TU Catholic Club

TU Catholic Club

ตำแหน่งใกล้เคียง สถานที่สักการะ

Flick TU สนามฟุตบอลหญ้าเทียมอันด
Flick TU สนามฟุตบอลหญ้าเทียมอันด
Thammasat University
วัดบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภ
วัดบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภ
หมู่ 8 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง, Amphoe Khlong Luang
สำนักอ.เทพ พงศาวดาร - โดยตรง
สำนักอ.เทพ พงศาวดาร - โดยตรง
กรุงเทพ, Nonthaburi
Thai Gym คลองหลวง
Thai Gym คลองหลวง
หมู่บ้านเหรียญเนเชอรัลโฮม, Amphoe Khlong Luang
วัดทวีการะอนันต์ วัดสีชมพู จ
วัดทวีการะอนันต์ วัดสีชมพู จ
บ้านเลขที่ 50/16 หมุ่11 ซอยเทพกุญ
สามเณรภาคฤดูร้อน วัดปัญญานั
สามเณรภาคฤดูร้อน วัดปัญญานั
Moo, Khlong Luang
คริสตจักร แสงสันติภาพ คลองหล
คริสตจักร แสงสันติภาพ คลองหล
หมู่13 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลว, Bangkok
มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์
มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์
Bangkok
Dhammakaya Open University
Dhammakaya Open University
Bangkok
วัดพระธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย
Bangkok 12120
Wat Phra Dhammakaya
Wat Phra Dhammakaya
Bangkok 12110
Lama Gangchen Rinpoche Memorial by Dhammakaya Foundation
Lama Gangchen Rinpoche Memorial by Dhammakaya Foundation
Khlong Sam 12120
โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม ว
โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม ว
หมู่ 7 อาคารหน่อแก้วเปรียญธรรม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี, Khlong Sam
หลวงพ่อคูณ พระเครื่อง พลังบา
หลวงพ่อคูณ พระเครื่อง พลังบา
Amphoe Khlong Luang 12121
องครักษ์พิทักษ์พุทธ
องครักษ์พิทักษ์พุทธ
ปทุมธานี, Amphoe Khlong Luang

ความคิดเห็น

"ชุมนุมคาทอลิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" (TU Catholic Club)
.
FB: TU Catholic Club
.
#พรรคเรา #อมธ64
#รับเพื่อนใหม่64 #เปิดโลกกิจกรรม64
"วันสมโภชพระจิตเจ้า [โรมันคาทอลิก]", "วันพระวิญญาณบริสุทธิ์ [โปรเตสแตนต์]", หรือ "วันเปนเตกอสเต [โรมันคาทอลิก]/เพนเทคอสต์" (Pentecost) เป็นวันที่ห้าสิบ นับตั้งแต่ "เทศกาลปัสกา" (Pasqua) ของชาวยิว และเป็นวันที่ห้าสิบของการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้าตามความเชื่อของชาวคริสต์ โดยชาวยิวนั้นจะเฉลิมฉลองเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าได้ประทานบัญญัติ 10 ประการ ให้แก่โมเสส ณ ภูเขาซีนาย (Sinai) และเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ส่วนคริสตชนนั้นจะเฉลิมฉลองวันนี้เพื่อรำลึกถึงการเสด็จมาของ "พระจิตเจ้า [โรมันคาทอลิก]" หรือ "พระวิญญาณบริสุทธิ์ [โปรเตสแตนต์]" (Holy Spirit)
.
สำหรับคริสตชนส่วนใหญ่นั้น พระจิตเจ้าเป็นหนึ่งในพระบุคคลซึ่งเป็น "ตรีเอกภาพ [โรมันคาทอลิก]" หรือ "ตรีเอกานุภาพ [โปรเตสแตนต์]" (Trinity) นอกไปจากพระบิดาและพระบุตร ในหนังสือกิจการอัครสาวกได้บรรยายถึงเหตุการณ์การเสด็จมาของพระจิตเจ้าไว้ ดังนี้
.
"เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทันใดนั้น มีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า ทุกคนที่อยู่ในบ้านได้ยิน เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมและเริ่มพูดภาษาอื่น ๆ ตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูด ขณะนั้น ที่กรุงเยรูซาเล็มมีชาวยิวผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้ามาจากทุกชาติทั่วโลก เมื่อประชาชนได้ยินเสียงนี้ จึงมาชุมนุมกันจำนวนมาก รู้สึกฉงนสนเท่ห์เพราะแต่ละคนได้ยินคนเหล่านี้พูดภาษาของตน และประหลาดใจอย่างยิ่ง กล่าวว่า 'ทุกคนที่กำลังพูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีมิใช่หรือ แล้วทำไมเราแต่ละคนจึงได้ยิน เขาพูดภาษาท้องถิ่นของเราเล่า เราชาวปาร์เธีย ชาวมีเดีย และชาวเอลาม บางคนอาศัยอยู่ในเขตเมโสโปเตเมีย แคว้นยูเดีย แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นปอนทัส และแคว้นเอเชีย แคว้นฟรีเจียและแคว้นปัมฟีเลีย บางคนมาจากประเทศอียิปต์และเขตของประเทศลิเบียรอบ ๆ เมืองไซรีน บางคนมาจากกรุงโรม ทั้งชาวยิวและผู้กลับใจเข้านับถือลัทธิยิว บางคนเป็นชาวเกาะครีตและชาวอาหรับ พวกเราได้ยินคนเหล่านี้ประกาศกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นภาษาของเรา'" (กจ. 2: 1-11)
.
จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เอง ทำให้ผู้คนต่าง ๆ ที่มาชุมนุมกัน ณ สถานที่ดังกล่าวนั้น เมื่อได้ฟังคำสั่งสอนจากบรรดาอัครสาวกแล้ว ก็ต่างพากันรับศีลล้างบาปเป็นคริสตชนจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ทางพระศาสนจักรจึงถือกันว่า วันเกิดของพระศาสนจักรนั้นคือวันสมโภชพระจิตเจ้าด้วยเช่นกัน
.
เนื่องในโอกาสวันสมโภชพระจิตเจ้า หรือวันพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ เพื่อนชาวคริสต์ "พรรคเรา: We TU" ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นองค์ความสว่างนั้น โปรดประทานพระพรแห่งพระจิตเจ้าลงมายังพี่น้องคริสตชนทั้งหลายด้วยเถิด อาแมน
.
TU Catholic Club, TU Christian
.
เอกสารและสิ่งอ้างอิง:
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์. กิจการอัครสาวก บทที่ 2 ข้อที่ 1-47. เข้าถึงได้จาก http://www.thaicatholicbible.com/.../new.../8549-new-act-02
แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. 2555. วันเกิดของพระศาสนจักร. เข้าถึงได้จาก http://www.kamsonbkk.com/.../2012.../73-2012-02-22-04-31-37
ขอบคุณรูปภาพจาก https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Giaquinto,_Corrado_-_The_Holy_Spirit_-_1750s.PNG
.
#พรรคเรา
จดหมายเปิดผนึก ชุมนุม ชมรมและกลุ่มกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่อง ​ขอร้องเรียนการดำเนินการสร้างตึกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แห่งใหม่

