สำนักงานก่อสร้างชลประทานขน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
สำนักงานจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๙ เลขที่ 194 หมู่ที่, Amphoe Nong Bua Lamphu
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
บ้านภูพานทอง
วนอุทยานบัวบาน จ.หนองบัวลำภู
วนอุทยานบัวบาน จ.หนองบัวลำภู
วนอุทยานบัวบาน จ.หนองบัวลำภู
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภู
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
หนองบัวเครื่องหมายข้าราชกา
หนองบัวเครื่องหมายข้าราชกา
ถนนอุดร-เลย
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบ
ศาลากลางชั้น2
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
199 หมู่ที่ 13 ถ.วศวงศ์ ต.หนองบัว
หนองบัววิทยายน
หนองบัววิทยายน
โรงเรียนหนองบัววิทยายน ถนนอนาลโย ตำบลหนองบัว
ศูนย์ดิจิทัล ชุมชนวัดสุวรรณ
ศูนย์ดิจิทัล ชุมชนวัดสุวรรณ
วัดสุวรรณาราม อำเภอสุวรรณคูหา
มูลนิธิพระพุทธชยันตี หนองบั
มูลนิธิพระพุทธชยันตี หนองบั
วัดดอยเทพสมบูรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ผ้าทอปอเต่าไห้
ผ้าทอปอเต่าไห้
264 หมู่2 บ้าน นาคำไฮ ตำบล นาคำไฮ อำเภอ เมือง จังหวัด หนองบัวลำภู 39000
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเ
Amphoe Nong Bua Lamphu 39000
กลุ่มจิตอาสาหน่วยบริการนัก
กลุ่มจิตอาสาหน่วยบริการนัก
หมู่บ้านถ้ำช้างผาอินเเปลง เลขที่47 หมู่3 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหน
รพ.สต.ท่าอุทัย
รพ.สต.ท่าอุทัย
บ. ท่าอุทัย, Amphoe Na Klang
The hill resort&restaurant
The hill resort&restaurant
The hill resort&restaurant

ความคิดเห็น

สวัสดีท่านเจ้าน่าที่สำนักวานก่อสร้างชลประทานผมขอความรู้เกี่ยวแม่ลำคบองเกี่ยวกับวีดีโอที่ผมลงมาให้ดูนี้หน่อยนะครับผมไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยครับว่าทำแบบนี้ทำได้หรือทำไม่ได้ครับการถมคลองที่ใหญ่และกว่างขนาคนี้มาทำถนนแบบทีเห็นในวีดีโอทำได้หรือเปล่าครับให้ความรู้ผมด้วยนะครับขอบคุณ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน

12/04/2021

สวัสดีปีใหม่ไทย 2564

25/03/2021

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด ร่วมประชุมเพื่อติดตาม ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของงานดำเนินการเองและงานจ้างเหมา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมแผนงานงบประมาณปี พ.ศ. 2565 การจัดหาที่ดิน การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป พร้อมกำชับให้เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5

16/03/2021

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 มอบหมายให้ นายเทอดศักดิ์ บุราคร นายช่างชลประทานปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ร่วมประชุมพิจารณาร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยคุกหมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายอภิชาต ชุมนุมมณี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารโครงการ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งรับฟังข้อมูล สภาพปัญหา ข้อวิตกกังวล และความต้องการของชุมชนในพื้นที่ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ   พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝายยางบ้านวังสะพุง ประกอบด้วย ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 เมตร และฝายยางสูง 2 เมตร ความสูงรวม 5 เมตร อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง มีพื้นที่รับประโยชน์จำนวน 2,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน 560 ครัวเรือน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 32
    เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝายยางบ้านห้วยโตก ประกอบด้วย ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 เมตร และฝายยางสูง 2 เมตร ความสูงรวม 5 เมตร อาคารท่อระบายทรายขนาด 2x2 เมตร 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง มีพื้นที่รับประโยชน์จำนวน 3,750 ไร่       ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 36 04/03/2021

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝายยางบ้านวังสะพุง ประกอบด้วย ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 เมตร และฝายยางสูง 2 เมตร ความสูงรวม 5 เมตร อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง มีพื้นที่รับประโยชน์จำนวน 2,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน 560 ครัวเรือน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 32
เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝายยางบ้านห้วยโตก ประกอบด้วย ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 เมตร และฝายยางสูง 2 เมตร ความสูงรวม 5 เมตร อาคารท่อระบายทรายขนาด 2x2 เมตร 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง มีพื้นที่รับประโยชน์จำนวน 3,750 ไร่ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 36

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 มอบหมายให้ นายทศพล บัวผัน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และโครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าข้าม พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนวางโครงการที่ 2 สำนักบริหารโครงการ เพื่อจัดทำรายงานโครงการพิเศษ (SR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24/02/2021

