ทนายนนทบุรี

ทนายนนทบุรี

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

ทนายบางกอก
ทนายบางกอก
40 ชั้น 5บี อาคารลา ยูนีค ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร, Bangkok
Passport Visa Group
Passport Visa Group
8,10 Rattanathibet Rd., Bangkraso, Amphoe Muang Nonthaburi
ทนายสายสิงห์_nania
ทนายสายสิงห์_nania
ซอย กรุงเทพฯ-, Bangkok
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
33 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร, Bangkok
รับทำวีซ่าอเมริกา เชงเก้น ยุ
รับทำวีซ่าอเมริกา เชงเก้น ยุ
2/20 ซอย ชินเขต 1/2 ถนน งามวงศ์วาน 43 แยก 2-2 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่, Bangkok
SK Inter Audit & Law Co., Ltd.
SK Inter Audit & Law Co., Ltd.
หมู่บ้านเดอะทรัสต์ ซิตี้ งามวงศ์วาน 25, 5/70 ซอยงามวงศ์วาน 25 แยก 26 ต.บางเขน อ.เม
Phairach lawyer 081-9398229
Phairach lawyer 081-9398229
223/81 chaengwattana24, Changwat Nonthaburi
สำนักกฎหมาย ไดมอนด์ ลอว์ - 1999
สำนักกฎหมาย ไดมอนด์ ลอว์ - 1999
เทศบาลสงเคราะห์, Bangkok
Jenson And Sebastian Co.,Ltd
Jenson And Sebastian Co.,Ltd
49/58 M.6 Bangyai City Saothonghin Bangyai
Travel Supply
Travel Supply
84 หมู่บ้าน รวยรื่น ซอยติวานนท์3 แยก 21 ถนน ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือ
กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำ
กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำ
เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร, Bangkok
ลองรวยมิวสิค
ลองรวยมิวสิค
414/6 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร, Sakhon Nakhon
สหรุ่งเรืองการเกษตร
สหรุ่งเรืองการเกษตร
Bang Sue, Bangkok
Dharmniti Seminar & Training
Dharmniti Seminar & Training
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ ถนนประชาชื่น 20 แขวงบางซื่อ เขตบางซื, Bangkok
LEK8 Shopping Online
LEK8 Shopping Online
Muang Nonta Buri 11000

ความคิดเห็น

อยากได้คำปรึกษาเรื่องคดีรถมอเตอร์ไซด์ ที่โดนฟ้องศาล
และคดีทำร้ายร่างกายและทรัพย์สิน

ทนายความนนทบรี ทนายคดีครอบครัว คดีแพ่งคดีที่ดินและสัญญา

เปิดเหมือนปกติ

25/10/2021

👉 การมอบอำนาจให้ร้องทุกข์ไม่จำต้องทำเป็นหนังสือ
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
- ฎ.4812/2555 : โจทก์ร่วม (สหกรณ์ออมทรัพย์) มีมติให้ อ. ซึ่งเป็นคณะกรรมการของโจทก์ร่วมไปร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลยจนกว่าคดีจะถึงที่สุด อ. ย่อมมีอำนาจดำเนินการร้องทุกข์แทนโจทก์ร่วมแล้วตั้งแต่วันที่ที่ประชุมของโจทก์ร่วมมีมติให้ อ. เป็นผู้ดำเนินการมอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ ไปร้องทุกข์นั้น กฎหมายหาได้บังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่ เมื่อโจทก์ร่วมมอบหมายให้ อ. ไปร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดคดีนี้จริง อ. ย่อมมีฐานะเป็นผู้แทนอื่น ๆ ของโจทก์ร่วมที่จัดการแทนโจทก์ร่วมได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 5(3) การร้องทุกข์สามารถกระทำได้ด้วยวาจาให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ เมื่อเป็นการกระทำในขอบอำนาจ แม้หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ภายหลัง ก็ไม่ทำให้ อ. ซึ่งมีอำนาจร้องทุกข์แทนโจทก์ร่วมได้อยู่อยู่แล้ว กลายเป็นผู้ไม่มีอำนาจร้องทุกข์แทนโจทก์ร่วม การร้องทุกข์จึงชอบด้วยกฎหมายแล้วตาม ป.วิ.อ.มาตรา 123 วรรคสอง พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวน และพนักงานอัยการย่อมมีอำนาจฟ้อง

