Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชา

Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชา

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะขออนุญาต ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ เพื่อค้นหานักศึกษาจบใหม่ที่จบทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยตรง โครงการนี้ผู้ฝึกประสบการณ์จะได้เงินเดือน และมีที่พักให้ฟรี สนใจติดต่อสอบถามได้ตามโบชัวที่แนบมาได้เลยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ**หมายเหตุ ขออภัยหากข้อความนี้รบกวนท่าน
ดิฉัน นางสาว พิมพา เขียนแก้ว สาขา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ปี3 ห้อง2 ขอเป็นตัวแทนเพื่อขอบคุณ #ชมรมรักสุขภาพ สำหรับสปอนเซอร์และการสนับสนุนให้กับทีม Bas zaelot ในครั้งนี้ ในการแข่งขันกีฬา #บาสเกตบอลเพชรบูรณ์ลีกต่อต้านยาเสพติดครั้งที่12 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม-29พฤศจิกายน 2558 แมทแรก ชนะนุกูลนารี ที่แต้ม 44:26

Thai Traditional Medicine
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย มรภ.เพชรบูรณ์

เปิดเหมือนปกติ

03/03/2022

ฟ้าทะลายโจร ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

Cr. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 01/03/2022

สมุนไพรแนะนำในสถานการณ์โควิด 19

Cr. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 28/12/2021

📢 วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการขลุ่ยสร้างความสัมพันธ์ของคนในชาติ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยจัดนิทรรศการแสดงผลงานเเละผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในงานมีผู้สนใจผลิตภัณฑ์จำนวนมาก

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 24/12/2021

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอาง ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้นำท่านผู้บริหารและคณะ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เยี่ยมชมสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง/ห้องปฏิบัติการ ณ อาคารสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 22/12/2021

📢 วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการนี้และเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ด้วย

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 01/12/2021

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. โดยได้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ยาดมสมุนไพร ยาสีฟันสมุนไพร สบู่เหลวว่านหางจระเข้ และสบู่เหลวหมากผสมแก่นฝาง พร้อมทั้งเดินชมสวนสมุนไพรนานาชนิด ณ ฐานการเรียนรู้ที่ 3 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

24/11/2021

แคแดง ❤️

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 10/11/2021

วันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในหัวข้อเกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ เรื่อง Digital Marketing in the New Normal โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชนัฐ เกิดประดับ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ โดยมีผู้สนใจเข้ารวมโครงการจำนวน 25 คน ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรมตลอดกิจกรรมนี้ 
#U2T

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 02/11/2021

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีวิทยากรทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ และอาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่คอยให้ความรู้ในกิจกรรมการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในชุมชน และยังแนะนำเเนวทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลนาซำ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 25 คน จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทางคณะผู้จัดโครงการขอขอบพระคุณทีมวิทยากรทุกท่าน ขอบคุณค่ะ
#U2T

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 29/10/2021

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีวิทยากรที่คอยให้ความรู้ในกิจกรรมการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ และอาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นการให้ความรู้และแนะนำเเนวทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลนาซำ มีผู้สนใจเข้ารวมโครงการ 25 คน จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทางคณะผู้จัดโครงการขอขอบพระคุณทีมวิทยากรทุกท่าน ขอบคุณค่ะ
#U2T

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 29/10/2021

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีวิทยากรที่คอยให้ความรู้ในกิจกรรมการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ เรื่อง Digital Marketing in the New Normal คือ อาจารย์ชนัฐ เกิดประดับ อาจารย์จากเชียงใหม่ ซึ่งจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีผู้สนใจเข้ารวมโครงการ จำนวน 20 คน จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

#U2T

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 21/10/2021

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีวิทยากรที่คอยให้ความรู้ในกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิวา แก้วเสริม อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีผู้สนใจเข้ารวมโครงการ 25 คน จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

และได้รับเกียรติจาก นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลนาซำและพบปะพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน
#U2T

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 21/10/2021

วันที่ 20 และ 21 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีวิทยากรที่คอยให้ความรู้ในกิจกรรมการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ และอาจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นการให้ความรู้และแนะนำเเนวทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีผู้เข้ารวมโครงการ 20 คน จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

และได้รับเกียรติจาก นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลนาซำและพบปะพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน
#U2T

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 19/10/2021

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้เป็นวิทยากรในโครงการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยได้ให้ความรู้ด้านการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสมุนไพร จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ พิมเสนน้ำ ยาดมสมุนไพร ยาหม่องไพล ยาหม่องเสลดพังพอน น้ำมันเขียว และน้ำมันเหลือง เป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพภายในชุมชนและมีรายได้ให้กับครอบครัว มีผู้เข้ารวมโครงการ 25 คน ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
#U2T

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 16/10/2021

วันที่ 12,13 และ 14 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้จัดโครงการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารคือ ผศ.ตรีชฎา อุทัยดา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ให้ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลนาซำ ได้แก่ มะละกอสามรส มะละกอเชื่อม ซอสพริกผสมมะละกอ กล้วยอบเนย และกล้วยเบรคแตก ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบที่มีมากในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อก่อให้เกิดรายได้และอาชีพภายในชุมชน มีผู้เข้ารวมโครงการ 25 คน ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
#U2T

