บริษัท พี ธนะโชติ 1992 การบัญชี

บริษัท พี ธนะโชติ 1992  การบัญชี

ที่อยู่: 30/109 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 0-2951-8631-2
โทรสาร: 0-2591-7226
อีเมล: [email protected]
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00,
เสาร์ เวลา 08:30-16:00

รายละเอียด
บริการรับตรวจสอบบัญชี, รับทำบัญชี, วางระบบบัญชี และรับจดทะเบียน, ตรวจสอบบัญชี, ทำบัญชี,

เปิดเหมือนปกติ

28/10/2021

📌ขยายเวลายื่นแบบสำหรับเดือนภาษีกันยายน 2564

18/10/2021

ผู้ประกันตน ม.33 ที่เกษียณอายุครบ 55 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
ยื่นเรื่องขอรับเงินกรณีชราภาพ รับเงินสะดวกผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน
- ผู้ประกันตนชำระเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต
- ชำระเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ รับเป็นเงินก้อนครั้งเดียว
- ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีอายุเกิน 55 ปี ซึ่งยังคงมีนายจ้าง ที่ยังคงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ดาวน์โหลดแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ได้ที่ www.sso.go.th

———————————————————-
ติดตามข่าวสารสำนักงานประกันสังคมผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ 📣
🚹 Website: www.sso.go.th
🚹 Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
🚹 Instagram: sso_1506
🚹 Twitter: @sso1506
🚹 YouTube : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
🚹 Hotline: 1506
🚹 Line: @ssothai

Photos from TaxBugnoms's post 16/09/2021

Photos from TaxBugnoms's post

08/09/2021

สรุปครบ! ประกันสังคมปี 2564
แต่ละมาตราต้องสมทบเท่าไร

อัพเดทล่าสุดเดือนกันยายน 64
ตามมติบอร์ดประกันสังคมล่าสุด
รอเข้าครม. เพื่ออนุมัติอีกทีหนึ่งครับ

โดยอัตราที่ปรับลดที่ผ่านมาเป็นดังนี้

▶ เดือนมกราคม
▶▶ นายจ้าง 3% สูงสุด 450 บาท
▶▶ ลูกจ้าง 3% สูงสุด 450 บาท
▶▶ มาตรา 39 สูงสุด 278 บาท

▶ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม
▶▶ นายจ้าง 3% สูงสุด 450 บาท
▶▶ ลูกจ้าง 0.5% สูงสุด 75 บาท
▶▶ มาตรา 39 สูงสุด 38 บาท

▶ เดือนมิถุนายน - สิงหาคม
▶▶ นายจ้าง 2.5% สูงสุด 375 บาท
▶▶ ลูกจ้าง 2.5% สูงสุด 375 บาท
▶▶ มาตรา 39 สูงสุด 216 บาท

▶ เดือนกรกฎาคม 64 - มกราคม 65
▶▶ มาตรา 40 ทางเลือก 1 เหลือ 42 บาท
▶▶ มาตรา 40 ทางเลือก 2 เหลือ 60 บาท
▶▶ มาตรา 40 ทางเลือก 3 เหลือ 180 บาท

▶ เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2564
▶▶ นายจ้าง 2.5% สูงสุด 375 บาท
▶▶ ลูกจ้าง 2.5% สูงสุด 375 บาท
▶▶ มาตรา 39 สูงสุด 235 บาท

ป.ล. 1 จำนวนที่ใส่ในตารางคือจำนวนเงินสูงสุด
ดังนั้นถ้าคูณ % แล้วต่ำกว่านี้ก็ให้ยึดตามนั้นครับ

ป.ล. 2 เงินลดหย่อนภาษีก็จะลดลงด้วยนะครับ

#ประกันสังคม #TAXBugnoms #เงินสมทบ
#มาตรา33 #มาตรา39 #มาตรา40 #นายจ้าง #ลูกจ้าง

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post 24/08/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

13/08/2021

📍รับสมัครพนักงาน📍

สามารถใช้โปรแกรมเอกเพรสได้
พนักงานประจำ📌วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
พนักงานชั่วคราว(รายวัน) และประจำ📌 วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post 05/08/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

29/07/2021

ภาษีครึ่งปี คืออะไร?
ใครต้องยื่น ใครต้องเสีย

สรุปมาให้ทั้งบุคคลและนิติบุคคลครับ

1

ภาษีครึ่งปี หรือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
เป็นการจ่ายภาษีเงินได้ "ล่วงหน้า"
โดยคำนวณจากรายได้ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา

2

ความสัมพันธ์ของภาษีเงินได้ที่เราจ่าย
จะมาจาก 3 ตัวแปรดังต่อไปนี้ ...

