วัดวารีวงค์

วัดวารีวงค์

วัดวารีวงค์

Photos from วัดวารีวงค์'s post 20/08/2023

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล เช้า-เย็น
และบทพิเศษ วัดวารีวงค์
ขออนุโมทนาบุญทุกเจ้าภาพ ที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้
และสามารถร่วมทำบุญหนังสือสวดมนต์แปล
ได้เล่มละ 90 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
ได้ที่วัดวารีวงค์

Photos from วัดวารีวงค์'s post 17/08/2023

วันพระที่ 16 สิงหาคม 2566
ขออนุโมทนาบุญญาติธรรม
คุณครูนักเรียนร่วมกัน สมาทานศีล5
ตักบาตร ทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา
ขอบุญนี้จงสำเร็จทุกประการ

15/08/2023

ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี
กองบุญละ 500 บาท

13/08/2023

ขออนุโมทนาบุญ
คุณ สุปราณี อุดมเดช และครอบครัว
ทำบุญจำนวน ๒,๒๐๐ บาท
เพื่อทำการซื้ออิฐบล็อก
จำนวน ๔๐๐ ก้อน
_________
หลังจากได้ดำเนินการเทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก่ออิฐบล็อกต้องใช้อิฐบล็อกจำนวน ๑,๕๐๐ ก้อน ห้องน้ำจำนวน ๑๐ ห้อง ตอนนี้
ได้เจ้าภาพแล้ว ๑,๔๐๐ ก้อน เหลือ
อีก ๑๐๐ ก้อนเท่านั้น จึงบอกบุญมายังสาธุชนคนใจดีทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพอิฐบล๊อคตามกำลังเต็มศรัทธาของท่านสาธุชนทั้งหลาย. ขออนุโมทนาบุญ ขอบคุณ สาธุการ

เหลืออีก 100 ก้อน ปิดรับบริจาค
ขออนุโมทนาบุญ

13/08/2023

ขออนุโมทนาบุญ

Photos from วัดวารีวงค์'s post 09/08/2023

วันที่9/8/66
วันพระญาติโยมเด็กนักเรียนบ้านสักแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ศาลาการเปรียญวัดวารีวงค์
ขออนุโมทนาบุญ

Photos from วัดวารีวงค์'s post 07/08/2023

วันที่ 7/8/2566
ญาติโยมวัดวารีวงค์ ได้ออกโรงทานน้ำแดงโซดามะนาว งานวันการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์
วัดประชานิมิต อำเภอวิเชียรบุรี

Photos from วัดวารีวงค์'s post 06/08/2023

ขออนุโมทนาบุญ
เจ้าภาพทุกเจ้าภาพ ที่เป็นเจ้าภาพถวายแสงสว่างไฟฟ้าโซลาเซลล์
ตอนนี้ทางโยมธรกร จิตจำนงค์,ทายกโสภณ อุดมเดช,ช่างขจร ภูครองตาพร้อมคณะกรรมการ ทุกๆคน ได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว.
__________
ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย และอานิสงส์ผลบุญที่กระทำดีแล้ว ขอจงมาร่วมเป็นพลวปัจจัย ได้โปรดคุ้มครองและประทานพรให้ท่าน และครอบครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปราถนาทุกประการ.

ขอบคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

Photos from วัดวารีวงค์'s post 03/08/2023

ตักบาตรทำบุญวันเข้าพรรษา
ขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทั้งหลาย
ขอบุญนี้จงสำเร็จทุกประการเทอญ.
2/8/66

Photos from วัดวารีวงค์'s post 01/08/2023

วันอาสาฬหบูชา
วันพระที่1 สิงหาคม 2566
ขออนุโมทนาบุญ
ญาติธรรมชาวบ้านสักแห้ง,บ้านสักเจริญ,
บ้านหนองทราย ร่วมกันสืบสานประเพณีไทย
ตักบาตรทำบุญเช้านี้ นอกจากทำบุญตักบาตร
เสร็จแล้ว ผญ.แก้ว เสาผา ผู้ใหญ่บ้านหมู่11
ทายกโสพล อุดมเดช,ผช.อมร เกตุไกรษร,
คุณ ธนกร จิตจำนงค์,คุณน้อย เหิงคำแก้ว,
คุณ วัฒนา มีนนท์,คุณ จอม ทองนาค.
คุณสมทรง อุดมเดช,ป้ามน เกตุแก้ว,ป้าเสิง แก่นใน
คุณแมว จิตจำนงค์ ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำความสะอาดบริเวณวัดวารีวงค์ ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ได้อย่างสวยงามโล่งหูโล่งตา สะอาดสะอานมาก ขอขอบคุณอนุโมทนาสาธุการด้วย

