โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

เจริญผลการไฟฟ้า จำหน่าย-รับเ
เจริญผลการไฟฟ้า จำหน่าย-รับเ
149 ม.9 ถนนพังโคน-วานร อ.พังโคน, Sakon Nakhon
โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
เลขที่ 100 หมู่ 9 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส, Wanon Niwat
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างม
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างม
ทางหลวง ชนบท สน. 2018, Phanna Nikhom
ชิมแซ๊ะแชร์ สกลนคร
ชิมแซ๊ะแชร์ สกลนคร
ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร, Amphoe Phang Khon
บ้านวังยาง
บ้านวังยาง
ต.วังยาง, Phanna Nikhom
บ้านจำปา วาริชภูมิ
บ้านจำปา วาริชภูมิ
บ้านจำปา หมู่ 5 10 11 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ, Amphoe Waritchaphum
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายม
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายม
22, Amphoe Sawang Daen Din
เฮินฮักโฮมสเตย์
เฮินฮักโฮมสเตย์
หนองผือ ถนน ตำบล นาใน อำเภอ พรรณานิคม สกลนคร 47130 ประเทศไทย, Amphoe Phanna Nikhom
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านวังทอง ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280, Ban Wang Thong

ความคิดเห็น

📢📢เปิดแล้ว รอบรับตรง 📢📢
🔖ไม่มีสอบข้อเขียน 🔖พิจารณาจากคุณสมบัติ
🔖สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
____วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี____
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ : https://natres.skc.rmuti.ac.th/?page_id=3433
____สาขาวิชาที่เปิดรับ____
📣 #ปวส. 2 ปี
- ปวส. สัตวศาสตร์
- ปวส. พืชศาสตร์
- ปวส. ประมง
📣 #ปริญญาตรี 4 ปี
- วท.บ. สัตวศาสตร์
- วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
- วท.บ. พืชศาสตร์
- วท.บ. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ประมง)
- วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (food science)
- พท.บ. แพทย์แผนไทย
- วท.บ. การบริบาลผู้สูงอายุ
- วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
- วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
📣 #ปริญญาโท 2 ปี
- พท.ม. การแพทย์แผนไทย
- วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- วท.ม. เทคโนโลยีการประมง
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 085-719-8795 ในวันและเวลาราชการ
#DEK65 #รับสมัครนักศึกษาใหม่65
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/1533542237008981
📢📢เปิดแล้ว รอบรับตรง 📢📢
🔖ไม่เสียค่าสมัคร🔖ไม่มีสอบข้อเขียน 🔖คุณสมบัติผ่านรู้ผลทันที
สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
____วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี____
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ : https://natres.skc.rmuti.ac.th/?page_id=3433
____สาขาวิชาที่เปิดรับ____
📣 #ปวส. 2 ปี
- ปวส. สัตวศาสตร์
- ปวส. พืชศาสตร์
- ปวส. ประมง
📣 #ปริญญาตรี 4 ปี
- วท.บ. สัตวศาสตร์
- วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
- วท.บ. พืชศาสตร์
- วท.บ. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ประมง)
- วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (food science)
- พท.บ. แพทย์แผนไทย
- วท.บ. การบริบาลผู้สูงอายุ
- วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
- วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
📣 #ปริญญาโท 2 ปี
- พท.ม. การแพทย์แผนไทย
- วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- วท.ม. เทคโนโลยีการประมง
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 087-950-0048 ในวันและเวลาราชการ
#DEK65 #รับสมัครนักศึกษาใหม่65
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/1533542237008981
📢📢เปิดแล้ว รอบรับตรง 📢📢
🔖ไม่เสียค่าสมัคร🔖ไม่มีสอบข้อเขียน 🔖คุณสมบัติผ่านรู้ผลทันที
สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
____วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี____
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ : https://natres.skc.rmuti.ac.th/?page_id=3433
____สาขาวิชาที่เปิดรับ____
📣 #ปวส. 2 ปี
- ปวส. สัตวศาสตร์
- ปวส. พืชศาสตร์
- ปวส. ประมง
📣 #ปริญญาตรี 4 ปี
- วท.บ. สัตวศาสตร์
- วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
- วท.บ. พืชศาสตร์
- วท.บ. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ประมง)
- วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (food science)
- พท.บ. แพทย์แผนไทย
- วท.บ. การบริบาลผู้สูงอายุ
- วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
- วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
📣 #ปริญญาโท 2 ปี
- พท.ม. การแพทย์แผนไทย
- วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- วท.ม. เทคโนโลยีการประมง
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 087-950-0048 ในวันและเวลาราชการ
#DEK65 #รับสมัครนักศึกษาใหม่65
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/1533542237008981
📌ราชมงคลสกลนคร #รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 #รอบรับตรง
📣ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
📣ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
📣ระดับปริญญาตรี
📣ระดับปริญญาโท
✅รู้ผลภายใน 1 วัน
📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
👉รายละเอียดการสมัคร https://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=570
👉สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ https://fit.rmuti.ac.th/quota/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎️ 098-602-2754
👉https://apra.skc.rmuti.ac.th/
#หมายเหตุสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรี สอบคัดเลือกวันที่ 5 มีนาคม 2565
#สมัครเรียน #รับตรง65 #DEK65 #TCAS65
📢📢เปิดแล้ว รอบรับตรง 📢📢
🔖ไม่เสียค่าสมัคร🔖ไม่มีสอบข้อเขียน 🔖คุณสมบัติผ่านรู้ผลทันที
สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
____วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี____
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ : https://natres.skc.rmuti.ac.th/?page_id=3433
____สาขาวิชาที่เปิดรับ____
📣 #ปวส. 2 ปี
- ปวส. สัตวศาสตร์
- ปวส. พืชศาสตร์
- ปวส. ประมง
📣 #ปริญญาตรี 4 ปี
- วท.บ. สัตวศาสตร์
- วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
- วท.บ. พืชศาสตร์
- วท.บ. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ประมง)
- วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (food science)
- พท.บ. แพทย์แผนไทย
- วท.บ. การบริบาลผู้สูงอายุ
- วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
- วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
📣 #ปริญญาโท 2 ปี
- พท.ม. การแพทย์แผนไทย
- วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- วท.ม. เทคโนโลยีการประมง
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 085-719-8795 ในวันและเวลาราชการ
#DEK65 #รับสมัครนักศึกษาใหม่65
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/1533542237008981
📢📢โค้งสุดท้าย สำหรับโควตารอบที่ 2 📢📢
🔖ไม่เสียค่าสมัคร🔖ไม่ต้องสอบคัดเลือก 🔖คุณสมบัติผ่านรู้ผลทันที
สมัครก่อน 23 พ.ย. 2564 นี้ !!!! สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
____วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี____
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ : https://natres.skc.rmuti.ac.th/?page_id=3433
____สาขาวิชาที่เปิดรับ____
📣 #ปวส. 2 ปี
(มีทุนการศึกษาให้หากสนใจ เรียนฟรี อยู่ฟรี มีเงินเก็บ จบมาไม่มีข้อผูกมัด)
- ปวส. สัตวศาสตร์
- ปวส. พืชศาสตร์
- ปวส. ประมง
📣 #ปริญญาตรี 4 ปี
- วท.บ. สัตวศาสตร์
- วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
- วท.บ. พืชศาสตร์
- วท.บ. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ประมง)
- วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (food science)
- พท.บ. แพทย์แผนไทย
- วท.บ. การบริบาลผู้สูงอายุ
- วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
- วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
📣 #ปริญญาโท 2 ปี
- พท.ม. การแพทย์แผนไทย
- วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- วท.ม. เทคโนโลยีการประมง
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 085-719-8795 ในวันและเวลาราชการ
#DEK65 #รับสมัครนักศึกษาใหม่65
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/1527433630953175
📢📢คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 📢📢
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
🔖ไม่ต้องสอบคัดเลือก!! 🔖คุณสมบัติผ่าน 🔖รู้ผลทันที
____วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี____
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ : https://natres.skc.rmuti.ac.th/?page_id=3433
____สาขาวิชาที่เปิดรับ____
📣 #ปวส. 2 ปี
(มีทุนการศึกษาให้หากสนใจ เรียนฟรี อยู่ฟรี มีเงินเก็บ จบมาไม่มีข้อผูกมัด)
- ปวส. สัตวศาสตร์
- ปวส. พืชศาสตร์
- ปวส. ประมง
📣 #ปริญญาตรี 4 ปี
- วท.บ. สัตวศาสตร์
- วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
- วท.บ. พืชศาสตร์
- วท.บ. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ประมง)
- วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (food science)
- พท.บ. แพทย์แผนไทย
- วท.บ. การบริบาลผู้สูงอายุ
- วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
- วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
📣 #ปริญญาโท 2 ปี
- พท.ม. การแพทย์แผนไทย
- วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- วท.ม. เทคโนโลยีการประมง
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 085-719-8795 ในวันและเวลาราชการ
#DEK65 #รับสมัครนักศึกษาใหม่65
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/1493802220982983
🔖ไม่ต้องสอบคัดเลือก!! 🔖ไม่มีค่าสมัคร🔖คุณสมบัติผ่าน 🔖รู้ผลทันที
📢📢คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 📢📢
เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565
____วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี____
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ : https://natres.skc.rmuti.ac.th/?page_id=3433
____สาขาวิชาที่เปิดรับ____
📣 #ปวส. 2 ปี
(มีทุนการศึกษาให้หากสนใจ เรียนฟรี อยู่ฟรี มีเงินเก็บ จบมาไม่มีข้อผูกมัด)
- ปวส. สัตวศาสตร์
- ปวส. พืชศาสตร์
- ปวส. ประมง
📣 #ปริญญาตรี 4 ปี
- วท.บ. สัตวศาสตร์
- วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
- วท.บ. พืชศาสตร์
- วท.บ. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ประมง)
- วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (food science)
- พท.บ. แพทย์แผนไทย
- วท.บ. การบริบาลผู้สูงอายุ
- วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
- วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
📣 #ปริญญาโท 2 ปี
- พท.ม. การแพทย์แผนไทย
- วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- วท.ม. เทคโนโลยีการประมง
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 085-719-8795 ในวันและเวลาราชการ
#DEK65 #รับสมัครนักศึกษาใหม่65
https://www.facebook.com/fnrsakon/posts/1493802220982983
📢📢คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 📢📢
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
____วิธีการรับสมัครมี 2 วิธี____
1. สมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ : https://natres.skc.rmuti.ac.th/?page_id=3433
____สาขาวิชาที่เปิดรับ____
📣 #ปวส. 2 ปี
(มีทุนการศึกษาให้หากสนใจ เรียนฟรี อยู่ฟรี มีเงินเก็บ จบมาไม่มีข้อผูกมัด)
- ปวส. สัตวศาสตร์
- ปวส. พืชศาสตร์
- ปวส. ประมง
📣 #ปริญญาตรี 4 ปี
- วท.บ. สัตวศาสตร์
- วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์
- วท.บ. พืชศาสตร์
- วท.บ. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ประมง)
- วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (food science)
- พท.บ. แพทย์แผนไทย
- วท.บ. การบริบาลผู้สูงอายุ
- วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
- วท.บ. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
📣 #ปริญญาโท 2 ปี
- พท.ม. การแพทย์แผนไทย
- วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- วท.ม. เทคโนโลยีการประมง
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 085-719-8795 ในวันและเวลาราชการ
#DEK65 #รับสมัครนักศึกษาใหม่65
📢ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 📢
📣ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
📣ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
📣ระดับปริญญาตรี
📣ระดับปริญญาโท
สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
โดยสมัครผ่านลิงค์ : https://fit.rmuti.ac.th/quota/
หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริการการศึกษาชั้น 1 อาคารสํานักงานวิทยาเขตสกลนคร
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 098-6022754 ในวันและเวลาราชการ
#DEK65 #รับสมัครนักศึกษาใหม่65
ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเรียนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ😊😊
วิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากยาเสพติด
#TOBENUMBERONEอำเภอพังโคน
#งานสุขภาพจิตและยาเสพติดโรงพยาบาลพังโคน
ผลงาน : แผ่นพับ (brochure)