👉 การมอบอำนาจให้ร้องทุกข์ไม่จำต้องทำเป็นหนังสือ
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
- ฎ.4812/2555 : โจทก์ร่วม (สหกรณ์ออมทรัพย์) มีมติให้ อ. ซึ่งเป็นคณะกรรมการของโจทก์ร่วมไปร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลยจนกว่าคดีจะถึงที่สุด อ. ย่อมมีอำนาจดำเนินการร้องทุกข์แทนโจทก์ร่วมแล้วตั้งแต่วันที่ที่ประชุมของโจทก์ร่วมมีมติให้ อ. เป็นผู้ดำเนินการมอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ ไปร้องทุกข์นั้น กฎหมายหาได้บังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่ เมื่อโจทก์ร่วมมอบหมายให้ อ. ไปร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดคดีนี้จริง อ. ย่อมมีฐานะเป็นผู้แทนอื่น ๆ ของโจทก์ร่วมที่จัดการแทนโจทก์ร่วมได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 5(3) การร้องทุกข์สามารถกระทำได้ด้วยวาจาให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ เมื่อเป็นการกระทำในขอบอำนาจ แม้หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ภายหลัง ก็ไม่ทำให้ อ. ซึ่งมีอำนาจร้องทุกข์แทนโจทก์ร่วมได้อยู่อยู่แล้ว กลายเป็นผู้ไม่มีอำนาจร้องทุกข์แทนโจทก์ร่วม การร้องทุกข์จึงชอบด้วยกฎหมายแล้วตาม ป.วิ.อ.มาตรา 123 วรรคสอง พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจสอบสวน และพนักงานอัยการย่อมมีอำนาจฟ้อง

25/10/2021

📍 คนต่างด้าวทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินได้หรือไม่?
- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2744/2562
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
แม้โจทก์ร่วมเป็นคนต่างด้าว แต่บทบัญญัติมาตรา 86 แห่ง ป.ที่ดินมิได้ห้ามเด็ดขาดกรณีคนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยคนต่างด้าวอาจขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ และแม้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ถือใยนที่ดิน คนต่างด้าวก็ยังมีสิทธิที่จะจำหน่ายที่ดินต่อภายในระยะเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกำหนดตามมาตรา 94 คนต่างด้าวจึงมีความสามารถในการทำสัญญา เพื่อซื้อที่ดินได้ ดังนี้ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่โจทก์ร่วมซึ่งเป็นคนต่างด้าวทำกับ ก เพื่อซื้อที่ดินจึงไม่ใช่นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย

📍 คนต่างด้าวทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินได้หรือไม่?
- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2744/2562
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
แม้โจทก์ร่วมเป็นคนต่างด้าว แต่บทบัญญัติมาตรา 86 แห่ง ป.ที่ดินมิได้ห้ามเด็ดขาดกรณีคนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยคนต่างด้าวอาจขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ และแม้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ถือใยนที่ดิน คนต่างด้าวก็ยังมีสิทธิที่จะจำหน่ายที่ดินต่อภายในระยะเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกำหนดตามมาตรา 94 คนต่างด้าวจึงมีความสามารถในการทำสัญญา เพื่อซื้อที่ดินได้ ดังนี้ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่โจทก์ร่วมซึ่งเป็นคนต่างด้าวทำกับ ก เพื่อซื้อที่ดินจึงไม่ใช่นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย

22/10/2021

👉 ความผิดอาญาที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตาย
หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
- ฎ.2294/2517 : บุตรโจทก์ถูก ส. ขับรถยนต์ชนถึงแกความตาย โจทก์จัดการแทนบุตรที่ตายตาม ป.วิ.อ.มาตรา 5(2) จำเลยเป็นนายตำรวจผู้สืบสวนสอบสวนคดีนั้นได้ละเว้นการปฏิบัติหน้า กล่าวคือ จดคำพยานไม่ตรงกับคำให้การของพยานโดยไม่ชอบ เพื่อช่วยเหลือ ส. มิให้ต้องรับโทษ หรือให้รับโทษน้อยลง ถือว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำต่อโจทก์เป็นผู้เสียหายโดยตรง จึงมีอำนาจฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ.มาตรา 157,200 ได้
หมายเหตุ : ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้บุตรโจทก์ถึงแก่ความตาย โจทก์มีอำนาจจัดการแทนบุตรตาม ป.วิ.อ.มาตรา 5(2) ได้ แต่ความผิดตาม ป.อ.มาตรา 157,200 เป็นความผิดที่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานกระทำต่อโจทก์ซึ่งเป็นบิดาผู้ตายโดยตรง มิใช่กรณีตาม ป.วิ.อ.มาตรา 5(2)

👉 ความผิดอาญาที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตาย
หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
- ฎ.2294/2517 : บุตรโจทก์ถูก ส. ขับรถยนต์ชนถึงแกความตาย โจทก์จัดการแทนบุตรที่ตายตาม ป.วิ.อ.มาตรา 5(2) จำเลยเป็นนายตำรวจผู้สืบสวนสอบสวนคดีนั้นได้ละเว้นการปฏิบัติหน้า กล่าวคือ จดคำพยานไม่ตรงกับคำให้การของพยานโดยไม่ชอบ เพื่อช่วยเหลือ ส. มิให้ต้องรับโทษ หรือให้รับโทษน้อยลง ถือว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำต่อโจทก์เป็นผู้เสียหายโดยตรง จึงมีอำนาจฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ.มาตรา 157,200 ได้
หมายเหตุ : ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้บุตรโจทก์ถึงแก่ความตาย โจทก์มีอำนาจจัดการแทนบุตรตาม ป.วิ.อ.มาตรา 5(2) ได้ แต่ความผิดตาม ป.อ.มาตรา 157,200 เป็นความผิดที่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานกระทำต่อโจทก์ซึ่งเป็นบิดาผู้ตายโดยตรง มิใช่กรณีตาม ป.วิ.อ.มาตรา 5(2)

21/10/2021

👉 สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1845/2530
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
แม้ในขณะที่โจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ โดยโจทก์เป็นผู้ให้เช่าซื้อนั้น วัตถุที่ประสงค์ของโจทก์ผู้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามที่จดทะเบียนไว้ในขณะนั้นยังมิได้ระบุให้โจทก์ประกอบกิจการเป็นผู้ให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ได้ แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ให้การและนำสืบยอมรับว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กันจริงจำเลยที่ 1 จะโต้แย้งว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะการให้เช่าซื้อรถยนต์อยู่นอกขอบวัตถุที่ประสงค์ของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้หาได้ไม่

👉 สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1845/2530
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
แม้ในขณะที่โจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ โดยโจทก์เป็นผู้ให้เช่าซื้อนั้น วัตถุที่ประสงค์ของโจทก์ผู้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามที่จดทะเบียนไว้ในขณะนั้นยังมิได้ระบุให้โจทก์ประกอบกิจการเป็นผู้ให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ได้ แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ให้การและนำสืบยอมรับว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กันจริงจำเลยที่ 1 จะโต้แย้งว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะการให้เช่าซื้อรถยนต์อยู่นอกขอบวัตถุที่ประสงค์ของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้หาได้ไม่

21/10/2021

📌การแอบหยิบโทรศัพท์ของคนอื่น
แล้วกดโอนเงินเข้าบัญชีตนเองมีความผิดฐานใด?
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
การที่จำเลยแอบหยิบโทรศัพท์ของคนอื่นไปในขณะนอนหลับ แล้วใช้นิ้วหรือใช้หน้าของคนอื่นในขณะนอนหลับนั้น เพื่อสแกนเปิดโทรศัพท์และกดโอนเงินเข้าบัญชีตนเองก็ไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อีกต่อไป แต่เป็นความผิดเกี่ยวกับ “ บัตรอิเล็กทรอนิกส์” เพราะโทรศัพท์มือถือกลายเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำนิยาม มาตรา 1(14) (ค) ประกอบมาตรา 269/5 ไปแล้ว