ภาษีสิ้นปี = ภาษีที่คิดจากยอดรายได้ทั้งปี
ภาษีครึ่งปี = ภาษีที่คิดจากยอดรายได้ครึ่งปี
ภาษีหัก ณ ทีจ่าย = ภาษีที่ถูกหักไว้ตอนได้รับเงิน

โดย...
ภาษีสิ้นปี - ภาษีครึ่งปี - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
= ภาษีที่เราต้องจ่ายเพิ่มหรือขอคืน

3

ภาษีเงินได้ครึ่งปี คนที่มีหน้าที่ยื่น
จะมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

กรณีบุคคลธรรมดา
ต้องมีรายได้ประเภทที่ 5 - 8
ในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน)
เกิน 60,000 บาท จึงจะมีหน้าที่ยื่นภาษี
โดยให้ยื่นภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี

กรณีนิติบุคคล
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทั้งหลาย
มีหน้าที่ยื่นภาษีครึ่งปี
เมื่อมีรอบบัญชีตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
โดยให้ยื่นภายใน 2 เดือนหลังจากวันครึ่งรอบ

ซึ่งถ้าเป็นรอบบัญชีปกติ เช่น มกราคม - ธันวาคม
ก็จะยื่นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนั่นเอง

ถ้าหากยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
กรมสรรพากรจะบวกเวลาเพิ่มให้ไปอีก 8 วัน

อย่างไรก็ตาม
ในปี 2564 นี้ยังไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติม

4

วิธีคำนวณภาษีครึ่งปี

กรณีบุคคลธรรมดา
จะคำนวณเหมือนภาษีสิ้นปี
แต่ค่าลดหย่อนบางตัว
จะหักได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น
และบางตัวหักได้ไม่เต็มจำนวน

กรณีนิติบุคคล จะมีสองวิธี
ขึ้นอยู่กับประเภทของนิติบุคคล

แต่โดยปกติทั่วไป นิติบุคคลทั้งหลาย
จะใช้วิธีประมาณการกำไรสุทธิ
โดยประมาณจากกำไรทั้งปี
แล้วค่อยมาหารสองคูณอัตราภาษี

5

ถ้าใครรู้ว่าเข้าเงื่อนไขเหล่านี้
ก็อย่าลืมยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปีด้วยนะครับ

เพราะกรณีที่ไม่ยื่นภาษีครึ่งปี
ก็จะทำให้เราต้องเสีย ค่าปรับ (ไม่ยืนภาษี)
และอาจจะมีการเสีย เงินเพิ่ม (ดอกเบี้ย) ได้

#TAXBugnoms #ภาษี #บัญชี
#ภาษีครึ่งปี #ภาษีเงินได้ #สรรพากร

14/07/2021

📢📌ขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ✨สำหรับแบบฯ เดือนมิถุนายน 2564 ที่จะยื่นออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม 2564
✅ขยายถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ✨

#สรรพากรขยายเวลา #ยื่นแบบออนไลน์ #ภาษีเงินได้หัก_ณ_ที่จ่าย #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

03/07/2021

ยื่นภาษีปี 2563 แล้ว
ลดหย่อนภาษีปี 2564 รอเลย

อย่านิ่งเฉยกับการจัดการวางแผนภาษี
เพราะปีนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปครับพ้ม

---

ปี 2564 ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากปี 2563
สรุปง่าย ๆ คือ ช้อปดีมีคืนหายไปไม่กลับมา
และก็ไม่รู้ว่าจะมีให้ใช้ไหมในสิ้นปีนี้

กับอีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงลดลง
นั่นคือ ประกันสังคมเหลือสูงสุด 6,225 บาท
.
เหตุผลที่ยอดประกันสังคมลดลง
- เดือนม.ค. หัก 3% สูงสุด 450 บาท
- เดือนก.พ. - มี.ค. หัก 0.5% สูงสุด 75 บาท
- เดือนมิ.ย. - ส.ค. หัก 2.5% สูงสุด 375 บาท
.
ส่วนผู้ประกันตนเองมาตรา 39 จะน้อยกว่านี้
เพราะเดือน ม.ค. ลดเหลือ 278 บาท
เดือนก.พ. - มี.ค. เหลือ 38 บาท
และ เดือนมิ.ย. - ส.ค. เหลือ 216 บาท
.
เตรียมตัววางแผนให้ดี ลดภาษีได้ตามที่ต้องการ
นี่ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับผม รีบวางแผนกันนะ

#TAXBugnoms #ภาษี #ลดหย่อน #ฟรีแลนซ์
#การเงิน #ภาษีเงินได้บุคคล #มนุษย์เงินเดือน
#สรรพากร #ลดหย่อนภาษี #วางแผนภาษี

01/07/2021

เครียดหนัก โดนภาษีเกือบแสน
เพราะ คนละครึ่ง หรือ เราชนะ จริงไหม?

---

พอดีเห็นเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้
แจ้งว่าแม่ค้าโดนภาษีย้อนหลังเกือบแสน

ขออธิบายเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญตามนี้ครับ

1

ภาษีที่โดน ไม่ใช่ภาษีย้อนหลัง
เพราะคนละครึ่งและเราชนะมีในปี 2563

และบุคคลธรรมดาที่มีรายได้เหล่านี้
มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีภายใน 30 มิถุนายน 2564

2

รายได้จากคนละครึ่ง เราชนะ ฯลฯ
ในส่วนของผู้ซื้อได้รับยกเว้นภาษี
แต่ในส่วนของผู้ขายถือว่าเป็นรายได้เต็มๆ

จากส่วนหนึ่งที่ผู้ซื้อจ่ายให้
และอีกส่วนหนึ่งที่รัฐสมทบให้เช่นกัน

ดังนั้นการเอามายื่นภาษี
ถือเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วครับผม

3

สิ่งที่ต้องเข้าใจต่อคือ
รายได้ที่ไม่ใช่ส่วนนี้ ก็ต้องยืนภาษีด้วย
ถ้าเป็นรายได้จากการทำงานที่ได้รับ

ยอดขายไม่ผ่านแอพเป๋าตัง
เงินเดือนที่ได้รับจากการทำงาน
หรือรายได้จากการรับจ้างทั่วไป

ทุกอย่างที่เป็นรายได้
ต้องเอามายื่นภาษีให้ถูกต้องครับ

4

เรื่องทีควรระวัง คือ
ถ้าปี 2563 มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท
จะมีภาระเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT
ที่ต้องจดทะเบียนและเสียให้ถูกต้องด้วย

ดังน้น ถ้าใครมีรายได้เกินแล้วยังไม่จด
แนะนำให้ไปจดให้ถูกต้องให้ไวที่สุดครับ

5

สิ่งที่แนะนำมีอะไรบ้าง
สำหรับการจัดการเรื่องนี้และยื่นภาษี

นั่นคือ
- แยกบัญชีธนาคารเพื่อรับรายได้
- ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจน
- ถ้าอยากหักค่าใช้จ่ายจริง ต้องมีหลักฐาน
- รายการลดหย่อนมีอะไรบ้าง เอามาให้หมด
- คำนวณภาษีให้เป็น สำรองเงินไว้จ่ายด้วย
- ถ้ายอดภาษีเงินได้เกิน 3,000 ผ่อนได้ 3 งวด

---

สุดท้ายอยากฝากไว้
ถ้ามีรายได้ ควรยื่นภาษีให้ถูกต้องครับ
เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบย้อนหลัง
และการเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม (ดอกเบี้ย)
โดยที่ไม่จำเป็นครับผม ...

#TAXBugnoms #ภาษี #คนละครึ่ง #เราชนะ
#สรรพากร #ยื่นภาษี #การเงิน #ธุรกิจ

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post 22/06/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2563 : Ep.2 : วิธียื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตัวเอง ปีนี้มีอะไรที่ต้องรู้ 22/06/2021

ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2563 : Ep.2 : วิธียื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตัวเอง ปีนี้มีอะไรที่ต้องรู้

ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2563 : Ep.2 : วิธียื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตัวเอง ปีนี้มีอะไรที่ต้องรู้ พบกับตอนที่ 2 ของคลิปสอนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตสำหรับปีภาษี 2563 โดย พรี่ห.....

