วัดธรรมราษฎร์เจริญผล - Watthamratcharoen

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล - Watthamratcharoen

ตำแหน่งใกล้เคียง สถานที่สักการะ

วัดคลอง 31
วัดคลอง 31
305, Ban Bhrik
ปู ศาลพระภูมิ วัดเตี้ย
ปู ศาลพระภูมิ วัดเตี้ย
24 หมู่ 3 ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก, Nakhon Nayok
วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม
วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม
วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม, Amphoe Ongkharak
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองแ
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนหนองแ
13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ -อาคารสรกิจพิมล 3, Amphoe Nong Khae
พระมหา อินดะกะ
พระมหา อินดะกะ
Wang Noi 13170
วัดป่าเลิศธรรมนิมิต  หลวงพ่อ
วัดป่าเลิศธรรมนิมิต หลวงพ่อ
ลำลูกกา คลอง11, Lam Luk Ka
มหาสมบัติ  พระเครื่อง
มหาสมบัติ พระเครื่อง
Amphoe Ban Na 84120
วัดศิวาราม
วัดศิวาราม
Ayutthaya 13170
วัดวิหารแดง จ.สระบุรี
วัดวิหารแดง จ.สระบุรี
วัดวิหารแดง อ.วิหารแดง, Wihan Daeng
สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานพุทธ
สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานพุทธ
ปทุมธานี
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้าน
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้าน
Nakhon Nayok 26120
วัดบึงลัฏฐิวัน สาขาที่ ๒๐ วั
วัดบึงลัฏฐิวัน สาขาที่ ๒๐ วั
Tha Luang 18270
วัดป่าขะ ตำบลป่าขะ อำเภอบ้าน
วัดป่าขะ ตำบลป่าขะ อำเภอบ้าน
วัดป่าขะ ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก, Amphoe Ban Na
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. ตำบลล
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. ตำบลล
ม.2 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี, Amphoe Lam Luk Ka

ความคิดเห็น

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี
ขอน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ.(วิปัสสนา)หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
#หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์🙏🙏🙏
#หลวงพ่อพระครูพิศาลสิริธรรม🙏🙏🙏
งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561
เคยเป็นเด็กวัดที่วัดธรรมราษฤร์
วัดธรรมราษฎร์เจริญผลเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งสถานที่สะอาดร่มเย็น🌷🌷🌷เหมาะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม🙏🙏🙏มีหลวงพ่อใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะของคนในชุมชนและคนทั่วไป........
งานประจำปีแข่งเรือเริ่มเมื่อไรคะ
เป็นที่เก่าแก่มาก
รักวัดนี้ค่ะ

การจัดกิจกรรมและข่าวสารวัดธรรมราษฎร์เจริญผล วัดธรรมราษฎร์เจริญผล ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2479 สมัยปู่ ย่า ตา ยาย เป็นผู้ก่อตั้ง

-เจ้าอาวาส-
องค์ที่1.พระอาจารย์เชื้อ อดีตเจ้าอาวาส
องค์ที่2.พระครูพิศาลศิริธรรม (อาจาร์ศาล) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน,เจ้าคณะตำบลหนองสามวัง

03/06/2021

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

Photos from วัดธรรมราษฎร์เจริญผล - Watthamratcharoenphon's post 26/05/2021

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา

“ดิถีวิสาขบูชา อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ชวนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ เมื่อพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกนี้ ดังปรากฏเรื่องราวในพระไตรปิฎกว่า พระองค์ทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศอุดร ทอดพระเนตรทิศทั้งหลาย ทรงพระดำเนินย่างพระบาทไปเจ็ดก้าว แล้วทรงเปล่งพระอาสภิวาจาว่า ‘เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก เราคือผู้เป็นใหญ่แห่งโลก’ ดังนี้

อุปมาดั่งการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ให้ต่างตระหนักว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้กำหนดชีวิตของตนเอง สามารถพัฒนาตนให้ประเสริฐ ให้พ้นทุกข์ ให้มีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ ถึงขั้นจะรู้แจ้งสัจธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังได้ โดยหาใช่เพราะการดลบันดาลของพรหม เทพ หรือชะตาฟ้าดินแต่อย่างใด

พุทธบริษัททั้งหลาย จึงพึงพิจารณาถึงย่างก้าวแห่งธรรมะ ๗ ประการ อันนำไปสู่การตรัสรู้ ซึ่งเรียกว่า โพชฌงค์๗ ประกอบด้วย

สติ ความระลึกได้
ธรรมวิจยะ การศึกษาสอดส่องธรรมะ
วิริยะ ความพากเพียร
ปีติ ความเอิบอิ่มใจโดยปราศจากอามิส
ปัสสัทธิ ความสงบกายใจ
สมาธิ ความมีจิตตั้งมั่น และ
อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง

อย่างไรก็ดี ก่อนจะย่างไปให้ครบทั้ง ๗ ก้าว สู่ความเป็นเลิศในโลกนั้น มนุษย์ผู้ปรารถนาอิสรภาพ จำเป็นต้องเริ่มต้นฝึกฝนตนเองให้มั่นคงในย่างก้าวสำคัญก้าวแรกแห่งการพัฒนา ได้แก่ สติ กล่าวคือ ให้รู้เท่าทันในการเคลื่อนไหว ในอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิต และในความคิดทั้งหลายให้ได้ หากปราศจากสติเสียแล้ว องค์ธรรมแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับมนุษยชาติประการอื่น ๆ ย่อมไม่อาจจะติดตามมาได้เลย

ขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นศึกษาอบรมเจริญสติ ให้รู้เท่าทันกาย วาจา และใจของตนเอง อันนับเป็น ‘ปฏิบัติบูชา’ ที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนาน เทอญ.”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

26/05/2021

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ความหมาย คำว่า "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก " วิสาขปุรณมีบูชา " แปลว่า " การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ " ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน ๗
ความสำคัญ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกัน

Photos from วัดธรรมราษฎร์เจริญผล - Watthamratcharoenphon's post 28/04/2021

หากใครพบเจอรถกระบะสี่ประตูสีขาวตามแบบในรูป ไม่ทราบป้ายทะเบียน น่าจะยี่ห้อ isuzu
เมื่อคืนวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 20.30 โดยประมาณ ได้มาขโมยโอ่งมังกรเก่า ที่วัดไป
ท่านใดพบเบาะโปรดแจ้งกับทางวัดด้วยครับ

13/04/2021

ประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่
เน้นปลอดภัย รักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ด้วยนะครับ

ขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ตลอดไปครับ

26/02/2021

วันมาฆบูชา

24/12/2020

#ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการฝาระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

24/12/2020
24/10/2020

๒๔ ตุลาคม

วันสิ้นพระชนม์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

06/10/2020

#ทอดกฐินสามัคคี #31ตุลาคม2563

02/10/2020

#ทำบุญวันออกพรรษา2563
2 ตุลาคม พุทธศักราช 2563
วันออกพรรษา
3 ตุลาคม พุทธศักราช 2563
ตักบาตรเทโว

Photos from วัดธรรมราษฎร์เจริญผล - Watthamratcharoenphon's post 01/10/2020

พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ และเลสพระครูพิศาลศิริธรรม รุ่น เจริญลาภ

วันที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2563

📷 เก่ง VDO HD&LED

30/08/2020

วัตถุมงคลมีจำนวนตามยอดสั่งจองเท่านั้น ไม่มีการผลิตเพิ่ม ขอให้ทุกท่านเก็บรักษาไว้ให้ดี ประพฤดีปฏิบัติดี บารมีหลวงพ่อใหญ่คุ้มครอง

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้

12/08/2020

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

“รักเอยรักลูก
แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา
ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”
.
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

Photos from วัดธรรมราษฎร์เจริญผล - Watthamratcharoenphon's post 28/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Photos from วัดธรรมราษฎร์เจริญผล - Watthamratcharoenphon's post 10/07/2020

#ประกาศ
เปิดจองวัตถุมงคล รอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2563
ชำระเงินภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563

งานวัดประจำปี จัดวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ชมลิเกคณะลูกกบ เสียงหวาน
#พร้อมรับวัตถุมงคลตามที่ทุกท่านสั่งจองตามใบสั่งจองเท่านั้น
#เพื่อความปลอดภัยให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกท่าน
#ไม่อนุญาติให้นำเครื่องดื่มแฮลกอฮอลเข้ามาดื่มทุกชนิด
#แต่งกายสุภาพบริเวณเขตพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

07/07/2020

#ประกาศ
เปิดจองวัตถุมงคล รอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2563
ชำระเงินภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563

งานวัดประจำปี จัดวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ชมลิเกคณะลูกกบ เสียงหวาน
#พร้อมรับวัตถุมงคลตามที่ทุกท่านสั่งจองตามใบสั่งจองเท่านั้น
#เพื่อความปลอดภัยให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกท่าน
#ไม่อนุญาติให้นำเครื่องดื่มแฮลกอฮอลเข้ามาดื่มทุกชนิด
#แต่งกายสุภาพบริเวณเขตพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