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 มอบหมายให้ นายทศพล บัวผัน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าข้าม พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนวางโครงการที่ 2 สำนักบริหารโครงการ เพื่อจัดทำรายงานโครงการพิเศษ (SR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11/02/2021

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน ขอแสดงความยินดีกับ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำเสนอและรับฟังผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ศึกษาโครงการและทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประมวลผลพัฒนาโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ และสื่อมวลชน ร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 10/02/2021

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 ร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำเสนอและรับฟังผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ศึกษาโครงการและทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประมวลผลพัฒนาโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ และสื่อมวลชน ร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด ร่วมประชุมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5/2564 พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 04/02/2021

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด ร่วมประชุมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5/2564 พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 มอบหมายให้ นายอุทิตย์ เชื้อคำจันทร์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบทรัพย์สิน โครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดำเนินการสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานทุกชนิดตามความเป็นจริง ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเข้าใจด้วยกันทุกฝ่าย โดยมี นายชูเกียรติ อุ่นใจ ปลัดอำเภออาวุโส  อำเภอวังสะพุง พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินฯ ร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ 13/01/2021

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 มอบหมายให้ นายอุทิตย์ เชื้อคำจันทร์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบทรัพย์สิน โครงการระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดำเนินการสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานทุกชนิดตามความเป็นจริง ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเข้าใจด้วยกันทุกฝ่าย โดยมี นายชูเกียรติ อุ่นใจ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอวังสะพุง พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินฯ ร่วมตรวจสอบในครั้งนี้

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายทศพล บัวผัน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 24 
 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ขนาดตัวเขื่อน กว้าง 8 เมตร ยาว 1,795 เมตร สูง 23 เมตร โดยมีความจุ 13.58 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี (2561 - 2567) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ราษฎรได้รับน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร พื้นที่รับประโยชน์  จำนวน 10,187 ไร่ โดยพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการใหม่ จำนวน 6,392 ไร่ และพื้นที่ชลประทานเดิม จำนวน 3,795 ไร่   ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค 12/01/2021

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายทศพล บัวผัน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 24
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ขนาดตัวเขื่อน กว้าง 8 เมตร ยาว 1,795 เมตร สูง 23 เมตร โดยมีความจุ 13.58 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี (2561 - 2567) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ราษฎรได้รับน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร พื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 10,187 ไร่ โดยพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการใหม่ จำนวน 6,392 ไร่ และพื้นที่ชลประทานเดิม จำนวน 3,795 ไร่ ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 นายมานะ กองสุข หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝายยาง    บ้านวังสะพุง ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 70 เมตร ประกอบด้วย ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 เมตร และฝายยางสูง 2 เมตร ความสูงรวม 5 เมตร อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง มีพื้นที่รับประโยชน์จำนวน 2,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน 560 ครัวเรือน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 24.5   
    เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ติดตาม โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วยอาคารหัวงานเป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวยาว 326.20 เมตร สูง 33 เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี (ดำเนินการปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถช่วยเหลือ ราษฏรได้ 2,200 ครัวเรือน จำนวนประชากร 5,200 คน พื้นที่รับประโยชน์ 7,200 ไร่ ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 70 08/01/2021

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 นายมานะ กองสุข หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฝายยาง บ้านวังสะพุง ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 70 เมตร ประกอบด้วย ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 เมตร และฝายยางสูง 2 เมตร ความสูงรวม 5 เมตร อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง มีพื้นที่รับประโยชน์จำนวน 2,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน 560 ครัวเรือน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 24.5
เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ติดตาม โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วยอาคารหัวงานเป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียวยาว 326.20 เมตร สูง 33 เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี (ดำเนินการปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถช่วยเหลือ ราษฏรได้ 2,200 ครัวเรือน จำนวนประชากร 5,200 คน พื้นที่รับประโยชน์ 7,200 ไร่ ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 70

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 11.45 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ  ห้วยลิ้นควาย ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) และคลองซอยคลองสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 12 สาย และท่อส่งน้ำสายซอย จำนวน 11 สาย เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกร 1,800 ไร่ จำนวนเกษตรกร 202 ครัวเรือน ประชากร 1,500 คน ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 54.40  
    ต่อมาเวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ติดตามโครงการฝายยางบ้านห้วยโตก ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 90.00 เมตร ประกอบด้วย ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3.00 เมตร และฝายยางสูง 2.00 เมตร ความสูงรวม 5.00 เมตร อาคารท่อระบายทรายขนาด 2.00x2.00 เมตร 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์จำนวน 3,750 ไร่ ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 25 07/01/2021