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 09/10/2021

วันที่ 5 และ 7 ตุลาคม 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้เป็นวิทยากรในโครงการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยได้ให้ความรู้ด้านการผลิตชาชงสมุนไพร จากสมุนไพรในครัวเรือน ได้แก่ ขิง กระชาย ตะไคร้ ใบหม่อน และใบเตย พร้อมทั้งนำวัตถุดิบในชุมชนมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ มีผู้เข้ารวมโครงการ 25 คน ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

#U2T

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 13/09/2021

ผลการดำเนินงาน หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 )

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 64 20/08/2021

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 64

😊😊😊

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 64

06/08/2021

คู่มือสำหรับเกษตรกรการผลิตฟ้าทะลายโจร

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร

ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2564

สามารถดาวน์โหลดได้ที่>>>http://books.doa.go.th:8080/doa_elib-streaming/access.do?p=Y29udGVudCU1Q19jb250ZW50U291cmNlXzIwMjEwODA1XzA3MzQ1N18xNjI4MTY2ODk3NDE5LnBkZg==&m=stream

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 01/08/2021

มหาพิกัดตรีผลา : มะขามป้อม สมอพิเภก สมอไทย
เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย ช่วยบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 30/07/2021

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.สุภาพร วิสุงเร ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์ อาจารย์นวรัตน์ มีชัย และอาจารย์ผกามาศ ปะระทัง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ผู้สูงอายุ โครงการนี้จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ นำโดยท่านอาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านสรรพคุณของสมุนไพรและลงมือปฏิบัติ การทำเเชมพูสมุนไพรรวม แชมพูอัญชัน สบู่เหลวฝาง สบู่เหลวว่านหางจระเข้ สบู่ขมิ้นชันน้ำผึ้ง และสบู่กากกาแฟ ณ หมู่บ้านท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สมุนไพรท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้งนำวัตถุดิบในชุมชนมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ มีผู้เข้ารวมโครงการกว่า 30 คน ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้จัดโครงการเป็นอย่างสูงที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับชุมชนค่ะ

23/07/2021
Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 20/07/2021

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ได้ขอความอนุเคราะห์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจรจากหลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเพาะขยายพันธุ์ต้นฟ้าทะลายโจรเพื่อเป็นต้นพ่อแม่พันธุ์สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ได้เข้าเก็บต้นกล้าฟ้าทะลายโจรจากฐานการเรียนรู้ที่ 3 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ได้ติดต่อ ประสานงานและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อเก็บต้นกล้าดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

07/07/2021

ใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างถูกวิธี เพื่อประโยชน์สูงสุด และศึกษาข้อควรระวังด้วยนะคะ 🌱

เช็คข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนแชร์นะคะ💋

07/07/2021

ศึกษาก่อนใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร 🌱

เช็คข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก่อนแชร์นะคะ☺️

06/06/2021

#เกาะติดสถานการณ์โควิด19
#ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว #ฟ้าทะลายโจร บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ใช้รักษาผู้ป่วย #โควิด19
.
คลิกอ่านข่าว : https://news.ch7.com/detail/491037
.
#ch7hdfightcovid19
#ช่อง7รวมใจสู้ภัยโควิด19
#CoronavirusOutbreak
#สู้ไวรัสโควิด19
#7HDร้อนออนไลน์
#Ch7HDNews #ข่าว7HD
🔴เกาะติดข่าว news.ch7.com
.
📌 อัปเดตสถานการณ์ ข่าวโควิด-19 แบบเกาะติด
ได้ที่ >> https://www.ch7.com/covid19

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 30/05/2021

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับแพทย์แผนไทย

ขณะนี้ห้องปฏิบัติการของท่านสามารถเข้าใช้งาน "ระบบการประเมินตนเองเพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ"
โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
(Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL) ได้แล้ว
และท่านสามารถนำเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการที่ออกให้นี้
ไปกรอกในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
เพื่อใช้ประกอบการขอทุนวิจัยของ วช. ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
คณะทำงาน ESPReL

Photos from Thai Traditional Medicine PCRU หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย's post 08/04/2021

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฯฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และคณาจารย์แพทย์แผนไทย ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ภญ. สุภาวดี ธรรมโกศล เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ยินดีส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ด้านฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย รวมถึงพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยได้ดำเนินการลงนาม ณ ห้องประชุมสุขสำราญ อาคารเพชรปุระ ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการแพทย์แผนไทย โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

ที่อยู่


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Phetchabun
67000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

Phetchabun มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง PBNTC แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง PBNTC
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

กิจกรรมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Ppc coffee&bakery Ppc coffee&bakery
60 ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง
Phetchabun, 67000

ศูนย์บ่มเพาะร้านกาแฟและเบเกอรี่

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เพชรบูร กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เพชรบูร
83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Law Of PCRU. Law Of PCRU.
Law Of Petchabun Rajbhat University.
Phetchabun

This page is about education of law and anything about law .

งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ
83 ม.11 ต.สะเดียง
Phetchabun, 67000

ข้อมูลเกี่ยวการงานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Phetchabun Rajabhat University Phetchabun Rajabhat University
83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
Phetchabun, 67000

Phetchabun Rajabhat University. คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

ประชาสัมพันธ์ ศิลปกรรม มหาวิ ประชาสัมพันธ์ ศิลปกรรม มหาวิ
เพชรบูรณ์
Phetchabun, 67120

ประชาสัมพันธ์ ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข่าวสาร การรับสมัครเข้าศึกษา

Portfolio.p2 Portfolio.p2
Lomsak
Phetchabun, 67110

ออกแบบผลงานจากแฟ้มสะสมงานเพื่อนยื่นศึกษาต่อมหาวิทยาลัย