วนอุทยานเขารัง -Khaorang Forest Park

วนอุทยานเขารัง -Khaorang Forest Park

khaorang Forest Park

16/11/2023

16 พฤศจิกายน "วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก"

วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก เกิดจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) เสนอให้จัดตั้งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกขึ้น ด้วยตระหนักว่าการปกป้องพิทักษ์สมบัติทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของโลกนั้น ควรเป็นภารกิจร่วมกันของมนุษย์ชาติทั่วโลก มรดกโลก ไม่ว่าจะเป็น "มรดกโลกทางวัฒนธรรม" หรือ "มรดกโลกทางธรรมชาติ" ที่มีอยู่ทั่วโลกล้วนเป็นสิ่งทรงคุณค่า ต้องหวงแหน ปกป้องรักษาไว้เป็นสมบัติของโลก

ซึ่งในประเทศไทย มีสถานที่สำคัญ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วทั้งหมด 6 แห่ง ซึ่งแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง และมรดกโลกทางธรรมชาติ 3 แห่ง ได้แก่
🔴 เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร จ.สุโขทัย ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2534
🔴 นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2534
🔴 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2535
🟢 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จ.อุทัยธานี จ.ตาก และจ.กาญจนบุรี ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2534
🟢 ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี จ.บุรีรัมย์ จ.สระแก้ว จ.นครนายก และจ.สระบุรี ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2548
🟢 กลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2564

และล่าสุด 🟢 เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทย จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “เมืองโบราณศรีเทพ” เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า The Ancient Town of Si Thep and its Associated Dvaravati Monuments

#วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก #มรดกโลกทางธรรมชาติ #มรดกโลกทางวัฒนธรรม #กรมอุทยานแห่งชาติ

23/10/2023

๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช"

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขอบพระคุณ ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จาก : แกละ แกะจิตรกร

13/10/2023

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ "วันนวมินทรมหาราช"

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

04/10/2023

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ตุลาคมของทุกปี โดยในปีนี้ ถือเป็นปีที่ 21 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้แนวคิด "อส. สืบสานอนุรักษ์ รักษ์สัตว์ - รักษ์ป่า เจตนายั่งยืน"

การอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เรามีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นกำลังลังสำคัญในการปกป้องดูแลผืนป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ หากสังเกตชุดปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จะเห็นลายละเอียดของชุด หรือที่เรียกว่า "ลายพลาง" วันนี้เรามาทราบความหมายของลายพลาง ที่ปรากฎอยู่บนชุดปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่ามีความหมายสื่อถึงอะไรบ้าง

#ลายพราง #ลายพรางกรมอุทยานแห่งชาติ #ชุดเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า #ชุดปฏิบัติงานภาคสนาม #กรมอุทยานแห่งชาติ #21ปีกรมอุทยานแห่งชาติ #วันคล้ายวันสถาปนา #2ตุลาคม

04/10/2023

2 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งปัจจุบันถือเป็นปีที่ 21 นับจากวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูประบบราชการที่แยกงานที่เกี่ยวกับป่าเศรษฐกิจ และงานอนุรักษ์ คุ้มครองป่าไม้ออกจากกัน โดยให้งานป่าเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับกรมป่าไม้ ส่วนงานด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองป่าไม้ให้ตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ เป็น “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช” สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"อส. สืบสานอนุรักษ์ รักษ์สัตว์ - รักษ์ป่า เจตนายั่งยืน"

#กรมอุทยานแห่งชาติ #วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ #21ปีกรมอุทยานแห่งชาติ #2ตุลาคม

04/10/2023

21 ปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
"อส. สืบสานอนุรักษ์ รักษ์สัตว์ - รักษ์ป่า เจตนายั่งยืน"

#กรมอุทยานแห่งชาติ #วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ #21ปีกรมอุทยานแห่งชาติ #2ตุลาคม

04/10/2023

4 ตุลาคม “วันสัตว์โลก”

ในวันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งก็คือ วันสัตว์โลก (World Animal Day)

เพื่อให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นอยู่ของเหล่าสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งถึงเรื่องสิทธิต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นมา เพื่อสวัสดิภาพของสัตว์ เป็นการช่วยทำให้สัตว์ประเภทต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ และเป็นการคุ้มครองสัตว์ไม่ให้ถูกทำร้าย ไม่ว่าจะในผืนป่า ในสวนสัตว์ ในเมือง หรือกระทั่งในบ้านเรือน

ความสำคัญของ วันสัตว์โลก (World Animal Day) สำหรับ วันสัตว์โลก ถูกกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Heinrich Zimmermann นักเขียนชาวเยอรมัน และเจ้าของนิตยสารชื่อดัง โดยที่ทั้งสองได้กำหนดวันสัตว์โลกเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1925 ณ สปอร์ตพาเลซ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี หลังจากนั้น เมื่อเวลาผ่านไป ก็ได้มีการกำหนดวันสัตว์โลกขึ้นมาใหม่อีกครั้ง คือ วันที่ 4 ตุลาคม เพื่อที่จะได้ตรงกับวันเฉลิมฉลองของนักบุญฟรานซิส แห่งอัสซีซี ซึ่งท่านเป็นนักบุญผู้อุปถัมภ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของโลก

จนมาถึงในปี ค.ศ. 1931 สภาคองเกรส แห่งสภาคุ้มครองสัตว์นานาชาติ ในเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ได้ทำการยอมรับข้อเสนอ ที่จะกำหนดให้วันที่ 4 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสัตว์โลกสากล เพราะประเทศอิตาลี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและสิทธิของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลาย

รวมถึงยังต้องการที่จะมีส่วนในการดูแลและป้องกันสัตว์ทั้งหลายไม่ให้สูญพันธุ์ไปอีกด้วย นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ 4 ตุลาคม ที่ถูกกำหนดให้เป็นวันสัตว์โลกตั้งแต่นั้นมาจนถึงในปัจจุบัน
สัตว์ป่าที่อาศัยและหากินอยู่ในป่า

#4ตุลาคม #วันสัตว์โลก #สัตว์ป่า #กรมอุทยานแห่งชาติ

Photos from กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's post 27/09/2023
Photos from วนอุทยานเขารัง -Khaorang Forest Park's post 19/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 วนอุทยานเขารัง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวนอุทยาน (Protected Area Committee : PAC) ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมที่ทำการวนอุทยานเขารัง ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษาวนอุทยานเขารัง (PAC) ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่วนอุทยานเขารัง โดยมี นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ วนอุทยานเขารัง ได้แจ้งผลการจัดเก็บค่าบริการ และสถิตินักท่องเที่ยวที่ผ่านมาของวนอุทยานเขารัง รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของวนอุทยานเขารัง พร้อมทั้งที่ประชุมได้ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางบริหารจัดการวนอุทยานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด

#วนอุทยานเขารัง
#คณะกรรมการที่ปรึกษาวนอุทยานเขารัง

17/08/2023

"17 สิงหาคม วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ"

วันที่ 17 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มประชากรพะยูน การดูแลพื้นที่อาศัยของพะยูน

พะยูน ได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตส (CITES) พะยูนได้อยู่ในบัญชีหมายเลข 1 ลำดับที่ 86 ของบัญชีไซเตส ซึ่งเป็นสัตว์ที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาด ยกเว้น เพื่อการศึกษาวิจัย และเพาะพันธุ์เท่านั้น ซึ่งในประเทศไทยแหล่งที่พบพะยูนมากที่สุดคือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง ซึ่งถือได้ว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ของพะยูนในประเทศไทย

#กรมอุทยานแห่งชาติ #วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ #17สิงหาคม #พะยูน #สัตว์ป่าสงวน

17/08/2023

#รู้หรือไม่ “แอดติโนมัยสีท” ผู้สร้างกลิ่นหอมดินหลังฝนตก

รู้หรือไม่เวลาที่ฝนตกใหม่ ๆ เราจะได้กลิ่นหอมดิน อ่อน ๆ โชยขึ้นมาให้รู้สึกสดชื่น สดใส ที่เรียกว่า เพทริเคอร์ (Petrichor) ซึ่งมาจากแบคทีเรียที่ชื่อว่า สเตรปโตมัยสีท (𝘚𝘵𝘳𝘦𝘱𝘵𝘰𝘮𝘺𝘤𝘦𝘴 spp.) เป็นแบคทีเรียในกลุ่มแอคติโนมัยสีทที่ผลิตสาร”จีโอสมิน (Geosmin)” เมื่อฝนตกกระทบดินจะทำให้สปอร์ซึ่งเป็นโครงสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของแบคทีเรียแพร่กระจายไปตามแหล่งต่าง ๆ และกลิ่นจีโอสมินนี้จะไปกระตุ้นให้สัตว์ขาปล้องออกมากินซากแบคทีเรียเพื่อช่วยในการย่อยสลายต่อไป

#สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

31/07/2023

#วีรบุรุษแห่งพงไพร เสมือนเป็นรั้วของป่าที่เข้มแข็ง คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์
#31กรกฎาคม #วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก

31/07/2023

“31 กรกฎาคม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก WORLD RANGER DAY”

เป็นวันที่ระลึกถึงคุณงามความดี ยกย่องเชิดชูเกียรติ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มาของวันผู้พิทักษ์ป่าโลก เริ่มเมื่อปี 2006 จากการประชุม World Congress Ranger สกอตแลนด์ ผู้เข้าร่วมประชุมจาก International Federation Ranger (IRF) หรือสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ปกป้องพื้นที่คุ้มครองของโลก ได้ลงมติให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เริ่มต้นในปี 2007 เป็นวันผู้พิทักษ์ป่าโลก เป็นต้นมา

“เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า” คือผู้ที่ปกป้อง ผู้คุ้มครอง ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายในผืนป่า และอยู่เบื้องหลังของทุกชีวิตที่อยู่ในป่า ทั้งต้นไม้ ทุ่งหญ้า แหล่งต้นน้ำลำธาร และลมหายใจของสัตว์ป่าทุกชีวิต การปฏิบัติงานของพวกเขามีหน้าที่ในการเดินลาดตระเวนแต่ละครั้งมีความเสี่ยงภัย เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคนานัปการ หลายครั้งการทำหน้าที่ต้องแลกมาด้วยการบาดเจ็บหรืออาจนำไปสู่การจากไปของชีวิต หากแต่ในเส้นทางที่ได้เลือกเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แล้ว เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนยังคงทำงานด้วยความเต็มกำลังความสามารถ มุ่งมั่น เสียสละ เพื่อพิทักษ์ทรัพยากรซึ่งเป็นสมบัติส่วนรวมของคนไทยทุกคนให้ยั่งยืน

ในส่วนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบในท้องที่ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ และ จ.อุตรดิตถ์ จำนวนกว่า 6 ล้านไร่ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ซึ่งหน่วยงานภาคสนามเหล่านี้มีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติภารกิจดูแล ปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าร่วมพันชีวิต แต่ภารกิจของผู้พิทักษ์ป่าไม่ใช่เพียงแค่การป้องกันหรือปราบปรามเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายภารกิจที่ต้องปฏิบัติ เช่น งานด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ งานชุมชน งานบริการ เป็นต้น แต่ละงานล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้

นับว่าผู้พิทักษ์ป่าเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติจากการรุกรานโดยมาตรการทางกฎหมาย ดังนั้น เราจึงถือวันนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เชิดชูคุณงามความดีที่วีระบุรุษผู้กล้าสร้างไว้ให้กับประเทศชาติที่ต้องแลกด้วยการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้มีกำลังใจและปณิธานที่จะยืนหยัดแน่วแน่ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติด้วยอุดมการณ์สืบไป

#วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก
#สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

27/07/2023

“สายพันธุ์ย่อย” ของเสือโคร่ง

เสือโคร่งเป็นสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีชื่อนักอนุกรมวิธานกำหนดเพื่อให้เข้าใจระหว่างเสือที่มีความแตกต่างกันทางชาติพันธุ์ ได้สื่อความหมายตรงกัน คือ Panthera tigis

จากความแตกต่างของการปรับตัวตามวิวัฒนาการของเสือโคร่งในแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีสภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย ชนิดเหยื่อ ที่แตกต่างกัน ทำให้เสือโคร่งที่มีการกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีลักษณะภายนอก เช่น สีสัน ลวดลาย และขนาดร่างกายที่แตกต่างกันออกไป

จึงทำให้มีการจำแนกเสือโคร่งออกเป็น 9 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย คือ เสือโคร่งอินโดจีน มีถิ่นอาศัยอยู่ในละแวกเพื่อนบ้านของไทยด้วย ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และทางตอนใต้ของจีน

ที่มา : หนังสือ เสือ Now or Forever โดย ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ, อัจฉรา ซิ้มเจริญ, สมโภชน์ ดวงจันทราศิริ

ภาพ : Thailand Tiger Project DNP

#วันเสือโคร่งโลก #เสือโคร่ง #กรมอุทยานแห่งชาติ

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Photos from สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand's post 27/07/2023
24/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2566

11/07/2023

#แหล่งสะสมคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

11/07/2023

อีกไม่กี่วันก็จะถึง #วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก
💚World Ranger Day💚 ซึ่งตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี ขอเชิญชวนทุกท่าน #ร่วมส่งกำลังใจให้กับวีรบุรุษแห่งพงไพร ผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง คุ้มครอง รักษาป่าไม้ สัตว์ป่า และทุกสรรพชีวิตในผืนป่า ซึ่งเป็นทรัพยากรส่วนรวมของคนในชาติ ให้อยู่คู่ไทยสืบไป🐘🌳🌿🐃

"ทุกข้อความกำลังใจของทุกท่าน ถือเป็นการเติมพลังใจ เชิดชูเกียรติให้พวกเขาได้ปฏิบัติหน้าที่แทนคนไทยทุกคน เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบัน และส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคต"

ภาพ : เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from วนอุทยานเขารัง -Khaorang Forest Park's post 08/06/2023

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 วนอุทยานเขารัง ร่วมกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 และวันสิ่งแวดล้อมโลก WORLD ENVIRONMENT DAY ณ วนอุทยานเขารัง ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ..........................................................
#วันต้นไม้ประจำปีของชาติ🌱🌳
#วนอุทยานเขารัง

02/06/2023

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ในการนี้ ในวันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ดังนี้
– พระบรมมหาราชวัง (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
– พระราชวังบางปะอิน
– วังไกลกังวล
– พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
#สำนักพระราชวัง

13/04/2023

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดหน่วยบริการประชาชนและรับแจ้งเหตุสถานการณ์ไฟป่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง 12-17 เมษายน 2566 ทั่วประเทศ

รายละเอียดตามลิงก์ด้านนี้ คลิก
https://portal.dnp.go.th/Content?contentId=33183

#สวัสดีปีใหม่ไทย #สุขสันต์วันสงกรานต์

13/04/2023

🙏 #สวัสดีวันปีใหม่ไทย ขอให้แฟนเพจทุกคน มีแต่ความสุข สนุกสนาน จิตใจเบิกบาน กับครอบครัวและคนรัก และเดินทางท่องเที่ยวปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 💚🌳✌️

Photos from วนอุทยานเขารัง -Khaorang Forest Park's post 10/03/2023

วนอุทยานเขารัง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวนอุทยาน (Protected Area Committee : PAC) ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมที่ทำการวนอุทยานเขารัง ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษาวนอุทยานเขารัง (PAC) ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่วนอุทยานเขารัง โดยมี นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ วนอุทยานเขารัง ได้แจ้งผลการจัดเก็บค่าบริการ และสถิตินักท่องเที่ยวที่ผ่านมา ของวนอุทยานเขารัง และประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาด รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของวนอุทยานเขารัง พร้อมทั้งที่ประชุมได้ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางบริหารจัดการวนอุทยานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด

#วนอุทยานเขารัง
#คณะกรรมการที่ปรึกษาวนอุทยานเขารัง

24/02/2023

24 กุมภาพันธ์ "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" 🔥🔥

ความเป็นมาของวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมป่าไม้ (ขณะนั้น) ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าเป็นการเฉพาะ ซึ่งต่อมากรมป่าไม้ (ขณะนั้น) และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันเสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2524 ให้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างจริงจัง

ดังนั้นจึงถือได้ว่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันก่อกำเนิดการควบคุมไฟป่าใประเทศไทย ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า
3. เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากการจุดไฟเผาป่า

24 กุมภาพันธ์ "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" 🔥🔥

ความเป็นมาของวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมป่าไม้ (ขณะนั้น) ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าเป็นการเฉพาะ ซึ่งต่อมากรมป่าไม้ (ขณะนั้น) และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันเสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2524 ให้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างจริงจัง

ดังนั้นจึงถือได้ว่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันก่อกำเนิดการควบคุมไฟป่าใประเทศไทย ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า
3. เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากการจุดไฟเผาป่า

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

21/02/2023

ไฟป่าส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาเตรียมพื้นที่ทำเกษตรกรรม และลุกลามต่อไปยังพื้นที่ป่าใกล้เคียง เมื่อไฟป่าเกิดขึ้น สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย สัตว์ป่าอาจโดนทำลายถิ่นที่อยู่อาศัย (habitat) หรือตายจากควันหรือความร้อน การลดทอนความสามารถในการเจริญเติบโตของต้นไม้ รวมถึงมนุษย์เองก็จะได้รับอากาศที่ไม่บริสุทธิ์สำหรับการดำรงชีวิต ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมา

ผลกระทบของการเกิดไฟป่านั้นเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรต้องตระหนักและเข้าใจ ซึ่งมีผลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น หากมีการจัดการอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ก็อาจลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงเป็นการคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย หากพบเห็นไฟป่าหรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดไฟป่า แจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง

"เลิกจุด หยุดที่ใจ ให้ทรัพยากรไทยยั่งยืน" 24 กุมภาพันธ์ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

#กรมอุทยาน #ไฟป่า #ไฟป่าภาคเหนือ #วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

21/02/2023
21/02/2023

เผาป่าในเขตอุทยานฯ โทษหนัก‼️ จำคุกสูงสุด 20 ปี ปรับสูงสุด 2 ล้านบาท

🔥บุคคลใดเผาป่าในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000 - 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

💚ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า และช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่

#สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

18/02/2023

"ฝากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ป่า ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าจุดไฟในช่วงหน้าแล้ง เพราะหากเกิดไฟป่าแล้ว
ความสูญเสียจะประมาณค่าไม่ได้ แต่หากมีความจำเป็น ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน

อรรถพล เจริญชันษา
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

18/02/2023

ลิ่น...สัตว์ป่าที่ถูกคุกคามจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์…
ตัวลิ่น หรือ ตัวนิ่ม เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ตกเป็นเครื่องมือทางการค้าของมนุษย์มากเป็นอันดับต้น ๆ ในหมู่ของผู้ที่นิยมรับประทานสัตว์ป่า หรือของแปลก
เหตุผลหลัก ๆ ที่ตัวลิ่นถูกล่า มี 2 เรื่องใหญ่ คือ เพื่อนำเนื้อของพวกมันมาบริโภคเป็นอาหารอันโอชะ และนำเกล็ดไปเป็นส่วนผสมในการปรุงยาตามความเชื่อในตำรายาแผนโบราณของจีน ซึ่งขอย้ำว่าเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้น!!!
ถึงแม้จะมีข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเกล็ดของตัวลิ่นออกมาแย้งว่า...เกล็ดลิ่น เป็นสสาร (เคราติน) แบบเดียวกับเล็บและผมของคน ไม่ได้มีสรรพคุณทางยาตามความเชื่อในตำรา ก็ไม่เป็นผล...ในทางกลับกันการค้าตัวลิ่นก็ยังดำเนินต่อไปอย่างไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลง
ซ้ำร้าย การค้า "ตัวลิ่น" ในปัจจุบัน มีการโพสต์ขายกันอย่างเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์ แบบไม่เกรงกลัวกฎหมายแต่อย่างใด...
ในประเทศไทยตัวลิ่นเป็น “สัตว์ป่าคุ้มครอง” ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ถูกบรรจุไว้ในบัญชีเลขที่ 1 (Appendix I) ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ตามบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ (IUCN Red List)
ดังนั้น การค้าตัวลิ่นทุกชนิดผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จะกิน “ตัวลิ่น” เสี่ยงกิน “ข้าวแดง” ในคุก คิด ๆ ดูแล้วจะได้ไม่คุ้มเสียเอานะ...
อ้างอิง : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ภาพ : นายยิ่งบุญ จงสมชัย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ปี 2561
#ไม่ล่าไม่ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย #พบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่า #แจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า1362
#ร่วมรักษาให้สัตว์ป่าคงอยู่ #ลิ่น #นิ่ม
#สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

18/02/2023

ดับไฟ (ป่า) ที่ใจคน ร่วมสร้าง "จิตสำนึก" รักษ์ป่า SAVE ป่า SAVE ปอด 💚 🌳

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หรือ โลกร้อน หรือ Climate Change ถือเป็นปัญหาสำคัญที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเฉพาะขณะนี้สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และ PM 2.5 ถือเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิกฤตโลกร้อน

ทุกครั้งที่เกิดไฟป่า ไม่ว่าจะลุกลามมากน้อยเพียงใด ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างแน่นอน แม้จะมีแผนงานและมาตรการที่ดีในการรับสถานการณ์ โดยเฉพาะการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชน แต่เราก็ยังคงเห็นไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี นั่นเป็นเพราะ...การปลุกจิตสำนึกของคนให้หยุดเผาป่า นับเป็นสิ่งที่ยากพอสมควร ตราบใดที่การกระทำของคนบางกลุ่มไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาอย่างมหาศาล

ทั้งความเสียหายและผลกระทบที่ยากต่อการฟื้นฟูของพื้นที่ป่า ความสมดุลของระบบนิเวศ การเสี่ยงสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์พื้นถิ่น ภัยพิบัติดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน รวมถึงผลกระทบในภาพรวมของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และอีกหนึ่งปัญหาสำคัญคือ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน แม้แต่คนที่ลงมือเผาป่าเอง ก็ย่อมได้รับผลกระทบเหล่านี้เช่นกัน

อย่างไรก็ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนทุกคน ร่วมกันสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่า เพราะ "จิตสำนึก" ภายในใจ ถือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกันรักษาป่าให้อยู่อย่างยั่งยืน และการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนรวมถึงลูกหลานของเราด้วย

พบเห็นไฟไหม้ป่าหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดไฟป่า กรุณาโทรแจ้งหน่วยดับไฟในพื้นที่ หรือโทรสายด่วน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1362 ตลอด 24 ชม.

#สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)'s post 08/02/2023
13/01/2023

"คนไทยเข้าฟรี 💚💚💚 อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ในวันเด็กแห่งชาติ 2566 "
กรมอุทยานฯ ขอมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เข้าฟรีอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศสำหรับบุคคลชาวไทย ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นี้ ใกล้ที่ไหน แวะไปเรียนรู้ธรรมชาติกันได้นะคะ

นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ
❎ ปิดประจำปี เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร
🆘 ปิดเฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติ
⚠️ ปิดเพื่อปรับปรุง
ได้ที่นี่👇👇

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ig4U84IY4r3J7ix5YTjqo20LIviN3dYpDr91sDsBBEo/edit =1428682379

03/01/2023

.🥳🥳🥳 สวัสดีปีใหม่ 2566 🥳🥳🥳.

03/01/2023

ฤดูหนาว ทำไมฝุ่นสูง ‼️

โดยปกติแล้วค่าฝุ่น PM2.5 จะสูงในช่วงการเปลี่ยนฤดูกาล จากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อน ฤดูร้อนจะพบปัญหาฝุ่นละอองจะไม่รุนแรงเท่าฤดูหนาว ซึ่งการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่างๆ อาจจะเท่าเดิม ทั้งนี้ สภาพอากาศเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ฝุ่นละอองไม่กระจายตัว และเกิดการสะสมของมลพิษ เช่น ความเร็วลม กระแสลม และการเกิดปรากฎการณ์อุณหภูมิผกผัน

ฤดูร้อน - เป็นช่วงที่มีความกดอากาศต่ำ ความชื้นในบรรยากาศน้อย อุณหภูมิสูง อากาศบริเวณเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอากาศที่อยู่สูงขึ้นไป หรือยิ่งสูงยิ่งหนาว มวลอากาศเคลื่อนตัวจากอากาศร้อนไปยังอากาศเย็น ดังนั้นอากาศจึงเคลื่อนที่จากเหนือพื้นดินไปสู่ชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และพัดพาฝุ่นละออง หมอกควัน สารแขวนลอยในอากาศขึ้นไปด้วย ไม่เกิดการสะสมของฝุ่นละออง

ฤดูหนาว - เป็นช่วงที่มีความกดอากาศสูงโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน พื้นดินเกิดการคายความร้อนอย่างรวดเร็ว ทำให้อากาศที่อยู่เหนือพื้นดินเย็นตามไปด้วย ส่งผลให้อากาศที่เคยร้อนลอยขึ้นไปคั่นอยู่ระหว่างชั้นอากาศเย็น หรือที่เรียกว่าปรากฎการณ์อุณหภูมิผกผัน (Temperature inversion) ทำให้อากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งได้เหมือนฝาชีหรือโดมครอบไว้ จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ประกอบกับมีลมสงบ การไหลเวียนและถ่ายเทอากาศไม่ดี จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง หมอก และควัน ในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

28/12/2022

วันนี้เเอดมินน้ำเกร็ดความรู้ เรื่องก๊าซเรือนกระจกมาฝากคะ😄

รู้หรือไม่ว่าก๊าซเรือนกระจกคืออะไร??

ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก คือกระบวนการแผ่รังสีความร้อน จากพื้นผิวโลกที่ถูกดูดซับ โดยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ และแผ่รังสีกับในทุกทิศทาง ปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาติ ของโลกทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ แต่กิจกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะ การเผาไหม้เชื้อเพลิง การทำลายป่า และการใช้สารเคมีบางจำพวก ส่งผลให้ชั้นบรรยากาศมีความสามารถในการกักเก็บรังสีความร้อน ได้มากขึ้น ผลที่ตามมาคืออุณหภูมิเฉลี่ยของชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
และพวกเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ ดังนี้คะ😊

28/12/2022

อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร ⁉️

ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบหลากหลายรูปแบบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกเปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ยังส่งผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ พืชและสัตว์นานาชนิดอย่างมหาศาล

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ขณะเดียวกันความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศช่วยในการปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยรักษาอุณหภูมิโลกให้อยู่ในระดับที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ดังนั้น การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเป็นสิ่งเร่งด่วนที่ควรดำเนินการไปพร้อมกัน

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26/12/2022

26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ National Wildlife Protection Day

ในอดีตประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ผืนป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลยังไม่ถูกรกราน จึงชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ต่อมาเมื่อมีการค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติ สัตว์ป่าจึงเป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับความนิยม ดังหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีการส่งนอแรด งาช้าง และของป่าไปขายยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ชีวิตสัตว์ป่าเริ่มถูกรุกรานทำให้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว จนถึงกับต้องออกกฎหมายมาควบคุม โดยกฎหมายฉบับแรกเกิดขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อบังคับใช้ในการล่าช้างป่า

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราษฎรยังมีการคล้องช้างป่า เพื่อนำช้างมาใช้งานเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่ตามมา จึงได้ทรงตราพระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า รศ. 119 (พ.ศ. 2443) ขึ้น เพื่อให้ช้างป่าไม่ถูกทอดทิ้งให้อดอยากหรือได้รับการทรมาน

จนถึงยุคมืดของสัตว์ป่า เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อาวุธยุทโธปกรณ์อันทันสมัยที่ใช้ในสงคราม ได้ถูกแปรเปลี่ยนมาเป็นอาวุธของผู้ชื่นชอบการล่าสัตว์ป่า ขณะที่การพัฒนาประเทศและการเพิ่มจำนวนประชากร ทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้จำนวนของสัตว์ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว จนถึงขั้นที่สัตว์ป่าบางชนิด เช่น สมัน ต้องสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยอย่างน่าเสียดาย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ พระยศของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในขณะนั้น และเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ลงนามในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการปกป้องทรัพยากรสัตว์ป่าของประเทศฉบับแรกของไทย ซึ่งภายหลังได้มีการปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 และอีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อสมัยและเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงถือเอาวันที่ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ" เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าให้คงอยู่ในป่า อันจะช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติของชาติกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นในอดีตสืบไป

#วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

05/12/2022

วันดินโลก ( World Soil Day)
ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Phetchabun?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

5 สิ่ง ห้าม‼️นำเข้าพื้นที่อุทยานฯกฎระเบียบใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ห้ามนำพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เข้าไปในเขตอ...
ท่องเที่ยวอุทยานแบบ New​ normal

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถนนหมายเลข​ 113
Phetchabun
67210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchabun (แสดงผลทั้งหมด)
วนอุทยานบึงสามพัน - Buengsamphan Forest Park วนอุทยานบึงสามพัน - Buengsamphan Forest Park
188 หมู่ที่9 ตำบล ซับสมอทอด
Phetchabun, 67160

HopeV.1 HopeV.1
ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

สนใจสมัครทักชอ

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์
ค่ายพ่อขุนผาเมือง (ฝั่ง มทบ. 36) ต. สะเดียง
Phetchabun, 67000

โทร 056-720009

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ
Phetchabun, 67270

การบริการท่องเที่ยวน้ำตกศรีดิษฐ์

Cyber Village สภ.บึงสามพัน Cyber Village สภ.บึงสามพัน
210 ม. 9 ต. บึงสามพัน อ. บึงสามพัน
Phetchabun, 67160

แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในการแ

Kormor35 School Web Kormor35 School Web
หมู่ 14 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
Phetchabun, 67140

หน่วยงานการศึกษา

LAB Plant Tissue Culture PCRU LAB Plant Tissue Culture PCRU
Phetchabun

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช งานวิจัย ผ?

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
999/11 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

พมจ.เพชรบูรณ์

Phetchabun Public Health Office Phetchabun Public Health Office
นิกรบำรุง
Phetchabun, 67000

ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์
พหลโยธิน
Phetchabun, 67000

ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล.(สถานีตำรวจทางหลวงนครสวรรค์) รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และ อุทัยธานี

𝓣𝓱𝓮𝓪 𝓣𝓱𝓮𝓪
CXPH+X79, Pradu Ngam, Si Thep District
Phetchabun, 67170

𝓣𝓱𝓮𝓪 អរគុណ សម្រាប់មកកាន់ទំព័រខ្ញុំបាទ រាល់សកម្មភាពនានា ដើម្បីយុវវ័យ លេខ (,១,២,៣,៤,៥,៦,៧,៨,៩,១០,)