สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมื
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมื
ถนนเกษมราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูล
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูล
Tỉnh Phetchabun
Tỉnh Phetchabun
Phetchabun
Phetchabun
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง PBNTC
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง PBNTC
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
Phetchabundsd
Phetchabundsd
หมู่ 5 ต. สะเดียง, Amphoe Muang Phetchabun
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังห
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังห
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์, เพชรบูรณ์
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบ
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ถ. สระบุรี-หล่มสัก ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเ
ม. 5 ต. สะดียง, เพชรบูรณ์
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบู
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบู
หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณ
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณ
หมู่ 2 ต. สะเดียง อ. เมือง นฝ. นศท. มทบ. 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง
ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่
ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่
Muang Petchaboun 67000
ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบ
ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบ
ค่ายพ่อขุนผาเมือง
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูร
สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูร
หมู่10 ต. สะเดียง อ. เมืองเพชรบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิท
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ความคิดเห็น

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 31 มกราคม 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_235upru9lc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 21 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 19 ราย
เมือง พช. 10 ราย
วิเชียรบุรี 6 ราย
ศรีเทพ 3 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 4 ราย
บึงสามพัน 2 ราย
#เพชรบูรณ์ตื่นรู้สู้โควิด กับแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 (รายงานออนเว็บ ที่ http://atastudio.google.com/.../f5b622a.../page/p_eogzerksoc ) และ ตารางความครอบคลุมประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล (ณ ธันวาคม 2564) และ ประชากรต่างชาติ 3 สิทธิประโยชน์การบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ และ ประชากรที่ไม่มีสิทธิ์การรักษา ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่
สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 30 มกราคม 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_235upru9lc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 84 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 80 ราย
เมือง พช. 16 ราย
ชนแดน 7 ราย
หล่มสัก 5 ราย
วิเชียรบุรี 27 ราย
ศรีเทพ 4 ราย
หนองไผ่ 3 ราย
บึงสามพัน 7 ราย
วังโป่ง 4 ราย
เขาค้อ 7 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 4 ราย
วิเชียรบุรี 2 ราย
ศรีเทพ 2 ราย
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 29 มกราคม 2565 (รายงานออนเว็บ ที่ http://atastudio.google.com/.../f5b622a.../page/p_eogzerksoc ) และ ตารางความครอบคลุมประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล (ณ ธันวาคม 2564) และ ประชากรต่างชาติ 3 สิทธิประโยชน์การบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ และ ประชากรที่ไม่มีสิทธิ์การรักษา ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่
สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 29 มกราคม 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_235upru9lc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 64 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 62 ราย
เมือง พช. 22 ราย
ชนแดน 12 ราย
หล่มสัก 6 ราย
วิเชียรบุรี 1 ราย
ศรีเทพ 1 ราย
หนองไผ่ 9 ราย
บึงสามพัน 9 ราย
วังโป่ง 1 ราย
เขาค้อ 1 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 2 ราย
ศรีเทพ 2 ราย
#เพชรบูรณ์ตื่นรู้สู้โควิด กับแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 (รายงานออนเว็บ ที่ http://atastudio.google.com/.../f5b622a.../page/p_eogzerksoc ) และ ตารางความครอบคลุมประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล (ณ ธันวาคม 2564) และ ประชากรต่างชาติ 3 สิทธิประโยชน์การบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ และ ประชากรที่ไม่มีสิทธิ์การรักษา ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่
สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 28 มกราคม 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_235upru9lc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 46 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 45 ราย
เมือง พช. 10 ราย
หล่มสัก 14 ราย
ศรีเทพ 1 ราย
หนองไผ่ 9 ราย
บึงสามพัน 6 ราย
วังโป่ง 5 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 1 ราย
ชนแดน 1 ราย
#เพชรบูรณ์ตื่นรู้สู้โควิด กับแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน

FanPage Phetchabunhealth บริการ บริหารงานด้านสาธารณสุข

27/12/2022

มิจฉาชีพ มาหลายรูปแบบจริงๆ🤔

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์'s post 19/12/2022

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์'s post

16/12/2022

หน่วยฉีดฯ เฉพาะกิจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการวัคซีน วันที่ 22 ธ.ค. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. มีวัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 5-11 ปี(ฝาส้ม) และไฟเซอร์ อายุ 12 ปีขึ้นไป #มีทุกเข็ม #เอาปากกามาด้วย รายละเอียดในโพสต์ #มีข้อสอบถามทางข้อความ(อินบ็อก) (มีบริการมีวัคซีนเด็ก อายุ 5 ปีขึ้นไป) ***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

