สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Sua

สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Sua

ความคิดเห็น

สวนมาศ - สวนบูมสมใจ ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เปิดเป็นสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองศิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 ต่อมา ในปีพุทธศักราช 2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรและความสำคัญของการเกษตรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตร เศรษฐกิจพอเพียงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรสู่การปฏิบัติ และปรับประยุกต์ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

จังหวัดมุกดาหาร มีแหล่งการเรียนรู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 2 แห่ง ได้แก่ สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว อำเภอหนองสูง และ สวนบูมสมใจ อำเภอหนองสูง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ได้จัดงานวันเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยมีนายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง และนายประจัญ ขันพิมล เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมผู้มีเกียรติร่วมเปิดป้ายศูนย์ฯ โดยมีเครือข่ายเกษตรกร และนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมงานและเข้าฐานเรียนรู้ด้านต่างๆ จำนวนมาก
มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดงภายในบริเวณงาน มีการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร คาว-หวาน น้ำผลไม้ พืชสมุนไพร การทำธนาคารน้ำใต้ดิน การเจาะน้ำมันจากต้นยางนา การเผาถ่านที่อุณหภูมิสูง 1,200 องศาเซลเซียส รวมถึงการผลิตปุ๋ยมีชีวิต อีกทั้งมีตลาดนัด จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร พันธุ์พืช เนื้อสัตว์ ปลาจากแม่น้ำโขง และผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆ จากเครือข่ายที่มาร่วมงาน

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดมุกดาหาร สามารถเดินทางไปได้ที่ สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โทร. 082-842-2398 และ สวนบูมสมใจเกษตรอินทรีย์ ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โทร. 081-682-8746

#สวนมาศ #สวนบูมสมใจ #ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #สวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Agricultural fruits farmstay w/ 50 acres located in Nongsoong, Mukdahan. GAP certifies mangoes, tamarinds, oranges. Educational place for any farmers.

สวนมาศ สวนเกษตรธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร บริหารงานโดย นายมาโนช โพธิ์เมือง ได้พัฒนาพื้นดินทำการเกษตร 48 ไร่ ด้วยการทำสวนผลไม้ สวนสมุนไพร ไม้ประดับประเภทปาล์มประดับสายพันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อเป็นสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยว สำหรับผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นที่ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน ของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ด้วยผลไม้นานาชนิด ที่มีมากกว่า 30 ชนิด ทำให้มีผลิ

Photos from ถนนคนเดินหนองสูง ถนนวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูง's post 19/08/2022

ขอบพระคุณทุกหน่วยงานและทุกท่านที่กรุณาร่วมกิจกรรมตลาดในสวนมาศ และเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 14/08/2022

ตลาดนัดในสวน วันพฤหัสบดี ที่ 18 ส.ค. นี้แล้วนะครับ

14/05/2022

เสือน้อย 3 ตัว🐱

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 30/04/2022

เมล็ดผักหวานป่าสุกแล้วครับ พร้อมเก็บส่ง
เมล็ดละ 3 บาท ฟรีค่าส่ง
*ขั้นต่ำ เริ่มที่ 30 เมล็ด*

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร's post 29/04/2022

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร's post

07/04/2022

🍲เมนูอร่อยเลิศจากผักหวานป่าสวนมาศ😋

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 26/03/2022

ฮึบๆๆๆ ธนาคารน้ำของสวนมาศหลุมแรก💧
Ground water bank…just dig the ground🦾

26/03/2022

เสาร์ดีๆ หม่ำๆมะยงชิดกันเถอะ😋
Thai Plango fruits (its taste combine of mango and plum)

16/03/2022

ทำปุ๋ยถ่านจากกิ่งไม้ใบไม้ แถมไล่แมลงวันทอง/ผีเสื้อกลางคืน/ยุง ไปในตัว และได้เคลียร์พื้นที่ในสวนให้สะอาดขึ้น✌️
🔥 branches of wood for one of fertilizer’ components

