วินัย พุ่มพวง กลุ่มรักหนองโส, Phet Buri Videos

Videos by วินัย พุ่มพวง กลุ่มรักหนองโส in Phet Buri. เพื่อชาติ เพื่อตำบล เพื่อคนหนองโสน

พิธีเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2564 ณ บริเวณถนนสายเพชรบุรี - บ้านแหลม หน้าสถานีตำรวจโรงเรียนวัดสิงห์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

Other วินัย พุ่มพวง กลุ่มรักหนองโส videos

พิธีเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2564 ณ บริเวณถนนสายเพชรบุรี - บ้านแหลม หน้าสถานีตำรวจโรงเรียนวัดสิงห์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เชื้อดื้อยาเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วทุกมุมโลก เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพประชากรโลก และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพราะเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย หากผู้ป่วยใช้ยาปฏิชีวนะบ่อย หรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเกิดเชื้อดื้อยาได้มากขึ้นด้วย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้นำความรู้มาเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนใช้ยาปฎิชีวนะอย่างถูกต้องต่อไป

ขั้นตอน และ การทำเครื่องหมาย ในการลงคะแนน เลือกตั้ง อบต.ปี64 วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 เวลา 08.00-17.00น. .....อธิบายโดย ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.สนง.กกต.จว.เพชรบุรี #เลือกตั้งอบต. ปี 64

10 พ.ย.64 ผอ.โครงการส่งน้ำฯ ระบุน้ำจะท่วมสูงกว่าทุกปี คาด 3 วัน ก็จะระบายหมด ยกธงแดงประกาศยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากมวลน้ำกว่า 500 ลบ.ม./วินาทีลงมาถึงหน้าประตูเขื่อนเพชรแล้ว คาดประมาณ 16.00 - 17.00 น. เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี น้ำจะล้นเข้าท่วมสูงประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร ส่วนอำเภอบ้านแหลม คาดสูง 50 ซม. - 1 เมตร วันที่ 10 พ.ย.64 นายสันต์ จรเจริญ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงการเปลี่ยนฤดู มีมวลอากาศเย็นมาปะทะกับอากาศร้อน ทำให้ฝนตกในลุ่มน้ำทั้ง 3 ลุ่มน้ำของจังหวัดเพชรบุรี คือ ลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันต์ , ลุ่มน้ำแก่งกระจาน และลุ่มน้ำห้วยผาก ในคืนวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำมาที่หน้าประตูเขื่อนเพชรในปริมาณ 500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เราก็ใช้วิธีการบริหารจัดการน้ำโดยตั

"การแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง อบต. ผ่านแอปพลิเคชั่น ตาสับปะรด" # แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง # แอปพลิเคชันตาสับปะรด # เลือกตั้งอบต 64 # องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

👇👇👇 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอเชิญชวนประชาชนตำบลหนองโสน ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่าน เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 👇👇👇 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. แสดงตน รับบัตร 2 ใบ เข้าคูหา กากบาท x ลงคะแนน บัตรสมาชิก กากบาทได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตพึงมี บัตรนายก กากบาทได้หมายเลขเดียว

หากจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นระยะเวลาเท่าใด

การกำหนดเขตเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการเราชนะ

เตรียมพร้อมเลือกตั้ง อบจ.

เลือกตั้งท้องถิ่น

ผจญเพลิงและพิธีปิดการฝึกอบรมฯ

ค้นหาพิกัดที่เกิดเหตุ

เรียนรู้เครื่องมือดับเพลิงและการย้ายผู้ประสบเหตุ

การทำ CPR

พิธีเปิดการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

การช่วยเหลือประชาชนสู้ COVID - 19

การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2563