10/06/2021

สถานประกอบการสามารถดาวน์โหลดแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามแบบที่กรมควบคุมโรคกำหนด ได้ทาง www.sso.go.th

Photos from TaxBugnoms's post 09/06/2021

Photos from TaxBugnoms's post

07/06/2021

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ต่างจาก ใบกำกับภาษีอย่างย่ออย่างไร?

05/06/2021

บัญชี กับ ภาษี
และ 3 สิ่งที่คนทำธุรกิจมักเข้าใจผิด

---

1

เริ่มธุรกิจโดยคิดว่าจะเสียภาษีน้อยๆ
แต่ไม่กลัวว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นที่มากกว่า

เจ้าของธุรกิจหลายคนลืมไปว่า
ตัวเลขที่ควรสนใจมากที่สุด คือ กำไร

ส่วน ภาษี มันเป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งเท่านั้น

การที่ธุรกิจมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น
ไม่แปลกที่จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น
เพราะภาษีมีความสัมพันธ์กับสองตัวนี้

อย่างไรก็ดี การอยากประหยัดภาษี
ไม่ใช่เรืองผิดหรือไม่ควรทำแต่อย่างใด

เพราะสิ่งที่ต้องเปรียบเทียบให้ดี คือ

ค่าใช้จ่ายโดยรวมของธุรกิจที่เสียไป
เพื่อให้ธุรกิจของเราประหยัดภาษีได้นั้น
มันแพงกว่าภาษีที่ประหยัดได้หรือเปล่า

ถ้าค่าใช้จ่ายประหยัดภาษีแพงกว่าภาษี
สุดท้าย กำไรที่ธุรกิจมีก็น้อยลงอยู่ดีครับ

2

ตั้งราคาขาย แต่ไม่คิดถึงเรื่องภาษี
สิ่งที่ต้องคิดมีอยู่ 2 เรื่องง่าย ๆ คือ

1. สินค้าหรือบริการเรามี VAT ไหม
และเราจะบวกราคาเข้าไปได้หรือเปล่า

หากภาษี 7% ที่เพิ่มขึ้นมา
มีผลต่อการตัดสินใจ "ซื้อ" ของลูกค้า

การตั้งราคาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก
ว่าเราจะตั้งอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสม

เดิมขาย 100 บาท (ไม่มีภาษี)
จะเพิ่มราคาเป็น 107 บาท (รวมภาษี)

แบบนี้ลูกค้าจะยอมไหม
และถ้าหากไม่ยอมให้เราบวกเพิ่ม

ก็แปลว่าเราต้องแบกรับภาระภาษีตรงนี้
ซึ่งมีผลกระทบให้ "รายได้" เราน้อยลงไป

2. กำไรที่ได้รับ หลังจากหักภาษีเงินได้เป็นเท่าไร
กำไรที่ว่า คือ กำไรที่แท้จรืงของธุรกิจ

ไม่ใช่กำไรที่ set ขึ้นมาเพื่อเสียภาษี
แต่เป็นกำไรที่ธุรกิจมีความสามารถทำได้

บางธุรกิจตอบไม่ได้ว่ากำไรเท่าไร
และพอไม่มีตัวเลขที่วัดผลได้ชัดเจน

ใจมันก็ไม่อยากจะเสียภาษีให้ถูกต้อง
เพราะไม่รู้ว่าเราเสียไปมากน้อยแค่ไหน

ดังนั้น รู้กำไรก่อน และ คำนวณภาษีพอให้เห็น
จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ควรจะจัดการอย่างไร

3

ตกแต่งบัญชี ไม่ส่งภาษีตามจริง
เพราะคิดว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้อง

แยกให้ชัด่ก่อนว่า การเลี่ยงภาษี
หรือหลบหนีภาษีมันผิดกฎหมาย

ความเสี่ยงคือถ้าถูกจับได้ซวยหนัก
เพราะอาจจะมีทั้งค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
ซึ่งรวม ๆ แล้วแพงกว่าการจ่ายภาษีแน่นอน

ซึ่งตรงนี้ไม่ได้บอกว่าห้ามคิด
หรือห้ามใช้วิธีแบบนี้ในการตัดสินใจ

แต่สิ่งที่ตั้งคำถามจริง ๆ คือ
เรารู้ข้อมูลบัญชีของธุรกิจไหมว่า

ตัวเลขกำไรจริงเป็นเท่าไร
แบบที่ไม่หลอกตัวเองว่ามี

คำว่าบัญชี 2 ชุดเป็นสิ่งสมมติ
เพราะถ้าหากบัญชีมั่วชุดนึงแล้ว
อีกชุดมันจะถูกต้อง 100% ได้ยังไง

ส่วนคำถามต่อไปก็คือ
ถ้าหลบแล้วต้องเสียภาษีขึ้นมา
รู้ไหมว่าต้องเสียภาษีเพิ่มเติมอีกเท่าไร
เมื่อรวมค่าปรับ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มแล้ว

เพราะส่วนใหญ่คิดแต่ว่า
เราคงไม่โดนตรวจสอบหรอก

แต่สุดท้ายเมื่อโดนขึ้นมาจริงๆ
สิ่งที่เห็นคือหลายคนต้องปิดกิจการลง

สรุป
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อยากฝากไว้
เพื่อให้คนทำธุรกิจทุกคนใส่ใจบัญชี

ไม่ใช่แค่เพื่อประหยัดภาษี
แต่เพื่อกำไรของธุรกิจที่มี
...และความสำเร็จที่ตั้งใจไว้นั่นเอง

เขียนโดย TaxBugnoms
#ภาษี #บัญชี #ธุรกิจ #Zerotoprofit

04/06/2021

📢📢📌เชิญทางนี้ค่ะ ✨ มาเช็ครายการ👉ลดหย่อนภาษี ปี 2563 👈ได้ที่นี่ครบถ้วนทุกรายการ🥳🤩

#ลดหย่อนภาษี_ปี2563 #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา #ยื่นแบบออนไลน์ #TAX_from_Home

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : สรุปทุกอย่างที่ทุกคนควรรู้ (อัพเดทปี 2564) 03/06/2021

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : สรุปทุกอย่างที่ทุกคนควรรู้ (อัพเดทปี 2564)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : สรุปทุกอย่างที่ทุกคนควรรู้ (อัพเดทปี 2564) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีที่บังคับใช้แทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ โดยคำนวณจากมูลค่าขอ....

Photos from TaxBugnoms's post 31/05/2021

Photos from TaxBugnoms's post

24/05/2021

สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2564
อัพเดทล่าสุดถึงเดือนพฤษภาคมนี้ครับ

เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ
สำหรับการจัดการภาษีปีนี้นะครับผม

---

สิ่งที่เปลี่ยนมีแค่ตัวเดียว คือ ประกันสังคม
ประกันสังคมเหลือสูงสุด 6,225 บาท
.
เหตุผลที่ยอดประกันสังคมลดลง
- เดือนม.ค. หัก 3% สูงสุด 450 บาท
- เดือนก.พ. - มี.ค. หัก 0.5% สูงสุด 75 บาท
- เดือนมิ.ย. - ส.ค. หัก 2.5% สูงสุด 375 บาท
.
ส่วนผู้ประกันตนเองมาตรา 39 จะน้อยกว่านี้
เพราะเดือน ม.ค. ลดเหลือ 278 บาท
เดือนก.พ. - มี.ค. เหลือ 38 บาท
และ เดือนมิ.ย. - ส.ค. เหลือ 216 บาท
.
ตัวอื่น ๆ คงต้องรอลุ้นกันต่อไปครับ

#TAXBugnoms #ภาษี #ลดหย่อน #ฟรีแลนซ์
#การเงิน #ภาษีเงินได้บุคคล #มนุษย์เงินเดือน

21/05/2021

สำนักงานประกันสังคม เตรียมความพร้อมกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน

สรรพากรรู้ได้อย่างไรว่าเรามีรายได้ ? และถ้าส่งจดหมายมาหาเราควรทำยังไง? 21/05/2021

สรรพากรรู้ได้อย่างไรว่าเรามีรายได้ ? และถ้าส่งจดหมายมาหาเราควรทำยังไง?

สรรพากรรู้ได้อย่างไรว่าเรามีรายได้ ? และถ้าส่งจดหมายมาหาเราควรทำยังไง? สรรพากรรู้ได้อย่างไรว่าเรามีรายได้ เราควรจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้ดีถ้าสรรพากรตรวจสอบรายได้ เและถ้าหา....