📌การแอบหยิบโทรศัพท์ของคนอื่น
แล้วกดโอนเงินเข้าบัญชีตนเองมีความผิดฐานใด?
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
การที่จำเลยแอบหยิบโทรศัพท์ของคนอื่นไปในขณะนอนหลับ แล้วใช้นิ้วหรือใช้หน้าของคนอื่นในขณะนอนหลับนั้น เพื่อสแกนเปิดโทรศัพท์และกดโอนเงินเข้าบัญชีตนเองก็ไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อีกต่อไป แต่เป็นความผิดเกี่ยวกับ “ บัตรอิเล็กทรอนิกส์” เพราะโทรศัพท์มือถือกลายเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำนิยาม มาตรา 1(14) (ค) ประกอบมาตรา 269/5 ไปแล้ว

20/10/2021

- การหลีกเลี่ยงนิติกรรมการห้ามโอน
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4903/2537
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามผู้มีสิทธิในที่ดินโอนที่ดินไปยังผู้อื่นภายใน10 ปี นับแต่วันที่ทางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้เป็นไปในระหว่างระยะห้ามโอน และมีข้อตกลงกันว่าจะไปจดทะเบียนเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอน หากมิได้มีการส่งมอบการครอบครองภายในระยะเวลาห้ามโอนดังกล่าว ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการจงใจหลีกเลี่ยงข้อห้ามการโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31 อันเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายซึ่งจะตกเป็นโมฆะ

- การหลีกเลี่ยงนิติกรรมการห้ามโอน
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4903/2537
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามผู้มีสิทธิในที่ดินโอนที่ดินไปยังผู้อื่นภายใน10 ปี นับแต่วันที่ทางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้เป็นไปในระหว่างระยะห้ามโอน และมีข้อตกลงกันว่าจะไปจดทะเบียนเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามโอน หากมิได้มีการส่งมอบการครอบครองภายในระยะเวลาห้ามโอนดังกล่าว ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการจงใจหลีกเลี่ยงข้อห้ามการโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31 อันเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายซึ่งจะตกเป็นโมฆะ

20/10/2021

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และชิงทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
มาตรา 288 ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี
มาตรา 339 ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต”
ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ... ถ้าการชิงทรัพย์นั้นเป็นการกระทำในสถานที่ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสองด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และชิงทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
มาตรา 288 ผู้ใดฆ่าผู้อื่น ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี
มาตรา 339 ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต”
ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ... ถ้าการชิงทรัพย์นั้นเป็นการกระทำในสถานที่ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสองด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท

18/10/2021

📍 บันดาลโทสะ ฆ่าผู้อื่น

👉คำพิพากษาฎีกาที่ 3605/2563
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
การที่ ด. ซึ่งเป็นภริยาจำเลยโดยยังมิได้หย่าขาดจากกันหนีมาอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ตายเอง ผู้ตายไม่ได้แย่ง ด. มาจากจำเลย เมื่อผู้ตายเห็นจำเลยพกพาอาวุธปืนมาในวันเกิดเหตุแล้วพยายามเข้าแย่งอาวุธปืนจากจำเลย โดยผู้ตายไม่มีอาวุธ การกระทำของผู้ตายไม่ใช่การข่มเหงจำเลยอย่าร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายไม่เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ จำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น

📍 บันดาลโทสะ ฆ่าผู้อื่น

👉คำพิพากษาฎีกาที่ 3605/2563
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
การที่ ด. ซึ่งเป็นภริยาจำเลยโดยยังมิได้หย่าขาดจากกันหนีมาอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ตายเอง ผู้ตายไม่ได้แย่ง ด. มาจากจำเลย เมื่อผู้ตายเห็นจำเลยพกพาอาวุธปืนมาในวันเกิดเหตุแล้วพยายามเข้าแย่งอาวุธปืนจากจำเลย โดยผู้ตายไม่มีอาวุธ การกระทำของผู้ตายไม่ใช่การข่มเหงจำเลยอย่าร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายไม่เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ จำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น

