิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารฯ ได้จัดทำโครงก าร GO GREEN Together เพื่อผลักดันให้เกิด Green Ecosyst em ขึ้นมานั้น ที่ผ่านมาธนาคารฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสนับสนุน เช่น สินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ สินเชื่อบ้านสีเขี ยว สินเชื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า บริการให้เช่าใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมจุดเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สาขา และจับมือกับพันธมิตรทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยใช้ชีวิต Gre en Lifestyle ได้ง่ายขึ้น
ล่าสุดธนาคา รฯ ร่วมกับ 4 พันธมิตรใหญ่ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษ ัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด บริษ ัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำก ัด เปิดตัวโครงการ SolarPlus ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนให้คนไทยใช้พลังงานสะอาด เพื่อตอบโจทย์ประชาชนที่มีความสนใจอยากติดตั้งโซลาร์รูฟ แต่มีความลังเลเพราะต้องใช้เงินลงทุนสูง ระยะเวลาคืนทุนน าน และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวโครงการ SolarPlus ซึ่งเป็นการติดตั้งโซลาร์รูฟให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อผลิตและขายไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในไทย เจ้าของบ้านไม่ต้องลงทุนติดตั้งและเสียค่าบำรุงรัก ษา อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากการลดค่าไฟฟ้า 20% ในส่วนของการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์ โดยเริ่มนำร่องโครงการแรกกับหมู่บ้านศุภาลัย ทั้งนี้ธนาคารฯ ได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่บริษ ัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด เพื่อใช้ลงทุนติดตั้งและบำรุงรักษาโซลาร์รูฟให้แก่ประชาชนที่ร่วมโครงก าร และธนาคารฯ ยังรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดที่เหลือจากการใช้งานของบ้านที่ร่วมโครงการนี้ เพื่อนำมาใช้ในเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อเพิ่ม Carbon Handpri nt ให้กับองค์กร
นายเขมรัต น์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และประธานคณะกรรมการ บริษัท พีอี เอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้ให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ของบ้านเรือนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรัก ษา พร้อมทั้งตกลงให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่บ้านเรือน ทั้งนี้เงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดเก็บค่าไฟจะเป็นไปตามสัญญาการให้บริการ โดยกระแสไฟฟ้าที่เหลือใช้จากบ้านเรือนจะถูกจำหน่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้า ในราคาหน่วยละ 2.20 บ าท หรือนำมาซื้อขายพลังงานแบบ Peer to Peer Energy Tradi ng ทั้งนี้บริษัทมีความคาดหวังให้โครงการนี้ช่วยจุดกระแสให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้พลังงานสะอาดโดยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่บ้านเรือนของตัวเอง เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และหวังว่าโครงการดังกล่าวจะถูกใช้เป็นต้นแบบสำหรับ โครงการซื้อขายพลังงานแบบ Pe er to Peer Energy Trading ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
นายไตรเต ชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหา ชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการออกแบบโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด Green Design โดยเน้นออกแบบเป็นบ้านประหยัดพลังงานมาอย่างยาวน าน และในปีนี้บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 25% ภายใน 3 ปี ซึ่งเตรียมเดินหน้าติดตั้งโซลาร์ที่อาคารศุภาล ัย แกรนด์ ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ ตลอดจนมีแผนการติดตั้ง EV charg er ที่โครงการทั่วประเทศ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการลดก๊าซเรือนกระจก และเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก พร้อมจับมือร่วมกับพันธมิตรธุรกิจที่มีนโยบายใส่ใจรักษ์โลก ดูแลสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการผนึกกำลังกับธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้ โดยประเดิมที่โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ รังสิต คล อง 2 ซึ่งเป็นโครงการแนวราบที่มีลูกบ้านเข้าอยู่แล้วจำนวนมาก และคาดว่าจะได้รับความสนใจจากลูกบ้านเป็นอย่างดี เนื่องจากช่วยประหยัดไฟฟ้าให้กับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการดังกล่าว
ดร.จิรา พร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การดำเนินการของ ก ฟผ. นอกเหนือจากภารกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตและส่งไฟฟ้าแล้ว กฟผ. ยังมี Solutions ใหม่ในด้านนวัตกรรมพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในยุคดิจิทัลควบคู่ไปด้ วย ทั้งในส่วนของการเข้าถึงพลังงานสะอาด และการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งในส่วนของโครงการ SolarPlus นี้ ท าง กฟผ. ก็ได้นำแพลตฟอร์ม Peer to Peer Ener gy Trading ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยทีมงาน กฟผ. เอง และผ่านการทดลองใช้งานจริงในโครงการ E RC Sandbox เฟส 1 มาแล้ว เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการ ซึ่งความคาดหวังในส่วนของตัวแพลตฟอร์มเองจะต้องมีการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ าย และเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจะสามารถขยายผลสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์เพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภคในอนาคตต่อไป
นายอธ ิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด กล่าวว ่า บริษัทสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานสะอาด โดยบริษัทให้บริการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ของโครงการพลังงานหมุนเวียน การซื้อขายใบรับรอง Renewable Energy Certificati on (REC) แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด โดย R EC เป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยส่งเสริมการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรมพลังงานยั่งยืนของประเทศ
นายพิพ ิธ กล่าวทิ้งท้ายว่าโครงการนี้มีแผนขยายไปทั่วประเทศ และตั้งเป้าติดตั้งโซลาร์รูฟจำนวน 500,000 หลังภายใน 5 ปี เตรียมวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ลงท ุน 50,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 2.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยให้คนไทยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นและจะเป็นตัวเร่งให้เก ิด Green Ecosystem ได้จริงในสังคมไทย ซึ่งนำไปสู่ Net Ze ro ได้ตามเป้าหมายของประเทศ
Cr. https://www.kasikornbank.com/.../QRNews-SolarPlus.aspx...
——————————————————
สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์
ติตต่อสอบถามเพิ่มเติม
📱084-049-0364
📱089-641-6425
www.sysolarenergy.com
Line: @sysolar
#พลังงานแสงอาทิตย์ #ไฟโซล่าเซลล์ #พลังงานทดแ ทน #พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ #ติดตั้งโซล่าเซลล์ #อุปกรณ์โซล่าเซลล์ #โซลาร์เซลล์คือ #โซล่าเซลล์ #ติดตั้งโซล่าเซล ล์