19/05/2021

ประกันสังคม ช่วยนายจ้าง ผู้ประกันตน ฝ่าวิกฤติ ลดเงินสมทบ ทั้งมาตรา 33 และ 39 เริ่ม มิ.ย.-ส.ค. นี้

สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงเรื่อง การกำหนดอัตรา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ..... เพื่อปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจัดเก็บเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบลดลงจากเดิมเดือนละ 432 บาท เป็นเดือนละ 216 บาท ตั้งแต่งวดเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2564 สำหรับฝ่ายรัฐบาลยังส่งเงินสมทบในอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน
ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้าง จำนวน 485,113 ราย จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ 9,487 ล้านบาท ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11.1 ล้านคน จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ 9,487 ล้านบาท และมาตรา 39 จำนวน 1.8 ล้านคน จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้ 1,189 ล้านบาท คาดว่า จะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 20,163 ล้านบาท
สำนักงานประกันสังคม ต้องการ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนายจ้าง ผู้ประกันตนให้ตรงจุดและทันท่วงที เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ ปากท้องของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นเรื่องสำคัญ และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน
----------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

19/05/2021

สำนักงานประกันสังคม เยียวยาลูกจ้างร้านอาหารและผู้ประกอบการ

18/05/2021

สรรพากรช่วยธุรกิจฝ่าโควิด ลดภาระภาษี
ผู้ประกอบการเข้าโครงการ "พักทรัพย์ พักหนี้" ของรัฐบาล ได้ยกเว้น
👉 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
👉 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
👉 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
👉 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
👉 อากรแสตมป์
อ่านเพิ่ม>>https://bit.ly/3bBmkM1

#ลดภาระ #covid #ภาษี #กรมสรรพากร

18/05/2021

โครงการ ม33เรารักกัน เฟส 2

17/05/2021

สรุปประกันสังคมปี 2564 ล่าสุด
กลับมาลดในเดือนเดือนมิ.ย. - ส.ค.

แต่อย่างไรก็ดี
รอ ครม. อนุมัติ อีกทีนะครับผม

---

อัตราที่ปรับลดที่ผ่านมาเป็นดังนี้

▶ เดือนมกราคม
▶▶ นายจ้าง 3% สูงสุด 450 บาท
▶▶ ลูกจ้าง 3% สูงสุด 450 บาท
▶▶ มาตรา 39 สูงสุด 278 บาท

▶ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม
▶▶ นายจ้าง 3% สูงสุด 450 บาท
▶▶ ลูกจ้าง 0.5% สูงสุด 75 บาท
▶▶ มาตรา 39 สูงสุด 38 บาท

▶ เดือนมิถุนายน - สิงหาคม
▶▶ นายจ้าง 2.5% สูงสุด 375 บาท
▶▶ ลูกจ้าง 2.5% สูงสุด 375 บาท
▶▶ มาตรา 39 สูงสุด 216 บาท

ป.ล. สำหรับเดือนมิถุนายน - สิงหาคม
ต้องรอ ครม. อนุมัติอีกทีนะครับผม

ป.ล. 2 จำนวนที่ใส่ในตารางคือจำนวนเงินสูงสุด
ดังนั้นถ้าคูณ % แล้วต่ำกว่านี้ก็ให้ยึดตามนั้นครับ

ติดตามกันต่อไปจ้า

#ประกันสังคม #มาตรา33 #TAXBugnoms
#มนุษย์เงินเดือน #ธุรกิจ #ภาษี

17/05/2021

สรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด เมื่อยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
✅ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1, 2, 3, 53, 54
✅ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, 36

หยุดอยู่บ้าน ใช้บริการ Tax from Home
อ่านเพิ่ม >>https://bit.ly/2S3L20Q

#ขยายเวลา #หักณที่จ่าย #มูลค่าเพิ่ม #ภาษี #กรมสรรพากร

05/05/2021

สรรพากรสนับสนุนเอกชนบริจาค ช่วยคนไทยพ้นวิกฤตโควิด
บริจาคเงินและทรัพย์สินให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร
✅ ได้ลดหย่อนภาษี
✅ ได้หักรายจ่าย
✅ ได้ยกเว้น VAT