16/03/2022

Orange farm in Mukdahan

15/03/2022

พาทัวร์สวนมาศครับ ไปกันเล้ยยย🤩

14/03/2022

เมื่อครั้งนึงที่ MCOT มาถ่ายทำที่สวนมาศ
สร้างสื่อความรู้ดีๆให้คนทั่วประเทศได้รับชมรับฟังกัน

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 14/03/2022

สถานที่จัดอบรม ในสวนเกษตร สวนมาศ อำเภอหนองสูง
ติดต่อได้ครับ 📱 0828422398

หวายขม ขุมทรัพย์เงินล้าน : มหาอำนาจบ้านนา 09/01/2022

หวายขม ขุมทรัพย์เงินล้าน : มหาอำนาจบ้านนา

หวานขมรสชาติดีๆของดีมุกดาหาร อีสานบ้านเฮาเด้อ
https://youtu.be/dfmp6nZJS1M

หวายขม ขุมทรัพย์เงินล้าน : มหาอำนาจบ้านนา "พี่ติ่ง" เคยเป็นคนที่พยายามหนีการเป็นเกษตรกรมาตลอด เลยเข้ามาทำงานในเมืองกรุง เป็นเวลาถึง 30 ปี โดยการเข้า.....

19/08/2021

Homemade 🍕 by SuanMard 😋

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 18/08/2021

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ได้มามอบปัจจัยการผลิต(ไม้ป่าและไม้ผล) มาให้กับเกษตรกรเขตอำเภอหนองสูงที่เข้าร่วมโครงการวนเกษตร จำนวน 50 ราย

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 07/08/2021

ผลไม้จากสวนมาศ กับชีวิตพอเพียงในวิถีชีวิตใหม่ สถานการณ์โควิด

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 27/06/2021

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว...ข้าวสวนมาศ 2564

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 24/06/2021

วันที่ 24 มิย 2564 ครอบครัวชาวสวนมาศ ขอบคุณ คณะที่เข้าอบรมตามโครงการผลิตสินค้าการเกษตรฯเชิงรุกฯ ตลอดวันนี้ค่ะ ขอบคุณท่านเกษตรฯ ติ๊งม๋อง-อมรเทพ แสนสุข ที่มาร่วมต้อนรับพี่น้องเครือข่ายการเกษตร ณ สวนมาศ

Photos from สวนมุกดาหาร จำหน่ายกิ่งพันธ์ไม้ผลไม้พริกไทยส้มมะนาวผักหวานไผ่หวาน's post 15/05/2021

ส้มเขียวหวานพันธุ์บางมด🍊 พร้อมขาย💰

Photos from สวนมุกดาหาร จำหน่ายกิ่งพันธ์ไม้ผลไม้พริกไทยส้มมะนาวผักหวานไผ่หวาน's post 15/05/2021

เมล็ดผักหวานป่าเราก็มีขายนะครับ😇 แวะมาอุดหนุนกันได้ครับ

Photos from สวนมุกดาหาร จำหน่ายกิ่งพันธ์ไม้ผลไม้พริกไทยส้มมะนาวผักหวานไผ่หวาน's post 15/05/2021

เปิดจองตุ้มพริกไทยครับ

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 17/02/2021

ศิษย์วัดหลวงปู่จาม แวะมารับมะขามหวาน 12 กก พาเดินชมสวน เก็บส้มเขียวหวานพันธุ์บางมดและส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 13/02/2021

สวนมาศยินดีต้อนรับนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย
แวะมาชมชิมช๊อปผลไม้จากสวนครับ🍊🍁

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 13/02/2021

ส้มเดกาปอง (ญี่ปุ่น) vs. ส้มโอทับทิมสยาม (ไทย)

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 13/02/2021

นายแบบสวนมาศ😎

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 13/02/2021

ผักหวานสวนมาศ

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 13/02/2021

สวนมาศรู้สึกดีใจและยินดีต้อนรับ หลายคณะที่แวะมาเยี่ยมชมสวน และช๊อปผลไม้สดๆจากสวนมาศ 12-13 กพ 2564 (10 คณะ)

13/02/2021

หลวงปู่จันทา กุลเชฏโฐ เมตตามาเยี่ยมสวนมาศ

Photos from เล่าข่าวชาวมุกดาหาร's post 07/02/2021

สวนมาศขอขอบพระคุณ คุณวิรัตน์ เจริญจิตร์ ปลัดอาวุโส คุณประวัติ ทุ่นทอง เกษตรอำเภอหนองสูง พร้อมคณะ ที่มาเยี่ยมชมและอุดหนุนผลไม้จากสวนมาศ

Photos from เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร's post 08/01/2021

Photos from เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร's post

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 26/08/2020

🍊🍍🍑🍌

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 14/07/2020

ความสุขเล็กๆในสวนมาศ

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 08/04/2020

สั่งจองกันได้ครับ ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม
ส่วนมะยงชิดมีจำกัดครับ

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 05/02/2020

ดอกกาแฟ coffee blossoms

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 05/02/2020

หม่อนใต้หวัน ออกผลงามๆ😋

เช้าวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่าถ้ำกะพุงธาราฯ 25/01/2020

เช้าวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดป่าถ้ำกะพุงธาราฯ

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 02/01/2020

สวัสดีปีใหม่ทุกๆท่าน ขอให้ทุกๆท่านมีความสุข ประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน และร่ำรวยๆๆนะครับ
อวยพรจากครอบครัว ‘’สวนมาศ’’

สวนส้มแห่งแรกมุกดาหาร 26/12/2019

สวนส้มแห่งแรกมุกดาหาร

https://youtu.be/JArH9Zlz6Bw

สวนส้มแห่งแรกมุกดาหาร สวนมาศ จ.มุกดาหารปลูกส้มเขียวหวานได้ รสชาดดี อร่อย

08/12/2019

ดอกเก๊กฮวย🌼 @ สวนมาศ 🌼

07/12/2019

ยามเย็น ณ สวนมาศ
[email protected]

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 07/12/2019

Banana drying process

Photos from สวนมาศ เกษตรเชิงท่องเที่ยว Suan Mard Mukdahan's post 07/12/2019

Chamomile drying process

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ทำปุ๋ยถ่านจากกิ่งไม้ใบไม้ แถมไล่แมลงวันทอง/ผีเสื้อกลางคืน/ยุง ไปในตัว และได้เคลียร์พื้นที่ในสวนให้สะอาดขึ้น✌️ 🔥 branches...
Orange farm in Mukdahan
พาทัวร์สวนมาศครับ ไปกันเล้ยยย🤩
เมื่อครั้งนึงที่ MCOT มาถ่ายทำที่สวนมาศสร้างสื่อความรู้ดีๆให้คนทั่วประเทศได้รับชมรับฟังกัน

ประเภท

ผลิตภัณฑ์

Orange, Grapefruit, Pomelo, Tamarind, Lychee, Longan, Papaya, Mango, Thai black peppers, Mulberry, palm tree, seeding/young plant for sell

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


73 Moo 5 Nongsoongnuer Nongsoong
Nong Sung
49160

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

Nong Sung บริการอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ชาอาชิ สาขาหนองสูง Cha-Achi Nongsung ชาอาชิ สาขาหนองสูง Cha-Achi Nongsung
34/7 ต.หนองสูง, อ.หนองสูง, จ.มุกดาหาร 49160, ประเทศไทย
Nong Sung, 49160

สวัสดีจ้าาาา ชานมหอมๆ ไข่มุกอร่อยๆพร้อมเสิรฟให้คุณสดชื่นกันเเล้ว! เริ่มต้นเพียง 19฿

ไร่ Doo&U ไร่ Doo&U
Nong Sung, 49160