แผ่นพับประชาสัมพันธ์
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ขนาด A4 (210 x 297 mm)
_____________________________________
ช่องทางการติดต่อ
Facebook : m.me/APMediaWorks
Line Official : https://lin.ee/xwayGoE
_____________________________________
#APMediaWorks #Freelance
#รับออกแบบโลโก้ #รับออกแบบกราฟิก

344 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร 47160

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงเรียนพังโคนวิทยาคม's post 04/04/2022

📣 ประชาสัมพันธ์

นักเรียน ชั้น ม. 1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรม
#ค่ายพุทธบุตร และ
#อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมนำสู่อัตลักษณ์โรงเรียน

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

Photos from โรงเรียนพังโคนวิทยาคม's post 28/03/2022

📢 ประกาศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

การรายงานตัวและการมอบตัว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2565

11/03/2022

📢 ประกาศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

#ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวสำหรับนักเรียน #ม1 และ #ม4

06/03/2022

📣ประกาศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ ON LINE, ON HAND และ ON DEMAND
ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 2565

*** หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

27/02/2022

Live มหาดุริยางค์พื้นบ้านอีสาน สืบทอดตำนานเอกองค์อัครศิลปิน

ฝากติดตามผลงานและร่วมให้กำลังใจ

#วงโปงลางประดับเกียรติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคมด้วยนะครับ

