การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน, Amphoe Muang Mae Hong Son
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน, Mae Hong Son
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
104 หมู่ 3 ต. ปางหมู, Amphoe Muang Mae Hong Son
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
99 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, Amphoe Muang Mae Hong Son
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
อาคารชานกะเล ต.จองคำ, Mae Hong Son
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
101, Mae Hong Son
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
98/1 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน, Amphoe Muang Mae Hong Son
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่ฮ่องสอน
119/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง, Mae Hong Son
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
124/2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ, Mae Hong Son
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนน, Mae Hong Son
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
ถนนขุนลุมประพาส, Mae Hong Son
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม
สสจ.มส., Mae Hong Son
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
ถนน นาวาคชสาร, Mae Hong Son
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
108, Amphoe Muang Mae Hong Son

#รถไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อ
72/106 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม, Sam Phran
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใ
อาคารอำนวยการศูนย์บ้านพักข้าราชการ การจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1,2 ตำบลช้า, Chiang Mai
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทีย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทีย
61/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง, Ban Huai Yai
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลา
49 หมู่ 7 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว, Bangkok
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถล
12/29 หมู่5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, Thalang
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ซุปเปอร์ไฮเวย์ บ้านฟ่อน, Lampang
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหั
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหั
2/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก, Hua Hin
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนค
9 ม.1 ต.ไทยาวาส, Nakhon Chai Si

#เครื่องชาร์จ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อ
72/106 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม, Sam Phran
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใ
อาคารอำนวยการศูนย์บ้านพักข้าราชการ การจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1,2 ตำบลช้า, Chiang Mai
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทีย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทีย
61/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง, Ban Huai Yai
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลา
49 หมู่ 7 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว, Bangkok
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถล
12/29 หมู่5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, Thalang
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ซุปเปอร์ไฮเวย์ บ้านฟ่อน, Lampang
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหั
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหั
2/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก, Hua Hin
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนค
9 ม.1 ต.ไทยาวาส, Nakhon Chai Si

#pupaplug

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อ
72/106 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม, Sam Phran
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใ
อาคารอำนวยการศูนย์บ้านพักข้าราชการ การจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1,2 ตำบลช้า, Chiang Mai
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทีย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทีย
61/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง, Ban Huai Yai
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลา
49 หมู่ 7 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว, Bangkok
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถล
12/29 หมู่5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, Thalang
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ซุปเปอร์ไฮเวย์ บ้านฟ่อน, Lampang
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหั
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหั
2/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก, Hua Hin
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนค
9 ม.1 ต.ไทยาวาส, Nakhon Chai Si

#เต้ารับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อ
72/106 ม.9 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม, Sam Phran
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใ
อาคารอำนวยการศูนย์บ้านพักข้าราชการ การจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1,2 ตำบลช้า, Chiang Mai
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทีย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทีย
61/22 ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง, Ban Huai Yai
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลา
49 หมู่ 7 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว, Bangkok
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถล
12/29 หมู่5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, Thalang
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ซุปเปอร์ไฮเวย์ บ้านฟ่อน, Lampang
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหั
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหั
2/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก, Hua Hin
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนค
9 ม.1 ต.ไทยาวาส, Nakhon Chai Si