#บุญจงสำเร็จทุกประการที่ปราถนา สาธุ

Photos from วัดวารีวงค์'s post 30/07/2023

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566
ชุมชนชาวบ้านสักแห้ง,บ้านสักเจริญ,บ้านหนองทราย
ร่วมกันสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนเข้าพรรษา

#ขออนุโมทนาบุญ
ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ส.อบต.
และชาวบ้านทุกหมู่ ได้แก่หมู่5,หมู่7,หมู่11

ขออนุโมทนาบุญ
คุณโยมบุญชู ไพเราะ ให้การอุปถัมภ์
ส.อบต.ภานุมาศ อุดมเดช
วงตนตรีผู้ใหญ่ลอย ให้การอุปถัมภ์
และญาติธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนาม
ที่ให้การอุปถัมภ์ทุกๆคน ที่ร่วมบุญกันมาไม่ว่าจะเป็น ปัจจัย อาหาร น้ำดื่ม เป็นต้น ในการแห่เทียนพรรษา
ในครั้งนี้ด้วย สาธุขอบุญนี้จงสำเร็จทุกประการเทอญ.

Photos from วัดวารีวงค์'s post 29/07/2023

อนุโมทนาบุญ
ทีมงานผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ส.อบต.
และทายกวัดวารีวงค์ หมู่5,7,11 พร้อมสาธุชนทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ในวันที่ 30 กรกฎาคม.
________

ขอบุญนี้จงสำเร็จทุกประการเทอญ.

Photos from วัดวารีวงค์'s post 27/07/2023

วันที้27/7/2566 เวลา 13.30 น.
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะคุณครูนักเรียนโรงเรียนบ้านสักแห้ง แห่เทียนพรรษามาถวายวัดวารีวงค์
และได้เวียนเทียน เจริญภาวนา จิตอาสา กวาดบริเวณวัด ล้างห้องน้ำ ในวันนี้
ขออนุโมทนาบุญ

Photos from วัดวารีวงค์'s post 25/07/2023

ชาวบ้าน คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านสักแห้ง ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันพระขึ้น8 ค่ำ เดือน88
วันที่25 กรกฎาคม 2566
___________
#ขออนุญาตนำรูปลงกิจกรรมวัด.

Photos from วัดวารีวงค์'s post 21/07/2023

21/7/2566
วันนี้อีกวันข้างคลองป่ายางของวัด
ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดขึ้น
จากที่รกร้างมานาน
ขอบคุณอนุโมทนาบุญ
โยมธนกร จิตจำนงค์
ทายกโสภณ อุดมเดช
และอีกหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยนาม
ที่ร่วมทำกุศลไปด้วยกัน สาธุ

20/07/2023

วัดวารีวงค์ หมู่๗ ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยชุมชนชาวบ้าน หมู่๕,หมู่๗,และหมู่๑๑ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา แต่งชุดไทย แห่เทียนเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน
————-
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป (ตั้งขบวนแห่เทียนที่ปั้มน้ำมันคุณบุญชู)

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา ถวายเทียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน

วันที่ ๒ ทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา ถวายเทียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน เป็นต้น

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์

Photos from วัดวารีวงค์'s post 19/07/2023

19/07/2566
ขอบคุณอนุโมทนาบุญ
ทายกโสภณ อุดมเดช
โยมธนกร จิตจำนงค์
และญาติโยม มาช่วยกันอีกครั้งในป่ายางวัดวารีวงค์

Photos from วัดวารีวงค์'s post 16/07/2023

เช้านี้กับภาระกิจที่ป่ายาง
อนุโมทนาบุญ
โยมธนกร จิตจำนงค์
โยมน้าชัย จันทร์บาง
และโยมน้อย ชุมชนชาวบ้าน,ทายกวัด
ช่วยกันทำความสะอาดป่ายางจนสะอาดจากที่รกมาก

Photos from วัดวารีวงค์'s post 14/07/2023

โครงการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ณ ศาลาการเปรียญวัดวารีวงค์ ทางวัดเสริมสุขภาพ
เขตปลอดสุราและบุหรี่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

