วัดแสนสุข ต.วังชมภู อ.เมือง

วัดแสนสุข ต.วังชมภู อ.เมือง

ตำแหน่งใกล้เคียง สถานที่สักการะ

วัดเนินระหาน
วัดเนินระหาน
Unnamed Road ตำบล ห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
วัดธรรมยาน Watdhammayan
วัดธรรมยาน Watdhammayan
วัดธรรมยาน WatDhammayan ต.นาเฉลียง, Nong Phai
น้ำตกแสนสมบูรณ์ ต.พุทธบาท
น้ำตกแสนสมบูรณ์ ต.พุทธบาท
ม.13 ต.พุทธบาท, Amphoe Chon Daen
มังกรทองลูกเจ้าพ่อธรรมญา ชน
มังกรทองลูกเจ้าพ่อธรรมญา ชน
Chondaen, Petchabun
รถนำเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก
รถนำเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก
เขาค้อ
ว่านมงคล ทิพย์
ว่านมงคล ทิพย์
ปากน้ำ
วัดสวนไผ่หลวงพ่อแดง อภิโชโต
วัดสวนไผ่หลวงพ่อแดง อภิโชโต
นาเฉลียง
สวนปฏิบัติธรรม สายธาร-สายธรร
สวนปฏิบัติธรรม สายธาร-สายธรร
เลขที่ ๓๓/๓ บ้านน้ำพุ ต.พุทธบาท อ.ชนแดน, Petchabun
สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญ
สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญ
สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ(ดู่) สาขายางงาม, Nong Phai
พระเครื่องและเครี่องรางหลว
พระเครื่องและเครี่องรางหลว
81/1ซ.เกษมสมุทร12ต.ปากน้ำอ.เมืองจ.สมุทรปราการ
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยไคร้
ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ดีวานวดเพื่อสุขภาพ
ดีวานวดเพื่อสุขภาพ
167/3 หมู่1 ต.สะเดียง

ความคิดเห็น

เน้นความสะดวก+งานศิลป์
ธรรมาสน์ทำเอง ก็จะเป็นแบบนี้แหละ
ออกแบบโดยสถาปนึก
(ทำไปนึกไป ปรับเสริมเติมแต่งไปเรื่อย)

กิจกรรมของวัดแสนสุข
โดย เจ้าอธิการประมาณ ชินาสโภ

เปิดเหมือนปกติ

24/12/2020

ขอแสดงมุทิตากับสามเณรมหาเปรียญวัดแสนสุขรูปแรก
ขอให้เจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนายิ่งๆขึ้นไปเทอญ

01/08/2020

วัดแสนสุข ต.วังชมภู อ.เมือง's cover photo

01/08/2020

ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด

13/05/2020

เนื่องจากมีผู้แจ้งเข้ามาว่า ได้มีผู้ขอรับบริจาคเงินเพื่อวัดแสนสุข โดยใช้บัญชีส่วนตัว. ทางวัดขอแจ้งว่า วัดแสนสุขไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่รู้เห็นกับการรับบริจาคของบุคคลอื่นแต่อย่างใด(ขณะนี้มีรับบริจาคโลงศพเท่านั้น)
หากท่านใดมีความประสงค์จะทำบุญบริจาค สามารถบริจาคเข้าบัญชีวัดโดยตรงหรือติดต่อเจ้าอาวาส (โทร0875777490)
(ID line= pramanjohn)
หรือติดต่อที่เว็ปเพจวัดแสนสุขนี้

20/04/2020

ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกั้นดินริมคลองส่งน้ำ ฝั่งด้านทิศเหนือ

20/04/2020

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหลังคารอบเมรุสถานของวัดแสนสุข

24/03/2020

#งานสาธารณูปการ
ก่อสร้างหลังคากันแดดกันฝนรอบเมรุสถาน

07/01/2020

จับสลากของขวัญปีใหม่2563

13/10/2019

#วันออกพรรษา
#วันมหาปวารณา
#วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

#วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่พระภิกษุได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ในวันออกพรรษาในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดาซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส์

#วันออกพรรษา หมายถึงวันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยที่ต้องอยู่ประจำที่หรือในวัดแห่งเดียวตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน กล่าวคือ เมื่อพระภิกษุได้อธิษฐานอยู่จำพรรษาในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ แล้วอยู่ประจำที่หรือวัดนั้นเรื่อยไป จนสิ้นสุดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังจากวันออกพรรษาแล้วก็สามารถจาริกไปปฏิศาสนกิจค้างแรมที่อื่นได้

#วันออกพรรษา เรียกว่าอย่างหนึ่งว่า “#วันปวารณา” หรือ “#วันมหาปวารณา” คือวันที่พระภิกษุทำปวารณากรรม คือเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิต ด้วยความปรารถนาดีต่อผู้ถูกตักเตือน ทั้งกาย วาจา ใจ ส่วนผู้ถูกตักเตือนก็ต้องมีใจกว้าง มองเห็นความปรารถนาดีของผู้กล่าวตักเตือน โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุกระทำการปวารณาต่อกันว่า “สงฺฆมฺภนฺเต ปวาเรมิ, ทิฏฺเฐน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา, วทนฺตุ มํ อายสฺมนฺโต, อนุกมฺปํ อุปาทาย, ปสฺสนฺโต ปฏิกฺกริสฺสามิ ฯ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอปวารณากะสงฆ์, ด้วยได้เห็นก็ตาม ด้วยได้ยินก็ตาม ด้วยความน่าระแวงสงสัยก็ตาม, ขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงว่ากล่าว(แนะนำตักเตือน)กะข้าพเจ้า, ด้วยอาศัยความหวังดีอนุเคราะห์, ข้าพเจ้ามองเห็นก็จักแก้ไข”

#วันออกพรรษา เรียกว่าอย่างหนึ่งว่า “#วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก” คือ วันที่พระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานจิตออกพรรษบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้ว ทรงมีพระพุทธประสงค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่มนุษยโลก ณ เมืองสังกัสสะนคร พระองค์ทรงอธิษฐานจิตด้วยพุทธานุภาพให้เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรกสามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้ด้วยจักษุของตนในแต่ละภพภูมิ ชาวพุทธจึงเรียกกันว่าเป็น “วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก”

07/10/2019

#งานศาสนศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบนักธรรมชั้นตรี

10/09/2019

งนอบรมสัทธิวิหาริกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครั้งที่2

01/08/2019

ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี2562 จังหวัดเพชรบูรณ์

16/07/2019

งานบุญวันอาสาฬหบูชา

26/06/2019

ช่วยบูรณะศาลาการเปรียญวัดระวิง เดินสายต่อเติมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในวัด

24/06/2019

จัดอบรมบรรยายธรรมและการบริหารจิตแก่นักเรียนโรงเรียนเสริมสร้างสุขผู้สูงอายุและนักศึกษากศน.วังชมภู

26/05/2019

มอบกล่องของขวัญส่งต่อวัดหนองสว่าง อ.หล่มสัก เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้

14/05/2019

#บ้านหลังสุดท้าย
เพื่อการสาธารณสงเคราห์

02/02/2019

24-25 ม.ค. อบรมนักเรียนโครงการพัฒนาบุคคลักษณะอันพึงมีของนักเรียน

02/02/2019

24 ม.ค.ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือเบื้องต้น ในพื้นที่หมู่2,9,10

02/02/2019

1 ม.ค.2562 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระเทพรัตนกวี
ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง

02/02/2019

วัดแสนสุข ต.วังชมภู อ.เมือง

19/12/2018

มอบกล่องของขวัญปีใหม่แก่วัดบ่อไทย อ.หนองไผ่
เพื่อใช้งานสาธารณประโยชน์ในพื้นที่

12/11/2018

งานกฐินวัดแสนสุขปี2561
ยอดสุทธิ 129,960 บาท
(นำเข้าบัญชีเงินฝากหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว)

12/11/2018

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

18/10/2018

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการจัดการสอบธรรมสนามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง

21/09/2018

โครงการอบรมสัทธิวิหาริกครั้งที่2
21 ก.ย. 2561

04/09/2018

รับเป็นเจ้าภาพจัดงานศพผู้ยากไร้
นายสุธรรม ชุลี
นอนเสียชีวิตที่บ้านหนองแหวน ตำบลห้วยสะแก

29/08/2018

วางแนวท่อระบายน้ำ
หนึ่งในการจัดการแผนผังวัด
งานสาธารณูปการ

24/08/2018

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
โครงการอบรมสัทธิวิหาริก (ครั้งที่ ๑) คณะสงฆ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑
พระครูสันติพัชรสาร เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัทธิวิหาริก คณะสงฆ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ และบรรยายเรื่อง หน้าที่ของพระภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่
เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. พระครูศรีพัชรบัณฑิต เจ้าคณะตำบลนาป่า เขต ๒ บรรยายเรื่องศาสนพิธี
เวลา ๑๔.๔๐ น. - ๑๕.๓๐ น. พระครูโพธิพัชรธรรม เจ้าคณะตำบลท่าพล บรรยายเรื่องกรรมฐานเบื้องต้น

ณ ศาลาการเปรียญ (ชั้น ๑) วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพ : Anant Thongsoi

11/08/2018

มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติแก่
1.นักเรียนตัวอย่าง(ด้านการเรียน)
2.ลูกดีเด่น(ด้านความประพฤติ)
3.นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์แก่โรงเรียน

"สังคมต้องการคนดีไม่ใช่เพื่อเอาไว้รับรางวัล แต่เอาไว้สร้างสรรค์สังคมให้ดีงาม"
***จงมุ่งมั่นทำดีต่อไปให้เกิดเป็นนิสัยเพราะความดีนั้น คนดีทำได้ง่าย
#วัดแสน
#ชินาสโภ

21/06/2018

ขั้นตอนสุดท้ายละน่ะ ขัดเงาละ(แปลงต้นตาล)

