YP Tech Thailand

A leading provider of engineering services, sourcing expertise for Energy efficiency technologies

เปิดเหมือนปกติ

07/02/2022

🤝ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Solar rooftop🥳🥰

🎯โครงการโซล่าร์ภาคประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัยปี 2564
- เพื่อการผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นหลัก
- ช่วยลดค่าไฟฟ้าช่วงเวลากลางวัน
- ส่วนที่เหลือขายให้การไฟฟ้า กฟน. และ กฟภ.
- ราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา 2.20 บาท/หน่วย (kWh) ระยะเวลา 10 ปี

🙏ขอขอบพระคุณลูกค้า ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการจาก YP Tech Thailand

✅รับประกันงานติดตั้งและตรวจสอบบำรุงรักษาระบบ 2 ปี
✅รับประกันความเสียหายของ
อินเวอร์เตอร์สูงสุด 10 ปี แผงโซล่าร์ 10 ปี ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าร์สูงสุด 25 ปี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎Phone: 085-449-5554, 085-661-6573, 02-157-1876
📧Email: [email protected]
🌐Website: www.yptech-thailand.com

24/01/2022

ระบบไฟฟ้าในโรงงาน หากดูแลตรวจสอบเป็นประจำและซ่อมบำรุงอย่างถูกวิธี ปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องจักรหยุดทำงาน ขบวนการผลิตหยุดชะงัก ย่อมป้องกันได้

#ระบบไฟฟ้าโรงงาน #ซ่อมบำรุง #อินเวอร์เตอร์ #คุณภาพไฟฟ้า #ประหยัดพลังงาน #โซล่าร์รูฟ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎Phone: 085-449-5554, 085-661-6573, 02-157-1876
📧Email: [email protected]
🌐Website: www.yptech-thailand.com

09/12/2021

ความสำเร็จต้องแลกมาด้วยการทำงานอย่างหนัก
⭐️⭐️ Success always follows hard work. ⭐️⭐️

08/12/2021

✌️ คุยกันภาษาช่าง 👷‍ 💻 🧰 🆒

#ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

07/11/2021

🎯การซ่อมบำรุง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามระยะเวลาที่เหมาะสม (Periodic inspection and maintenance) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าได้ ลดโอกาสที่เครื่องจักรต้องหยุดทำงาน (Downtime) จากเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง⚡🆗

YP TECH ยินดีให้บริการด้วยทีมงานและเครื่องมือระดับมืออาชีพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️Phone: 085-449-5554, 085-661-6573, 02-157-1876
📧Email: [email protected]
🌐Website: www.yptech-thailand.com

14/10/2021

🎯 What we do is more important than what we say.

Photos from YP Tech Thailand's post 09/10/2021

🎯🎯Solar rooftop ช่วยลดภาระค่าไฟของท่านได้ทันทีที่ติดตั้ง อายุการใช้งานนานถึง 25 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการโซล่าร์ภาคประชาชน ขายไฟคืนได้ ทำให้คืนทุนเร็วขึ้น 😄🤩🥳

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️Phone: 085-449-5554, 085-661-6573, 02-157-1876
📧Email: [email protected]
🌐Website: www.yptech-thailand.com

15/09/2021

🎯การทำงานเป็นทีม ย่อมบรรลุผลสำเร็จได้ตามต้องการ😊

🤝🤝Teamwork is always important🤝🤝

11/08/2021

🧰👷 อินเวอร์เตอร์เสีย เราซ่อมได้ 😀🤓

YP TECH ยินดีให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และจัดหาอะไหล่ ระบบอินเวอร์เตอร์ในอุตสาหกรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎Phone: 085-449-5554, 085-661-6573, 02-157-1876
📧Email: [email protected]
🌐Website: www.yptech-thailand.com

10/08/2021

อุปกรณ์แก้ไขค่าตัวประกอบกำลัง (Power factor correction) หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ คาปาซิเตอร์แบงค์ (Capacitor bank) ถูกนำมาใช้เพื่อจ่ายชดเชยค่ากำลังไฟฟ้ารีแอ็คทีฟ (Reactive power, Q) ให้แก่ระบบไฟฟ้าในโรงงาน ซึ่งภาระโหลดส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ที่ต้องการกำลังไฟฟ้ารีแอ็คทีฟ (Q) ส่งผลให้แหล่งจ่ายไฟ เช่น หม้อแปลง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องจ่ายกำลังไฟฟ้าจริง (Active power, P) ควบคู่กับการจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอ็คทีฟ (Q) ทำให้หม้อแปลงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องจ่ายกระแส (I) เพิ่มสูงมากขึ้น เกิดกำลังไฟฟ้าสูญเสีย (P = I2R) ภายในหม้อแปลง สายไฟ และอาจทำให้แรงดันไฟฟ้า (V) ตกเมื่อต้องจ่ายกระแส (I) ให้โหลดในปริมาณสูง เกิดปัญหาคุณภาพไฟฟ้าตามมา

การตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ชุดคาปาซิเตอร์แบงค์ ตรวจทำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะหากเกิดปัญหาอุปกรณ์ชำรุด อาจทำให้ระบบไฟฟ้าโดยรวมมีปัญหาเรื่องการจ่ายกำลังไฟฟ้า รวมถึงค่าปรับของการไฟฟ้าในกรณีที่ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ต่ำกว่า 0.85 นอกจากนี้หากตัวคาปาซิเตอร์เสื่อมสภาพและมีการระเบิด อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้

YP TECH ยินดีให้บริการด้าน การออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และจัดหาอะไหล่ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมทุกประเภท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️Phone: 085-449-5554, 085-661-6573, 02-157-1876
📧Email: [email protected]
🌐Website: www.yptech-thailand.com

26/07/2021

🤨🧐เมื่อปัญหามีไว้แก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น👍👍

🧑‍🌾โรงรมควันยางพารา อุตสาหกรรมขนาดเล็กโดยกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง แปรรูปยางแผ่นดิบขั้นต้น เพื่อส่งต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผลิตเป็นสินค้าต่างๆ ที่มีการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ เมื่อเทคโนโลยีสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและแก้ปัญหากวนใจที่ต้องเจอบ่อยๆ
👷🧰มาดูกันว่า YP TECH นำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไร

❓❓ปัญหา: โรงรมควันยางพาราอยู่พื้นที่ห่างไกล ใช้ระบบไฟฟ้า 1 เฟส กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ เพราะมีการใช้มอเตอร์หลายตัวพร้อมกัน เช่น มอเตอร์จักรรีดยาง มอเตอร์พัดลมเป่าลมร้อนห้องรมควัน เป็นเหตุให้มอเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เสียบ่อยครั้งเนื่องจากไฟตก รวมถึงค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูง

👉👉วิธีแก้ปัญหา: ออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟให้แก่มอเตอร์พัดลมเป่าลมร้อนห้องรมควัน โดยใช้ระบบอินเวอร์เตอร์เพื่อปรับความเร็วรอบมอเตอร์ โดยแปลงกระแสไฟฟ้าจากระบบ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส และจ่ายให้มอเตอร์ 3 เฟส ทดแทนการใช้มอเตอร์แบบ 1 เฟส

✅✅ผลลัพธ์ที่ได้:
📌ไม่มีปัญหาไฟตก ทั้งขณะที่เริ่มสตาร์ทมอเตอร์และเดินระบบเตารมควัน
📌สามารถปรับความเร็วมอเตอร์พัดลมเป่าลมร้อนห้องรมควันได้ ควบคุมความร้อนภายในห้องรมควันได้ดีขึ้น ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน เนื่องจากสามารถลดภาระโหลดของพัดลมเป่าลมร้อนด้วยการปรับความเร็วรอบลงมาในช่วงที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนสูงในห้องรมควัน และช่วยประหยัดเชื้อเพลิงไม้ฟืนได้อีกด้วย
📌หากอุณภูมิภายในห้องรมควันสูงเกินไป (ยางแผ่นอาจจะละลายได้) ระบบจะหยุดการทำงานของพัดลมเป่าลมร้อนทันที มีสัญญาณไฟและเสียงแจ้งเตือนผู้ใช้งาน

#ยางแผ่นรมควัน #โรงรมยางพารา #โรงรมควัน #อินเวอร์เตอร์ #มอเตอร์

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️Phone: 085-449-5554, 085-661-6573, 02-157-1876
📧Email: [email protected]
🌐Website: www.yptech-thailand.com

22/06/2021

👷👷‍♀️ เมื่อการทำงานจริง ไม่ได้มีแค่ในกระดาษ ทุกรายละเอียดต้องตรวจสอบ 🧐🕵️

YP TECH ยินดีให้บริการตรวจสอบ (Inspection) ทดสอบการทำงาน (Commissioning & Testing) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และล้างทำความสะอาด (Cleaning) แผงโซล่าร์เซลล์ ด้วยทีมงานและเครื่องมือระดับมืออาชีพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ Phone: 085-449-5554, 085-661-6573, 02-157-1876
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: www.yptech-thailand.com

15/05/2021

👉การตรวจสอบระบบไฟฟ้า (electrical inspection)
👉ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (preventive maintenance)
👉เปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลาการใช้งาน (time based maintenance)
🎯ช่วยลดอัตราชำรุด (failure rate) ของระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร หรือ downtime ของกระบวนการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ

🧰YP TECH ยินดีให้บริการด้วยเครื่องมือและทีมงานมืออาชีพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ Phone: 085-449-5554, 085-661-6573, 02-157-1876
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: www.yptech-thailand.com

14/05/2021

👷‍♂️👩‍🔧 แม้งานจะเร่งด่วนแค่ไหน มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งสำคัญเสมอ 👷‍♀️👷สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ Phone: 085-449-5554, 085-661-6573, 02-157-1876
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: www.yptech-thailand.com

15/04/2021

📢📢มาผลิตไฟฟ้าใช้เองกันเถอะ เหลือใช้ขายคืนได้🤩🤩

🎯โครงการโซล่าร์ภาคประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัยปี 2564
👉เพื่อการผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นหลัก
👉ช่วยลดค่าไฟฟ้าช่วงเวลากลางวัน
👉ส่วนที่เหลือขายให้การไฟฟ้า กฟน. และ กฟภ.
👉ราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา 2.20 บาท/หน่วย (kWh) ระยะเวลา 10 ปี
👉สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 64
👉ขายไฟฟ้าเข้าระบบภายใน 30 ธ.ค. 64

🧰YP TECH ยินดีให้บริการ
✅ฟรี ให้คำปรึกษา
✅ฟรี สำรวจหน้างาน (ต่างจังหวัด ติดต่อสอบถามทีมงานได้ครับ)
✅ออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าร์ Solar rooftop โดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคมืออาชีพ
✅สมัครเข้าร่วมโครงการ และดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
✅รับประกันงานติดตั้ง 2 ปี
✅รับประกันความเสียหายของ
อินเวอร์เตอร์สูงสุด 10 ปี แผงโซล่าร์ 10 ปี ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าร์สูงสุด 25 ปี

🎯🎯แผงโซล่าร์เซลล์คุณภาพสูงอยู่ในกลุ่ม Tier 1 และคุณภาพระดับ TOP 5 ของผู้ผลิตทั่วโลก
🎯🎯อินเวอร์เตอร์ยี่ห้อชั้นนำระดับโลก
🎯🎯สายไฟ AC ยี่ห้อชั้นนำผลิตในประเทศไทย สายไฟ DC ยี่ห้อชั้นนำผลิตในประเทศเยอรมันนี
🎯🎯ขั้วต่อ MC4 ยี่ห้อชั้นนำผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
🎯🎯อุปกรณ์ประกอบระบบ เลือกใช้คุณภาพสูง เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้ถึง 25 ปี
🎯🎯ติดตั้งและตรวจสอบระบบด้วยเครื่องมือทันสมัย พร้อมทีมวิศวกร ช่างเทคนิคระดับมืออาชีพ เพื่อให้ระบบผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน

🤩🤩ราคาพิเศษช่วงหน้าร้อน🤩🤩

✅ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 5kW (ระบบไฟ 1 เฟส) เริ่มต้นเพียง 170,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6 ปี

✅ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 10kW (ระบบไฟ 3 เฟส) เริ่มต้นเพียง 280,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5 ปี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎ Phone: 085-449-5554, 085-661-6573, 02-157-1876
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: www.yptech-thailand.com

03/04/2021

☀️🌍พลังงานฟรีจากแสงแดด เราสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าใช้เองได้🌍☀️

🎯สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโซล่าร์ภาคประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัยปี 2564
✅ผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นหลัก
✅ขายไฟส่วนที่เหลือใช้คืนให้การไฟฟ้า กฟน. และ กฟภ.
✅ราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา 2.20 บาท/หน่วย (kWh) ระยะเวลา 10 ปี

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ Phone: 085-449-5554, 085-661-6573, 02-157-1876
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: www.yptech-thailand.com

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Nonthaburi
11000

บริการด้านวิศวกรรม อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)
CIM Corporation Co.,Ltd. CIM Corporation Co.,Ltd.
The Metro Chaengwattana 51/90 Moo.3 Khlong Phra Udom, Pak Kret
Nonthaburi, 11120

We offer industry and technology-specific expertise to address your unique challenges and meet your goals. Our commitment to you is to help reduce project risk and provide solutions specific to your needs.

BOW Commercial, Digital Manufacturing Solutions and Consulting BOW Commercial, Digital Manufacturing Solutions and Consulting
165/9 Moo 2, Bangkhuwiang, Bangkruai
Nonthaburi, 11130

Driving the Digital Enterprise

CME-Technology CME-Technology
บางกรวย-ไทรน้อย
Nonthaburi

รับติดตั้งเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า

Adisorn Construction Co.,Ltd. Adisorn Construction Co.,Ltd.
26/9, Moo 3, Tha-it, Parkket
Nonthaburi, 11120

We provide Construction services with our concept "Good Quality, Professional and Client Friendly".

Phonkavee Design Group Co.,ltd. Phonkavee Design Group Co.,ltd.
49/131 หมู่ 1 ซ.นนทบุรี 22 ถ.นนทบุรี 1
Nonthaburi, 11000

ออกแบบ และสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้พื้นที่ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

วิศวกรสินาท รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรสินาท รับเหมาก่อสร้าง
25/2 หมู่3 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย
Nonthaburi, 11150

Lamax Co., Ltd. Lamax Co., Ltd.
49/3 ซอยติวานนท์37 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย
Nonthaburi, 11000

We do automation

กลุ่มช่างสำรวจ งานก่อสร้างร กลุ่มช่างสำรวจ งานก่อสร้างร
Nonthaburi, 11140

เพื่อแนะนำข่าวสารพี่น้องชาวก่อสร้าง

A&A ENGINEERING CENTER CO.,LTD A&A ENGINEERING CENTER CO.,LTD
Nonthaburi, 11130

A&A ENGINEERING CENTER อะไหล่เครื่องทำความเย็น, SPARE PART โรงงาน, ซีลยางขอบประตู, งานยางและงานสั่งทำ

EM Group - EDMA Maxcon Group - Design, Build, Energy EM Group - EDMA Maxcon Group - Design, Build, Energy
59/999, Moo 3, Klongkluea
Nonthaburi, 11120

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และพลังงาน

3D Laser Scanner Thailand 3D Laser Scanner Thailand
1/285 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Nonthaburi, 11120

ตัวแทนจำหน่าย 3D Laser Scanner ยี่ห้อ FARO อย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทย

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง Saikou Construct บริษัทรับเหมาก่อสร้าง Saikou Construct
เลขที่ 135/278 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi, 11000

บริษัทรับเหมาออกแบบ ตกแต่งภายใน ก่อสร้างแบบครบวงจร One Stop Services