Pai local focus shop

souvenirs shop since 1999 จำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากปาย ผลิตภัณท์จากผ้าฝ้าย ไหมพื้นเมือง

เปิดเหมือนปกติ

Capulana ผ้าพิมพ์ลายแอฟริกาสีสันสดใส แฟชั่นแสนสนุกที่เล่าวิถีชีวิตและเศรษฐกิจแอฟริกัน 04/06/2022

Capulana ผ้าพิมพ์ลายแอฟริกาสีสันสดใส แฟชั่นแสนสนุกที่เล่าวิถีชีวิตและเศรษฐกิจแอฟริกัน

Capulana ผ้าพิมพ์ลายแอฟริกาสีสันสดใส แฟชั่นแสนสนุกที่เล่าวิถีชีวิตและเศรษฐกิจแอฟริกัน เบื้องหลัง Capulana แฟชั่นผ้าเคลือบขี้ผึ้งแอฟริกา ที่สะท้อนวิถีชีวิต เหตุการณ์บ้านเมือง และการต่อสู้ทางการค้.....

04/05/2022

Why Japanese Denim Is So Expensive

25/04/2022

DIY flowers made out of corn husk 😲😍🌽

21/04/2022

Good tricks for sewing machine

Photos from Asociaciónjaipono's post 20/04/2022

Photos from Asociaciónjaipono's post

ธีระ ฉันทสวัสดิ์ นักออกแบบเพื่อพัฒนาชุมชนที่พาสินค้า OTOP ทั่วไทยไปถึงจีน ญี่ปุ่น อิตาลี 23/09/2021

ธีระ ฉันทสวัสดิ์ นักออกแบบเพื่อพัฒนาชุมชนที่พาสินค้า OTOP ทั่วไทยไปถึงจีน ญี่ปุ่น อิตาลี

ธีระ ฉันทสวัสดิ์ นักออกแบบเพื่อพัฒนาชุมชนที่พาสินค้า OTOP ทั่วไทยไปถึงจีน ญี่ปุ่น อิตาลี คุยกับนักออกแบบ เจ้าของฉายามือปราบ OTOP ที่อยากให้คนจดจำตัวเองในภาพ ‘อาจารย์ต่ายผู้ทำงานกับชุมชน

ทฤษฎีออกแบบของ BASIC TEEORY ผู้เปลี่ยนกระดาษ ท่อยางไร้ค่าเป็นเครื่องประดับมากเรื่องราว 23/09/2021

ทฤษฎีออกแบบของ BASIC TEEORY ผู้เปลี่ยนกระดาษ ท่อยางไร้ค่าเป็นเครื่องประดับมากเรื่องราว

ทฤษฎีออกแบบของ BASIC TEEORY ผู้เปลี่ยนกระดาษ ท่อยางไร้ค่าเป็นเครื่องประดับมากเรื่องราว คุยกับนักออกแบบเครื่องประดับผู้ออกนอกกรอบ วรชัย ศิริวิภานันท์ เจ้าของ BASIC TEEORY แบรนด์เครื่องประดับ Eco-friendly ที่ม.....

Photos from NK. Bantawai's post 09/09/2021

Photos from NK. Bantawai's post

05/01/2021

MetDaan Fashion

Gift them, sell them, or simply wash your hands with them! (Just don't eat them 😜)

05/01/2021

MetDaan Fashion

So stylish and pretty, all handmade Filigree Jewelry

04/12/2020

Loolii Studio

เชิญชม นิทรรศการศิลปะกลางแจ้ง
“ตุงบันไดสวรรค์ : A Flight Beyond”

โดย อรุณประไพ โรจนะโชติกุล และ ธนวัฒน์ เทพเธียร จาก Loolii Studio

เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2020
5-13 ธันวาคม 2563 ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

หลูหลี สตูดิโอ

หลูหลี.. บะหลูหลี
ทางเหนือใช้เรียกหางฝ้าย ที่นำดอกฝ้ายมาดีดหรือยิงให้เป็นปุยแล้วพันเป็นหลอดยาว เป็นหางฝ้าย นำไปปั่นเป็นเส้นฝ้ายไว้ทอผ้า เปรียบกับชีวิตของคนที่รักการทำผ้า ชีวิตบนเส้นด้าย ก่อนจะกลายเป็นเส้นผ่านการเรียนรู้และลงมือทำ หลูหลี จึงเป็นพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่เลือกเดินและอยู่ในเส้นทางสายนี้ มาบอกเล่าเรื่องราวจากงานผ้า หัตถกรรมท้องถิ่น องค์ความรู้และภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่สู่ร่วมสมัย ผ่านมุมมองยุคปัจจุบันที่ต้องปรับตัวและสร้างทางเลือกใหม่ให้ก่อเกิดประโยชน์ (นุสรา เตียงเกตุ)

ในปัจจุบันที่สังคมมีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท้องถิ่นเริ่มเลือนหายไปจากวิถีชีวิตและชุมชน สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ทำงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาเหล่านี้ จึงถือเป็นภารกิจหนึ่งในการเรียนรู้ คลี่คลายกระบวนการเพื่อฟื้นฟูประเพณีผ่านวัฒนธรรมนวัตกรรมสืบสานให้สิ่งเหล่านี้ยังคงสืบต่อไป

ในงาน Chiangmai Design Week 2020 หลูหลีสตูดิโอสร้างสรรค์ผลงาน ‘ตุงบันไดสวรรค์ - A Flight Beyond’ โดยนำภูมิปัญญาการทำตุงชนิดหนึ่งของชาวดาราอั้ง (ปะหล่อง) มีชื่อเรียกว่า 'กันทอน อือแตง-อาจัง' จากเดิมเป็นตุงประดับขนาดเล็กมาขยับขยายให้เป็นผลงานศิลปะกลางแจ้ง หรือ Outdoor Installation ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้คนร่วมยุคได้รับรู้เรื่องราว ภูมิปัญญาที่น่าสนใจของชาวดาราอั้ง

'กันทอน อือแตง-อาจัง' เป็นตุงชนิดหนึ่งของชาวดาราอั้ง ซึ่งมีมาแต่โบราณ ลักษณะมีเอกลักษณ์ทางโครงสร้างชัดเจนแตกต่างจากตุงที่พบเห็นได้ทั่วไป เป็นโครงสร้างซ้อนชั้น เชิงสามมิติ ขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่ และใช้เส้นด้ายหลากสีขึงในการตกแต่งและเชื่อมแต่ละชั้นเข้าด้วยกัน

ตามความเชื่อของชาวดาราอั้ง ตุงชนิดนี้มีรูปลักษณ์คล้ายขั้นบันไดที่ต่อเนื่องกันเป็นลำดับ จึงสื่อเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่สวรรค์ การใช้งานของตุงชนิดนี้ ส่วนใหญ่มักนำมาประดับ ตกแต่งในงานมงคล งานเฉลิมฉลอง และพิธีทางศาสนา โดยจำนวนชั้นของตุงแล้วแต่ศรัทธา หากตามคติความเชื่อแล้ว เมื่อทำถวายวัดจะนิยมทำทั้งหมดด้วยกัน 7 ชั้น ปัจจุบันตุงชนิดนี้มีน้อยคนในชุมชนที่ยังคงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ได้

ภายใต้หัวข้อ ‘Stay Safe, Stay Alive’ ของ Chiangmai Design Week 2020 ภูมิปัญญาดั้งเดิมถูกนำมาคลี่คลายกระบวนการสร้าง เพื่อเรียนรู้ สืบทอดภูมิปัญญา และนำมาสร้างสรรค์งานในบริบทใหม่ตามแนวคิดของหลูหลี เรียนรู้ เข้าใจและลงมือทำ นำเสนอเรื่องราว วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ท้องถิ่นให้ยังคงอยู่ และขอเชิญมาร่วมเรียนรู้ ลงมือทำ ให้องค์ความรู้นี้อยู่สืบไป ภายใต้การตีความในแบบฉบับของหลูหลี ‘อยู่ด้าย อยู่ดี’ วิถีชีวิตที่สืบสานภูมิปัญญาและหัตถกรรมท้องถิ่น ในกิจกรรมเวิร์คช็อป “ตุงดาราอั้ง (ปะหล่อง) : Dara’ang Flag decoration” วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (ข้างหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) เวลา 10.00น. - 16.00น. แบ่งออกเป็น 2 รอบเช้าบ่าย 10.00น. – 12.00น. และ 14.00น. – 16.00น. ราคา 500 บาท/ท่าน (พร้อมอุปกรณ์)

‘Guntorn Eue-thaeng Ah-jung’ is one of Dara’ang tribe’s flag decorations. The flag features a unique three-dimensional layered tiers built with bamboo structure. Threads are then used to decorate and connect all layers together.

According to Dara’Ang beliefs, due to its form and structure of stairs like, this flag symbolizes stairway to heaven. The general usages of this flag are decorations for auspicious ceremonies, celebrations and religious rituals. Number of tiers is not strictly limited but rely upon faith. However, if made as offerings to the temple, it is usually comprised of 7 tiers. Nowadays, there are not many people in the community who can pass on this local wisdom and knowledge.

Workshop will be held on Saturday 5th December 2020 at Chiangmai Historical Centre (located behind Three Kings monument)

Time: 10.00 - 16.00 (divided into two sessions morning and afternoon 10.00 - 12.00 and 14.00 - 16.00)

Price: 500THB/ person walk-in welcome 😊

#ตุงบันไดสวรรค์ #ตุงปะหล่อง #ตุงดาราอั้ง

21/02/2020

Fabric Magnet

31/08/2019

Sakuntib

ทำไม ผ้าปักใยกัญชง ถึงมีราคาที่สูงกว่า ผ้าปักทั่วไป หรือผ้าพิมพ์ลาย

ผ้าใยกัญชง คือ ตัวแทนของวิถีชีวิตชนเผ่าม้ง ที่แสดงให้เห็นถึง ความใส่ใจ ความละเอียด และความรัก ที่มีให้กับคนที่รัก เพราะกว่าจะปลูกต้นกัญชง กว่าจะสานและทอให้เป็นผืน ใช้เวลาเป็นปี

ผ้าแต่ละผืน จะมีลายที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่คนที่ปักจะคิดลวดลายขึ้นมา
จึงไม่แปลที่ราคาชุดจากผ้าใยกัญชง ราคาค่อนข้างสูง และมี 1 ลายต่อ 1 ชุด

19/05/2019

Azafràn Textiles

Las molas de los Kuna de Colombia y Panamà

19/07/2018

Great Big Story

There is no written language in China’s Miao culture, so intricate, brilliantly hued embroidery has documented the people’s history and stories for centuries. Meet a master of this aesthetically divine storytelling.

This Great Big Story was made possible by Guizhou.

04/05/2018

Arte que Faz

Aprenda a fazer essa linda Necessaire
por Daniela Hajjar para Marilda Aviamentos

Molde e materiais estão nos comentários.

30/04/2018

Asociaciónjaipono

Artesanias embera chami
Síganos en
Instagram @arte_embera
www.artembera.com.co

27/04/2018

MetDaan

What I love most about my stitching is who i share it with 👌😍

hopebroidery

11/04/2018

China Daily

Found a hole on your sweater? Just make a flower out of it!

03/04/2018

Knitting Embroidery bordado videos

09/03/2018

Marmotescu

I made something colorful and crazy,even for my standards...a big thank you to my clients who make me better myself :)
https://www.etsy.com/listing/598954309/reserved-statement-mexican-jewelry?ref=shop_home_active_1

19/02/2018
19/02/2018

กระเป๋าจัดระเบียบ
พิเศษ-18ช่องรอบกระเป๋า
วัสดุ-ผ้าฝ้ายแคนวาส
ไซท์-ก4"xย12"xส7"
ราคา-270บาท
ค่าส่งไปรษณีย์-30บาท

10/02/2018

Great Big Story

Your blue jeans don't hold a flame to Japanese indigo. The true blue dye makes clothes fire resistant, bacteria resistant, and was once worn under the armor of samurai.

09/02/2018
22/11/2017

CNN International

Leonardo da Vinci crafted one of the machines at this mill, where silk has been woven for centuries (Via @CNNStyle) http://cnn.it/2xp0w33

20/11/2017

Museo Textil de Oaxaca

Expo-venta


¡ Recuerda que el día 20 de noviembre de 2017, es el ÚLTIMO día de la Expo-venta !

La artista de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, en su demostración de bordado dentro de la Expo-venta .

Del 17 al 20 de noviembre de 2017
10:00 a 18:00 h.
Atrio del Centro Cultural San Pablo

ENTRADAD LIBRE

30/10/2017

İğne Oyası Aynur Şimşek

26/06/2017

The Art of Wonderment

Fabric Painting and Printing - 1955

19/06/2017

Folt Bolt

'Indigo' by Gavin Gough
http://www.gavingough.com/index/G0000FOSmEkjoUO0

15/06/2017

Sandra Renteria

We created a very limited edition run of this tote! What do you think?

03/06/2017

Sandra Renteria

I just LOOOOOVE the embroidery work on this one!

26/04/2017

Folt Bolt

'Majorcan Garden Shade' on Anthropologie: http://bit.do/Garden-Lampshade

08/04/2017

Skillshare

3 Simple Shibori Patterns

More great tutorials: http://skl.sh/video-shibori

04/04/2017

Brambleberry Cottage

Cute idea for those who love to crochet :) Kathleen

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

กระเป๋าจัดระเบียบพิเศษ-18ช่องรอบกระเป๋าวัสดุ-ผ้าฝ้ายแคนวาสไซท์-ก4"xย12"xส7"ราคา-270บาทค่าส่งไปรษณีย์-30บาท
กระเป๋าคล้องไหล่ ผ้าฝ้ายฟอกแต่งผ้าลายชนเผ่าSize ก้นกว้าง 6" ยาว14" สูง 17" แถบสายคล้อง 1.5"Price 440 THB.
ผ้าคลุมไหล่cashmere #pashmina ชนิดเนื้อหนา นุ่ม ราคาปลีก/ส่ง สอบถามได้คะ

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Opposite Pai's District ,At The Traffic Light Of Evening Market Area.
Pai
58130

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 20:00
อังคาร 09:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 20:00
อาทิตย์ 09:00 - 20:00

Pai ร้านขายของอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Hedgehog Boba • เม่นพ่นมุก Hedgehog Boba • เม่นพ่นมุก
64/1 Moo 1, Wiangtai
Pai, 58130

Bubble tea shop in Pai, Thailand. ร้านชามุก ถนนคนเดินปาย ตรงข้ามแว่นท็อปเจริญ เยื้องธนาคารกสิกรไทย โทร: 080 063 9839

Handmade Leather Bag & Cloth Pakaran Pai Handmade Leather Bag & Cloth Pakaran Pai
41/3 Moo 3,ViangTai
Pai, 58130

ของฝากจากปาย-Enter Shop ของฝากจากปาย-Enter Shop
Pai, 58130

จำหน่าย ผ้าพันคอ-คลุมไหล่,ผ้าขาวม้าทอมือ (ผ้าฝ้าย100%) และอื่นๆ อีกมากมาย โทร 097-9466801,088-2681340หรือ Inboxที

Bueng Pai Farm Bueng Pai Farm
185 M5
Pai, 58130

Guest House & Fishing Park in Pai, Thailand

Paigarden Paigarden
Mae Hong Son
Pai, 58130

WE ARE LOCATED IN A SOI JUST A FEW HUNDRED METERS FROM THE CENTER OF TOWN AND JUST 2 MINUTES FROM THE MAIN STREET OF OLD PAI TOWN WITH SHOPS, CAFES

หจก.ศุภกิจพาณิชย์ปาย หจก.ศุภกิจพาณิชย์ปาย
112 Moo.1 Viengtai
Pai, 58130

รับเหมาก่อสร้าง

Baby and Momy shop Baby and Momy shop
Pai, 58130

จำหน่ายผ้าอ้อม mamy poko , Baby love ทุกแบบ ถูกสุด ๆ ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ

Cheewa Doll&Fabric Cheewa Doll&Fabric
Pai, 58130

เรื่องของผ้า,ตุ๊กตา และสินค้าที่ทำจากผ้า

Cheewa Export Shop Cheewa Export Shop
Pai, 58310

ขายปลีก-ส่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมส่งออก ราคาโรงงาน

Manyshopup Manyshopup
Pai, 58130

สนใจสั่งซื้อสินค้า Inbox หรือ E-mail หรือ line มาสอบถามก่อนได้นะคะ

ร้าน ถุงเงิน ร้าน ถุงเงิน
55/1 ม.2 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่อง
Pai, 58130

กิ๊ฟชอป