ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์ เพชรบูรณ์

บริการรับจัดสถานที่งานศพ ดอกไม้หน้าหีบ พวงหรีด และอื่นๆเกี่ยวกับงานศพ ครบวงจร

Photos from รับจัดพวงหรีดเพชรบูรณ์'s post 15/02/2024
10/02/2024

รับจัดดอกไม้ค่าา

10/01/2024
24/11/2023

สิ้นหลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน สิริอายุ ๑๐๒ ปี
พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดธารทหาร(ห้วยด้วน)
ได้มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๑.๓๕ น. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริอายุ ๑๐๒ ปี ๗๖ พรรษา

เพจ #สังคมพระใหม่
น้อมกราบถวายความอาลัย
นิพพานัง ปรมัง สุขัง
-------------------------------
◉ ชาติภูมิ
พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม) พระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคม ศิษย์พุทธาคมหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นามเดิมชื่อ “พัฒน์ ก้อนจันเทศ” เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๕ ที่บ้านสระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ บิดาชื่อ “นายพุฒ” และมารดาชื่อ “นางแก้ว ก้อนจันเทศ”

◉ ปฐมวัย
ช่วงวัยเด็ก ครอบครัวจึงอพยพไปทำนาที่บ้านหนองเนิน อ.ท่าตะโก และย้ายไปทำนาที่บ้านหนองหลวง อ.ท่าตะโก ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่หลวงพ่อเดิมสร้างเสนาสนะให้วัดหนองหลวง บิดาของท่านจึงได้ไปช่วยหลวงพ่อเดิมสร้างวัด และยังร่ำเรียนเขียนอ่านรวมทั้งฝึกหัดท่องคาถาสั้นๆ จากหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ และยังศึกษาภาษาไทย ภาษาขอม จาก หลวงตาน้อย ฝึกหัดนั่งสมาธิกับหลวงพ่ออิน

อายุ ๑๓ ปี จึงเดินทางกลับมาเรียนหนังสือจนจบชั้น ป.๔ ที่วัดสระทะเล อ.พยุหะคีรี โดยไปอยู่กับหลวงลุง ชื่อหมึก ซึ่งเป็นศิษย์ของ หลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล ระหว่างที่ท่านไปอยู่ที่วัดหนองหลวงและวัดสระทะเล ท่านได้ศึกษาวิทยาคมต่างๆ จากหลวงพ่อเทศ

พออายุครบเกณฑ์ทหารถูกคัดเลือกเข้าไปเป็นทหารกองประจำการ แต่ขณะที่ จะหมดวาระปลดจากทหารเกณฑ์กลับ เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ ๒) ขึ้นเสียก่อน จึงทำให้ต้องเป็นทหารต่อไปจนอายุ ๒๔ ปี ปลดประจำการเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๙

◉ อุปสมบท
จากนั้นเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๙ ที่อุโบสถวัดสระทะเล ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงพ่อยอด) วัดเขาแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์, หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการชั้ว วัดสระทะเล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ปุญญกาโม”

มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม เริ่มเรียนนักธรรมชั้นตรีและชั้นโทไปได้สักระยะ โดยระหว่างนั้นหลวงพ่อเดิมได้ไปสร้างเสนาสนะและอุโบสถอยู่ที่วัดอินทราราม จึงไปเรียนพุทธาคมด้วย

เมื่อพบกับหลวงพ่อเดิมที่วัดอินทราราม หลวงพ่อเดิมเริ่มถ่ายสรรพวิชาทั้งกัมมัฏฐานและพุทธาคม โดยให้หลวงพ่อพัฒน์ไปจำวัดอยู่ที่วัดเขาแก้วกับหลวงพ่อกัน

ด้วยขณะนั้นวัดอินทรารามกำลังซ่อมสร้างเสนาสนะอยู่ จึงไม่สะดวกในการพำนักจำพรรษา จึงต้องเดินไปเช้าเย็นกลับระหว่าง วัดทั้งสอง เรียนวิชา อยู่เกือบสองพรรษาจึงจบ

ขณะเดินธุดงค์ไป ยังเมืองลับแล ท่านไปพักกับหลวงพ่อชุบ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์ หลวงพ่อชุบถ่ายทอดวิชาเมตตามหานิยมให้หลวงพ่อพัฒน์ และขอให้ท่านเป็นพระคู่เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา คู่กับท่านเป็นระยะหนึ่ง

เมื่อถึงเวลาอันสมควรจึงขอลาหลวงพ่อชุบ กลับวัดสระทะเล แต่หลวงพ่อชุบกลับขอให้ท่านอยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ ทุ่งยั้งแทนอีก ๓ ปี ด้วยหลวงพ่อชุบจะย้ายไปพัฒนาวัดพระยืน พุทธบาทยุคลก่อน หลวงพ่อพัฒน์จึงต้องอยู่ดูแลวัดพระบรมธาตุ ทุ่งยั้ง ๖ ปี จึงได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสระทะเล

กระทั่งครอบครัวท่านย้ายมาที่ ต.ธารทหาร อ.หนองบัว ประชาชนชาว ต.ธารทหาร และกำนันผู้ใหญ่บ้าน จึงร่วมกันอาราธนาให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดธารทหาร ท่านจึงย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดธารทหาร(ห้วยด้วน) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๓ เป็นต้นมา

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูนิวิฐปุญญากร หรือ “หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม” เป็น “พระราชมงคลวัชราจารย์”

สำหรับ วัดธารทหาร (วัดห้วยด้วน) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๒ แต่เดิมเรียกว่า วัดห้วยด้วน ตามชื่อหมู่บ้าน เนื่องจากที่บ้านแห่งนี้มีลำคลองเล็กแยกมาจากห้วยน้ำสาดเหนือ และสิ้นสุดคลองลงที่นี่ จึงเรียกกันว่าห้วยด้วน ซึ่งได้เรียกเป็นชื่อหมู่บ้าน และต่อมาเปลี่ยนเป็น บ้านธารทหาร สืบต่อมาเท่าทุกวันนี้

ด้วยความที่เป็นพระเกจิชื่อดัง จึงเริ่มมีชื่อเสียงอยู่ในศรัทธาของญาติโยมในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ในแต่ละวันจึงมีญาติโยมเดินทางมากราบนมัสการ รับฟังธรรม ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่เข้มขลัง เสริมความเป็นสิริมงคลที่วัดอย่างไม่ขาดสาย

ด้านวัตถุมงคลจัดสร้างมอบให้ผู้ที่ร่วมทำบุญ ทุกรุ่นเป็นที่ยอมรับของบรรดาเซียนพระและนักสะสม

กล่าวได้ว่า หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม เป็นพระเกจิชั้นแนวหน้าอีกรูปที่เวลามีงานพุทธาภิเษกปลุกเสกพระเครื่องรุ่นต่างๆ ต้องได้รับนิมนต์ร่วมพิธีปลุกเสก พระเครื่องเป็นประจำอย่างขาดมิได้

๏ ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์ ที่ พระครูพัฒน์ ปุญฺญกาโม
พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูนิวิฐปุญญากร
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ขึ้นเป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชมงคลวัชราจารย์ ไพศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

Photos from ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์ เพชรบูรณ์'s post 18/11/2023

________ส่งงานประดับดอกไม้พร้อมฉากผ้า________
18 พฤศจิกายน 2566
ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดประตูดาว
ศาลาธรรมสังเวช
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Cr. ธนภัทร อุตแก้ว
___________________________________
จัดดอกไม้โดย : ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์ เพชรบูรณ์
080-6854992 , 094-1971612

ขอแสดงความเสียใจกับทางเจ้าภาพด้วยนะครับ
___________________________________
ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์ เพชรบูรณ์
080-6854992 , 094-1971612
📲 https://line.me/ti/p/

#ร้านจัดงานศพเพชรบูรณ์ #รับจัดงานศพ
#รับจัดพวงหรีด #ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์เพชรบูรณ์
#เพชรบูรณ์ #ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์
#ช่างจัดดอกไม้ #ร้านจัดดอกไม้ #ช่อดอกไม้ #เวดดิ้ง
#รับจัดงานแต่ง #ขันหมาก #รับจัดงานแต่งเพชรบูรณ์
#บายศรี #ผูกผ้าประดับสำนักงาน #ขึ้นบ้านใหม่
#งานบวช #บายศรีงานบวช #รับจัดงานบวช
#งานศพ #รับจัดงานศพ #รับจัดงานศพเพชรบูรณ์
#พวงหรีด #ดอกไม้สด #ดอกไม้เสมือนจริง #ฟรีแลนซ์
#ร้านจัดงานศพเพชรบูรณ์ #รับจัดงานศพ

14/10/2023
Photos from ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์'s post 13/10/2023
Photos from ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์ เพชรบูรณ์'s post 06/10/2023

ส่งงานดอกไม้หน้าหีบพร้อมประดับฉากผ้า
06 ตุลาคม 2566
ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Cr.ร้านวันดี เพิ่มพูลทรัพย์
___________________________________
จัดดอกไม้โดย : ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์ เพชรบูรณ์
080-6854992 , 094-1971612

ขอแสดงความเสียใจกับทางเจ้าภาพด้วยนะครับ
___________________________________
ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์ เพชรบูรณ์
080-6854992 , 095-5122795
📲 https://line.me/ti/p/

#ร้านจัดงานศพเพชรบูรณ์ #รับจัดงานศพ
#รับจัดพวงหรีด #ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์เพชรบูรณ์
#เพชรบูรณ์ #ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์
#ช่างจัดดอกไม้ #ร้านจัดดอกไม้ #ช่อดอกไม้ #เวดดิ้ง
#รับจัดงานแต่ง #ขันหมาก #รับจัดงานแต่งเพชรบูรณ์
#บายศรี #ผูกผ้าประดับสำนักงาน #ขึ้นบ้านใหม่
#งานบวช #บายศรีงานบวช #รับจัดงานบวช #สู่ขวัญ
#งานศพ #รับจัดงานศพ #รับจัดงานศพเพชรบูรณ์
#พวงหรีด #ดอกไม้สด #ดอกไม้เสมือนจริง #ฟรีแลนซ์
#ร้านจัดงานศพเพชรบูรณ์ #รับจัดงานศพ

Photos from ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์ เพชรบูรณ์'s post 13/09/2023

บริการรับจัดพวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดพัดลม
💐 จัดส่งฟรีในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 🌻
ขอแสดงความเสียใจกับทางเจ้าภาพด้วยนะครับ
___________________________________
ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์ เพชรบูรณ์
080-6854992 , 095-5122795
📲 https://line.me/ti/p/

#ร้านจัดงานศพเพชรบูรณ์ #รับจัดงานศพ
#รับจัดพวงหรีด #ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์เพชรบูรณ์
#เพชรบูรณ์ #ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์
#รับจัดพวงหรีดเพชรบูรณ์ #พวงหรีดดอกไม้สด
#พวงหรีดพัดลม #พวงหรีดเพชรบูรณ์

Photos from ล้านจัดดอกไม้เพชรบูรณ์'s post 13/09/2023
Photos from ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์ เพชรบูรณ์'s post 31/08/2023

ส่งงานดอกไม้หน้าหีบพร้อมประดับฉากผ้า
31 สิงหาคม 2566
ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลาธรรมสังเวช วัดประตูดาว
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Cr. ธนภัทร อุตแก้ว
___________________________________
จัดดอกไม้โดย : ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์ เพชรบูรณ์
080-6854992 , 095-5122795
รับจัดพวงหรีดเพชรบูรณ์
รับจัดสถานที่ตามงานพิธีต่างๆ ครบวงจร เพชรบูรณ์

ขอแสดงความเสียใจกับทางเจ้าภาพด้วยนะครับ
___________________________________
ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์ เพชรบูรณ์
080-6854992 , 0941971612
📲 https://line.me/ti/p/

#ร้านจัดงานศพเพชรบูรณ์ #รับจัดงานศพ
#รับจัดพวงหรีด #ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์เพชรบูรณ์
#เพชรบูรณ์ #ร้านบ้านใบตองฟลอรีสท์

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง วาณิชย์ ใน Phetchabun?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

หนองไผ่เขาไม่รักฉัน 😂😂
ดอกไม้หน้าหีบ 🌼
ขึ้นผ้า
จัดดอกไม้หน้าหีบ 1 ชุด

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


44/1 ซอยหลักเมือง 1 ตำบลในเมือง
Phetchabun
67000

Business Services อื่นๆใน Phetchabun (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์รวมเครื่องมือ ของใช้ ภายในบ้าน ศูนย์รวมเครื่องมือ ของใช้ ภายในบ้าน
Phetchabun

ศูนย์รวมเครื่องมือ ของใช้ ภายในบ้าน

Airplane Credits. Airplane Credits.
เพชรบุรี
Phetchabun

สร้างรายได้เสริม"ออนไลน์" AIRPLANE CREDITS สามารถมีรายได้จากการใช้มือถือ วันละ 500-3,000 บาท

GenetiCan Co.,Ltd. GenetiCan Co.,Ltd.
Phetchabun, 67140

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

Boonruam Brahman Cattle Farm Boonruam Brahman Cattle Farm
163 M. 1 Bantok
Phetchabun, 67000

ฟาร์มวัว

Perfect Air เพชรบรูณ์ Perfect Air เพชรบรูณ์
อำเภอบึงสามพัน
Phetchabun, 67160

ขาย และบริการติดตั้งล้างแอร์

ซัมซุงโลตัสหล่มสัก ซัมซุงโลตัสหล่มสัก
Phetchabun, 67000

อุปกรณ์มือถือ มือถือ

Tattoo Tattoo
Phetchabun, 67220

Tattoo รับสัก เติมสี แก้ลาย และอื่นๆ

The Best Forex Expert Advisors for Copy Trade - ลงทุนน้อย ความเสี่ยงต่ำ The Best Forex Expert Advisors for Copy Trade - ลงทุนน้อย ความเสี่ยงต่ำ
31/1 ถ. ประชาสิทธิ์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
Phetchabun, 67000

The “ Thief” is a principle of our trading systems that provided with the Expert Advisor (EA) p