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 11.45 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยลิ้นควาย ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) และคลองซอยคลองสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 12 สาย และท่อส่งน้ำสายซอย จำนวน 11 สาย เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกร 1,800 ไร่ จำนวนเกษตรกร 202 ครัวเรือน ประชากร 1,500 คน ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 54.40
ต่อมาเวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ติดตามโครงการฝายยางบ้านห้วยโตก ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 90.00 เมตร ประกอบด้วย ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3.00 เมตร และฝายยางสูง 2.00 เมตร ความสูงรวม 5.00 เมตร อาคารท่อระบายทรายขนาด 2.00x2.00 เมตร 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์จำนวน 3,750 ไร่ ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 25

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 11.45 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ  ห้วยลิ้นควาย ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) และคลองซอยคลองสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 12 สาย และท่อส่งน้ำสายซอย จำนวน 11 สาย เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกร 1,800 ไร่ จำนวนเกษตรกร 202 ครัวเรือน ประชากร 1,500 คน ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 54.40  
    ต่อมาเวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ติดตามโครงการฝายยางบ้านห้วยโตก ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 90.00 เมตร ประกอบด้วย ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3.00 เมตร และฝายยางสูง 2.00 เมตร ความสูงรวม 5.00 เมตร อาคารท่อระบายทรายขนาด 2.00x2.00 เมตร 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์จำนวน 3,750 ไร่ ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 25 07/01/2021

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 11.45 น. นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 นายเสริมศักดิ์ มินพิมาย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยลิ้นควาย ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) และคลองซอยคลองสายใหญ่ฝั่งขวา จำนวน 12 สาย และท่อส่งน้ำสายซอย จำนวน 11 สาย เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกร 1,800 ไร่ จำนวนเกษตรกร 202 ครัวเรือน ประชากร 1,500 คน ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 54.40
ต่อมาเวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ติดตามโครงการฝายยางบ้านห้วยโตก ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 90.00 เมตร ประกอบด้วย ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3.00 เมตร และฝายยางสูง 2.00 เมตร ความสูงรวม 5.00 เมตร อาคารท่อระบายทรายขนาด 2.00x2.00 เมตร 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง อาคารห้องควบคุม จำนวน 1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์จำนวน 3,750 ไร่ ปัจจุบันความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 25

24/12/2020

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน

วันที่ 24 ธ.ค. 63 ตามที่เจ้าหน้าที่ในสังกัด กองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 คน ติดเชื้อไวรัส covid19 ทราบผลตรวจวันจันทร์ที่ 21 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมานั้น
นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จึงมีคำสั่งให้บุคลากรในสังกัดส่วนกลาง ทั้งหมด จำนวน 88 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid19 ผลตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมด ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม และเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางทุกคน ปฏิบัติงานจากบ้าน (work from home) ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 63 ถึง 4 ม.ค. 64 เพื่อกักกันตัว และเฝ้าสังเกตอาการจนครบ 14 วัน

23/12/2020

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน

วันที่ 23 ธ.ค. 63 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในสังกัด กองพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 คน ได้เดินทางไปรับประทานอาหาร ในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดสมุทรสาคร ภายหลังพบมีอาการไอและเจ็บคอ จึงเดินทางไปตรวจร่างกายพบว่า ติดเชื้อไวรัส covid19 ทราบผลตรวจวันจันทร์ที่ 21 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา
นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จึงมีคำสั่งให้บุคลากรในสังกัดส่วนกลาง ทั้งหมด จำนวน 84 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid19 ผลตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมด 78 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม อีก 6 คน รอผลตรวจ และเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางทุกคน ปฏิบัติงานจากบ้าน (work from home) เพื่อกักกันตัว และเฝ้าสังเกตอาการจนครบ 14 วัน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง
Nong Bua Lamphu
39000
องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nong Bua Lamphu (แสดงผลทั้งหมด)
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
555 ม.13 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
Nong Bua Lamphu, 39180

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาล สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาล
171/2 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
Nong Bua Lamphu, 39000

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง
129 หมู่ที่ 5
Nong Bua Lamphu, 39000

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ”

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระ
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
Nong Bua Lamphu, 39000

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบ สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบ
ศาลากลางชั้น2
Nong Bua Lamphu, 39000

สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์ดิจิทัล ชุมชนวัดสุวรรณ ศูนย์ดิจิทัล ชุมชนวัดสุวรรณ
วัดสุวรรณาราม อำเภอสุวรรณคูหา
Nong Bua Lamphu, 39270

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองหนอ สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองหนอ
99/1 หมู่ที่ 2
Nong Bua Lamphu, 39000

"มาอย่างผู้มีทรัพย์ กลับอย่างผู้มีเงิน"

ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุม ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุม
ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
Nong Bua Lamphu, 39000

Government

กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
Nong Bua Lamphu, 39000

กศน.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เว็บไซต์ http://nongbua.nfe.go.th/muang/ Line : @668lktfx

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบ
999 ม. 9 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง
Nong Bua Lamphu, 39180

ให้ความรู้และบริการด้าน ICT แก่ชุมชน

โครงการชลประทานหนองบัวลำภู โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
194 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว
Nong Bua Lamphu, 39000

" WATER for all "