Photos from วัดวารีวงค์'s post 13/07/2023

พรุ่งนี้เช้าทั้งสามหมู่บ้านมาร่วมเข้าโครงการเฝ้าระวัง
คัดกรองโรคติดเชื้อไววัสตับอักเสบซี
ณ ศาลาการเปรียญวัดวารีวงค์ หมู่7 ตำบลชอนไพร
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ กันเด้อ สาธุ

Photos from วัดวารีวงค์'s post 13/07/2023

ครบหนึ่งปี
สามชุมชนหมู่5,หมู่7,หมู่11 ร่วมกันแห่เทียนเข้าพรรษาปีที่แล้ว ปี65 ปีนี้ขอให้ร่วมมือกันแบบนี้ และให้ดีกว่าเดิม ขออนุโมทนาสาธุการ.

07/07/2023

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร,คณะวิทยากร,ผู้ใหญ่บ้าน,
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,และชาวบ้าน หมู่ที่๗ จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาการเปรียญวัดวารีวงค์ ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์.

01/07/2023
29/06/2023

ขออนุโมทนาบุญ
“นาง สมปอง สุขอ่วม”
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสมทบทุนสร้างห้องน้ำ
ถวายวัดวารีวงค์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จำนวนเงิน ๑,๑๗๐ บาท
__________

ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย และอานิสงส์ผลบุญที่กระทำดีแล้ว ขอจงมาร่วมเป็นพลวปัจจัย ได้โปรดคุ้มครองและประทานพรให้ท่าน และครอบครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปราถนาทุกประการ. ขอบคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

#ร่วมบริจาคทำบุญโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี: ๖๔๓-๐-๕๗๗๓๙-๒
ชื่อบัญชี: วัดวารีวงค์
#แจ้งสลิปการโอนเงินผ่านทาง Facebook
หรือ Line วัดวารีวงค์ ID: saynom2577
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๙๘-๘๑๓๑๖๗๗
วัดวารีวงค์ หมู่ ๗ ตำบลชอนไพร
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

Photos from วัดวารีวงค์'s post 28/06/2023

อนุโมทนาบุญทุกๆเจ้าภาพที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ตาลปัตร,อาสนะพนังพิง,อาสนะปูลาด,และพรหม,
อีกส่วนหนึ่งทางวัดก็จัดซื้อพิจารณาตามความเหมาะสม และได้อนุโมทนาบุญไปแล้วข้างต้น
__________
ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย และอานิสงส์ผลบุญที่กระทำดีแล้ว ขอจงมาร่วมเป็นพลวปัจจัย ได้โปรดคุ้มครองและประทานพรให้ท่าน และครอบครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปราถนาทุกประการ.

ขอบคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

Photos from วัดวารีวงค์'s post 26/06/2023

วันที่ 26 มิถุนายน 2566
>อัพเดตการดำเนินการสร้างห้องน้ำ จำนวน 10 ห้อง
วันนี้ ตอนนี้ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆตามงบประมาณที่มีอยู่ ญาติธรรมที่สนใจที่จะร่วมบุญปลดทุกข์ สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังเต็มศรัทธาของตนเอง
_________

#ร่วมบริจาคทำบุญโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี: ๖๔๓-๐-๕๗๗๓๙-๒
ชื่อบัญชี: วัดวารีวงค์
#แจ้งสลิปการโอนเงินผ่านทาง Facebook
หรือ Line วัดวารีวงค์ ID: saynom2577
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๙๘-๘๑๓๑๖๗๗
วัดวารีวงค์ หมู่ ๗ ตำบลชอนไพร
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

25/06/2023

วันที่ 25 มิถุนายน 2566
ความคืบหน้าการดำเนินการที่จะสร้างห้องน้ำ จำนวน 10 ห้อง วันนี้ ตอนนี้ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆตามงบประมาณที่มีอยู่ ญาติธรรมที่สนใจที่จะร่วมบุญปลดทุกข์ สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังเต็มศรัทธาของตนเอง
_________

#ร่วมบริจาคทำบุญโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี: ๖๔๓-๐-๕๗๗๓๙-๒
ชื่อบัญชี: วัดวารีวงค์
#แจ้งสลิปการโอนเงินผ่านทาง Facebook
หรือ Line วัดวารีวงค์ ID: saynom2577
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๙๘-๘๑๓๑๖๗๗
วัดวารีวงค์ หมู่ ๗ ตำบลชอนไพร
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

24/06/2023

ขออนุโมทนาบุญ
“ ช่างขจร ภูครองตา” พร้อมครอบครัว
ร่วมทำบุญถวายดินถมที่สร้างห้องน้ำ
จำนวนเงิน ๔ คันรถ
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
__________
ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย และอานิสงส์ผลบุญที่กระทำดีแล้ว ขอจงมาร่วมเป็นพลวปัจจัย ได้โปรดคุ้มครองและประทานพรให้ท่าน และครอบครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปราถนาทุกประการ.

ขอบคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

24/06/2023

ขออนุโมทนาบุญ
คุณจันทร์ฐรัศด์ จันเทียนดนุภณ
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสมทบทุนสร้างห้องน้ำ
ถวายวัดวารีวงค์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จำนวนเงิน 2,000 บาท
____________
ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย และอานิสงส์ผลบุญที่กระทำดีแล้ว ขอจงมาร่วมเป็นพลวปัจจัย ได้โปรดคุ้มครองและประทานพรให้ท่าน และครอบครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปราถนาทุกประการ. ขอบคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

#ร่วมบริจาคทำบุญโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี: ๖๔๓-๐-๕๗๗๓๙-๒
ชื่อบัญชี: วัดวารีวงค์
#แจ้งสลิปการโอนเงินผ่านทาง Facebook
หรือ Line วัดวารีวงค์ ID: saynom2577
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๙๘-๘๑๓๑๖๗๗
วัดวารีวงค์ หมู่ ๗ ตำบลชอนไพร
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

Photos from วัดวารีวงค์'s post 23/06/2023

เข้าวันที่ 22 มิถุนายน 2566
ขอบคุณอนุโมทนาบุญ
ศรัทธาเจ้าของรถแม็คโคร
และเจ้าของดิน และทุกๆฝ่าย ได้ร่วมมือกันเตรียมความพร้อม ที่จะทำแนวกันดินสไลด์ สร้างห้องน้ำ
จำนวน 10 ห้อง.

Photos from วัดวารีวงค์'s post 22/06/2023

คณะสงฆ์วัดวารีวงค์ช่วยกันขนโต๊ะหมู่บูชาขึ้นบนศาลาการเปรียญ.

Photos from วัดวารีวงค์'s post 17/06/2023

เช้าสายๆวันนี้
ช่างนำโต๊ะหมู่บูชามาส่ง
โต๊หมู่บูชา 9
และโต๊ะหมู่บูชา 7
#ขออนุโมทนาบุญ

30/05/2023

ขออนุโมทนาบุญ
“ ครอบครัว MP15…🩷 “
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสมทบทุนสร้างห้องน้ำ
ถวายวัดวารีวงค์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จำนวนเงิน 500 บาท
____________
ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย และอานิสงส์ผลบุญที่กระทำดีแล้ว ขอจงมาร่วมเป็นพลวปัจจัย ได้โปรดคุ้มครองและประทานพรให้ท่าน และครอบครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปราถนาทุกประการ. ขอบคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

#ร่วมบริจาคทำบุญโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี: ๖๔๓-๐-๕๗๗๓๙-๒
ชื่อบัญชี: วัดวารีวงค์
#แจ้งสลิปการโอนเงินผ่านทาง Facebook
หรือ Line วัดวารีวงค์ ID: vareewong66
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๙๘-๘๑๓๑๖๗๗
วัดวารีวงค์ หมู่ ๗ ตำบลชอนไพร
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

29/05/2023

ขออนุโมทนาบุญ
นาย ยุพเทพ บุณยฤทธิ์รักษา พร้อมครอบครัว
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสมทบทุนสร้างห้องน้ำ
ถวายวัดวารีวงค์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จำนวนเงิน 500 บาท
____________
ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย และอานิสงส์ผลบุญที่กระทำดีแล้ว ขอจงมาร่วมเป็นพลวปัจจัย ได้โปรดคุ้มครองและประทานพรให้ท่าน และครอบครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปราถนาทุกประการ. ขอบคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

#ร่วมบริจาคทำบุญโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี: ๖๔๓-๐-๕๗๗๓๙-๒
ชื่อบัญชี: วัดวารีวงค์
#แจ้งสลิปการโอนเงินผ่านทาง Facebook
หรือ Line วัดวารีวงค์ ID: vareewong66
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๙๘-๘๑๓๑๖๗๗
วัดวารีวงค์ หมู่ ๗ ตำบลชอนไพร
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

28/05/2023

“ร.อ. เจด็จ คำเพลิง พร้อมครอบครัว”
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสมทบทุนสร้างห้องน้ำ
ถวายวัดวารีวงค์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จำนวนเงิน ๑,๙๗๐ บาท
____________
ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย และอานิสงส์ผลบุญที่กระทำดีแล้ว ขอจงมาร่วมเป็นพลวปัจจัย ได้โปรดคุ้มครองและประทานพรให้ท่าน และครอบครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปราถนาทุกประการ. ขอบคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

28/05/2023

ขออนุโมทนาบุญ
“พระอาจารย์ คมสัน คมฺภีโร”
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหล่มเก่า
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสมทบทุนสร้างห้องน้ำ
ถวายวัดวารีวงค์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
อุทิศให้ นาง พรพรรณ เหลืองแดง
และแม่วัน หลวงน้อย
___________

ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย และอานิสงส์ผลบุญที่กระทำดีแล้ว ขอจงมาร่วมเป็นพลวปัจจัย ได้โปรดคุ้มครองและประทานพรให้ท่าน และครอบครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันอันตราย ทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปราถนาทุกประการ. ขอบคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

#ร่วมบริจาคทำบุญโดยการโอนผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี: ๖๔๓-๐-๕๗๗๓๙-๒
ชื่อบัญชี: วัดวารีวงค์
#แจ้งสลิปการโอนเงินผ่านทาง Facebook
หรือ Line วัดวารีวงค์ ID: vareewong66
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๙๘-๘๑๓๑๖๗๗
วัดวารีวงค์ หมู่ ๗ ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

27/05/2023

ขออนุโมทนาบุญ
พระอาจารย์ อัศวนนท์ ปญฺญาวโร
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสมทบทุนสร้างห้องน้ำ
ถวายวัดวารีวงค์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จำนวน 500 บาท
_____________

ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย และอานิสงส์ผลบุญที่กระทำดีแล้ว ขอจงมาร่วมเป็นพลวปัจจัย ได้โปรดคุ้มครองและประทานพรให้ท่าน และครอบครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปราถนาทุกประการ. ขอบคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

27/05/2023

ขออนุโมทนาบุญ
Surachai Phimha and family
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสมทบทุนสร้างห้องน้ำ
ถวายวัดวารีวงค์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จำนวน 1,000 บาท
_____________

ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย และอานิสงส์ผลบุญที่กระทำดีแล้ว ขอจงมาร่วมเป็นพลวปัจจัย ได้โปรดคุ้มครองและประทานพรให้ท่าน และครอบครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปราถนาทุกประการ. ขอบคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

27/05/2023

ขออนุโมทนาบุญ
นายประทีป,นางแสงจันทร์ เพชรชื่น
นายชูเกียรติ,นางปลาซิว อุปวงศิลป์
นายสว่าง จิตจำนงค์
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญสมทบทุนสร้างห้องน้ำ
ถวายวัดวารีวงค์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
__________

ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัย และอานิสงส์ผลบุญที่กระทำดีแล้ว ขอจงมาร่วมเป็นพลวปัจจัย ได้โปรดคุ้มครองและประทานพรให้ท่าน และครอบครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปราถนาทุกประการ. ขอบคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ศิลปะและความบันเทิง ใน Phetchabun?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เวียนเทียน
บวชเป็นสามเณรแล้วเจ้าคร้า
เริ่มปลงผมสามเณรเจ้าคร้า
งานบวชนาคเอ็มเจ้าคร้า อนุโมทนาบุญเจ้าคร้า
เวียนเทียน
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อสีและอุปกรณ์ไฟฟ้ามาบูรณะวิหารวัดวารีวงค์  วิหารที่มีสีจืดจางลงและไฟฟ้าภายในยังไม่สว่างพอ เวลามี...
ทำบุญ สาธุ สาธุ สาธุ
พระวารีวงค์ขยันทุกองค์กำลังปรับปรุงพัฒนาสวนยางพารา
รวมกันถวายผ้าป่า

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


บ้านสักแห้ง
Phetchabun
67000

อาร์เคด อื่นๆใน Phetchabun (แสดงผลทั้งหมด)
วุฒิดี้&แนนนี้ วุฒิดี้&แนนนี้
32/1 หมู่ 4 บ. วังทอง ต. วังชมภู อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
Phetchabun, 67210

ไม่ว่าเธอจะมีรอยยิ้มไว้เพื่ออะไรก?