วนอุทยานเขารัง -Khaorang Forest Park, Phetchabun Videos

Videos by วนอุทยานเขารัง -Khaorang Forest Park in Phetchabun. khaorang Forest Park

5 สิ่ง ห้าม‼️นำเข้าพื้นที่อุทยานฯ
กฎระเบียบใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ห้ามนำพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 1 แสนบาท

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ป่า และรักษาความสะอาดระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ห้ามนำผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 5 ชนิด เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ได้แก่

- ถุงพลาสติกหูหิ้ว แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน หรือ ที่เรียกกันว่า ถุงก๊อบแก็บ
- ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารพลาสติกและโฟม แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- แก้วน้ำพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- หลอดพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- ช้อน-ส้อมพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ฝ่าฝืนมีโทษปรับ สูงสุด 1 แสนบาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

Other วนอุทยานเขารัง -Khaorang Forest Park videos

5 สิ่ง ห้าม‼️นำเข้าพื้นที่อุทยานฯ กฎระเบียบใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ห้ามนำพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 1 แสนบาท เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ป่า และรักษาความสะอาดระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ห้ามนำผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 5 ชนิด เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ - ถุงพลาสติกหูหิ้ว แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน หรือ ที่เรียกกันว่า ถุงก๊อบแก็บ - ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารพลาสติกและโฟม แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง - แก้วน้ำพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง - หลอดพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง - ช้อน-ส้อมพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ฝ่าฝืนมีโทษปรับ สูงสุด 1 แสนบาท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ท่องเที่ยวอุทยานแบบ New​ normal