16/10/2021

📌 ถือมีดออกไปแทงโจ๋บุกบ้าน อ้างป้องกันได้หรือไม่?
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
📌 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
1. มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
2. ภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายนั้น จะต้องเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง คือ ภยันตรายที่เกิดขึ้นนั้นกระชั้นชิดถึงขนาดที่หากไม่ป้องกันตัวในขณะนั้น ก็อาจจะเกิดอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นได้
3. ผู้กระทำจำต้องกระทำการเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่น ให้พ้นจากภยันตรายนั้น
4. การกระทำเพื่อป้องกันนั้น จะต้องกระทำพอสมควรแก่เหตุ

📌 ถือมีดออกไปแทงโจ๋บุกบ้าน อ้างป้องกันได้หรือไม่?
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
📌 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
1. มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย
2. ภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายนั้น จะต้องเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง คือ ภยันตรายที่เกิดขึ้นนั้นกระชั้นชิดถึงขนาดที่หากไม่ป้องกันตัวในขณะนั้น ก็อาจจะเกิดอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นได้
3. ผู้กระทำจำต้องกระทำการเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่น ให้พ้นจากภยันตรายนั้น
4. การกระทำเพื่อป้องกันนั้น จะต้องกระทำพอสมควรแก่เหตุ

14/10/2021

👉การซื้อขายตามจำนวนเนื้อที่ดินที่เป็นจริง หากผู้ขายส่งมอบที่ดินแก่ผู้ซื้อน้อยกว่าจำนวนที่ตกลงไว้ในสัญญาไม่เกินกว่าร้อยละห้าแต่ผู้ซื้อรับไว้ หากผู้ซื้อชำระเงินค่าที่ดินเกินไป ผู้ขายต้องคืนเงินค่าที่ดินแก่ผู้ซื้อ
👉 คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๕/๒๕๖๔
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินข้อ ๑ มีข้อความว่า ผู้จะขายเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้จะขายตกลงจะขายและผู้จะซื้อตกลงจะซื้อที่ดินดังกล่าวในข้อ ๑ โดยเป็นการ ซื้อขายตามจำนวนเนื้อที่ดินที่เป็นจริง ในราคาไร่ละ ๑๙๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙,๓๘๐,๐๐๐ บาท เป็นข้อสัญญาที่ กำหนดจำนวนเนื้อที่ดินแต่ละแปลงและราคาที่ดินต่อไร่ไว้ชัดเจน เห็นเจตนาของโจทก์และจำเลยชัดแจ้งว่ามีความประสงค์จะซื้อขายที่ดิน จำนวนเนื้อที่ดินที่แท้จริง มิไช่เป็นการซื้อขายตามจำนวนเนื้อที่ในโฉนดที่ดินหรือขายเหมาแปลง
ดังนั้นการที่จำเลยส่งมอบที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๖๘๒ แก่โจทก์ น้อยกว่าจำนวนที่จำเลยตกลงไว้ในสัญญา เมื่อโจทก์ชำระเงิน ซึ่งรับเอาไว้ต้องใช้ราคาตามส่วน ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๖๖ วรรคหนึ่ง ค่าที่ดินแก่จำเลยเกินไป จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าที่ดินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์

👉การซื้อขายตามจำนวนเนื้อที่ดินที่เป็นจริง หากผู้ขายส่งมอบที่ดินแก่ผู้ซื้อน้อยกว่าจำนวนที่ตกลงไว้ในสัญญาไม่เกินกว่าร้อยละห้าแต่ผู้ซื้อรับไว้ หากผู้ซื้อชำระเงินค่าที่ดินเกินไป ผู้ขายต้องคืนเงินค่าที่ดินแก่ผู้ซื้อ
👉 คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๕/๒๕๖๔
----------------------------
📌ปรึกษากฎหมายและคดีความทุกประเภท
📌โดยนักกฎหมายผู้มากความสามารถ
#ทนายนนทบุรี พร้อมยินดีให้บริการท่านแล้ว
🙏ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
📣โทร 063-995 3361 หรือ
📞02-103 1961
LINE ID : SLSLAW
http://www.lawyerthailand.biz/
----------------------------
หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินข้อ ๑ มีข้อความว่า ผู้จะขายเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้จะขายตกลงจะขายและผู้จะซื้อตกลงจะซื้อที่ดินดังกล่าวในข้อ ๑ โดยเป็นการ ซื้อขายตามจำนวนเนื้อที่ดินที่เป็นจริง ในราคาไร่ละ ๑๙๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙,๓๘๐,๐๐๐ บาท เป็นข้อสัญญาที่ กำหนดจำนวนเนื้อที่ดินแต่ละแปลงและราคาที่ดินต่อไร่ไว้ชัดเจน เห็นเจตนาของโจทก์และจำเลยชัดแจ้งว่ามีความประสงค์จะซื้อขายที่ดิน จำนวนเนื้อที่ดินที่แท้จริง มิไช่เป็นการซื้อขายตามจำนวนเนื้อที่ในโฉนดที่ดินหรือขายเหมาแปลง
ดังนั้นการที่จำเลยส่งมอบที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๖๘๒ แก่โจทก์ น้อยกว่าจำนวนที่จำเลยตกลงไว้ในสัญญา เมื่อโจทก์ชำระเงิน ซึ่งรับเอาไว้ต้องใช้ราคาตามส่วน ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๖๖ วรรคหนึ่ง ค่าที่ดินแก่จำเลยเกินไป จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าที่ดินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ยังทำงานอยู่นะครับโทรปรึกษากฎหมายได้เลยนะครับ #ทนายนนทบุรี #เอสแอลเอส2017 063-995-3361 www.lawyerthailand.biz

