New Technology Information Co.,Ltd.

New Technology Information Co.,Ltd.

ให้บริการงานด้าน IT Service, Software Development และ IT Consultant ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 03/03/2024

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด ได้มีโอกาสเยี่ยมชมดูงานด้านการให้บริการมาตรฐานทางด้านเวลาประเทศไทย โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
Science Hit : มาตรฐานเวลา (Time Standard)
"เวลา" มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้าน การทหาร, การเงิน, การแพทย์, การจราจร, การขนส่ง, การสื่อสาร, การติดต่อธุรกิจ, และอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ ดังนั้น ภารกิจของห้องปฏิบัติการด้านเวลา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คือ การจัดหา, รักษา และถ่ายทอด มาตรฐานทางด้านเวลา ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้บริการต่างๆ พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวัดเวลาและความถี่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตาม พ.ร.บ.พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540
ดู Clip Video > http://www.youtube.com/watch?v=CXLJKnB19ZA&autoplay=1
1. TAI (International Atomic Time) เป็นเวลาที่ใช้อ้างอิงระหว่างประเทศซึ่งถูกคำนวณที่ สำนักงานชั่ง ตวง วัด ระหว่างประเทศ (BIPM) โดยใช้ข้อมูลจาก นาฬิกา ซีเซียม (Cesium clock) มากกว่า 250 เครื่องซึ่งตั้งอยู่ตามสถาบันมาตรวิทยาของประเทศต่างๆกว่า 50 ประเทศ รวมทั้งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศไทย
2. UTC (Coordinated universal Time) คือเวลา TAI ที่ถูกเพิ่ม-ลด วินาที (Leap second) เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่ได้จากการโคจรของโลก
3. UTC(NIMT) คือเวลามาตรฐานประเทศไทยได้จากนาฬิกา Cesium ถูกคำนวณโดย BIPM โดยเทียบกับเวลามาตรฐานอ้างอิง UTC ซึ่งมีความไม่แน่นอนอยู่ที่ 20 นาโนวินาที จาก BIPM Circular T.
4. UT-1 (Universal Time) คือเวลาที่เกิดจากการโคจรของโลกซึ่งพัฒนามาจาก UT-0 และถูกแก้ค่า (correct) จากการเปลี่ยนแปลงทาง Longitude ของสถานีสังเกตการณ์ เนื่องจากการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของขั้วโลก ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเวลามาตรฐานของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยมีการสอบกลับได้ (Traceability) และส่งผลให้ระบบเวลาของประเทศต่างมีความถูกต้องสอดคล้องกันทั่วโลก
วิธีการปรับเทียบเวลามาตรฐานทาง Internet ผ่านระบบ NTP (Time Synchronization through Internet by NTP)
Internet ผ่านระบบ Network Time Protocol ( NTP) เป็น Protocol ที่ใช้สำหรับปรับเทียบเวลา ( Time Synchronization) ของ Computer โดยอาศัยเครือข่าย Internet เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลเวลามาตรฐานไปยังเครื่องลูกข่าย โดยมีเครื่องแม่ข่าย ( NTP Server) เป็นตัวให้บริการส่งเวลามาตรฐานไปยังเครื่องปลายทางเพื่อปรับเทียบเวลาให้ตรงกลับเวลามาตรฐาน ( Time Standard) ซึ่งเป็นค่าเวลาที่ทาง Time & Frequency Lab. ได้ทำการเก็บรักษาไว้โดยวิธีการเปรียบเทียบกับเวลามาตรฐานของประเทศอื่นๆซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีความถูกต้องอยู่ที่ ประมาณ 1 millisecond ในระบบ LAN และประมาณ 10 millisecond ในระบบ WAN นับว่าเป็นความคลาดเคลื่อนที่อยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งยังง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ทั่วไป แค่เพียงมี PC สามารถเชื่อมต่อ เข้าระบบ Internet ได้ผู้ใช้ก็สามารถที่จะ Synchronize เวลามาตรฐานผ่านระบบ NTP ได้ทันที

การ Synchronize เวลาผ่านทาง NTP Server ของสถาบันฯ
- time1.nimt.or.th
- time2.nimt.or.th
- time3.nimt.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nimt.or.th/main/?page_id=356

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 29/02/2024

บริษัทนิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น (NTI) มอบคอมพิวเตอร์ให้โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำเงา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567​ ณ.​ ห้อง​สัตมรามาธิราช บริษัทนิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น​ (NTI)​ โดยคุณรุ่งทิพย์​ สูงสว่าง​ กรรมการบริหาร ร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดย ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาคม ฯ​ และ กรรมการสภาสถาบัน​ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ นายมหรรณพ​ เดชวิทักษ์​ นายกกิตติมศักดิ์​ มอบคอมพิวเตอร์จำนวน​ 10​ เครื่อง​ มูลค่า​ 259,000 บาท​
โดยมีคุณรังษิมา​ ทองพันชั่ง​ กรรมการบริหาร
ร่วมเป็นสักขีพยาน

