Nongphai School

เว็ปไซต์โรงเรียน : http://www.nongphai.ac.th/ โรงเรียนหนองไผ่ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2507 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องในปีการศึกษา 2506 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ของอำเภอหนองไผ่ ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะศึกษาต่อภายในอำเภอ การเดินทางไปศึกษาต่อที่อำเภอเมืองมีระยะทางไกลมาก การคมนาคมไม่สะดวก ผู้ปกครองนักเรียนจำนวนหนึ่งได้ทำหนังสือไปที่อำเภอหนองไผ่ เพื่อขอให้ทำเรื่องขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2507 โดยมีเงื่อนไขว่าอำเภอหนองไผ่จะต้องจัดหาที่ดินจำนวนไม่น้อยกว่า 35 ไร่ และจะต้องมีอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งอำเภอหนองไผ่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทั้ง 2 ประการได้สำเร็จ ได้จัดสรรที่ดินสำหรับจัดตั้งโรงเรียนเนื้อที่ 80 ไร่ ซึ่งเป็นที่สงวนของกระทรวงมหาดไทย สงวนไว้สำหรับตั้งสถานที่ราชการของอำเภอหนองไผ่

สำหรับอาคารเรียน พ่อค้า ประชาชน และข้าราชการ ร่วมกันจัดงานวันครู ( 15 - 17 มกราคม 2507 ) เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว 4 ห้องเรียน กรมสามัญศึกษา ( กรมวิสามัญเดิม ) แต่งตั้งให้นายชนินทร์ สุพลวิชิต ครูโรงเรียนเพชรพิยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในโรงเรียนหนองไผ่ และบรรจุแต่งตั้ง นายธีรรัตน์ กิจจารักษ์ วุฒิ กศ.บ. ดำรงตำแหน่งครูตรีโรงเรียนหนองไผ่อีก 1 คน

โรงเรียนหนองไผ่ ได้ขยายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นลำดับ นายชนินทร์ สุพลวิชิต ครูใหญ่นั้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ในปีการศึกษา 2525 และปีการศึกษา 2527 ตามลำดับ เมื่อโรงเรียนหนองไผ่มีอายุการก่อตั้งครบ 20 ปี คณะศิษย์เก่าและครู - อาจารย์ โรงเรียนหนองไผ่ ได้จัดหาทุนตั้งมูลนิธิ " อาจารย์ชนินทร์ สุพลพิชิต " เพื่อนำดอกผลเป็นการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่สืบไป

เปิดเหมือนปกติ

Nongphai School updated their website address. 26/03/2022

Nongphai School updated their website address.

Nongphai School updated their website address.

18/01/2022

จากกลุ่มไลน์ที่ทำงานรุ่นพี่ท่านหนึ่งส่งมา18 ม.ค.65 เวลา14.37น.

ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ม.6 รุ่น 48 26/01/2016

ใครอยากให้แอดมินทำภาพแบบนี่ให้ ติดต่อทาง inbox ได้นะครับ

ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ม.6 รุ่น 48 24/01/2016

ใครอยากให้แอดมินทำภาพแบบนี่ให้ ติดต่อทาง inbox ได้นะครับ

ตารางเรียนเทอม2 ม.6 25/10/2015

Cr.Nongphai All Events

ตารางเรียนเทอม2 ม.5 25/10/2015

Cr.Nongphai All Events

ตารางเรียน เทอม2 ม.4 25/10/2015

Cr.Nongphai All Events

ตารางเรียนเทอม2 ม.3 25/10/2015

Cr.Nongphai All Events

ตารางเรียนเทอม2 ม.2 25/10/2015

Cr.Nongphai All Events

ตารางเรียนเทอม2 ม.1 25/10/2015

Cr.Nongphai All Events

เว็บไซต์

ที่อยู่


หนองไผ่
Nong Phai
67140