25/08/2022

จะดีกว่าไหม เปลี่ยนค่าไฟฟ้า‼
มาผ่อนใช้พลังงานโซล่าเซลล์
ติดตั้งโซล่าเซลล์กับ SY Solar cell
ฟรี บริการยื่นขอสินเชื่อ
——————————————————
สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์
ติตต่อสอบถามเพิ่มเติม
📱084-049-0364
📱089-641-6425
www.sysolarenergy.com
Line: @sysol ar

#พลังงานแสงอาทิตย์ #ไฟโซล่าเซลล์ #พลังงานทดแทน #พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ #ติดตั้งโซล่าเซลล์ #อุปกรณ์โซล่าเซล ล์ #โซลาร์เซลล์คือ #โซล่าเซลล์ #ติดตั้งโซล่าเซลล์

24/08/2022

แผงโซล่าเซลล์ มีข้อดีข้อเสีย แตกต่างกันอย่างไร?🤔

#แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Sol ar Cells)
*ข้อดีของแผงโซล่าเซลล์ ชนิดโมโนคริสตัลไลน์
แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผลิตมาจาก ซิลิคอนเกรดดีที่ส ุด โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20%
แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่สูงสุด เพราะว่าให้กำลังสูงจึงต้องการพื้นที่น้อยที่สุดในการติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์ชนิดนี้ โมโนคริสตัลไล น์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เกือบ 4 เท่า ของชนิด ฟิล์มบางหรือ th in film
แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 25 ปีขึ้นไป
แผงโซล่าเซลล์ชน ิด โมโนคริสตัลไลน์ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากว่าชนิด โพลีคริสตัลไลน์ เมื่ออยู่ในภาวะแสงน้อย
*ข้อเสียของแผงโซล่าเซลล์ ชนิดโมโนคริสตัลไลน์
แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไล น์ เป็นชนิดที่มีราคาแพงที่สุด ในบางครั้งการใช้งาน แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ หรือชนิด thin fi lm มาแทนชนิดโมโนคริสตัลไลน์ อาจมีความคุ้มค่ามากกว่า
ถ้าหากแผงโซล่าเซลล์ ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ มีความสกปรกหรือถูกบังแสงในบางส่วนของแผง อาจทำให้วงจรหรือ invert er ไหม้เสียหายได้ เนื่องจากภาวะเกิดโวลต์สูงเกินไปหรือ high over voltage

#แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalli ne Silicon Solar Cells)
*ข้อดีของแผงโซล่าเซลล์ ชนิดโพลีคริสตัลไลน์
แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ง่ าย ไม่ซับซ้อน จึง ใช้ปริมาณซิลิคอนในการผลิตน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ ชนิดโมโนคริสตัลไลน์
แผงโซล่าเซลล์ ชนิดโพลีคริสตัลไล น์ มีประสิทธิภาพในการใช้งานในที่มีอุณหภูมิสูงดีกว่า ชนิดโมโนคริสตัลไลน์เล็กน้อย
แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลน์
*ข้อเสียของแผงโซล่าเซลล์ ชนิดโพลีคริสตัลไลน์
แผงโซล่าเซลล์ ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ท ี่ 13-16% ซึ่งต่ำกว่า เมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลน์
แผงโซล่าเซลล์ ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำกว่าชนิดโมโนคริสตัลไลน์
แผงโซล่าเซลล์ ชนิดโพลีคริสตัลไล น์ มีสีน้ำเงิน ทำให้บางครั้งอาจดูไม่สวยงาม เมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลน์ และชนิด thin fi lm ที่มีสีเข้ม เข้ากับสิ่งแวดล้อม เช่น หลังคาบ้านได้ดีกว่า

#แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง (Thin Fi lm Solar Cells)
*ข้อดีของแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง
แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง มีราคาถูกกว่า เพราะสามารถผลิตจำนวนมากได้ง่ายกว่า ชนิดผลึกซิลิคอน
ในที่อากาศร้อนมากๆ แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบ าง มีผลกระทบน้อยกว่า
ไม่มีปัญหาเรื่อง เมื่อแผงสกปรกแล้วจะทำให้วงจรไหม้
ถ้าคุณพื้นมีที่เหลือเฟือ แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางก็เป็นทางเลือกที่ดี
*ข้อเสียของแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง
แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางมีประสิทธิภาพต่ำ
แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางมีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำ
สิ้นเปลืองค่าโครงสร้างและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายไฟ ข้อต่อ
ไม่เหมาะนำมาใช้ตามหลังคาบ้ าน เพราะมีพื้นที่จำกัด
การรับประกันสั้นกว่าชนิดผลึกซิลิคอน

ขอขอบคุณข้อมูลจากhttps://www.irradiance.co.th/th/newsdetail-18-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%20%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3

————————————————
ติตต่อสอบถามเพิ่มเติม
☎️ 084-0490364
☎️ 056-027011
Line: @sysolar
——————————————————
#โซล่าเซลล์ #ติดตั้งโซล่าเซลล์ทั่วประเ ทศ #ติดตั้งโซล่าเซลล์ #โซล่าเซลล์ออนกริด #ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ #พลังงานแสงอาทิตย์ #ขายไฟให้การไฟฟ ้า

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ผลงานการติดตั้งโซล่าเซลล์ 60Kw จังหวัดตรัง  #syelectricsystem⛅ขอขอบคุณคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจเลือกใ ช้ บริการ SY SOLAR CEL...
ติดโซล่าเซลล์ ขายไฟให้การไฟฟ้า ยุ่งยากไหมต้องทำยังไง?
ลงรายระเอียดติดตั้งโซล่าเซลล์
วิศวพารู้
⭕โซล่าเซลล์ช่วยประหยัดจริงไหม คุ้มค่าหรือเปล่า⭕ฝนตกจะเป็นอันตรายไหม บำรุงรักษายากหรือเปล่า✅SY มีคำตอบพบกับน้องโซล่าและพี...
สาธิตวิธีแจ้งซ่อมผ่าน www.syhomeservice.com
ล้างแอร์ง่ายๆภายในบ้าน

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์