Photos from วัดธรรมราษฎร์เจริญผล - Watthamratcharoenphon's post 07/07/2020

#ประกาศ งานวัดประจำปี วันที่ 27 สิงหาคม 2563
สำหรับท่านใดที่สั่งจองวัตถุมงคล รับวัตถุมงคลวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
รายการวัตถุมงคล
1.เหรียญหลวงพ่อใหญ่เนื้อเงิน ราคา 1000 บาท
2.เหรียญหลวงพ่อใหญ่เนื้อเงินลงยาแดง ราคา 1200 บาท
3.เหรียญหลวงพ่อใหญ่เนื้อเงินลงยาน้ำเงิน ราคา 1200 บาท
4.เหรียญหลวงพ่อใหญ่เนื้อเงินหน้ากากทองคำ ราคา 2200 บาท
5.เหรียญหลวงพ่อใหญ่เนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคำ ราคา 2500 บาท
6.เหรียญหลวงพ่อใหญ่เนื้อเงินลงยาน้ำเงินหน้ากากทองคำ ราคา 2500 บาท
7.เลสข้อมือเนื้อเงินลงยาแดง น้ำหนัก 2 บาท ราคา 2000 บาท
8.เลสข้อมือเนื้อเงินลงยาน้ำเงิน น้ำหนัก 2 บาท ราคา 2000 บาท
9.เลสข้อมือเนื้อเงินลงยาแดง น้ำหนัก 4 บาท ราคา 3500 บาท
10.เลสข้อมือเนื้อเงินลงยาน้ำเงิน น้ำหนัก 4 บาท ราคา 3500 บาท
11.เลสข้อมือเนื้ออัปปาก้าลงยาแดง น้ำหนัก 2 บาท ราคา 500 บาท
12.เลสข้อมือเนื้ออัปปาก้าลงยาน้ำเงิน น้ำหนัก 2 บาท ราคา 500 บาท
13.เลสข้อมือเนื้ออัปปาก้าลงยาแดง น้ำหนัก 4 บาท ราคา 700 บาท
14.เลสข้อมือเนื้ออัปปาก้าลงยาน้ำเงิน น้ำหนัก 4 บาท ราคา 700 บาท

จำนวนการสร้าง ตามยอดสั่งจองเท่านั้น
#สำหรับท่านใดที่ไม่ได้สั่งจองแต่อยากได้ต้องรอวัตถุมงคลหลุดจองเท่านั้น

05/07/2020

6 กรกฎาคม 2563
ทำบุญเข้าพรรษา

#ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับ

04/07/2020

#5กรกฎาคม2563
"#วันอาสาฬหบูชา" คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี สำหรับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม

25/06/2020

"ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา"

ขอประทานถวายสักการะ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ ๙๓ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

23/06/2020

👉👉7 สถานที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

🔴🔴ตามมาตรา 31 ของพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้มีการห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้

1. วัดหรือสถานที่ประกอบศาสนกิจ

2. สถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐ

3. สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล,สโมสร

4. สถานศึกษา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล,สโมสร

5. ปั๊มน้ำมัน

6. สวนสาธารณะของทางราชการ

7. สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ

โดยหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 42 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

🔰🔰ทั้งนี้ประชาชนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้ที่https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf/files/lawalc/001_1alc.PDF

ที่มา : กองปราบปราม

#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #เครื่องดื่ม #แอลกอฮอล์ #ดื่มแอลกอฮอล์

23/06/2020

🎊🎊 บวช แต่งได้แล้ว ไม่ห้าม แต่ต้องยึดมาตรการควบคุม
.
👨‍⚕👨‍⚕ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เผยว่าการจัดเลี้ยงในงานบวช หรืองานแต่งงาน สามารถจัดงานได้ ไม่มีข้อห้าม แต่ต้องยึดมาตรการควบคุมหลัก
.
👫 รักษาระยะห่าง
.
😷 สวมใส่หน้ากากอนามัย
.
🖐 หมั่นล้างมือ
.
👨‍👩‍👧‍👦 ไม่แออัด
.
🧹 ดูแลความสะอาดของสถานที่
.
📲 ใช้ระบบไทยชนะ

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #โควิด19 #งานบวช #งานแต่งงาน #ศบค #ข้อห้าม #มาตรการควบคุม #เว้นระยะห่าง #ไทยชนะ

23/06/2020

แนวปฏิบัติผ่อนปรน จัดกิจกรรมพุทธศาสนา

03/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

Photos from วัดธรรมราษฎร์เจริญผล - Watthamratcharoenphon's post 14/05/2020

องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลกิเลศมาร บ มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร
องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมศานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย

จากบทสวดสรรเสริญคุณแห่งพระพุทธเจ้า

วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖

14/05/2020

14 พฤษภาคม วันอัฏฐมีบูชา
ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน

Photos from วัดธรรมราษฎร์เจริญผล - Watthamratcharoenphon's post 11/05/2020

💥พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธ์ุสำหรับเพาะปลูก

🙏การนี้ ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และทรงโปรยดอกไม้ที่เมล็ดพันธ์ุพืชต่างๆ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลแห่งราชอาณาจักรไทย
- - - - - - - - - - - - - - - - -
🔺ขอบคุณภาพ/ข้อมูล สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
[10 พ.ค.2563]