30/11/2022
01/11/2022

หน่วยฉีดฯ เฉพาะกิจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการวัคซีน วันที่ 4 พ.ย. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. มีวัคซีนไฟเซอร์เด็ก(ฝาส้ม) ,โมเดอร์น่า และไฟเซอร์ #มีทุกเข็ม #เอาปากกามาด้วย รายละเอียดในโพสต์ #มีข้อสอบถามทางข้อความ(อินบ็อก) (มีบริการทุกกลุ่มวัย และมีวัคซีนเด็ก อายุ 5 ปีขึ้นไป) ***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

27/10/2022
26/10/2022
11/10/2022

หน่วยฉีดฯ เฉพาะกิจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการวัคซีน วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-14.00 น. มีวัคซีนไฟเซอร์เด็ก(ฝาส้ม) ,โมเดอร์น่า ,แอสตร้าและไฟเซอร์ #มีทุกเข็ม #เอาปากกามาด้วย รายละเอียดในโพสต์ #มีข้อสอบถามทางข้อความ(อินบ็อก) (มีบริการทุกกลุ่มวัย และมีวัคซีนเด็ก อายุ 5 ปีขึ้นไป) ***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

05/10/2022

หน่วยฉีดฯ เฉพาะกิจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการวัคซีน วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-15.00 น. มีวัคซีนไฟเซอร์เด็ก(ฝาส้ม) ,โมเดิร์น่า ,แอสตร้าและไฟเซอร์ #มีทุกเข็ม #เอาปากกามาด้วย รายละเอียดในโพสต์ #มีข้อสอบถามทางข้อความ(อินบ็อก) (มีบริการทุกกลุ่มวัย และมีวัคซีนเด็ก อายุ 5 ปีขึ้นไป) ***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์'s post 30/09/2022

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (รายงานออนเว็บ ที่ http://atastudio.google.com/.../f5b622a.../page/p_eogzerksoc
) และ ตารางความครอบคลุมประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล (ณ ธันวาคม 2564) และ ประชากรต่างชาติ 3 สิทธิประโยชน์การบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ และ ประชากรที่ไม่มีสิทธิ์การรักษา ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่

Photos from สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669's post 30/09/2022

Photos from สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669's post

30/09/2022

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 30 กันยายน 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_7p04dmpfsc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 0 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 0 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 0 ราย

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์'s post 29/09/2022

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565 (รายงานออนเว็บ ที่ http://atastudio.google.com/.../f5b622a.../page/p_eogzerksoc
) และ ตารางความครอบคลุมประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล (ณ ธันวาคม 2564) และ ประชากรต่างชาติ 3 สิทธิประโยชน์การบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ และ ประชากรที่ไม่มีสิทธิ์การรักษา ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์'s post 29/09/2022

"ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร"
.
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในภาพรวมของโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น การดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน
.
ทำให้สามารถผ่อนคลายการบังคับใช้บรรดามาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อทั้งประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินชีวิต ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมทั้งหลายให้เข้าสู่ภาวะปกติ สถานการณ์อันเป็นเหตุของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจึงได้คลี่คลายลงอย่างมาก
.
#ยกเลิกพรกฉุกเฉิน #ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน #ราชกิจจานุเบกษา

29/09/2022

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 29 กันยายน 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_7p04dmpfsc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 1 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 1 ราย
หล่มเก่า 1 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 0 ราย

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์'s post 28/09/2022

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 (รายงานออนเว็บ ที่ http://atastudio.google.com/.../f5b622a.../page/p_eogzerksoc
) และ ตารางความครอบคลุมประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล (ณ ธันวาคม 2564) และ ประชากรต่างชาติ 3 สิทธิประโยชน์การบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ และ ประชากรที่ไม่มีสิทธิ์การรักษา ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่

28/09/2022

ประกาศๆๆๆๆ หน่วยฉีดฯ เฉพาะกิจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเลื่อนการให้บริการจาก วันที่ 30 ก.ย. 65 เป็นวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-15.00 น. มีวัคซีนไฟเซอร์เด็ก(ฝาส้ม) ,โมเดิร์น่า ,แอสตร้าและไฟเซอร์ #มีทุกเข็ม #เอาปากกามาด้วย รายละเอียดในโพสต์ #มีข้อสอบถามทางข้อความ(อินบ็อก) (มีบริการทุกกลุ่มวัย และมีวัคซีนเด็ก อายุ 5 ปีขึ้นไป) ***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

