กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพช

กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพช

ความคิดเห็น

จำได้ไหม

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพช, วัดโพธิ์สว่าง 1 หมู่ 8 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, Phetchabun.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 25/08/2021

พบกลุ่มออนไลน์ นักศึกษา กศน.ตำบลนางั่ว
ในวันที่ครูก็ต้องเป็นนักเรียนด้วย

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 04/08/2021

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน ตำบลนางั่ว
ขอบพระคุณอนุเคราะห์หนังสือ โดยห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี และห้องสมุดประชาชนจังหว้ดเพชรบูรณ์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

Photos from เรียนต่อไหนดี's post 28/07/2021

Photos from เรียนต่อไหนดี's post

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 14/07/2021

กลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ กศน.ตำบลนางั่ว ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 14/07/2021

กลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ณ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่หมู่ 6 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 04/07/2021

จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ให้แก่ประชาชนในตำบลท่าพล นางั่ว สะเดียง ป่าเลา ในวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 04/07/2021

การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบการฝึกอบรมประชาชน โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมที่ เรื่อง การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 วัดโพธิ์สว่าง หมู่ที 8 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ การผสมดินปลูก ขยายผลการปลูกสมุนไพร กศน.

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 04/07/2021

การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบการ
ฝึกอบรมประชาชน โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ 21 เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 ในวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

01/07/2021

นักศึกษาทุกคนเรียนออนไลน์ตามตารางเวลาด้วยนะค่ะ

ตารางออกอากาศ ETV เริ่ม 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564
สามารถ Download ไฟล์ .PDF ได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1Wcz27zmMk1BhZVccr29T2FP4VpRU8DRx/view?usp=sharing

16/06/2021
05/05/2021

เครือข่ายร่วมโพส สวนผักในบ้าน by ป้าม่อมบ้านนา

05/05/2021

สร้างแหล่งอาหารในบ้าน บนพื้นที่ไร้ดิน ง่ายๆ by ป้าม่อม บ้านนา

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 02/05/2021

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 02/05/2021

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 02/05/2021

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post

28/04/2021

รับสมัครด่วนค่ะ ท่านใดสนใจสมัครทุกหลักสูตรได้ที่ กศน.ตำบลนางั่ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2564 นี้นะค่ะ

รับสมัครด่วนค่ะ ท่านใดสนใจสมัครทุกหลักสูตรได้ที่ กศน.ตำบลนางั่ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2564 นี้นะค่ะ

Photos from สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 27/04/2021

Photos from สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์'s post

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 20/04/2021

จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ ลักษณะที่ 1 หลักสูตร 5 ชั่วโมง วิชาการทำข้าวหมากลืมผัว ในวันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 โดยมี นางสาวแสงเดือน นกมั่น เป็นวิทยากร มีผู้เรียน 7 คน ณ บ้านเลขที่ 152 หมู่ 6 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 20/04/2021

การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจลักษณะที่ 1 จำนวน 5 ชั่วโมง หลักสูตรวิชาการทำกระเป๋าผ้าเอนกประสงค์ ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในเขคพื้นที่ตำบลนางั่ว สถานที่จัด ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 8 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. จำนวน 5 ชั่วโมง มีผู้เรียนจำนวน 7 คน รายชื่อดังแนบ โดยมี นางรุ่งนภา แผนฉลาด เป็นวิทยากรให้ความรู้

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 19/04/2021

จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ ลักษณะที่ 1 หลักสูตร 5 ชั่วโมง วิชาการทำยาสีฟันสมุนไพร ในวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 โดยมี นางอรอุมา แก้วก้อ เป็นวิทยากร มีผู้เรียน 7 คน ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 13 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 19/04/2021

จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจลักษณะที่ 2 จำนวน 5 ชั่วโมง หลักสูตรวิชาการทำพวงกุญแจจากผ้า ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจเ ในบู๊ทงานกาชาดมะขามหวาน สถานที่จัด ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. จำนวน 3 ชั่วโมง มีผู้เรียนจำนวน 7 คน รายชื่อดังแนบ โดยมี นางรุ่งนภา แผนฉลาด เป็นวิทยากรให้ความรู้

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 19/04/2021

การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการทำอักษรไม้เพื่อการค้า หลักสูตร 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 – 23 มีนาคม พ.ศ 2564 โดยมี นายสุนทร ทองขาว เป็นวิทยากร มีผู้เรียน 15 คน ณ บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 1 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 19/04/2021

จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบการฝึกอบรมประชาชน โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 28 โครงการ โคก หนอง นา โมเดล ตามแผนยุทธศาสตร์พื้นที่อย่างเหมาะสม ในวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 โดยมี นายภูริทัต เพียมะลัง เป็นวิทยากร มีผู้เรียน 17 คน เป็น ชาย 5 คน หญิง 12 คน ณ บ้านนางั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 19/04/2021

โครงการ โคก หนอง นา โมเดล ตามแผนยุทธศาสตร์พื้นที่อย่างเหมาะสม โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 27 โครงการ โคก หนอง นา โมเดล ตามแผนยุทธศาสตร์พื้นที่อย่างเหมาะสม ในวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 โดยมี นายภูริทัต เพียมะลัง เป็นวิทยากร มีผู้เรียน 15 คน เป็น ชาย - คน หญิง 15 คน ณ บ้านสำนักหมัน หมู่ที่ 1 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 19/04/2021

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมที่ 29 เรื่อง โครงการความมั่นคงทางอาหาร และลดรายจ่ายสร้างรายได้ในครัวเรือน ตำบลนางั่ว ในวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 โดยมี นางพิมพาพร วัฒนศัพท์ เป็นวิทยากร มีผู้เรียน 27 คน เป็น ชาย 3 คน หญิง 24 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 19/04/2021

โครงการความมั่นคงทางอาหาร และลดรายจ่ายสร้างรายได้ในครัวเรือน ตำบลนางั่ว ในวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 โดยมี นางพิมพาพร วัฒนศัพท์ เป็นวิทยากร มีผู้เรียน 15 คน เป็น ชาย - คน หญิง 15 คน ณ ที่ทำการ บ้านกำนัน หมู่ที่ 1 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 19/04/2021

ส่งเสริมสุขภาพจิตพิชิตอัลไซเมอร์ผู้สูงอายุ ตำบลนางั่วส่งเสริมสุขภาพจิตพิชิตอัลไซเมอร์ผู้สูงอายุ ตำบลนางั่ว ในวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
ณ วัด โพธิ์สว่างตำบลนางั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

06/04/2021

กศน.ตำบลนางั่ว รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรีนนที่ 1/2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ค่ะ ฟ้าวเด่อจร้า เด่วโควต้าเต็ม😁😁😁

กศน.ตำบลนางั่ว รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรีนนที่ 1/2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ค่ะ ฟ้าวเด่อจร้า เด่วโควต้าเต็ม😁😁😁

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 24/02/2021

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา กศน. กลุ่มโซนเหนือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดโพธิ์กลาง ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 09/02/2021

ขอบพระคุณ นายอนุชา วิจิตรศิลป์ ท่านผู้อำนวยการ กศนน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ กศน.ตำบลนางั่ว เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัญจร แก่บุคลากร กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ทั้งนี้ กศน.ตำบลนางั่ว และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณวิทยากรทั้งสามท่าน และแหล่งเรียนรู้ทั้งสามแห่ง มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงค่ะ🙇🙇🙇

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 09/02/2021

ขอบพระคุณ นายอนุชา วิจิตรศิลป์ ท่านผู้อำนวยการ กศนน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ กศน.ตำบลนางั่ว เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัญจร แก่บุคลากร กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลนางั่ว ดังนี้
1. เยี่ยมชม เรียนรู้ แปลงสาธิต โคกหนองนาโมเดล บ้านสำนักหมัน หมู่ 1 ตำบลนางั่ว โดยมี นายภูริทัต เพียมะลัง วิทยากรนำชมและให้ความรู้
2. กลุ่มพัฒนาอาชีพ อักษรไม้ บ้านสำนักหมัน หมู่ที่ 1 ตำบลนางั่ว โดยมี นายสุนทร ทองขาว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
3. บ้านสวนใบบุญ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ให้ความรู้การเลี่ยงไส้เดือนดิน และการปลูกมะม่วงหิมพาน โดน นายบัณฑิต อ่อนวัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ทั้งนี้ กศน.ตำบลนางั่ว และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณวิทยากรทั้งสามท่าน และแหล่งเรียนรู้ทั้งสามแห่ง มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงค่ะ🙇🙇🙇