23/02/2022

📣ประกาศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ ON LINE, ON HAND และ ON DEMAND
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565

*** หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

14/02/2022

ร่วมโหวตให้”คุณครูที่หนูรัก”เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูทุกๆ ท่านครับ

27/01/2022

🎉 ประกาศ

#เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

*** หมายเหตุ

เปลี่ยนแปลง #การสอบคัดเลือก

จากเดิม
ม.1 วันที่ 26 มีนาคม 2565
ม.4 วันที่ 27 มีนาคม 2565
เป็น #วันแรกของการเปิดภาคเรียน

ปล. #การเปิดภาคเรียน จะประกาศให้ทราบภายหลัง

Photos from คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพังโคนวิทยาคม's post 26/01/2022

🏫 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

🎉 ขอแสดงความยินดีกับพี่ ๆ ม.6
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

📕 รอบแฟ้มสะสมผลงาน 📔
ประจำปีการศึกษา 2565

14/01/2022

📣 #ประกาศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ #OnSite
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

06/01/2022

📣 #ประกาศ จังหวัดสกลนคร

การเปิดเรียนของสถานศึกษา
เปิดเรียน #OnSite
จากเดิมวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 17 มกราคม 2565

31/12/2021

📣 #ประกาศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

เลื่อนการจัดการเรียนการสอน On Site
จากวันที่อังคารที่ 4 มกราคม 2565
เป็นวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

30/12/2021

💫 #สวัสดีปีใหม่๒๕๖๕

28/12/2021

📣 ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาตาม
#โครงการระดมทุนการศึกษา
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

26/12/2021

📣ประกาศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
จัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (ON SITE)
ยกเว้น กลุ่มเสี่ยง 9 หมู่บ้าน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564

22/12/2021

👏👏👇📢📢📢

22/12/2021

👏👏

22/12/2021

📣📣📣📢📢📢💉💉💉

Photos from โรงเรียนพังโคนวิทยาคม's post 19/12/2021

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนพังโคนวิทยาคม

18/12/2021

📣ประกาศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ON LINE, ON HAND หรือ ON DEMAND
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

17/12/2021

📣 ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาตาม
#โครงการระดมทุนการศึกษา
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

11/12/2021

📣ประกาศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

#ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 🏫

03/11/2021

📢 ประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักฟุตบอลชาย ⚽️🏃🏻‍♂️

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ เวลา 16.00 น.
จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

✅ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

31/10/2021

ประชาสัมพันธ์แจ้งถึงนักเรียนโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 👉👉👉เลื่อนวันฉีดวัคซีนเข็ม2

30/10/2021

📣 ประกาศ ‼️

เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

14/10/2021

🏫 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
📣 #ประกาศ

❌ #ปิด ภาคเรียนที่ 1 ❌
วันที่ 15-30 ตุลาคม 2564

✅ #เปิด ภาคเรียนที่ 2 ✅
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

Photos from โรงเรียนพังโคนวิทยาคม's post 08/10/2021

รู้ไว้ก่อนฉีด ‼

#ข้อควรรู้ก่อนการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) และกลุ่มอาการที่เฝ้าระวังหลังฉีดวัคซีนของนักเรียน

08/10/2021

💉 การรับวัคซีนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม (รอบที่ 1)

📜 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ Link ด้านล่างได้นะครับ
http://www.pangkhonwit.ac.th/

04/10/2021

🎉 ยินดีต้อนรับ #ผู้อำนวยการธนปกรณ์อวนป้อง สู่รั้วแดงเหลือง

เกษียณ 2564 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 03/10/2021

เกษียณ 2564 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

เกษียณ 2564 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม VTR แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

30/09/2021

📣 ประกาศผล

การประกวดโลโก้ “โครงการพังโคนวิทย์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

16/09/2021

📢 ประกาศ ‼️

#ขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันโควิด 2019 (Covid-19)

Photos from โรงเรียนพังโคนวิทยาคม's post 15/09/2021

📢 ประกาศ ‼️

#ขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันโควิด 2019 (Covid-19)

08/09/2021

📢 ประชาสัมพันธ์

งานแข่งทักษะทางวิชาการออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 1-17 กันยายน 2564

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

น้องบอล เจ็ดสะระตี่ 22 06 59
ขอขอบพระคุณคุณครูทั้ง 3 ท่าน ที่คอยอบรมบ่มนิสัยเสมอมา..

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

222
Phang Khon
47160