28/09/2022

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 28 กันยายน 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_7p04dmpfsc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 2 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 2 ราย
หล่มสัก 2 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 0 ราย

28/09/2022

ประกาศๆๆๆๆ หน่วยฉีดฯ เฉพาะกิจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเลื่อนการให้บริการจาก วันที่ 30 ก.ย. 65 เป็นวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-15.00 น. มีวัคซีนไฟเซอร์เด็ก(ฝาส้ม) ,โมเดิร์น่า ,แอสตร้าและไฟเซอร์ #มีทุกเข็ม #เอาปากกามาด้วย รายละเอียดในโพสต์ #มีข้อสอบถามทางข้อความ(อินบ็อก) (มีบริการทุกกลุ่มวัย และมีวัคซีนเด็ก อายุ 5 ปีขึ้นไป) ***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์'s post 27/09/2022

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 (รายงานออนเว็บ ที่ http://atastudio.google.com/.../f5b622a.../page/p_eogzerksoc
) และ ตารางความครอบคลุมประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล (ณ ธันวาคม 2564) และ ประชากรต่างชาติ 3 สิทธิประโยชน์การบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ และ ประชากรที่ไม่มีสิทธิ์การรักษา ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่

27/09/2022

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 27 กันยายน 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_7p04dmpfsc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 1 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 1 ราย
หล่มสัก 1 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 0 ราย

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์'s post 26/09/2022

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 (รายงานออนเว็บ ที่ http://atastudio.google.com/.../f5b622a.../page/p_eogzerksoc
) และ ตารางความครอบคลุมประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล (ณ ธันวาคม 2564) และ ประชากรต่างชาติ 3 สิทธิประโยชน์การบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ และ ประชากรที่ไม่มีสิทธิ์การรักษา ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่

26/09/2022

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 26 กันยายน 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_7p04dmpfsc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 1 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 1 ราย
หล่มสัก 1 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 0 ราย

25/09/2022

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 25 กันยายน 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_7p04dmpfsc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 0 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 0 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 0 ราย

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์'s post 24/09/2022

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 24 กันยายน 2565 (รายงานออนเว็บ ที่ http://atastudio.google.com/.../f5b622a.../page/p_eogzerksoc
) และ ตารางความครอบคลุมประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล (ณ ธันวาคม 2564) และ ประชากรต่างชาติ 3 สิทธิประโยชน์การบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ และ ประชากรที่ไม่มีสิทธิ์การรักษา ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่

24/09/2022

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 24 กันยายน 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_7p04dmpfsc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 1 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 1 ราย
หล่มสัก 1 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 0 ราย

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์'s post 23/09/2022

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565 (รายงานออนเว็บ ที่ http://atastudio.google.com/.../f5b622a.../page/p_eogzerksoc
) และ ตารางความครอบคลุมประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล (ณ ธันวาคม 2564) และ ประชากรต่างชาติ 3 สิทธิประโยชน์การบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ และ ประชากรที่ไม่มีสิทธิ์การรักษา ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่

23/09/2022

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 23 กันยายน 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_7p04dmpfsc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 1 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 1 ราย
หล่มสัก 1 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 0 ราย

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์'s post 22/09/2022

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 (รายงานออนเว็บ ที่ http://atastudio.google.com/.../f5b622a.../page/p_eogzerksoc
) และ ตารางความครอบคลุมประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล (ณ ธันวาคม 2564) และ ประชากรต่างชาติ 3 สิทธิประโยชน์การบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ และ ประชากรที่ไม่มีสิทธิ์การรักษา ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่

22/09/2022

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 22 กันยายน 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_7p04dmpfsc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 1 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 1 ราย
หล่มสัก 1 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 0 ราย

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์'s post 21/09/2022

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565 (รายงานออนเว็บ ที่ http://atastudio.google.com/.../f5b622a.../page/p_eogzerksoc
) และ ตารางความครอบคลุมประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล (ณ ธันวาคม 2564) และ ประชากรต่างชาติ 3 สิทธิประโยชน์การบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ และ ประชากรที่ไม่มีสิทธิ์การรักษา ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่

21/09/2022

หน่วยฉีดฯ เฉพาะกิจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการ วันที่ 30 ก.ย. 65 เวลา 10.00-15.00 น. มีวัคซีนไฟเซอร์เด็ก(ฝาส้ม) ,โมเดิร์น่า ,แอสตร้าและไฟเซอร์ #มีทุกเข็ม #เอาปากกามาด้วย รายละเอียดในโพสต์ มีข้อสอบถามทางข้อความ(อินบ็อก) (มีบริการทุกกลุ่มวัย และมีวัคซีนเด็ก อายุ 5 ปีขึ้นไป) ***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