เรียน ​อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.เกศิณี วิฑูรย์ชาติ

​ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้มีประกาศการดำเนินการสร้างตึกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แห่งใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดการดำเนินการสร้างและกำหนดการย้ายเข้าใช้งานใน ปีการศึกษา 2561 นั้น ในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 พบว่าตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แห่งใหม่ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ติดประกาศนั้น จึงส่งผลให้ชุมนุม ชมรมและกลุ่มกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีความจำเป็นต้องใช้สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ได้รับความสะดวกและยังส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายของอุปกรณ์อันเนื่องมาจากสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวย สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้ให้ความสำคัญแก่กิจกรรมของนักศึกษาเท่าที่ควร อีกทั้งการดำเนินการที่ล่าช้ากว่ากำหนดการที่แจ้งไว้ยังส่อถึงการทุจริตในดำเนินการสร้างตึกกิจกรรมนักศึกษาดังกล่าว ทำให้ชุมนุม ชมรมและกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาเกิดความไม่วางใจในการดำเนินการสร้างตึกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้

ในการนี้ ชุมนุม ชมรมและกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังรายนามข้างท้ายจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ ขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการสร้างตึกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานแก่ประชาคมชาวธรรมศาสตร์ ตามประเด็นดังต่อไปนี้

1. ขอให้ชี้แจงเรื่องการดำเนินการสร้างตึกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แห่งใหม่ และกำหนดการที่ชัดเจน โดยเร็วที่สุด

2. การชดเชยค่าอุปกรณ์ที่เสียหายแก่ชุมนุม ชมรม และกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานที่ที่มหาวิทยาลัยได้จัดหาให้ ระหว่างที่ตึกกิจกรรมแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ

3. การเปิดเผยงบประมาณการดำเนินการสร้างตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แห่งใหม่ โดยละเอียด

ในนามของกลุ่มกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของนักศึกษาที่เกิดขึ้นและตอบรับข้อเรียกร้องข้างต้น โดยเร็วที่สุด รวมถึงตรวจสอบการทุจริตและความโปร่งใสของการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเจตจำนงสุจริตในการบริหารงามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังที่เคยได้ประกาศไว้

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563


รายนามชุมนุม ชมรม และกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. กองสันทนาการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ชุมนุมดนตรีโฟล์คซองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ชุมนุมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ชุมนุมเต้นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. ชุมนุมถ่ายภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. ชุมนุมปาฐกถาและโต้วาทีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ชุมนุมเพื่อนโดมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. ชมรมไอแซค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. ชุมนุมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. ชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. ชุมนุมโขน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13. ชุมนุมคริสเตียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. ชุมนุมคาทอลิค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15. ชุมนุมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. ชุมนุมเยาวชนต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17. ชมรมนักศึกษาอีสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18. ชุมนุมเชียร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TU Folksong ชุมนุมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TU Chorus Thammasat University Higher Level TU TU Photo Patok TU ชุมนุมเพื่อนโดมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ AIESEC in Thailand ชุมนุมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ม.ธรรมศาสตร์ โขนธรรมศาสตร์ - Khon Thammasat TU Christian TU Catholic Club TU Band TU YOUTH for Next Step ชมรมนักศึกษาอีสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Cheerclub Thammasat

ชมรมคาทอลิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมคาทอลิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัยรุ่นสมัยใหม่ หัวใจสดใส ก้าวไปเพื่อพระคริสต์

24/02/2022

บทภาวนาเพื่อสันติภาพ
ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ประทานสันติภาพ พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ แสดงพระทัยเมตตากรุณาให้เขาเป็นบุตรของพระองค์ มีส่วนในพระเกียรติมงคล ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพรฉลองพระกรุณาที่ได้ประทานพระเยซู พระปิยบุตร ซึ่งโดยพระธรรมล้ำลึกแห่งการกลับคืนชีพ พระองค์ได้โปรดให้เป็นผู้นำความรอด บ่อเกิดแห่งสันติ สายสัมพันธ์ให้มนุษย์ทั้งหลายรู้สึกว่าตนเป็นพี่น้องกัน
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ สำหรับความปรารถนา ความพยายามและความสำเร็จ ซึ่งพระจิตเจ้าผู้ประทานสันติภาพได้เร้าให้เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้ เพื่อความรักจะได้เข้ามาแทนที่ความเกลียดชัง ความเข้าใจซึ่งกันและกันมาแทนความหวาดระแวง การพึ่งพาอาศัยกันเข้ามาแทนความไม่สนใจต่อผู้อื่น ขอได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีดวงใจและความรู้สึกนึกคิดกว้างขวางขึ้น สามารถเข้าใจได้ว่าพี่น้องทุกคนกระหายอยากได้ความรัก จะได้สามารถเป็นผู้สร้างสันติได้อย่างแท้จริงยิ่งขึ้น
ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงพระกรุณา ขอโปรดระลึกถึงผู้ที่ต่อสู้ ทนทุกข์ และสละชีวิต เพื่อนำมนุษยชาติในโลกให้เป็นพี่น้องใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ขอให้พระอาณาจักรแห่งความยุติธรรม สันติภาพ และความรักมาถึงมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา และขอให้พระสิริมงคลของพระองค์ได้ปรากฏเจิดจ้าไปทั่วโลกพิภพด้วยเทอญ อาแมน

ที่มา : แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ http://www.kamsonbkk.com/2012-03-29-03-40-58/691-007
ภาพ : ราชินีแห่งสันติภาพ ณ มหาวิหารพระแม่มารี (Basilica di Santa Maria Maggiore) กรุงโรม อิตาลี

Photos from Ohri's post 18/10/2021

Photos from Ohri's post

27/03/2021

"...Benedictus qui venit in nomine Domini."
"...ขอถวายพระพรแด่ผู้ที่เสด็จมาในพระนามของพระเจ้า"

#อาทิตย์ใบลาน2564

25/02/2021

• ภาพแผนที่ที่แสดงถึงประเทศที่มีการถูกพูดถึง หรือปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล

-----

ทุก ๆ คน น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีว่า คัมภีร์สำคัญของศาสนาคริสต์อย่างคัมภีร์ไบเบิล (Bible ) ประกอบไปด้วยคัมภีร์อยู่ทั้งหมด 2 ส่วนด้วยกัน คือ คัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม (Old testament) กับคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ (New testament)

โดยคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม เป็นคัมภีร์ทางศาสนาของชาวยิว ที่ได้บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่การถือกำเนิดของโลก, การถือกำเนิดและการอพยพของชาวยิว, บัญญัติ 10 ประการ, เรื่องราวของบุคคลสำคัญอย่าง อับราฮัม (Abraham) รวมไปถึงโมเสส (Moses) สัญนิษฐานว่า คัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ได้ถูกเขียนขึ้นในช่วงราว 1200 จนถึง 160 ปีก่อนคริสตกาล

ในขณะที่คัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นคัมภีร์ที่ถูกเขียนขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 1 ที่บอกเล่าเรื่องราวของศาสดาอย่างพระเยซู (Jesus) รวมไปถึงหลักคำสอนที่สำคัญต่าง ๆ ของศาสนาคริสต์

โดยเนื้อหาภายในของคัมภีร์ไบเบิล (ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่) ก็ได้มีการกล่าวถึงสถานที่สำคัญต่าง ๆ มากมาย

จากข้อมูลในเว็บไซต์ carm.org ได้มีการระบุไว้ว่า อิสราเอล, ปาเลสไตน์ และเลบานอน เป็นประเทศที่มีสถานที่ ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลมากที่สุด โดยปรากฏอยู่มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป

ในขณะที่ ตุรกี, ซีเรีย, เปอร์เซีย (อิหร่าน) , มาชิโดเนีย, ซาอุดิอาระเบีย, เอธิโอเปีย รวมไปถึงอียิปต์ ประเทศเหล่านี้ มีสถานที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล ตั้งแต่ 5 จนถึง 10 ครั้ง

และสุดท้ายก็คือ อิรัก, จอร์แดน, เยเมน, ซูดาน, ลิเบีย, กรีซ, ไซปรัส, โครเอเชีย, อิตาลี, ฝรั่งเศส, สเปน รวมไปถึงอินเดีย โดยประเทศเหล่านี้ มีสถานที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล น้อยกว่า 5 ครั้ง

-----

*** Reference

- https://carm.org/the-bible/list-of-countries-and-nations-mentioned-in-the-bible/
- https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/cnihqw/list_of_countries_mentioned_or_referred_in_the/
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_modern_names_for_biblical_place_names

** ภาพประกอบจากเพจ India.pixel

Mobile uploads 14/02/2021

Mobile uploads

ตำนานนักบุญวาเลนไทน์

จริงๆ แล้วตำนานนักบุญวาเลนไทน์นั้นมีหลายเวอร์ชั่น เราไม่ทราบปีเกิดท่านที่ชัดเจน ทั้งยังระบุตัวตนลำบาก เพราะยุคนั้นมีคนชื่อ "วาเลนไทน์" เยอะด้วย ผมเลยขอคัดเอาตำนานที่รู้จักกันมากที่สุดมาให้อ่านแล้วกัน

ตำนานหนึ่งว่า วาเลนไทน์เป็นอดีตบิชอปแห่งเทอร์นี นาร์เนีย และอาร์มีเลีย ซึ่งอยู่ในแคว้นอุมเบรีย ภาคกลางของอิตาลีในปัจจุบัน

วันหนึ่ง ท่านถูกจับที่บ้านพักของผู้พิพากษานามว่า "อัสเทอร์ริอุส" (Asterius) หลังถกกันเรื่องศาสนา เพราะท่านนั้นยืนกรานว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแท้จริงตามมุมมองของชาวคริสต์

อัสเทอร์ริอุสจึงทดสอบนักบุญวาเลนไทน์ทันที โดยการนำวาเลนไทน์ไปหาลูกสาวของเขาซึ่งตาบอด แล้วขอให้ท่านช่วยให้ตาของเธอกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง พร้อมสัญญาว่าถ้ารักษาได้จริง จะทำทุกอย่างตามที่ท่านวาเลนไทน์ขอ

ปรากฏว่าเมื่อท่านวางมือไปที่ดวงตาของลูกสาวของอัสเทอร์ริอุส ตาของเธอก็กลับมามองเห็นอีกครั้งจริงๆ อัสเทอร์ริอุสจึงทำตามสัญญา และสิ่งที่วาเลนไทน์ขอคือ...

ขอให้อัสเทอร์ริอุสทำลายรูปเคารพทั้งหมดรอบบ้านเขา อดอาหารสามวัน และให้เขารับศีลล้างบาปพร้อมครอบครัวของเขากับสมาชิกในบ้านอีก 44 คน

อัสเทอร์ริอุสเป็นผู้มีสัจจะจึงทำทุกอย่างตามที่ขอ ต่อมาเขายังได้ปล่อยผู้ต้องขังคริสเตียนทั้งหมดอีกด้วย

อีกตำนานว่าครั้งหนึ่ง ท่านเข้าคุกเพราะไปทำพิธีแต่งงานให้กับคู่รักชาวคริสต์อย่างลับๆ เพื่อผู้ชายจะได้ไม่ต้องไปรบ และช่วยเหลือชาวคริสต์ที่กำลังถูกข่มเหงที่โรมในรัชสมัยจักรพรรดิคลอดิอุส (Claudius)

วาเลนไทน์ทำขัดราชโองการของจักรพรรดิอย่างนี้บ่อยมาก จนถึงจุดพีคสุดเมื่อนักบุญวาเลนไทน์พยายามชักจูงคลอดิอุสให้หันมานับถือคริสตศาสนา (กล้ามาก)

แน่นอนครับ จักรพรรดิก็พิโรธสิ และสั่งประหารชีวิตวาเลนไทน์เสียเลย แต่ก่อนประหาร คลอดิอุสได้สั่งให้เขาตัดสินใจครั้งสุดท้าย คือจะทิ้งความเชื่อเพื่แอละเว้นโทษ หรือตาย โดยถูกตีด้วยกระบองและตัดศีรษะ

และแน่นอนอีกว่า หากท่านเลือกอย่างแรก ก็คงไม่มีใครรู้จักท่านมาจนถึงทุกวันนี้ วาเลนไทน์ปฏิเสธที่จะละทิ้งความเชื่อและรับโทษประหารที่นอกประตูเฟลมิเนียน (Flaminian Gate) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 269 (อาจเป็นปีอื่น ยังถกเถียงกันอยู่) ทำให้วันที่ดังกล่าวได้กลายมาเป็นวันฉลองนักบุญวาเลนไทน์ตามปฏิทินศาสนจักรตะวันตก

บางตำนานกล่าวว่าตอนอยู่ในคุก ท่านสนิทกับลูกสาวตาบอดของผู้คุมและได้รักษาเธอจนหาย เมื่อถึงเวลา นักบุญวาเลนไทน์ได้ทิ้งกระดาษให้เธอ เขียนว่า "วาเลนไทน์ของเธอ" (Your Valentine) ก่อนถูกประหารชีวิต

แต่เนื่องจากว่าทางศาสนจักรโรมันคาทอลิกรู้เรื่องราวของท่านน้อยมาก จึงทำให้ในปี 1969 ทางโรมันคาทอลิกจึงนำชื่อนักบุญวาเลนไทน์ออกจากปฏิทินนักบุญทั่วไป