ความคิดเห็น

PEA เตือนระวังภัยจากพายุฤดูร้อน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนระวังภัยจาก "พายุฤดูร้อน" เพื่อความปลอดภัยจึงขอแจ้งเตือนประชาชน ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงและควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ PEA มีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้
1. อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า
2. เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
3. ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
4. อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุ หรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า
5. ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์/วิทยุและป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงเพื่อ ป้องกันการโค่นล้ม
6. งดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว ในขณะที่มีพายุ-ฝน เช่น โทรทัศน์ และโทรศัพท์ นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน
7. ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ป้องกัน แผงเมนสวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
8. เมื่อตัวเปียก พื้นแฉะ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อน และยืนบนพื้นที่แห้งและเป็นฉนวน
หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า อย่าเข้าใกล้
กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ☎️ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า จ.แม่ฮ่องสอน 053-695027 หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง
เรียน ผู้ใช้ไฟเพื่อโปรดทราบ
ด้วยขณะนี้วันที่ 15 เม.ย 65 เวลาประมาณ 16:33 น.เกิดเหตุขัดข้องในระบบสายส่ง 115 ระหว่างสถานีไฟฟ้า อ.ปาย ถึง สถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน ทำให้เกิดไฟดับเป็นวงกว้าง
ในการนี้ PEA แม่ฮ่องสอน จะดำเนินการจ่ายไฟโดยใช้แหล่งผลิตในพื้นที่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการย้ายโหลด และประสานงานกับแหล่งผลิตเป็นระยะๆ อาจใช้เวลาในการดำเนินการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
PEA แม่ฮ่องสอน​ ขอแจ้งผู้ใช้รถใช้ถนน บนทางหลวงหมายเลข 108 เส้นทาง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน-อำเภอขุนยวม
ห้วงเย็นของวันนี้ที่​ 12 เม.ย 65​ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ ได้จัดระดมทีมกู้คืนระบบจำหน่าย​ บ้านห้วยโป่ง(ก่อนถึง อบต.ห้วยโป่ง อันเนื่องมาจากพายุฝนกระหน่ำ​ต้นไม้หักโค่น​ ล้มทับเสาไฟฟ้าหักจำนวน4ต้น​ และสายไฟฟ้าขาด​ อุปกรณ์​หัวเสาชำรุด​ทั้งหมด
***ปัจจุบัน PEA แม่ฮ่องสอน​ ยังคงปฏิบัติ​งาน​โดยได้ระดมชุดงานเข้าแก้ไขเพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้เป็นปกติดังเดิม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับการใช้ไฟฟ้า​ และการสัญจรมา​ ณ​ ที่นี้ด้วยครับ
☎️ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า จ.แม่ฮ่องสอน 053-695027
### แจ้งยกเลิกแผนดับไฟ วันนี้ด้วยสภาพอากาศฝนตก ไม่สามารถดำเนินการได้ครับ###
PEA แม่ฮ่องสอน
ประกาศเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานหลอกสับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตามคลิปข่าวระบุว่ามีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ ให้ผู้นำชุมชนประกาศแจ้งว่าจะมีการให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากนั้นได้ใช้อุบายหลอกขายอุปกรณ์ในราคาแพงให้ผู้หลงเชื่อนั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันว่า PEA แม่ฮ่องสอนไม่มีโครงการหรือกิจกรรมในการออกให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนแล้วจำหน่ายอุปกรณ์ตามคลิปข่าวแต่อย่างใด ดังนั้นหากท่านใด/ชุมชนใด พบบุคคล-กลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นการกระทำของกลุ่มมิจฉาชีพโดยแอบอ้างชื่อหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการใช้บริการ

ด้วยความปรารถนาดี

☎️ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า จ.แม่ฮ่องสอน 053-695027
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมเปิดตัว Kick Off งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” ถนนขุนลุมประพาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี นายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ที่มาของโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ จากนั้นผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมกันรับชม วิดิทัศน์ นำเสนอโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” เสร็จจากการรับชม นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวเปิดพิธี Kick Off งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” และร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะทำงานของโครงการฯ จากนั้น นายณัฐพงษ์ เมืองศรี ผจก.โครงการ (บจ.ฟิวเจอร์อิเล็กทริคอล คอนโทรล) ได้นำเสนอแผนงาน รูปแบบวิธีการก่อสร้างและแผนด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมซักถามและเสนอข้อเสนอแนะ ในกิจกรรม
PEA แม่ฮ่องสอน ขอขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านและคณะทำงาน ที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กิจกรรมในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีผลตรวจ ATK ยืนยันไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
📢📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
📢📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
PEA แม่ฮ่องสอน ประมวลภาพการระดมชุดงานตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงตามหลักรุกขกรรม

วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. PEA แม่ฮ่องสอน นำโดยนายเศรษฐศักดิ์ จันทร์โสภา ผู้จัดการ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการตัดริดลานต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามหลักรุกขกรรมในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน บริเวณตลาดนัดวันอาทิตย์และพื้นที่ใกล้เคียง ระยะทาง 2.50 วงจร-กม.
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์และเสริมความปลอดภัยของระบบจำหน่าย

ในการนี้ได้เน้นย้ำการดำเนินงานให้แล้วเสร็จบนพื้นฐานความปลอดภัยและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโควิด 19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การแยกรับประทานอาหารและน้ำดื่ม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรตามเส้นทางปฏิบัติงานข้างต้น มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

☎️ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า จ.แม่ฮ่องสอน 053-695027
📢📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Brightness for life quality
สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

เปิดเหมือนปกติ

18/04/2022

PEA เตือนระวังภัยจากพายุฤดูร้อน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนระวังภัยจาก "พายุฤดูร้อน" เพื่อความปลอดภัยจึงขอแจ้งเตือนประชาชน ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงและควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ PEA มีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้
1. อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า
2. เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
3. ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
4. อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุ หรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า
5. ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์/วิทยุและป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงเพื่อ ป้องกันการโค่นล้ม
6. งดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว ในขณะที่มีพายุ-ฝน เช่น โทรทัศน์ และโทรศัพท์ นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน
7. ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ป้องกัน แผงเมนสวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
8. เมื่อตัวเปียก พื้นแฉะ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อน และยืนบนพื้นที่แห้งและเป็นฉนวน
หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า อย่าเข้าใกล้
กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ☎️ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า จ.แม่ฮ่องสอน 053-695027 หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง

15/04/2022

เรียน ผู้ใช้ไฟเพื่อโปรดทราบ
ด้วยขณะนี้วันที่ 15 เม.ย 65 เวลาประมาณ 16:33 น.เกิดเหตุขัดข้องในระบบสายส่ง 115 ระหว่างสถานีไฟฟ้า อ.ปาย ถึง สถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน ทำให้เกิดไฟดับเป็นวงกว้าง
ในการนี้ PEA แม่ฮ่องสอน จะดำเนินการจ่ายไฟโดยใช้แหล่งผลิตในพื้นที่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการย้ายโหลด และประสานงานกับแหล่งผลิตเป็นระยะๆ อาจใช้เวลาในการดำเนินการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 12/04/2022

PEA แม่ฮ่องสอน​ ขอแจ้งผู้ใช้รถใช้ถนน บนทางหลวงหมายเลข 108 เส้นทาง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน-อำเภอขุนยวม
ห้วงเย็นของวันนี้ที่​ 12 เม.ย 65​ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ ได้จัดระดมทีมกู้คืนระบบจำหน่าย​ บ้านห้วยโป่ง(ก่อนถึง อบต.ห้วยโป่ง อันเนื่องมาจากพายุฝนกระหน่ำ​ต้นไม้หักโค่น​ ล้มทับเสาไฟฟ้าหักจำนวน4ต้น​ และสายไฟฟ้าขาด​ อุปกรณ์​หัวเสาชำรุด​ทั้งหมด
***ปัจจุบัน PEA แม่ฮ่องสอน​ ยังคงปฏิบัติ​งาน​โดยได้ระดมชุดงานเข้าแก้ไขเพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้เป็นปกติดังเดิม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับการใช้ไฟฟ้า​ และการสัญจรมา​ ณ​ ที่นี้ด้วยครับ
☎️ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า จ.แม่ฮ่องสอน 053-695027

11/04/2022

PEA ห่วงใยก่อนออกเดินทาง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยประชาชนในเรื่องการใช้ไฟฟ้าและการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และประชาชนส่วนใหญ่เดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดยาว

PEA จึงมีข้อแนะนำดังนี้

- ปิดสวิตช์ไฟหรือสะพานไฟก่อนออกจากบ้าน
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน
- ปิดเตาแก๊สให้เรียบร้อย
- ตรวจสอบ ประตู หน้าต่าง อย่าลืมล็อกทุกจุดของบ้านให้เรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนต้องการคำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยอย่าเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่านหรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

08/04/2022

PEA แจ้งปิดระบบรับชำระค่าไฟฟ้าทุกช่องทางชั่วคราว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการให้บริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จะปิดให้บริการรับชำระเงินทุกช่องทางชั่วคราว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการให้บริการเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 9 เมษาย น 2565 เวลา 22.00 น. หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวช่องทางออนไลน์จะกลับมาให้บริการตามปกติ สำหรับ PEA SHOP จะเปิดให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้าได้ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565

PEA ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

06/04/2022

### แจ้งยกเลิกแผนดับไฟ วันนี้ด้วยสภาพอากาศฝนตก ไม่สามารถดำเนินการได้ครับ###

06/04/2022

PEA แม่ฮ่องสอน
ประกาศเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานหลอกสับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตามคลิปข่าวระบุว่ามีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ ให้ผู้นำชุมชนประกาศแจ้งว่าจะมีการให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากนั้นได้ใช้อุบายหลอกขายอุปกรณ์ในราคาแพงให้ผู้หลงเชื่อนั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันว่า PEA แม่ฮ่องสอนไม่มีโครงการหรือกิจกรรมในการออกให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนแล้วจำหน่ายอุปกรณ์ตามคลิปข่าวแต่อย่างใด ดังนั้นหากท่านใด/ชุมชนใด พบบุคคล-กลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นการกระทำของกลุ่มมิจฉาชีพโดยแอบอ้างชื่อหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการใช้บริการ

ด้วยความปรารถนาดี

☎️ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า จ.แม่ฮ่องสอน 053-695027

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 29/03/2022

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมเปิดตัว Kick Off งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” ถนนขุนลุมประพาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี นายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ที่มาของโครงการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ จากนั้นผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมกันรับชม วิดิทัศน์ นำเสนอโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” เสร็จจากการรับชม นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวเปิดพิธี Kick Off งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” และร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะทำงานของโครงการฯ จากนั้น นายณัฐพงษ์ เมืองศรี ผจก.โครงการ (บจ.ฟิวเจอร์อิเล็กทริคอล คอนโทรล) ได้นำเสนอแผนงาน รูปแบบวิธีการก่อสร้างและแผนด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมซักถามและเสนอข้อเสนอแนะ ในกิจกรรม
PEA แม่ฮ่องสอน ขอขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านและคณะทำงาน ที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กิจกรรมในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีผลตรวจ ATK ยืนยันไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 29/03/2022

📢📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

27/03/2022

📢📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 19/03/2022

PEA แม่ฮ่องสอน ประมวลภาพการระดมชุดงานตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงตามหลักรุกขกรรม

วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. PEA แม่ฮ่องสอน นำโดยนายเศรษฐศักดิ์ จันทร์โสภา ผู้จัดการ ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการตัดริดลานต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามหลักรุกขกรรมในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน บริเวณตลาดนัดวันอาทิตย์และพื้นที่ใกล้เคียง ระยะทาง 2.50 วงจร-กม.
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์และเสริมความปลอดภัยของระบบจำหน่าย

ในการนี้ได้เน้นย้ำการดำเนินงานให้แล้วเสร็จบนพื้นฐานความปลอดภัยและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโควิด 19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การแยกรับประทานอาหารและน้ำดื่ม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรตามเส้นทางปฏิบัติงานข้างต้น มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