06/05/2020

วันวิสาขบูชา นั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน

Photos from วัดธรรมราษฎร์เจริญผล - Watthamratcharoenphon's post 05/05/2020

🙏มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ให้ทุกวัดงดกิจกรรมทุกประเภท ตั้งแต่ 10 เม.ย.2563 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19🙏

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ

Photos from วัดธรรมราษฎร์เจริญผล - Watthamratcharoenphon's post 04/05/2020

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ใจความว่า

🙏ดิถีวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก มีกาลกำหนดขึ้นไว้เป็นนักขัตฤกษ์พิเศษ เพื่อให้พุทธบริษัทได้กระทำสักการบูชา แด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยดวงจิตตั้งมั่นในความเชื่อ และความเลื่อมใสต่อพระพุทธคุณ ซึ่งเป็นโอสถวิเศษ และเป็นเครื่องป้องกันสรรพพิบัติภัยทั้งปวง

🙏ภัยใหญ่หลวงสำหรับทุกชีวิต ตามหลักพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ กล่าวคือ ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ไม่มีภัยอื่นใด ที่ผู้คนหวาดหวั่นครั่นคร้าม ไปมากกว่าภัยทั้งสามประการนี้อีกแล้ว พระพุทธองค์ผู้ทรงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ ได้โปรดประทานหนทางดับภัยไว้แล้วแก่โลก กล่าวคือ “อริยมรรค” ซึ่งเป็นไปเพื่อละเพื่อล่วงพ้นภัยย่อมดับเหตุแห่งการเกิดที่นำไปสู่ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ได้อย่างสิ้นเชิงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระปัจฉิมวาจาก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” แปลความว่า “สังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” จึงขอทุกท่าน หันกลับมาพิจารณาชีวิตของตนๆ ผู้คนล้วนกำลังเผชิญภยันตรายกันอยู่ทั่วหน้า โดยไม่อาจทราบได้ว่า ความเจ็บและความตายจะมาถึงเมื่อไร ขอจงเร่งสั่งสมอบรม “ความไม่ประมาท” ให้ถึงพร้อม ขอจงเร่งขวนขวายสั่งสม เพิ่มพูนกุศลธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นในตน เพื่อผลคือ “สติ” และ “ปัญญา” อันสามารถช่วย ให้ล่วงพ้นจากภัยได้ ในที่ทุกสถานและในกาลทุกเมื่อ

🙏 แหล่งที่มา : FB สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 🙏

29/04/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ทรงเจริญพระชันษา ๑๕ ปี
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

26/04/2020

💥💥💥สาระน่ารู้💥💥💥

👉👉3เสี่ยง 3เลี่ยง 4ต้อง การป้องกันโรค COVID-19 ในวัด

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#กรมอนามัย
#ปทุมธานี ุมธานี

13/04/2020
13/04/2020

สงกรานต์ปีนี้ศาลาทำบุญเงียบเหงา ให้ทุกท่านทำกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ที่บ้านกันนะครับ เช่น สรงน้ำพระ ขอพรผู้สูงอายุทางสื่อโทรศัพท์ช่องทางต่างๆ เป็นต้น
งดเดินทางกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยของครอบครัว
🙏ขอให้บารมีหลวงพ่อใหญ่คุ้มครองทุกท่านให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ และมีความสุขในวันสงกรานต์🙏
#ทำบุญตักบาตรที่หน้าบ้านของท่าน

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#โควิค19

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุม
Pathum Thani
12170

วัดพุทธ อื่นๆใน Pathum Thani (แสดงผลทั้งหมด)
วัดบางเตยนอก - วัดท่องเที่ยว วัดบางเตยนอก - วัดท่องเที่ยว
231 ม.9
Pathum Thani, 12160

เพจเดิมเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้ เนื่องจากโดนเตะออกจากผู้ดูแล

วัดทวีการะอนันต์ วัดสีชมพู จ วัดทวีการะอนันต์ วัดสีชมพู จ
บ้านเลขที่ 50/16 หมุ่11 ซอยเทพกุญ
Pathum Thani, 12120

ถุงทอง บ้านขาวมณี ถุงทอง บ้านขาวมณี
เมือง
Pathum Thani, 12000

สืบสายพันธ์ขาวมณี แมวมงคล

NoppakhunPrakrueng NoppakhunPrakrueng
Ladsawai
Pathum Thani, 15120

"พระดี คนดี และจริงใจ" นพคุณพระเครื่อง ยินดีให้คำปรึกษาและแบ่งปันข้อมูลพระเครื่อง

ลำลูกกา ลำลูกกา
20/1 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา
Pathum Thani, 12150

พระเครื่อง พระกรุ

ตามรอยธุดงค์ ตามรอยธุดงค์
14/66
Pathum Thani, 12110

ศาสนา สาระธรรม