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 04/02/2021

พบกลุ่ม สำรวจพื้นที่ทำแผนชุมชน ก็ได้เกือบครึ่งตำบลเลยค่ะ ขอบพระคุณ ภูมิปัญญาทุกท่าน แหล่งเรียนรู้ทุกแห่งค่ะ ลงพื้นที่ทุกวันภาคบ่าย เดี๋ยวแผนที่ชุมชนตำบลนางั่วก็คงเสร็จค่ะ

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 18/11/2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กศน.ตำบลนางั่ว ดำเนินการสอบซ่อม ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 มีผู้ลงทะเบียนสอบซ่อม ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ณ สนามสอบ กศน.ตำบลท่าพล

Photos from กศน.ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์'s post 03/11/2020

แจ้งนักศึกษา และผู้สนใจสมัครเรียน กศน.ตำบลนางั่ว เนื่องจากวันที่ 4 - 9 พฤศจิกายน 2563 ครูติดภาระกิจ ร่วมอบรมจิตอาสา ของแต่ละตำบลของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จึงขอแจ้งให้ผู้สนใจมาสมัครเรียนในวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2563 ณ กศน.ตำบลนางั่ว วัดโพธิ์สว่างนางั่ว ค่ะ หรือโทร 097 0286813 ครูอ๋อยค่ะ💖💖💖

27/10/2020

รับสมัครด่วนๆๆๆ ค่ะ สนใจสมัครเรียนได้ที่ กศน.ตำบลนางั่ว

รับสมัครด่วนๆๆๆ ค่ะ สนใจสมัครเรียนได้ที่ กศน.ตำบลนางั่ว

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ 2
ดิจิทัล อี-คอมเมิร์ซ
กฎหมายอินเทอร์เน็ต
จรรยาบรรณ การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การใช้มือถืออย่างปลอดภัย
ดาบสองคมในการใช้สื่อดิจิทัล
การสื่อสาร
การเข้าถึงสื่อดิจิทัล
สิทธิประโยชน์
Digital Economy 2016

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


วัดโพธิ์สว่าง 1 หมู่ 8 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
Phetchabun
67000
Phetchabun โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
โรงเรียนผดุงวิทย์ หล่มสัก โรงเรียนผดุงวิทย์ หล่มสัก
20 ถ. สามัคคีชัย อ.หล่มสัก
Phetchabun, 67110

โรงเรียนผดุงวิทย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อข
100 หมู่2 ต.สะเดียง
Phetchabun, 67000

เพื่อใ้ห้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบข่าวสารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง

มิวสิคคอม-musiccom-น้ำหนาว มิวสิคคอม-musiccom-น้ำหนาว
Phetchabun, 67260

ซ่อมคอม อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ WiFi ดนตรีสากล สอนพิเศษ ไอที จานดาวเทียม

ชมรมคนรักโรงเรียนบ้านขมวด ชมรมคนรักโรงเรียนบ้านขมวด
ม.6 ต.นายม อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67210

รักบ้านขมวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

The papa&mama 1st Gen บ้านเรียนปาป้ามาม่า The papa&mama 1st Gen บ้านเรียนปาป้ามาม่า
หล่มสัก
Phetchabun, 67110

บ้านเรียนปาป้ามาม่าหล่มสักประถม1ปี2559

โรงเรียนสอนมวยไทยเพชรเจริญ โรงเรียนสอนมวยไทยเพชรเจริญ
ซอย ค่ายมวยเพชรเจริญ 2
Phetchabun, 67000

โรงเรียนสอนมวยไทยเพชรเจริญ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมูล
ศพด.อบต.ดงมูลเหล็ก
Phetchabun, 67000

ใช้ในการเรียนโครงการ รมป.2

Nadakids phetchabun Nadakids phetchabun
37/3 ถนนเทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง
Phetchabun, 67000

เพราะเราเชื่อว่า...อัจฉริยะ...สร้างได้

โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์เ โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์เ
3/33 ถ.เมืองเพชรพัฒนา
Phetchabun, 67000

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 – มัธยมศึกษาปีที่6

สเต็กหลังโรงเรียนอนุบาลเพช สเต็กหลังโรงเรียนอนุบาลเพช
หลังโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

โรงเรียนอุดมวิทยา โรงเรียนอุดมวิทยา
569/1 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
Phetchabun, 67160

โรงเรียนอุดมวิทยา 569/1 หม่ที่ 7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร.0-5673-1153 โทรสาร.0-5673-1204

Bungsamphunwittayakom School Bungsamphunwittayakom School
800 หมู่ 7
Phetchabun, 67160

ปัญญา โลกสมิง ปัชโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก