โบสถ์ ใน Pathum Thani

ค้นหา โบสถ์ ใน Pathum Thaniรวมรายชื่อ คริสตจักรใจสมานปทุมธานี-Jaisamarn .

คริสตจักรใจสมานปทุมธานี-Jaisamarn A คริสตจักรใจสมานปทุมธานี-Jaisamarn
7/25 M00. 1 T. Rahaeng Phatumtani-Ladlumkaew Road, Lahaeng, Ladlumkaew Tel. 0259
Pathum Thani, 12140

สร้างเพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ข่าวสารของคริสตจักร