อ่านเพิ่มเติม>> https://bit.ly/3haUnhw

#บริจาค #สถาบันวัคซีน #eDonation #กรมสรรพากร

03/05/2021

อัพเดท Timeline การยื่นภาษีอีกที
สำหรับเดือน พฤษภาคม - มิถุนายนนี้

มีข้อสังเกตหนึ่งที่พรี่หนอมอยากฝากไว้
นั่นคือ ณ ช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน
หลายคนอาจจะต้องจ่ายภาษีหนักมาก

เพราะต้องจ่ายทั้ง
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

---

สำหรับคนที่กระแสเงินสดไม่ดี
สิ่งที่พอจะทำได้ คือ

1. อันไหนผ่อนได้ ผ่อนไป เช่น
ภาษีเงินได้บุคคล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ถ้ายอดตั้งแต่ 3,000 ขอผ่อนได้ 3 เดือน

2. สำรองกระแสเงินสดไว้ล่วงหน้า
เพราะเดือนนี้และเดือนหน้าน่าจะหนักอยู่
โดยเฉพาะผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่าน

ผมย้ำเสมอว่า การเลื่อนจ่ายภาษี
มันไม่ได้แปลว่าจะได้รับสิทธิ์ลดหรือไม่ต้องจ่ายภาษี

เตรียมตัวเรื่องเหล่านี้ให้ดี ๆ กันนะครับ
เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ (รวมถึงตัวเองด้วย)

#TAXBugnoms #ภาษี #ยื่นภาษี
#ภาษีเงินได้ #ภาษีที่ดิน #สรรพากร

30/04/2021

📌📢 สรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทาง Online 💻
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
✨🌟ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.55 และแบบรายงานประจำปี Disclosure form สำหรับรอบบัญชีปี 2563🌟✨
💙 นิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ภายในวันที่ 26-30 เม.ย.2564 และต้องมีการยื่นคำขออนุมัติขยายเวลาผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

🌟 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2RdMgWR
🌟 ประกาศกระทรวงการคลัง >> https://bit.ly/2Rfn8Pb

#ขยายเวลา #เลื่อน #นิติบุคคล #ชำระภาษี #ยื่นแบบภาษี #ภาษีเงินได้ #กรมสรรพากร

30/04/2021

สรุปประกันสังคมปี 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ถ้าไม่มีการปรับลด % ลงต่อจากนี้
ก็จะต้องกลับไปที่อัตราสูงสุด คือ

- อัตรา 5% (ม.33) สูงสุด 750 บาท
- อัตรา 9% (ม.39) สูงสุด 432 บาท

เช็คกันให้ดี เตรียมตัวกันให้พร้อม
ยังไงก็รอลุ้นเดือนหลังจากนี้ครับ

ติดตามกันต่อไปจ้า
#TAXBugnoms #ประกันสังคม
#มนุษย์เงินเดือน #แรงงาน #ชีวิตต้องสู้

Photos from ข่าวคนนนท์'s post 30/04/2021

Photos from ข่าวคนนนท์'s post

26/04/2021

📌✨ My Tax Account มีผู้ใช้บริการแล้วมากกว่า 1.3 ล้านราย ✨

📢 ขอเชิญตรวจค่าลดหย่อนด้วยตนเองเพื่อเตรียมพร้อมก่อนยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2563 ด้วยบริการ My Tax Account ที่มีผู้ใช้แล้ว มากกว่า 1.3 ล้านราย ✨
💙 ให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายๆด้วยบริการ My Tax Account 🌟
💻✨ เช็คได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ : www.rd.go.th

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3xpsGHB

#MyTaxAccount #ค่าลดหย่อน #เงินได้ #ภงด90 #ภงด91 #ยื่นภาษีออนไลน์ #กรมสรรพากร

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 17:00
การเตรียมการยื่นภาษี อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)
Fathong Accounting and Audit Fathong Accounting and Audit
311/2 ม.เจซิตี้ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง
Nonthaburi, 11110

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท วางแผนภาษี

Your Life Planner Your Life Planner
99/999
Nonthaburi, 11000

วางแผนทางการเงิน

บริษัท การบัญชีไทย จำกัด บริษัท การบัญชีไทย จำกัด
120/2 ม.3 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
Nonthaburi, 11000

รับทำบัญชี วางแผนภาษี วางระบบ และจัดทำงบการเงิน