นอกจากนี้ยังมี บริษัทมาราธอน​ (ประเทศไทย)​ จำกัด​ มอบ
อุปกรณ์กีฬา​ มูลค่า 50,000 บาท โดยคุณฉัตรชนก ฤกษ์ศิระทัย เป็นตัวแทนมอบ และหน้ากากอนามัยจำนวน 5,000 ชิ้นจาก​ ดร.​ สุมาลี​ อุทัยเฉลิม​ ที่ปรึกษาสมาคมฯ​
เพื่อส่งมอบให้กับ​ องค์การบริหารส่วนตำบล​ แม่สวด​ อ.​สบเมย​ จ.​แม่ฮ่องสอน​ โดยมีนายธวัชชัย​ ใจแสน​ ปลัด​ อบต.แม่สวด​ เป็นตัวแทนรับมอบ​

โดยสิ่งของที่รับมอบจะนำไปพัฒนาโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำเงาให้กับเด็กเยาวชนและนักศึกษาที่อยู่นอกระบบรวมถึงเป็นศูนย์ฝึกอบรม​ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ​ อบต.​แม่สวด​
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เป็นถิ่นทุรกันดารและเป็นรอยต่อของ 3 จังหวัด​ คือ​ อ.ท่าสองยาง​ จ.​ตาก อ.​อมก๋อย​ จ.​เชียงใหม่และ​ อ.สบเมย​ จ.​แม่ฮ่องสอน

31/12/2023
29/12/2023

บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด โดย "คุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง" กรรมการบริหารและกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมส่งกำลังใจและบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยผู้ประสบภัย จ.ยะลา นราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ ไทยพุทธ มุสลิม เราพี่น้องกัน โดยมอบแด่ท่าน "วัน มูหะมัดนอร์ มะทา" ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา เป็นผู้นำไปมอบให้กับผู้ดูแลพื้นที่ต่อไป 🙏

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 12/12/2023

ขอแสดงความยินดีกับคุณกิตติ สูงสว่าง ได้รับมอบวุฒิบัตร สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร "ธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.) รุ่นที่ 1" ของ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 18/11/2023

Dapr คืออะไร? Dapr (Distributed application runtime) เป็นรันไทม์ตัวเดียวเพื่อให้นักพัฒนาที่ต้องการสร้าง Microservice แบบ event-driven มี building blocks สำหรับการคุยกันระหว่างเซอร์วิส, การจัดการสถานะ (State), Publish & Subscribe, ระบบจัดการ secret และอื่น ๆ เพื่อให้นักพัฒนาโฟกัสกับงานส่วนของโค้ดเป็นหลัก

17/11/2023

จบหลักสูตร Dapr (Distributed application runtime) สำหรับการพัฒนาระบบแบบ Microservice ระหว่างวันที่ 5-8, 13-14 พ.ย. 2566

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 16/11/2023

รวมภาพบรรยากาศการอบรม Dapr (Distributed application runtime) สำหรับการพัฒนาระบบแบบ Microservice ระหว่างวันที่ 5-8, 13-14 พ.ย. 2566

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 15/11/2023

อบรม Dapr (Distributed application runtime) สำหรับการทำแอปแบบคอนเทนเนอร์เพื่อสร้าง Microservice รองรับการ scale-out และอัพเดตแบบไม่มีดาวน์ไทม์ ระหว่างวันที่ 5-8, 13-14 พ.ย. 2566

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 10/11/2023

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ทาง Fortinet ได้จัดงาน “FORTINET THE LAST 2023 SOLUTION UPDATE" at Eastin Grand Phayathai Hotel ซึ่งทางบริษัท นิวเทคโนโลยีได้รับเชิญเข้าร่วมงาน เพื่อฟังการอัพเดทผลิตภัณฑ์ของ Fortinet เช่น FortiPAM, FortiNDR, Fortinet Cloud และ FortiSASE นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแจกของรางวัลจากบูธกิจกรรมต่างๆอีกด้วย

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 27/10/2023

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 คุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง กรรมการบริหาร บริษัทนิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมสนับสนุนบริจาคอาหารแห้งช่วยเหลือน้ำท่วมกับร่วมกับทีมผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ในโครงการ " อุตสาหกรรมร่วมใจช่วยพี่น้องชาวไทย "