21/09/2022

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 21 กันยายน 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_7p04dmpfsc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 5 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 5 ราย
หล่มสัก 3 ราย
บึงสามพัน 2 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 0 ราย

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์'s post 20/09/2022

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565 (รายงานออนเว็บ ที่ http://atastudio.google.com/.../f5b622a.../page/p_eogzerksoc
) และ ตารางความครอบคลุมประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล (ณ ธันวาคม 2564) และ ประชากรต่างชาติ 3 สิทธิประโยชน์การบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ และ ประชากรที่ไม่มีสิทธิ์การรักษา ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่

20/09/2022

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 20 กันยายน 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_7p04dmpfsc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 1 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 1 ราย
หล่มสัก 1 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 0 ราย

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์'s post 19/09/2022

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565 (รายงานออนเว็บ ที่ http://atastudio.google.com/.../f5b622a.../page/p_eogzerksoc
) และ ตารางความครอบคลุมประชากรตามสิทธิการรักษาพยาบาล (ณ ธันวาคม 2564) และ ประชากรต่างชาติ 3 สิทธิประโยชน์การบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ และ ประชากรที่ไม่มีสิทธิ์การรักษา ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่

19/09/2022

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ 19 กันยายน 2565
(ภาพจาก รายงานออนเว็บ) https://datastudio.google.com/.../d5aa2.../page/p_7p04dmpfsc
หมายเหตุ รายใหม่ รวม 1 ราย
🟢รายใหม่ในพื้นที่ 1 ราย
บึงสามพัน 1 ราย
🔴ขอกลับมารักษา 0 ราย

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#เพชรบูรณ์ตื่นรู้สู้โควิด กับแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน
#เพชรบูรณ์ตื่นรู้สู้โควิด กับแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน
#เพชรบูรณ์ตื่นรู้สู้โควิด กับแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน
#เพชรบูรณ์ตื่นรู้สู้โควิด กับแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน
#เพชรบูรณ์ตื่นรู้สู้โควิด กับแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน
#เพชรบูรณ์ตื่นรู้สู้โควิด กับแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน
#เพชรบูรณ์ตื่นรู้สู้โควิด กับแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน
#เพชรบูรณ์ตื่นรู้สู้โควิด กับแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน
#เพชรบูรณ์ตื่นรู้สู้โควิด กับแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน
#เพชรบูรณ์ตื่นรู้สู้โควิด กับแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน
#เพชรบูรณ์ตื่นรู้สู้โควิด กับแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน
#เพชรบูรณ์ตื่นรู้สู้โควิด กับแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเวชกรรมป้องกัน

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


72 ถนนนิกรบำรุง
Phetchabun
67000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchabun (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศ
ค่ายพ่อขุนผาเมือง (ฝั่ง มทบ. 36)
Phetchabun, 67000

โทร 056-720009

Cyber Village สภ.บึงสามพัน Cyber Village สภ.บึงสามพัน
210 ม. 9 ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน
Phetchabun, 67160

แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในการแ

Phetchabun Phetchabun
Phetchabun

LAB Plant Tissue Culture PCRU LAB Plant Tissue Culture PCRU
Phetchabun

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช งานวิจัย ผ?

สำนักงานพัฒนาสังคมและความม สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
999/11 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมื
Phetchabun, 67000

พมจ.เพชรบูรณ์

ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์
พหลโยธิน
Phetchabun, 67000

ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล.(สถานีตำรวจทางหลวงนครสวรรค์) รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และ อุทัยธานี

วนอุทยานเขารัง -Khaorang Forest Park วนอุทยานเขารัง -Khaorang Forest Park
ถนนหมายเลข​ 113
Phetchabun, 67210

khaorang Forest Park

คลินิกหมอครอบครัวคลองศาลา คลินิกหมอครอบครัวคลองศาลา
Phetchabun, 67000

ทีมหมอครอบครัว กับการให้การดูแล ทุ?

กรมทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 3
Phetchabun, 67000

กรมทหารม้าที่ 3 เราตายเพื่อชาติอยู่

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณ
100 หมู่ 2 ต. สะเดียง อ. เมือง นฝ. น
Phetchabun, 67000

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ หน

งานทรัพย์สินและสวัสดิการ PCRU งานทรัพย์สินและสวัสดิการ PCRU
83 ม. 11 ต. สะเดียง
Phetchabun, 67000

งานทรัพย์สินและสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์