สามเณรวัดมหาธาตุ, Phetchabun Video December 31, 2018, 2:37pm

Videos by สามเณรวัดมหาธาตุ in Phetchabun. เพจนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการประกาศกิจกรรมของสามเณรวัดมหาธาตุ ให้ญาติโยมร่วมอนุโมทนายิน

Other สามเณรวัดมหาธาตุ videos

วัดจะดี มีหลักฐาน เพราะบ้านช่วย บ้านจะสวย เพราะมีวัด ดัดนิสัย บ้านกับวัด ผลัดกันช่วย ก็อวยชัย ถ้าขัดกัน ก็บรรลัย ทั้งสองทาง ----------------------------------- #พระเดชพระคุณพระศรีพัชโดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางไปให้กำลังใจ คณะการทำงานสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง ณ บ้านวังทอง ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยศูนย์อบรมฯบ้านเข็กน้อย เป็นผู้ดำเนินการ #โครงการสงฆ์เอื้ออาทร โดยการอนุเคราะห์ประชาชนที่ลำบากให้มีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยถาวร ให้มีอาชีพทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว ตามดำริของ #พระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง 😀อนุโมทนาความร่วมมือด้วยดีจากคณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่าย CR.อนุชา พงษ์สวัสดิ์

BC