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 10/10/2023

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ทาง Dell Technologies ได้จัดงาน Dell Technologies Forum 2023 (Thailand) “พลังแห่งเทคโนโลยีจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด” ที่โรงแรมอิสติน แกรนด์ พญาไท ซึ่งทางบริษัท นิวเทคโนโลยี ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน เพื่อฟังการอัพเดทระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตตั้งแต่ AI โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงมัลติคลาวด์และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจากบูธกิจกรรมต่างๆ และลุ้นรางวัลจาก Dell Technologies อีกด้วย

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 06/09/2023

คุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง ปรม.11 ปปร.25 กรรมการบริหาร บริษัทนิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น “วันสถาบันพระปกเกล้า 2566”

วันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า จัดงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า” โดยวันที่ 5 กันยายน ถือเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับศิษย์สถาบันพระปกเกล้า เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2541 และยังเป็นวันที่มีการอนุมัติให้จัดตั้งสมาคมเเห่งสถาบันพระปกเกล้าขึ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2544 อีกด้วย

ภายในงานจัดให้มีพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ การปาฐกถาพิเศษและ พิธีมอบรางวัลองค์กรดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่น การแสดงจากตัวแทนนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า และกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

บริษัทนิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด ขอแสดงความยินดีกับคุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง กรรมการบริหารบริษัทฯ ที่ได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่พี่ๆน้องๆชาว NTi โดยคุณรุ่งทิพย์ มีความความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการสร้างคุณงามความดี เพื่อเป็นเป็นเกียรติเป็นศรี แด่ครบครัวและบริษัทนิวเทคโนโลยีฯ ต่อไป

-------
ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยรัฐออนไลน์: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2723451
Manager Online: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9660000080827
แนวหน้า ออนไลน์: https://www.naewna.com/lady/755102
บ้านเมือง ออนไลน์: https://www.banmuang.co.th/news/politic/344453
สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย): https://www.samapan-thainews.com/16954

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 31/08/2023

ทีมงาน NTi ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนากับทาง Brother ในงาน Brother Commercial Training Day 2023 @โรงแรมแลนคาสเตอร์

Update ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวผลิตภัณฑ์ รวมถึง Solution ต่างๆ ของ Brother เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าในการเสนอ Solution ทีทันสมัย และตรงตามความต้องการ แก่ลูกค้าทุกๆ ท่านค่า

29/08/2023

คุณรุ่งทิพย์​ สูงสว่าง​ กรรมการบริหารบริษัทนิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น จำกัด​ (NTI)​ ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา เข้ารับโล่เกียรติคุณ บุคคลคุณธรรมและผู้บริหารธรรมาภิบาลดีเด่น จาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี​ (ท่านเจ้าคุณธงชัย)​ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 91 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566​ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา

“บริษัท​ นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด (NTI)​ ทำธุรกิจเกี่ยวกับไอทีทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และได้รับความไว้วางใจ กับทางภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอด ระยะเวลา เกือบ 30 ปี บริษัทจะเน้นย้ำให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ขยันและมุ่งมั่นทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจที่สุด​ ทางผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานทุกท่านมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม​ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร และเป็นแบบอย่างของบุคคลมีคุณธรรม ของประเทศชาติ เป็นลำดับสืบไป” และคุณรุ่งทิพย์​ สูงสว่าง​ ได้แบ่งเวลามาทำงานช่วยเหลือสังคม โดย เป็นกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดยมอบบ้านให้ผู้ยากไร้แถบจังหวัดที่กันดาร

ขอเชิญชวนมาทำความดี ช่วยเหลือสังคม และทำความดีเพื่อแม่ของแผ่นดินกันนะคะ

24/08/2023

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ทางบริษัท NTi
ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 39 ปี โดยมีคุณกิตติ สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการบริษัทนิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย บริษัทขอแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี มา ณ ที่นี้ด้วย

27/07/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด

24/07/2023

เกี่ยวกับ HTTP Headers ที่นักพัฒนาเว็บควรรู้

การตั้งค่า HTTP Headers สำคัญมีบทบาทที่สำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยและความเสถียรของเว็บไซต์ของคุณ การตั้งค่า HTTP Headers ที่เหมาะสมและปลอดภัยช่วยป้องกันการโจมตีต่าง ๆ และช่วยให้เว็บไซต์ของคุณทำงานได้ดีที่สุด เราจะมาพูดถึงบาง HTTP Headers สำคัญที่ควรตั้งค่าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเว็บไซต์:

1. HTTP Strict Transport Security (HSTS): การตั้งค่า HTTP Header "Strict-Transport-Security" ช่วยบังคับให้เบราว์เซอร์เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของคุณผ่านช่องทาง HTTPS เท่านั้น และระบุเวลาในการใช้งานเพื่อป้องกันการโจมตีแบบ Man-in-the-Middle (MITM) ซึ่งเปลี่ยนเส้นทางการเชื่อมต่อในช่วงเวลาที่กำหนด

2. X-Content-Type-Options: การตั้งค่า HTTP Header "X-Content-Type-Options" ให้เป็น "nosniff" จะป้องกันเบราว์เซอร์ไม่ให้เปลี่ยนแปลง Content-Type ของเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยป้องกันการโจมตี XSS (Cross-Site Scripting)

3. X-Frame-Options: การตั้งค่า HTTP Header "X-Frame-Options" เป็น "DENY" หรือ "SAMEORIGIN" ช่วยป้องกันเว็บไซต์อื่นๆ จากการนำเนื้อหาของเว็บไซต์คุณมาแสดงในเฟรม (iframe) ซึ่งช่วยป้องกันการโจมตี Clickjacking

4. X-XSS-Protection: การตั้งค่า HTTP Header "X-XSS-Protection" เป็น "1; mode=block" เพื่อเปิดใช้งานการป้องกัน Cross-Site Scripting (XSS) ในเบราว์เซอร์ และเมื่อพบโจมตี XSS เบราว์เซอร์จะปิดการทำงานของหน้าเพจ

5. Content Security Policy (CSP): การตั้งค่า HTTP Header "Content-Security-Policy" (CSP) ช่วยกำหนดนโยบายความปลอดภัยในการโหลดเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งช่วยป้องกันการโจมตี XSS (Cross-Site Scripting) และการโจมตีต่าง ๆ ที่มาจากการโหลดเนื้อหาจากแหล่งไม่น่าเชื่อถือ

6. Referrer-Policy: การตั้งค่า HTTP Header "Referrer-Policy" เป็น "same-origin" ช่วยลดความเสี่ยงในการส่งข้อมูล Referrer ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ และช่วยป้องกันการรั่วไหลข้อมูลที่เกิดจากการโจมตี CSRF (Cross-Site Request Forgery)

7. Feature-Policy: การตั้งค่า HTTP Header "Feature-Policy" ช่วยกำหนดนโยบายควบคุมการเรียกใช้ฟีเจอร์ที่อาจเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง (Geolocation), ไมโครโฟน (Microphone), กล้อง (Camera) เป็นต้น

การตั้งค่า HTTP Headers ที่ถูกต้องและเหมาะสมช่วยป้องกันการโจมตีที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ของคุณ ดังนั้น ควรตรวจสอบการตั้งค่านี้อย่างใกล้ชิดและทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ยังคงทำงานได้ตามปกติและปลอดภัยค่อนข้างยากในการโจมตี

สามารถการตรวจสอบการตั้งค่า HTTP Headers ได้ที่ https://securityheaders.com/ ตัวอย่างดังรูป

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 10/07/2023

เสร็จเรียบร้อยสวยงามอีก 1 โครงการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 5090 Tower จำนวน 41 เครื่องติดตั้งให้กับลูกค้า พร้อมบริการหลังการขายของ NTI

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 10/07/2023

อีกหนึ่งโครงการที่เป็นความภูมิใจของ NTI งานติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมบริการดูแลหลังการขายตลอดระยะเวลาการรับประกัน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องโน้ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมสำนักงาน กว่า 500 ชุด

สนใจสินค้าและบริการด้าน IT ติดต่อมาได้นะครับ 085-112-0951

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 17/05/2023

ขอบคุณลูกค้าที่เลือกใช้ HCI ยี่ห้อ Sangfor รุ่น aServer-1600 เพื่อให้บริการระบบสารสนเทศหลักที่สำคัญของลูกค้า

Hyper Converged Infrastructure (HCI) เป็นเทคโนโลยีใหม่ของระบบ Server ที่รวมเอา Server, Storage และ Storage Network เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ลดความยุ่งยาก ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ พร้อมทั้งช่วยในเรื่องของการขยายเพิ่มเติมระบบ (Scaling)ได้อย่างง่ายดาย

บริษัท NTI มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตั้งระบบ HCI สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085-112-0951 ครับ

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 09/03/2023

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ NTI ให้บริการระบบสำรองไฟฟ้า ( UPS APC 2200VA) ให้กับหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในสังกัด 22 แห่งทั่วประเทศ

สนใจบริการติดต่อ
โทร .085-112-0951
Email: [email protected]

09/03/2023

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้บริษัท NTI ให้บริการติดตั้งและดูแล อุปกรณ์เครือข่าย (Switch , Access point) และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ให้กับหน่วยงานส่วนกลางและสาขา 140 แห่งทั่วประเทศ

สนใจบริการติดต่อได้ที่
โทร.085-112-0951
Email: [email protected]

08/03/2023

บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด ได้รับรางวัล ด้านการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของภาคเอกชน หรือ Digital Transformation (Private Sector) โดยได้รางวัล Silver AWARD งานโครงการ "e-Certificate for Sugar Exporters in Thailand" จัดขึ้นโดย ETDA ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562

Photos from New Technology Information Co.,Ltd.'s post 08/03/2023

บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่นจำกัด (NTI)
ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์ Router, Switch, Wireless Lan, Firewall, Server, HCI และจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งให้บริการงาน Software Development และ IT Consultance
ด้วยประสบการณ์ของบริษัทและทีมงาน มากกว่า 28 ปี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.085-112-0951
Email: [email protected]
www.nti.co.th

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใน Nonthaburi?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

110/42 หมู่ 3 ถนน รัตนาธิเบศร์ ต. ไทรม้า อ. เมืองนนทบุรี
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:00
อังคาร 08:30 - 18:00
พุธ 08:30 - 18:00
พฤหัสบดี 08:30 - 18:00
ศุกร์ 08:30 - 18:00

บริษัทคอมพิวเตอร์ อื่นๆใน Nonthaburi (แสดงผลทั้งหมด)
RIGX RIGX
บางกรวยไทรน้อย
Nonthaburi, 11150

ETH BTC RIG Distribute

ENT GROUP CO.,LTD. ENT GROUP CO.,LTD.
70/5 Moo 4, Metro Biztown Chaeng Wattana 2, Hor Karn Kha Thai Road , Tambon Krong Pha Udom, Pakred
Nonthaburi, 11120

LookKaew LookKaew
23/22 Anna Townhome Moo5 Banmai Pakkred
Nonthaburi, 11120

Look Kaew Co., Ltd. (Thailand)

Tech Tips by Hof Tech Tips by Hof
Nichada Thani
Nonthaburi, 11120

Providing computer services in Nichada! Want an old computer sped up? Have a problem with your comp

Earnet Computer by Mr_Jack Earnet Computer by Mr_Jack
บางใหญ่
Nonthaburi, 11140

Computer มือ 2

it Fixers it Fixers
88/237 ซอย15 หมู่บ้านซื่อตรงโคซี่340 ต. ละหาร อ. บางบัวทอง
Nonthaburi, 11110

รับซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดต่อ line : titletrd เบอร์โทร 0858459972

ขุดร่องสวน เคลียรริ่ง ขุดดิน ถมที่ ทีมงาน โมแบคโฮ pc120 pc30 ขุดร่องสวน เคลียรริ่ง ขุดดิน ถมที่ ทีมงาน โมแบคโฮ pc120 pc30
61/1 ม. 7ต. ขุนศรี อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี
Nonthaburi, 11150

รับขุดร่องสวน เคลียรริ่ง ขุดดิน ถมที่ กดเสาเข็ม ทีมงานคุณภาพทำงานด้วยใจรักในงานบริการ ราคาเป็นกันเอง

ถุงเงินถุงทอง เซอร์วิส : พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน ถุงเงินถุงทอง เซอร์วิส : พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน
ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน ชั้น5 (ห้อง 5098)
Nonthaburi, 11000

เปิดบริการทุกวัน 10.30-20.00 น. ศูนย์การค้า?

ซ่อมคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ นนทบุรี ขายหมึกพิมพ์ ฺBy A Plus Kingtech ซ่อมคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ นนทบุรี ขายหมึกพิมพ์ ฺBy A Plus Kingtech
243 ถ. ติวานนท์ ต. บางกระสอ
Nonthaburi, 11000

ซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ Computer Printe

identify.RFID identify.RFID
99/28 Software Park 7th Floor, Pakkret
Nonthaburi, 11120

identify.RFID provides solutions and consulting services in RFID implementations with many successful track records since 2002.

JQcomputer JQcomputer
Narita Tower, 7th Floor, JQcomputer
Nonthaburi, 11120

ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน MacBook iPad iPhone , Gaming NoteBook หรือ สินค้าไอที เว็บไซต์สำหรับ ติดตามสินค้า

ชมรมเด็กคอม (DekCom Club) ชมรมเด็กคอม (DekCom Club)
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี อาคาร 2 ห้อง 238
Nonthaburi, 11130

ชมรมเด็กคอม โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มา Join กันได้เลยน้าาาา Luv u everyone jubjub