อย่างไรก็ตามศาสนจักรคาทอลิกยังคงยอมรับท่านเป็นนักบุญอยู่ โดยเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของคู่หมั้น คนเลี้ยงดูแลผึ้ง คนเป็นโรคลมชัก คนมีอาการเป็นลม การทักทาย การแต่งงานอย่างมีความสุข ความรัก คนรัก คนเป็นโรคระบาด นักเดินทางและคนหนุ่มสาว

และถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักมาจนถึงปัจจุบัน เพราะสิ่งที่ท่านได้ทำนั่นเอง

ส่วนศาสนจักรตะวันออกอย่างออร์โธด็อกซ์ ยังคงมีวันฉลองท่านอยู่ในปฏิทิน หากแต่เป็นวันที่ 6 กรกฎาคม

/AdminMichael

ปล. ผมเคยโพสต์บทความนี้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016 หรือเมื่อ 5 ปีที่แล้ว แต่ผมขอเอามาโพสต์ใหม่โดยแก้ไขภาษาให้อ่านง่ายขึ้นมานิดนึง และแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลนิดหน่อย

28/01/2021

📣ประกาศแจ้งเรื่องการงดมิสซาประจำเดือน
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ทางชุมนุมมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแจ้งของดมิสซาประจำเดือน และกิจกรรมต่างๆ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ🙏🏻🙇🏻‍♀️

สามารถติดตามข่าวสาร รวมถึงติดต่อสอบถามได้ทางเพจ Tu Catholic Club

24/12/2020

" เพราะ​กุมาร​ผู้​หนึ่ง​เกิด​มา​เพื่อ​เรา บุตร​ชาย​คน​หนึ่ง​เป็น​ผู้​ที่​พระ​เจ้า​ประ​ทาน​ให้​เรา อำนาจการ​ปกครอง​อยู่​บน​บ่า​ของ​เขา เขา​จะ​ได้​รับ​นาม​ว่า “ที่ปรึกษา​มหัศจรรย์” “พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​อำนาจ” “พระ​บิดา​นิรันดร” “เจ้า​แห่ง​สันติ” " (อิสยาห์ 9 : 5)

#สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ

Photos from TU Catholic Club's post 27/11/2020

พร้อมต้อนรับทุกคนแล้วนะคะะะ สามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้นะคะ เริ่ม 17.00น.
📍ห้องประชุมใหญ่ ยิมเนเซียม7

26/11/2020

พรุ่งนี้แล้วนะคะะสำหรับกิจกรรม “ᴄʜʀɪꜱᴛᴍᴀꜱ ɴɪɢʜᴛ ᴘᴀʀᴛʏ! 2020” 🥳🎄
ใครยังไม่รู้จะแต่งตัวอย่างไร เรามี Dress Code มาฝากกันค่าาา

อย่าลืมเตรียมของขวัญมาร่วมสนุกกันด้วยนะฮะะ🎁🎉
กิจกรรมพร้อม! อาหารพร้อม! รอต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่นแน่นอนค่าา🥰❤️
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
📌 https://forms.gle/akYEkwjdgknjgiQPA

24/11/2020

สำหรับกิจกรรม ᴄʜʀɪꜱᴛᴍᴀꜱ ɴɪɢʜᴛ ᴘᴀʀᴛʏ! 2020 🥳🎄ในปีนี้ทางชมรมก็ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษในงาน นั้นก็คือ กิจกรรมแลกของขวัญ🎁
⭐ให้เพื่อนๆซื้อของขวัญตั้งแต่ราคา100บาท มาร่วมเล่นสนุก จับสลากเล่นเกมแลกของขวัญได้เลย⭐
📌แต่ๆๆกิจกรรมนี้เราไม่มีการบังคับทั้งสิ้นนะคะ ไม่ได้นำของขวัญมาร่วมเล่นกิจกรรม ก็สามารถมาร่วมงาน และกินเลี้ยงสังสรรค์กับพวกเราได้เลย🤩
🥳ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน https://forms.gle/akYEkwjdgknjgiQPA

🍟🍔🍗 พบกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ยิม7
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 17:00 น.เป็นต้นไป

16/11/2020

สวัสดีค่าาาาาาา
ในเดือนนี้กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม “Christmas Night Party” 🥳🎄🎁 สามารถเข้าร่วมได้ทุกชั้นปี ทุกศาสนาเลยค่า มีกิจกรรมและอาหารพร้อมรอทุกคนอยู่เลยนะคะะะ ❤️
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน https://forms.gle/akYEkwjdgknjgiQPA
แล้วพบกันวันที่ 📌27 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ ยิมเนเซียม7
แล้วพบกันนะคะะทุกคนนน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเพจ
TU Catholic Club เลยะนะคะ🥰

Photos from TU Catholic Club's post 29/10/2020

ภาพบรรยากาศมิสซาประจำเดือนตุลาคมค่าาา✨✨ขอขอบคุณคุณพ่อพนศรีที่มาประกอบมิสซาใหกับทางชุมนุมเราด้วยนะคะ 🥰 แล้วพบกันค่าา

26/10/2020

วันนี้มีมิสซาประจำเดือนตุลาคมนะคะะ เรียนเชิญทุกคนค่าา
https://www.facebook.com/110517809049723/posts/2940451522722990/

พิธีมิสซาประจำเดือนตุลาคมมาแล้วน้า
เข้าร่วมได้ทุกศาสนาเลยนะคะะ🥰

21/10/2020

พิธีมิสซาประจำเดือนตุลาคมมาแล้วน้า
เข้าร่วมได้ทุกศาสนาเลยนะคะะ🥰

Photos from TU Catholic Club's post 27/09/2020

ภาพบรรยากาศมิสซาประจำเดือนกันยายน ที่ผ่านมา🥰❤️ แล้วพบกันในเดือนถัดไปนะคะะ ✨🌈

Photos from หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี's post 24/09/2020

🙏🙏🙏

24/09/2020

วันนี้มีมิสซาประจำเดือนกันยายนนะคะะ💕
https://www.facebook.com/110517809049723/posts/2845007648934045/

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำเดือนกันยายนนี้มาแล้วค่าาาา
📌📌วันที่ 24 กันยายน ณ ห้อง ศศ240A คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมได้ตั้งแต่ 17.30 เป็นต้นไปนะคะ
✨สามารถเข้าร่วมได้ทุกศาสนาเลยนะคะะะ✨
👉ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเพจเลยนะคะ แล้วเจอกันค่าาา

Photos from TU Catholic Club's post 20/09/2020

วันที่ 18 กันยายน ทางชมรมคาทอลิกได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจัดโดยชมรมคาทอลิก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรแก่สมาชิกชมรม คณาจารย์ และนักศึกษาทุกคนให้เปี่ยมไปด้วยปรีชาญาณและพระหรรษทานเสมอ 💕

18/09/2020

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำเดือนกันยายนนี้มาแล้วค่าาาา
📌📌วันที่ 24 กันยายน ณ ห้อง ศศ240A คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมได้ตั้งแต่ 17.30 เป็นต้นไปนะคะ
✨สามารถเข้าร่วมได้ทุกศาสนาเลยนะคะะะ✨
👉ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเพจเลยนะคะ แล้วเจอกันค่าาา

04/09/2020

ประวัติและอธิบายข้อความเชื่อ
“การปฏิสนธินิรมลของพระนางมารีย์”

จากที่2-3วันมานี้ มีการพูดถึง “นิรมล/ไร้มลทิน”อย่างอุ่นหนาฝาคั่งในสังคมไทย
แล้วมีโปรแตสแตนท์คนหนึ่งกล่าวพาดพิง
การที่พระสันตะปาปาปิโอที่9ประกาศข้อความเชื่อ (Dogma)
ว่า พระนางมารีย์ มารดาพระเจ้า เป็น “การปฏิสนธินิรมล” เมื่อ ค. 1854

แอดมินรู้สึกว่าเขาพูดผิดจากข้อเท็จจริงไปบ้าง
(ซึ่งก็ไม่แปลก เพราะโปรแตสแตนท์จำนวนหนึ่งชอบอ้าง “พระคัมภีร์เท่านั้น”
โดยไม่ได้ศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ อรรถธิบายของบรรพชนแห่งความเชื่อ ฯลฯ)

แอดมินก็คิดว่าน่าจะเป็นการดีที่ คาทอลิกชนอย่างแอด
จะอธิบายเรื่องนี้ตามหลักศาสนศาสตร์ ส่วนจะเชื่อ/ไม่เชื่อหลังฟังคำอธิบาย ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล
++++
บางคนอาจสับสนระหว่าง
การปฎิสนธินิรมลของพระนางมารีย์ กับ
การปฎิสนธิเดชะพระจิตเจ้า(ในครรภ์ของพระนางมารีย์)
แอดมินก็ขอย้ำว่า นี่คือคนละเหตุการณ์กัน
การปฎิสนธินิรมลของพระนางมารีย์ คือในครรภ์ของนักบุญอันนา ท่านยายของพระเยซูเจ้านั่นเอง
++++
เมื่อค.ศ1854 โปปปิอุสที่9 (ปิโอ/ปิอุส คำเดียวกัน) ประกาศข้อความเชื่อ พระนางมารีย์คือการปฏิสนธินิรมล
พระองค์ไม่ได้อุปโลกน์ประกาศขึ้นมาลอยๆโดยไร้บริบท
พระองค์ได้เกริ่นนำถึงความเป็นมา การตีความต่างๆ ของบรรดาคริสตชนสมัยแรกๆเรื่อยมา
เช่น อิเรเนอุส ผู้เป็นหลานศิษย์ของนักบุญยอห์น อัครสาวก
(ท่านเป็นลูกศิษย์ ของนักบุญโปลีการ์ป ผู้เป็นศิษย์ของนักบุญยอห์น)
ไว้ในสมณสาสน์ Ineffabilis Deus ซึ่งปัจจุบันก็สามารถหาอ่านออนไลน์กันได้
++++
เรื่องราวของพระนางมารีย์วัยเยาว์นั้นอยู่ใน หนังสือพระกิตติคุณนักบุญยากอบ
(Gospel of st James) เชื่อกันว่าเรียบเรียงโดยนักบุญยากอบ พระญาติพระเยซู
ผู้เป็นผู้ปกครอง/บิชอป แห่งเยรูซาเล็ม
เรื่องราวโดยคร่าวๆ (เพราะฉบับเต็มก็สามารถหาอ่านออนไลน์ได้) ก็คือ
นักบุญยออากิมและนักบุญอันนา ผู้มีศักดิ์ตาและยายของพระเยซูนั้น
เป็นผู้ชอบธรรม แต่ก็โดนชาวยิวสบประมาท เรื่องไม่มีบุตร
(ชาวยิวถือว่าการมีบุตรเป็นพรจากพระเจ้า แต่ก็มีความสุดโต่ง มองว่าการไม่มีบุตรคือถูกพระเจ้าสาป)
(ความช้ำใจลักษณะนี้ อาจเห็นได้ในพันธะสัญญาเดิม เรื่องราวของนางฮันนาห์ผู้เป็นมารดาประกาศกซามูเอล)
นักบุญยออากิมจึงไปปลีกวิเวกจำศีลภาวนา จนนักบุญอันนาตั้งครรภ์โดยมิได้สมสู่
บังเกิดเป็นพระนางมารีย์
….
เล่ามาถึงตรงนี้ ขอให้ทำความเข้าใจด้วยว่า
คาทอลิกมิได้ยกพระนางมารีย์ขึ้นเป็นพระเจ้าอีกองค์
หากแต่รับรู้ว่า พระเจ้าทรงจัดเตรียมล่วงหน้า
ถึงการตั้ง”ภาชนะอันบริสุทธิยิ่ง”เพื่อรองรับ “พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ยิ่งกว่า”
เฉกเช่นที่พระเจ้าบัญชาให้โมเสส สร้าง”หีบแห่งพันธะสัญญา”
เพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์
++++
แม้ว่าจะมีการประกาศ/ยืนยันข้อความเชื่อนี้ เมื่อ ค.ศ.1854
แต่ก็เป็นเรื่องที่รู้เฉพาะกันในแวดวงศาสนบริกร/บาทหลวง เท่านั้น
จนเมื่อ ค.ศ. 1858
แม่พระได้มาประจักษ์เด็กหญิงชาวบ้านผู้หนึ่ง
ชื่อแบร์นาเดต ซูบีรูส์ ในเมืองลูรดส์ ประเทศฝรั่งเศส
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์
เธอได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาบาทหลวงประจำโบสถ์แถวนั้น
ท่านบอกให้แบร์นาเดต ถามผู้หญิงคนนั้นว่าเธอคือใคร
เธอได้ตอบแบร์นาเดต เมื่อวันที่ 25 มีนาคมว่า
"ฉันคือการปฏิสนธินิรมล”
บาทหลวงจึงทึ่งว่าเด็กหญิงชาวบ้านอย่างแบร์นาเดตรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร
และรู้ว่านี่คือเครื่องหมายจากพระเจ้า
//แอดฟรองซัว

Photos from TU Catholic Club's post 29/08/2020

ภาพกิจกกรม First Meet&First Mass เมื่อวันที่ 27 สิงหาที่ผ่านมา🥰🥰 ขอบคุณ คุณพ่อพลศรีที่ให้เกียรติทำมิสซาในโอกาศเปิดภาคเรียนการศึกษา🎊และทุกคนที่มาเข้าร่วมนะคะะ แล้วพบกันครั้งหน้านะคะะ💕💕

24/08/2020

สวัสดีค่าาาาาาาาาาาา❤️
สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากร่วมพิธีมิสซา
ทางชมรมเราได้จัดขึ้น
📌📌ในวันที่27สิงหานี้นะคะ

เข้าร่วมได้ทุกศาสนาเลยน้า✔️
👉สามารถติดต่อรายละเอียดได้ทางเพจเลยนะคะ
แล้วเจอกันน้า🥰

เลบานอนประกาศไว้อาลัย 3 วัน หลังเหตุระเบิดใหญ่ที่เมืองหลวง 05/08/2020

เลบานอนประกาศไว้อาลัย 3 วัน หลังเหตุระเบิดใหญ่ที่เมืองหลวง

"เราจงมอบตนไว้ในอ้อมพระกรขององค์พระผู้เป็นเจ้า มิใช่ในอ้อมแขนของมนุษย์ เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เพียงใด ก็ทรงพระเมตตาเพียงนั้น"
(บุตรสิรา 2:18)

เลบานอนประกาศไว้อาลัย 3 วัน หลังเหตุระเบิดใหญ่ที่เมืองหลวง

14/06/2020

"ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ประทานศีลศักดิ์สิทธิ์น่าพิศวงนี้เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงพระทรมานของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเคารพสักการะพระธรรมลํ้าลึกแห่งพระวรกายและพระโลหิต เพื่อจะรับรู้เสมอถึงผลของการกอบกู้ด้วยเถิด พระองค์ผู้ทรงจําเริญและครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระจิตตลอดนิรันดร"

#สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า2020

Photos from TU Catholic Club's post 16/05/2020

🎉ข่าวดีสำคัญพี่น้องคาทอลิกทุกท่านค่ะ 🎉
สำหรับโบสถ์ในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ทางอัครสังฆมณฑลฯได้อนุญาตให้สัตรบุรุษเข้าร่วมพิธีกรรมภายในโบสถ์ได้แล้ว ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2563เป็นต้นไปค่ะ
.
แต่อย่าลืมป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ห่างและปลอดจากการแพร่ระบาดของโรคcovid-19 ตามมาตราการของอัครสังฆมณฑลด้วยนะคะ 💐💗
.
ผ่านไปด้วยกันด้วยความรักในพระเจ้าค่ะ
ชมรมคาทอลิกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์💛❤️

ทั้งนี้ ขอขอบคุณข้อมูลและขออนุญาตนำมาประชาสัมพันธ์ค่ะ

Photos from SpringNews's post 08/05/2020

Photos from SpringNews's post

อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ 29/04/2020

อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์

แผนกคำสอนขอนำเสนอความหมาย และสีต่างๆของ "อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์" ที่ใช้ในพิธีมิสซา
.
สื่อชิ้นนี้สามารถดาวน์โหลดไปใช้เป็นสื่อการสอนได้นะครับ
ขอให้สนุกกับการเรียนคำสอนนะคร้าบบ 😊
.
#อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์
#แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

23/04/2020

23 เมษายน วันระลึกถึง "นักบุญจอร์จ" หรือ "ฆอร์เค่" ในภาษาสแปนิช
.
Happy Feast Day แด่ผู้ที่มีนามนักบุญ "จอร์จ" หรือ "ฆอร์เค่" ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (ฆอร์เค่ แบร์โกโญ่) นั่นเอง

11/04/2020

ถ่ายทอดสด สมโภชปัสกา

11/04/2020

Happy Easter🎉🎉🎉
สุขสันต์วันปัสกานะคะทุกท่าน
ในโอกาสวันปัสกาปี2563นี้ ทางชมรมคาทอลิก
ขอร่วมภาวนาขอบพระคุณพระเจ้า
และวอนขอพระอวยพรให้ทุกท่านประสบกับเรื่องที่ดีตลอดทั้งปี
.
และในนามของชมรมคาทอลิกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พวกเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน
ผ่านพ้นวิกฤติที่เกิดขึ้นนี้ไปด้วยกันนะคะ♡︎🥰♥️✨

11/04/2020

"...พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
จากบรรดาผู้ตาย
เป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้ว
ความตายมาจากมนุษย์คนหนึ่งฉันใด
การกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตาย
ก็มาจากมนุษย์คนหนึ่งฉันนั้น
มนุษย์ทุกคนตายเพราะอาดัมฉันใด
มนุษย์ทุกคนก็จะกลับมีชีวิต
เพราะพระคริสตเจ้าฉันนั้น"
(1 โครินธ์ 15 : 20-22)

Photos from วัดแม่พระลูกประคำ(กาลหว่าร์) Holy Rosary Church's post 10/04/2020

#วันพระตาย

10/04/2020

Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit
Venite adoremus.

นี่คือไม้กางเขนที่พระผู้ไถ่โลกได้ตรึงแขวนอยู่
เชิญมากราบนมัสการร่วมกันเถิด

10/04/2020

ถ่ายทอดสดวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

28/03/2020

"ถึงเมืองนี้และโลกทั้งใบ" โป๊ปฟรานซิส กล่าวปราศัยในจตุรัสเซนต์ปีเตอร์ที่ว่างเปล่า

"Urbi et Orbi" คือคำในภาษาละตินที่แปลว่า “ถึงเมืองนี้และโลกทั้งใบ” เป็นคำปราศัยและการให้พรครั้งสำคัญที่มักกระทำกันในวันสำคัญทางศาสนาอย่างอีสเตอร์และคริสต์มาส โดยปกติแล้วการให้พรของประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกมักเป็นกิจการใหญ่ที่ดึงดูดคริสตศาสนิกชนนับหมื่นแสน แต่วันนี้ เมื่ออิตาลีประกาศปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบ การให้พรครั้งสำคัญจึงถูกกระทำผ่านระบบถ่ายทอดสด โดยมีฉากหลังเป็นจตุรัสเซนต์ปีเตอร์ที่ว่างเปล่าไร้ผู้คน

โป๊ปฟรานซิสกล่าวเชิญชวนให้คริสต์ศาสนิกชนร่วมกันภาวนา โดยกล่าวสรุปในตอนท้ายว่า

“ถึงพี่น้องทั้งหลาย จากสถานที่แห่งศรัทธาของนักบุญปีเตอร์ ข้าพเจ้าขอใช้ช่วงเวลานี้เพื่อร่วมภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้า ในช่วงเวลาที่สุขภาพของผู้คนเหมือนอยู่ในคลื่นลมที่ผันผวนของทะเล และในช่วงเวลาที่โรมและโลกทั้งใบเหมือนถูกโอบล้อมให้จนมุม ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานพรลงมาแก่โลก ขอทรงมอบพลังให้เรา โปรดประทานความแข็งแรงให้ร่างกายและคำปลอบประโลมต่อจิตใจ ท่านทรงขอให้เราอย่าเกรงกลัวภัยอันตราย แต่ศรัทธาของพวกเรายังอ่อนแอและพวกเราต่างหวาดกลัว อย่างไรก็ตาม พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ละทิ้งมนุษยชาติให้ต้องเผชิญลมพายุเพียงลำพัง”

References:
https://twitter.com/ABC
https://www.oprahmag.com/entertainment/a31958591/pope-francis-praying-alone-photo/?utm_source=facebook&utm_campaign=socialflowFBOPR&utm_medium=social-media&fbclid=IwAR11KE03_3oKdnmuoof1Y6jkeCBI6Qqz3-tOx2joeFY_hSff06-k1Guqt6Q

29/02/2020

🗒🗒🗒 เหตุผลหนึ่งที่พระสันตะปาปาเกกอรี่ที่ 13 เห็นสมควรในการปรับปรุงปฏิทิน คือ ต้องการให้วันปัสกา (อีสเตอร์) เคลื่อนเข้ามาอยู่ใกล้กับ
วันวสันตวิษุวัต (Vernal equinox ; วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือ) ที่มีการกำหนดมาแต่ครั้งโบราณ และอาจสื่อถึงนัยยะที่ว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงเกิดใหม่จากความตายเหมือนฤดูใบไม้ผลิที่พืชพรรณต่าง ๆ จะงอกงามหลังผ่านฤดูหนาวอันโหดร้าย
🌱🌿🌳

"เมื่อ​ทุกสิ่ง​เป็น​ไป​ด้วย​ดี​ก็​จง​ยินดี แต่​เมื่อ​ทุกสิ่ง​เป็น​ไป​ไม่​ดี​ก็​จง​พิจารณา​เถิด​ว่า พระ​เจ้า​ทรง​บันดาล​ให้​มี​ทั้งวัน​ดี​และ​วัน​ไม่​ดี เพื่อ​มนุษย์​จะ​ไม่​รู้​ล่วง​หน้า​ว่า​อะไร​จะ​เกิด​ขึ้น" (ปัญญาจารย์ 7:14)

ปีอธิกสุรทิน (Leap year)

อธิกสุรทิน [อ่านว่า อะ-ทิ-กะ-สุ-ระ-ทิน, อะ-ทิก-กะ-สุ-ระ-ทิน] เป็นปีที่มีการเพิ่ม ๑ วัน คือ เพิ่มวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ เข้ามาในปฏิทินสุริยคติ เพื่อให้ปีปฏิทินนั้นสอดคล้องกับฤดูกาล ถ้าปีใดไม่มีการเพิ่มวัน จะเรียกปีนั้นว่า “ปีปกติสุรทิน”

วิธีการคิดปีอธิกสุรทิน (ตามปฏิทินเกรโกเรียน)

กรณีที่ ๑

ปี ค.ศ. ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย ๐๐
ถ้าปี ค.ศ. ที่หารด้วย ๔ ลงตัว เป็น “ปีอธิกสุรทิน”
ถ้าปี ค.ศ. ที่หารด้วย ๔ ไม่ลงตัว เป็น “ปีปกติสุรทิน”

ดังนั้น ค.ศ. ๒๐๒๐ จึงเป็น “ปีอธิกสุรทิน” และ ค.ศ. ๒๐๒๑ เป็น “ปีปกติสุรทิน”

กรณีที่ ๒

ปี ค.ศ. ที่ลงท้ายด้วย ๐๐
ถ้าปี ค.ศ. ที่หารด้วย ๔๐๐ ลงตัว เป็น “ปีอธิกสุรทิน”
ถ้าปี ค.ศ. ที่หารด้วย ๔๐๐ ไม่ลงตัว เป็น “ปีปกติสุรทิน”

ดังนั้น ค.ศ. ๒๐๐๐ จึงเป็น “ปีอธิกสุรทิน” และ ค.ศ. ๒๑๐๐ เป็น “ปีปกติสุรทิน”

ขอเพิ่มที่มาหน่อยว่าทำไมถึงต้องมีการเพิ่มวันเข้ามาในทุก ๔ ปี จะมีปฏิทินที่สำคัญ ๒ ปฏิทิน คือ “ปฏิทินจูเลียน” และ “ปฏิทินเกรโกเรียน”

“ปฏิทินจูเลียน”

ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัย จูเลียส ซีซาร์ แห่งสาธารณรัฐโรมัน เมื่อ ๔๕ ปีก่อนคริสตกาล ซีซาร์เป็นคนแรกที่ริเริ่มให้ใช้ “ปฏิทินจูเลียน” ซึ่งได้ทำการปรับเปลี่ยนจำนวนเดือนเสียใหม่ แทนปฏิทินที่ใช้เดิม คือ “ปฏิทินโรมัน” จาก ๑๐ เดือน เป็น ๑๒ เดือน

ซีซาร์ได้ให้นักดาราศาสตร์ชาวกรีก มาคำนวณและปรับปรุงปฏิทินเดิมของโรมัน และ “ปฏิทินโรมัน” เดิมนั่้นไม่ตรงตามฤดูกาลและไม่เป็นมาตรฐาน จึงเพิ่มเดือนเข้าไปอีก ๒ เดือน โดยให้แต่ละเดือนมีจำนวนวัน ๓๐ และ ๓๑ วันคละกันไป

และจากการคำนวณ คือ ๑ ปีมี ๓๖๕.๒๕ วัน ดังนั้นในทุก ๆ ปีจะมีเศษ ๐.๒๕ เพิ่มมาในทุก ๆ ปี จากนั้นได้กำหนดให้เพิ่มมา ๑ วันในทุก ๔ ปี เพราะ ๐.๒๕ คูณ ๔ เท่ากับ ๑ วันพอดี

ดังนั้น ในแต่ละเดือนมีจำนวนวัน ๓๐ และ ๓๑ วันคละกันไป ยกเว้นเดือน “กุมภาพันธ์” ที่ให้มี ๒๘ หรือ ๒๙ วัน

วิธีการคิดปีอธิกสุรทิน (ตามปฏิทิน “ปฏิทินจูเลียน”)

ปี ค.ศ. ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย ๐๐
ถ้าปี ค.ศ. ที่หารด้วย ๔ ลงตัว เป็น “ปีอธิกสุรทิน”

“ปฏิทินเกรโกเรียน”

เป็นปฏิทินที่ดัดแปลงมาจาก “ปฏิทินจูเลียน” อีกทีหนึ่ง ใช้กันใช้ครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ ๑๓ เมื่อปี ค.ศ. ๑๕๘๒

เหตุที่มีการคิดค้น “ปฏิทินเกรโกเรียน” ขึ้นใช้แทน เนื่องจากปีใน “ปฏิทินจูเลียน” ซึ่งยาวนาน ๓๖๕.๒๕ วัน นั้นมีนานกว่าปีฤดูกาลจริง คือ ๑ ปี มี ๓๖๕.๒๔๒๕ วัน อยู่เล็กน้อย คือเกินมาปีละ ๑๑ นาที ทำให้วันของแต่ละปี ขยับเร็วขึ้นทีละน้อย หลายคนก็คงคิดแค่ ๑๑ นาทีเอง ไม่เห็นเป็นอะไร แต่เนื่องจาก “ปฏิทินจูเลียน” ใช้มาเป็นพันปีพอมาถึงปี ค.ศ. ๑๕๘๒ มีวันเกินมา ๑๐ วัน

ดังนั้น สมเด็จพระสันตะปาปา จึงปรับปรุงปฏิทินโดยมีผลย้อนหลัง กำหนดให้ถัดจากวันที่ ๔ ตุลาคม ค.ศ. ๑๕๘๒ วันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ ๑๕ ตุลาคม ค.ศ. ๑๕๘๒ ในครั้งแรกของการปรับวัน จำนวนวันจึงถูกร่นขาดหายไป ๑๐ วัน

วิธีการคิดปีอธิกสุรทิน (ตามปฏิทิน “ปฏิทินเกรโกเรียน”)

กรณีที่ ๑ (ตามปฏิทิน “ปฏิทินจูเลียน”)

ปี ค.ศ. ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย ๐๐
ถ้าปี ค.ศ. ที่หารด้วย ๔ ลงตัว เป็น “ปีอธิกสุรทิน”
ถ้าปี ค.ศ. ที่หารด้วย ๔ ไม่ลงตัว เป็น “ปีปกติสุรทิน”

ดังนั้น ค.ศ. ๒๐๒๐ จึงเป็น “ปีอธิกสุรทิน” และ ค.ศ. ๒๐๒๑ เป็น “ปีปกติสุรทิน”

กรณีที่ ๒ (เพิ่มเข้ามาตามปฏิทิน “ปฏิทินเกรโกเรียน”)

ปี ค.ศ. ที่ลงท้ายด้วย ๐๐
ถ้าปี ค.ศ. ที่หารด้วย ๔๐๐ ลงตัว เป็น “ปีอธิกสุรทิน”
ถ้าปี ค.ศ. ที่หารด้วย ๔๐๐ ไม่ลงตัว เป็น “ปีปกติสุรทิน”

จบข่าว

วาติกันแถลง พระสันตะปาปา ประชวร! ยกเลิกพิธีมิสซา อิตาลีผวาติดไวรัสพุ่ง 400 27/02/2020

วาติกันแถลง พระสันตะปาปา ประชวร! ยกเลิกพิธีมิสซา อิตาลีผวาติดไวรัสพุ่ง 400

"จงให้เกียรติแก่แพทย์ตามที่เขาควรได้รับจากการดูแลรักษาของเขา เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเนรมิตเขาด้วย" (บุตรสิรา 38 : 1)

การอธิษฐานวอนขอให้พ้นจากโรคภัยเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือหลักสาธารณสุขด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานมาให้เช่นกัน

วาติกันแถลง พระสันตะปาปา ประชวร! ยกเลิกพิธีมิสซา อิตาลีผวาติดไวรัสพุ่ง 400 วาติกันแถลง พระสันตะปาปา ประชวร! ยกเลิกพิธีมิสซา อิตาลีผวาติดไวรัสพุ่ง 400

Timeline photos 25/02/2020

Timeline photos

Ash Wednesday

The Season of Lent begins on Ash Wednesday.

During Mass, as a sign of repentance, ashes are imposed on forehead, to these words: ‘Repent, and believe in the Gospel’, or ‘Remember that you are dust, and to dust you shall return.’

Ashes are made from blessed palms from last year’s Palm Sunday.

ABSTINENCE: No meat for ages 14 & older, as a way to do penance.

FASTING: 1 meal & 2 half-meals for ages 18-59 (unless sick), as a sacrifice of love.

PRAYER: Spend more time in prayer, spiritual reading and silence.

Download more Lent & Easter resources at happysaints.com

Photos from TU Catholic Club's post 24/02/2020

🎊ภาพกิจกรรมมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านพ้นไป ทางชมรมฯ ขอขอบคุณคุณพ่อเบด้า และบราเดอร์จากบ้านเซเวียร์เป็นอย่างสูง และขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานเป็นอย่างดี
🥰แล้วพบกันครั้งหน้านะคะทุกคนน รอติดตามกำหนดการได้ เร็วๆนี้ค่ะ😍🤩

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

CATHOLIC TU

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3 ห
Pathum Thani
12120

Pathum Thani สถานที่สักการะอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Dharma pasa samuha Dharma pasa samuha
Wat Phra Dhammakaya,
Pathum Thani, 12120

buddhism

วัดป่ากลางทุ่ง  อ.เมือง จ.ปทุม วัดป่ากลางทุ่ง อ.เมือง จ.ปทุม
ซอย วัดป่ากลางทุ่ง
Pathum Thani, 12000

ซอยวัดป่ากลางทุ่ง ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย

Dometham - ชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์แล Dometham - ชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์แล
Pathum Thani, 12121

ตักบาตรทุกวันพฤ. 8.15 ใต้ตึกกิจกรรมA สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวัน ตึกกิจกรรมB ห้อง305 เช้า 7.30 เย็น 17.30

อาศรมเฒ่าชรา คลองสาม อาศรมเฒ่าชรา คลองสาม
33/3 หมู่ 3 ต. คลองสาม อ. คลองหลวง
Pathum Thani, 12150

แนะนำ คำสอน สัจธรรม ที่สามารถ ปรับ ม?

หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วั หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วั
หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรมวั
Pathum Thani, 12120

เพจหมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม งานบุญของสามเณร

WDC Reception WDC Reception
Klong Sam
Pathum Thani, 12120

Find your true happiness from the inner peace.

สวนธรรมศรีปทุม สวนธรรมศรีปทุม
23/10 หมู่ 1 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสา
Pathum Thani, 12160

สวนธรรมสำหรับผู้ต้องศึกษาธรรมะ ปฏิ

เทวรูปไม้แกะสลักจีน ใต้หวัน เทวรูปไม้แกะสลักจีน ใต้หวัน
ต. ประชาธิปัตย์
Pathum Thani, 12130

รับนำเข้าสินค้า 𝐏𝐫𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫 | 20-25 วัน ~สนใจหางานแบบไหน ทักสอบถามได้เลย ~ตอบกลับไวมาก !

เพิ่มทรัพย์สังฆภัณฑ์ เพิ่มทรัพย์สังฆภัณฑ์
37/320 พฤกษา13 ซอย 5/2 (ติดร้านแสงทอง)
Pathum Thani, 12120

จำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ พระพุทธรูป

Chapel of the Holy Spirit in AIT Chapel of the Holy Spirit in AIT
Pathum Thani, 12120

The Chapel of the Holy Spirit is a church in Asian Institute of Technology (AIT) campus. Father Jose

คริสตจักรใจสมานปทุมธานี-Jaisamarn คริสตจักรใจสมานปทุมธานี-Jaisamarn
7/25 M00. 1 T. Rahaeng Phatumtani-Ladlumkaew Road, Lahaeng, Ladlumkaew Tel. 0259
Pathum Thani, 12140

สร้างเพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ข่าวสารของคริสตจักร