10/06/2018

ฟุตบอลกระชับมิตร
เด็กวัดแสนสุข vs วัดระวิง
ณ สนามโรงเรียนบ้านระวิง
เพื่อสัมพันธไมตรี
เน้นวินัยและน้ำใจนักกีฬา ไม่เน้นผลการแข่งขัน

02/06/2018

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ย้อนหลัง งานวันวิสาขบูชา

26/05/2018

ช่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ศาลาอเนกประสงค์และโรงครัว
ขออนุโมทนาบุญมายัง
คุณอนุวัฒน์ เรืองโรจน์ ที่เป็นธุระดำเนินการให้ สาธุๆ

20/04/2018

การแข่งขันเกมส์พื้นบ้าน กอล์ฟคนจน ประเภทหญิง
#สงกรานต์2561

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การแข่งขันเกมส์พื้นบ้าน กอล์ฟคนจน ประเภทหญิง#สงกรานต์2561
การแข่งขันเกมส์พื้นบ้าน กอล์ฟคนจน ประเภทชาย#สงกรานต์2561
การแข่งขันเกมส์พื้นบ้าน วิ่งวิบาก ประเภทชาย#สงกรานต์2561
การแข่งขันเกมส์พื้นบ้าน วิ่งวิบาก ประเภทหญิง#สงกรานต์2561
การแข่งขันเกมส์พื้นบ้าน เก้าอี้ดนตรี ประเภทชาย#สงกรานต์2561
การแข่งขันเกมส์พื้นบ้าน เก้าอี้ดนตรี ประเภทหญิง#สงกรานต์2561
เย็นชุ่มฉ่ำ คลายร้อนด้วยเกมส์ตักน้ำส่งข้ามหัว#สงกรานต์2561
สรงน้ำพระภิกษุ - สามเณร และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ#สงกรานต์2561
ฉลองพระเจดีย์ทรายสงกรานต์
ไฟหมุนงานวัด ตั้งที่วัดครั้งแรก แต่ออกงานครั้งที่3แล้ว
ลองทดสอบไฟหมุนประดับงานวัด

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


๔๔๔ หมู่ ๒ บ้านห้วยโป่ง ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun
67210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 21:00
อังคาร 09:00 - 21:00
พุธ 09:00 - 21:00
พฤหัสบดี 09:00 - 21:00
ศุกร์ 09:00 - 21:00
เสาร์ 09:00 - 21:00
อาทิตย์ 09:00 - 21:00
Phetchabun สถานที่สักการะอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
รถนำเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก รถนำเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก
เขาค้อ
Phetchabun, 67280

บริการรถสองแถวนำเที่ยวทีมงานกำนันสุทัศน์ เขาค้อ

ดีดีทัวร์ เขาค้อ ทับเบิก ภูห ดีดีทัวร์ เขาค้อ ทับเบิก ภูห
75หมู่4 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพรชบูรณ์
Phetchabun, 67280

เขาค้อ. ทับเบิก .โปรแกรมเที่ยวอยู่ที่คุณเลือกโทร 0981350561

PCRU Buddhist Activities PCRU Buddhist Activities
ุ67000
Phetchabun, ุึ67000

ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ว่านมงคล ทิพย์ ว่านมงคล ทิพย์
ปากน้ำ
Phetchabun, 67000

ดูแลด้วยพระคาถาเพื่อเปิดบุญวาสนาบารมีผู้ดูแลต่อไป

Thap berk Travel Thap berk Travel
21/1 Moo 4 Nasang Lomkao
Phetchabun, 67120

อยากท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ ภูทับเบิก เขาค้อ ภูหินร่องกล้า ภูลมโล นึกถึงเรา

ดีวานวดเพื่อสุขภาพ ดีวานวดเพื่อสุขภาพ
167/3 หมู่1 ต.สะเดียง
Phetchabun, 67000

พุทธาพระเครื่อง Puddha Amulet พุทธาพระเครื่อง Puddha Amulet
ท่าพล
Phetchabun, 67250

ยินดีแลกเปลี่ยนความรู้ ให้เช่าบูชาพระเครื่อง เครื่องราง ของเก่า และของสะสม

ร้านลาบเนื้อทุ่งรวงทอง ร้านลาบเนื้อทุ่งรวงทอง
0967407991
Phetchabun, 67000

ลาบเนื้อ ต้มแช่บ เนื้อสด เนื้อแดดเดียว ต้มอุ

วัตถุมงคลหลวงปู่บุญยัง อาจา วัตถุมงคลหลวงปู่บุญยัง อาจา
วัดนิลาวรรณประชาราม
Phetchabun, 67140

พระเครื่องหลวงตาม้า พระเครื่องหลวงตาม้า
322/6 อ.เมือง
Phetchabun, 67000

ให้บูชาพระเครื่องหลวงตาม้า LT Ma amulets สนใจทักมาได้ครับ มือถือ: 0876914519 ,ID LINE: modamulet

พระเครื่องและเครี่องรางหลว พระเครื่องและเครี่องรางหลว
81/1ซ.เกษมสมุทร12ต.ปากน้ำอ.เมืองจ.สมุทรปราการ
Phetchabun, 67000

สนใจสายหลวงพ่อทบ พ่อเขียน เชิญครับ