☎️ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า จ.แม่ฮ่องสอน 053-695027

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 15/03/2022

📢📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 13/03/2022

📢📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 12/03/2022

10 มี.ค.2565
PEA แม่ฮ่องสอน ประมวลภาพการดำเนินการตามโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับราษฎรบ้านน้ำบ่อสะเป่ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 11/03/2022

📢📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 10/03/2022

📢📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 10/03/2022

📢📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

08/03/2022

📢📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 08/03/2022

เรียน​ผู้​ใช้​ไฟฟ้า​เพื่อ​โปรดทราบ​

👉 ด้วยวันนี้ (8 มี.ค.2565) เวลาประมาณ 10.52 - 11.58 น.ได้เกิดเหตุ​ไฟขัดข้อง​ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ขุนยวม โดยมีสาเหตุ ดังนี้
1) ทีมตรวจสอบระบบฯ ตรวจพบจุดเสี่ยงอันตรายในการจ่ายไฟ (สายไฟแรงสูง 22 kv ใต้ระบบสายส่ง อาร์คบริเวณจุดต่อ / สายรูดลงต่ำกว่าระดับมาตรฐานความปลอดภัย) บริเวณทางหลวง 1095 กม.133+100 (ถ้ำผามอน อ.ปางมะผ้า) จำเป็นต้องแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน ซึ่งในการดำเนินการจะต้องดับไฟในสายส่ง 115 kv เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการแก้ไขตั้งแต่เวลา 08.00 น.
2) ในการดำเนินการแก้ไขตามข้อ 1) เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าบริการผู้ใช้ไฟตามปกติ จึงได้ใช้แหล่งจ่ายไฟสำรองจากสถานีไฟฟ้าจอมทอง (จ่ายผ่าน อช.ดอยอินทนนท์ / อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่) จ่ายบริการในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ขุนยวม (จ่ายไฟร่วมกับแหล่งจ่ายในพื้นที่ เขื่อนพลังน้ำแม่สะงาและโรงจักรดีเซล กฟผ.)
3) เวลาประมาณ 10.52 น.อุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่าย 22 kv บริเวณดอยอินทนนท์ทำงาน ไม่สามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ (ทดลองจ่ายได้หนึ่งครั้ง จากนั้นอุปกรณ์ป้องกันฯ ได้ตัดวงจร) ซึ่งจากการตรวจสอบของ PEA แม่แจ่มในเวลาต่อมาพบกิ่งไม้สนถูกลมพายุพัดหักคร่อมสายไฟบริเวณ กม.30 อช.อินทนนท์ เป็นเหตุไม่สามารถจ่ายไฟได้
4) PEA แม่ฮ่องสอนได้เร่งรัดแก้ไขเหตุการณ์ตามข้อ 1) จนสามารถจ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าปาย ได้ตามปกติครบทุกพื้นที่รับผิดชอบเมื่อเวลา 11.58 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

☎️ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า จ.แม่ฮ่องสอน 053-695027

08/03/2022

เรียน ผู้ใช้ไฟเพื่อโปรดทราบ
ด้วยขณะนี้เกิดเหตุขัดข้องในระบบจำหน่าย 22kV ที่รับไฟ จากสถานีอำเภอจอมทองมาจนถึง สถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน
PEA แม่ฮ่องสอน ดำเนินการประสานงานจ่ายไฟโดยใช้แหล่งผลิตในพื้นที่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการย้ายโหลด และประสานงานกับแหล่งผลิตเป็นระยะๆ อาจใช้เวลาในการดำเนินการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

07/03/2022

หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า จ.มส. 053-695027 หรือโทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง

PEA เตือนระวังภัยจากพายุฤดูร้อน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือน "พายุฤดูร้อน" ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรงและลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงและควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ PEA มีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้

1.อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า
2.เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
3.ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
4.อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า
5.ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์/วิทยุและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงเพื่อป้องกันการโค่นล้ม
6.งดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวในขณะที่มีพายุ-ฝน เช่น โทรทัศน์และโทรศัพท์ นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน
7.ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ป้องกัน แผงเมนสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
8. เมื่อตัวเปียก พื้นแฉะ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อนและยืนบนพื้นที่แห้งและเป็นฉนวน

หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน หรือโทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 06/03/2022

PEA แม่ฮ่องสอน ประมวล​ภาพ​การปฏิบัติ​งานบำรุงรักษาระบบสายส่งและระบบจำหน่ายในพื้นที่รับผิดชอบ

วันนี้ (6​ มีนาคม​ 2565) PEA แม่ฮ่องสอน​ ได้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบสายส่ง/ระบบจำหน่าย ตามแผนงานดับกระแสไฟฟ้าสายส่ง​ 115 KV (สถานีไฟฟ้าแม่แตง/สถานีไฟฟ้าปาย/สถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอน) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ, ป้องกันไฟขัดข้องและรองรับการเปลี่ยนผ่านฤดู (พายุฤดูร้อน)
ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลจากการสำรวจข้อบกพร่อง/จุดเสี่ยง มาประกอบการวางแผนงาน โดยมีข้อมูลสรุปได้พอสังเขป ดังนี้
⚡⚡งานระดมทีมตัดริดลานต้นไม้ใกล้แนวสายส่ง​ 115/22​ KV (ชุดงานผู้รับจ้าง / หน่วยแก้ไฟ / พนักงานช่างที่ว่างเว้นภารกิจ)
⚡⚡งานตรวจซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
⚡⚡งานปักเสา - พาดสายไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมโยง อ.ปางมะผ้า - อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
โดยขอบเขตการปฏิบัติงานบริเวณข้างทางหลวง 1095 ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าแม่ฮ่องสอนถึง​บ้านฝั่งของ รวมระยะทางประมาณ 37 วงจร/กม.

PEA แม่ฮ่องสอน​ขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับการใช้ไฟฟ้าและการใช้เส้นทางสัญจรผ่านจุดปฏิบัติงานข้างต้นมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

☎️ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า จ.แม่ฮ่องสอน 053-695027

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 06/03/2022

📢📢📢 ประกาศ..... ด้วยขณะนี้ PEA แม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22,000 โวลท์ ช่วงเขตต่อแดนอำเภอ​ปางมะผ้า ​(บ้านฝั่งของ)​ ถึง​บ้านห้วยผา ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับบริการผู้ใช้ไฟด้านทิศเหนือของตัวเมือง
⚡⚡แผนการดำเนินงานประกอบด้วย
⚡งานตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูง
⚡งานพาดสายไฟฟ้าแรงสูง
⚡งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
👉ดังนั้น จึงขอแจ้งเตือนผู้ใช้รถที่สัญจรบริเวณ​ถนนทางหลวงหมายเลข​ 1095 (ปาย-แม่ฮ่องสอน)​ ได้โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงการปฏิบัติงานดังกล่าวและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
***ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053-695027

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 03/03/2022

PEA ร่วมกับ คณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 📣📣
จัดโครงการ PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม ประจำปี 2565
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางศรัญญา โชติกะ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการ PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายเศรษฐศักดิ์ จันทร์โสภา ผู้จัดการ PEA จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน และมีนายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คณะครู นักเรียน ร่วมพิธี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นองค์กรชั้นนำที่มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ PEA เล็งเห็นความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน ตลอดจนคณะครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น จึงได้จัดโครงการ PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และในครั้งนี้ PEA จัดโครงการดังกล่าวให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยมอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 20,000 บาทและ สนับสนุนเครื่องเขียนแบบเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้ที่จำเป็น ปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) มูลค่า 200,000 บาท และตัวแทนนักเรียนได้มอบของที่ระลึกให้แก่ คณะผู้บริหาร PEA โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อ covid-19
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ PEA แม่ฮ่องสอน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


286/3 ถ.แม่ฮ่องสอน-ปาย ต.ปางหมู
Pang Mu
58000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Pang Mu บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุริ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
Pang Mu, 58000

เพจทางการของอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม