สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

๑) ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยการคบคุมการจัดสรรที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การรังวัดสอบเขต การแบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลง การรวมที่ดินหลายแปลงเข้าเป็นแปลงเดียวกัน การทำแผนที่สำหรับที่ดิน รว

25/11/2023
24/11/2023

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีศักดิ์ ทรงอยู่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลงที่สาธารณประโยชน์ โคกโนนอิฐ ตำบลนาป่า และประสานงานชี้แจงเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินที่คาบเกี่ยวกับเขตป่าไม้ ร่วมกับนายอดุลย์ นนทะโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า และนายรณรัตน์ ศิริมากร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า และอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์'s post 31/10/2023

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน https://drive.google.com/file/d/13o5bg_2740gPgP8xPBQA3ozBE8OJLNu-/view?usp=drivesdk
และประกาศระวางแผนที่และวันเริ่มทำการสอบเขตที่ดินตามมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 https://drive.google.com/file/d/1alXm8fWNDz45FBwGn0qcp6mjFELNaDat/view?usp=drivesdk

23/10/2023

📢📣ประกาศกรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
✅️ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฎิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา
(1) วุฒิ ปวช. จำนวน 67 อัตรา
(2) วุฒิ ปวส./ปวท. จำนวน 133 อัตรา
(การสอบแข่งขัน ภาค ก และ ข ในคราวเดียวกัน)

✅️การรับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 - 14 พฤศจิกายน 2566
ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

https://dol.thaijobjob.com/

11/10/2023

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งเตือนแม่น้ำป่าสักและลำน้ำสาขาเอ่อล้นตลิ่ง น้ำไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำและน้ำท่วมขังในเขตเมือง ระหว่างวันที่ 8-15 ตุลาคม 2566

25/07/2023

ประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก ครม. ประกาศวันหยุดราชการเพิ่ม 1 วัน คือ 31 กรกฎาคม 2566 ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 28-31 กรกฎาคม และวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ปิดทำการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ค่ะ

16/06/2023

#เรื่องเล่าสู่กันฟัง …กรมที่ดินได้ปรับปรุงระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการวางทรัพย์สินไถ่ในการทำสัญญาขายฝาก โดยหากผู้ขายฝากได้ชำระสินไถ่ หรือวางทรัพย์ที่สำนักงานที่ดินแล้ว เมื่อเจ้าพนักงานมีหนังสือแจ้งผู้ซื้อฝากให้มารับเงินและนำเอกสารสิทธิ์ (โฉนด) มาจดทะเบียนไถ่จากการขายฝากแล้ว ถ้าผู้ซื้อฝากไม่มาติดต่อ หรือมาแต่ไม่เอาเอกสารสิทธิ์มาด้วยภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เจ้าพนักงานสามารถออกใบแทนเอกสารสิทธิ์ให้แก่ผู้ขายฝากได้ทันที ซึ่งหมายความว่าจากนี้ไปผู้ขายฝากที่จ่ายหนี้ตามสัญญาครบแล้ว จะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนทันที แม้ว่าผู้ซื้อฝากจะไม่ยอมคืนโฉนด…

Photos from นครบาลเพชรบูรณ์'s post 03/06/2023
02/06/2023

อย่าลืมโหลดบัตรประจำตัวประชาชนออนไลน์ ThaiD ติดตัวไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรูปแปลงที่ดินของตนเองผ่าน LandsMaps นะคะ

02/06/2023

หัวจะปวดค่ะ มิจฯ ทั้งหลาย ใกล้เรามาทุกที
…วันนี้มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาสอบถามว่าสำนักงานที่ดินส่งหนังสืออะไรไปให้เขาหรือเปล่า มีเจ้าหน้าที่โทรไปบอกเขาว่าส่งหนังสือให้ไปเสียภาษีที่ดินไปที่บ้านไม่มีคนรับหนังสือเลยตีกลับมา ให้ไปติดต่อ ณ สำนักงานที่ดินด่วน น้องเขาได้โทรคุยกับมิจฯ แถมมิจฯยังนัดให้มาเจอที่สำนักงานที่ดินตอน 9 โมง ชื่อ ยุทธ อะไรเนี่ยแหล่ะ OMG #โชคดีที่น้องเค้ารู้ทันมิจฉาชีพ เลยมาบอกเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อแจ้งเตือนผู้รับบริการต่อไป … มิจฯ คะ ผู้รับบริการพี่เยอะแล้ว ไม่ต้องหางานเพิ่มให้พี่ๆ ก็ได้นะคะ
❌อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะคะ❌

Photos from กรมที่ดิน Fanpage's post 01/06/2023
29/05/2023

แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566

16/05/2023

ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม ปีที่ 2

11/05/2023

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน (HAS) "ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน" ให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายทวีศักดิ์ ทรงอยู่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตร ตามโครงการ "สำนักงานที่ดินทั่วไทย ส้วมสะอาดน่าใช้ ได้มาตรฐาน HAS"

27/03/2023

หนังสือราชการปลอม ใครได้หนังสือราชการจากกรมที่ดินแบบนี้ อย่าหลงเชื่อนะคะ

มองแว็บแรกก็รู้แล้วว่า “ไม่ใช่หนังสือราชการ” ที่ออกจากหน่วยงานราชการจริง

“มีหลายจุดที่ไม่ควรผิดพลาด” ยิ่ง อธิบดีเป็นผู้ลงนาม ไม่น่าจะพลาดขนาดนี้ (หน้าห้องฯ คงไม่ผ่านแน่ ๆ )

⚠️ผู้ที่ได้รับหนังสือราชการในลักษณะที่ไม่น่าเชื่อ ควรสังเกตรูปแบบของการเขียนหนังสือราชการได้เบื้องต้น
📍และควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของหนังสือและตรวจเช็คข้อมูลกับหน่วยงานราชการก่อน⚠️

#งดดราม่า #เตือนภัยมิจฉาชีพ #กรมที่ดิน #หนังสือราชการปลอม สาระดีดีที่ควรรู้ ถ้าเราเรียนรู้หลักงานสารบรรณ เราก็จะวิเคราะห์เบื้องต้นได้ทันทีว่า ไม่ใช่❌

#ข่าวมิจฉาชีพ #มิจฉาชีพกรมที่ดิน #กลโกงมิจฉาชีพ #หลอกลดหย่อนภาษี #เสียภาษีที่ดิน

#ดอกบัวแชร์สาระดีดี #ดอกบัวใต้เสาชิงช้า
#แชร์ความรู้การเขียนหนังสือราชการ
-----------------------------------------------------

18/03/2023

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด นำโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ นายทวีศักดิ์ ทรงอยู่ ไม่พบสารเสพติดในบุคลากรของสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่อย่างใด

ระวัง! แก๊งดูดเงิน💸💸อาละวาดหนักแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินหลอกทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ปล 18/03/2023

📢⚠️กรมที่ดิน... เตือน‼️ แก๊งคอลเซ็นเตอร์อาละวาดหนัก

ปลอมเว็บไซต์-ไลน์กรมที่ดิน📲
หลอกให้ดาวน์โหลดลิ้งค์ยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดิน
หลอกถามข้อมูลส่วนตัว
ดูดเงินหมดบัญชีได้
ห้ามหลงเชื่อเด็ดขาด ⛔️

ระวัง! แก๊งดูดเงิน💸💸อาละวาดหนักแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินหลอกทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ปล

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์'s post 16/03/2023

การดำเนินการกรณีไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสิการแห่งรัฐ ปี 2565

11/03/2023

📌 ระวังมิจฉาชีพ หลอกให้เข้าเว็บไซต์กรมที่ดินปลอม ‼️

💻 ก่อนจะกด link ใด ๆ หรือจะเข้าเว็บไซต์กรมที่ดิน ตรวจสอบกันด้วยนะคะ เว็บไซต์ที่ถูกต้อง ✅️ ต้องเป็น www.dol.go.th เท่านั้น ❗️❗️❗️❗️

🗣 หากมีบุคคลแอบอ้าง หลอกให้ดาวน์โหลดโปรแกรมไม่พึงประสงค์ หรือเข้าเว็บไซต์อื่น ❌ โปรดอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด ❌

⚠️ หากม่ข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมที่ดิน ☎️ 0️⃣ 2️⃣1️⃣4️⃣1️⃣ 5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣ นะคะ 😀

#เตือนภัยมิจฉาชีพ #เว็บปลอม #หลอกลวงประชาชน #กรมที่ดิน #ชาวดินเพชรบูรณ์

08/03/2023

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชน … ❤️

08/03/2023

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชน ชาวอำเภอศรีเทพ…

รายการวิทยุ ที่ดินพบประชาชน วันที่ 3 มีนาคม 2566 02/03/2023

รายการวิทยุ ที่ดินพบประชาชน วันที่ 3 มีนาคม 2566 เชิญรับฟังสาระความรู้และข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสี.....

02/03/2023

แผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ของศูนย์เดินสำรวจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 ด้านล่างนี้เลยนะคะ 👇

01/03/2023

🧒🧒โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 👱‍♂️👱‍♂️
กรณีประชาชนที่..ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
เกินกว่าที่โครงการกำหนด ให้ดำเนินการ ดังนี้
🔴 ยื่นอุทธรณ์ โดยสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธี คือ
- อุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/
- ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์
🔴 หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้วให้ติดต่อสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 👉ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2566
#กรมที่ดิน #กระทรวงมหาดไทย #สวัสดิการแห่งรัฐ2565
#สำนักงานที่ดิน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Phetchabun?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#เรื่องเล่าสู่กันฟัง …กรมที่ดินได้ปรับปรุงระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการวางทรัพย์สินไถ่ในการทำสัญญาขายฝาก โดยหากผู้ขายฝากได้...
#เรื่องเล่าสู่กันฟัง …กรมที่ดินได้ปรับปรุงระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการวางทรัพย์สินไถ่ในการทำสัญญาขายฝาก โดยหากผู้ขายฝากได้...
หัวจะปวดค่ะ มิจฯ ทั้งหลาย ใกล้เรามาทุกที …วันนี้มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาสอบถามว่าสำนักงาน...
❌ จำนองที่ดินกันเองไม่จดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน แล้วทำหนังสือมอบอำนาจโดยไม่เขียนอะไรเลย ทั้งยังสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกบู๊ธให้ความรู้ในหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ร่วมกับจังหวัดเพชรบู...
ของชำร่วยวันเกิดกรมที่ดิน๑๒๒ปี ปีนี้ #งานโฆษณาSocialMediaต้องมา #พวงกุญแจสารพัดQRappกรมที่ดิน จากกระดาษReused ..ประเดิมแ...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถนนสระบุรี-หล่มสัก
Phetchabun
67000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

บริการสาธารณะหรือบริการภาครัฐ อื่นๆใน Phetchabun (แสดงผลทั้งหมด)
Otteri สันคูเมือง เพชรบูรณ์ Otteri สันคูเมือง เพชรบูรณ์
สันคูเมือง
Phetchabun, 67000

บริการเครื่องซักผ้า-อบผ้า หยอดเหรียญ ตลอด 24 ชม.

Phetchabun Immigration Phetchabun Immigration
198 หมู่3
Phetchabun, 6700

Thai Immigration news, information and service for local foreigners who live in the province.

ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
170 ถ. สระบุรี-หล่มสัก ต. สะเดียง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

รับสมัครผู้ว่างงาน-คนเมืองเพชรบูรณ์" รับสมัครผู้ว่างงาน-คนเมืองเพชรบูรณ์"
49/59 ถนน ถ. กลางเมืองพัฒนา ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

อาหารอร่อย อาหารอร่อย
Phetchabun, 67210

อร่อยลวดเร็วครับ

ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก
5 ต. ป่าเลา อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

Auncharee  Spa Auncharee Spa
Phetchabun, 67000