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


8 ซอยงามวงศ์วาน6แยก5 ต.บางเขน
Nonthaburi
11000
Nonthaburi การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สำนัก ชิดชัย ลอว์ สำนัก ชิดชัย ลอว์
60 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
Nonthaburi, 11000

สำนักงานกฎหมาย ธนกฤต สิทธิรา สำนักงานกฎหมาย ธนกฤต สิทธิรา
81/23 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
Nonthaburi, 11110

ทนายคดีครอบครัว ที่ดิน ทรัพย์สิน มรดก คดีแพ่ง คดีอาญา รับว่าความทั่วราชอาณาจักร 062-5982535

เฮียใหญ่ หมูหวานเมืองนนท์ จำ เฮียใหญ่ หมูหวานเมืองนนท์ จำ
Nonthaburi, 11120

สนใจ สินค้า อินบล๊อกหรือ กล่องข้อความ

เบญจราช เคาเซิล เบญจราช เคาเซิล
339
Nonthaburi, 11000

ว่าความทั่วราชอาณาจักร

สรรหามากิน ของอร่อยเมืองนนท สรรหามากิน ของอร่อยเมืองนนท
Nonthaburi, 11000

รวมแหล่งอาหาร ร้านเด็ด ร้านโดน ไม่ต้องหรูหรา ริมทางก็อร่อยได้ อิ่มเอมรสชาติและบรรยากาศ

Jenson And Sebastian Co.,Ltd Jenson And Sebastian Co.,Ltd
49/58 M.6 Bangyai City Saothonghin Bangyai
Nonthaburi, 11140

รับงานออกแบบ เขียนแบบ และรับเหมาก่อสร้าง งานบ้าน อาคาร โรงงาน ฯลฯ

นายสิบตำรวจ tutorบ้านเติมฝัน นายสิบตำรวจ tutorบ้านเติมฝัน
Nonthaburi, 11000

นายสิบตำรวจ tutor บ้านเติมฝัน

ลูกชิ้นจัง เมเจอร์ซีเนเพล็ก ลูกชิ้นจัง เมเจอร์ซีเนเพล็ก
ชั้น1 ศูนย์การค้า ริเวอร์พลาซ่า แอนด์ เมเจอร์ซีเพล็กซ์ นนทบุรี
Nonthaburi, 11000

บริหารลูกหนี้การค้า ด้วยกฎห บริหารลูกหนี้การค้า ด้วยกฎห
300/49 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านบุศรินทร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
Nonthaburi, 11110

ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการลูกหนี้ด้วยกฎหมายและการเงิน

เพอร์เฟคไลฟ์ศูนย์สาขาจังหว เพอร์เฟคไลฟ์ศูนย์สาขาจังหว
8/302 ม.12 หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์
Nonthaburi, 11110

สำนักงานกฎหมายและบัญชี ชวนน สำนักงานกฎหมายและบัญชี ชวนน
ซอยแก้วอินทร์
Nonthaburi, 11140

ทนายความ