ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาโสก ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาโสกปัจจุบัน
มีนักเรียน ชาย 61 คน หญิง 60 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 121 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธวัชชัย ตั้งวิกรัย
มีบุคลากร ข้าราชการครู 6 คน
ลูกจ้างประจำ 1 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน

อนุบาล 1 ครูประจำชั้น นางอำพร คตจำปา
อนุบาล 2 ครูประจำชั้น นางอำพร คตจำปา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางอรศวร์ เผือดผุด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางร่วมคิด ใจกลาง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางจิดาภา วงศ์ตาผา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายทวีศักดิ์ มนต์คาถา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางเฟื่องฟ้า ฤทธิธาดา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวเฉลิมศรี ธวันทา

เปิดเหมือนปกติ

29/09/2018

จัดนิทรรศการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC เนื่องในงานประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล สพป.นครพนม เขต 1 วันที่ 25 กันยายน 2561

18/08/2018

กิจกรรม้ข้าค่ายวิชาการ ปี 2561

18/08/2018

ค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านนาโสก ปี 2562 มีฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน มีฐานคณิตศาตร์ ภาษาไทย วิทยาศาตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และนันทนาการ

18/08/2018

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ของโรงเรียนบ้านนาโสก ประจำปีการศึกษา 2561

07/01/2018

รวมภาพงานทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและบุญประทายข้าวเปลือก โรงเรียนบ้านนาโสก วันที่ 6-7 มกราคม 2561

05/01/2018

เตรียมงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและบุญประทายข้าวเปลือกโรงเรียน งานวันที่ 6-7 มกราคม 2561 เพื่อจัดหากองทุนจัดซื้อที่ดินด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน พื้นที่ 2 งาน 60 ตารางวาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน

04/01/2018

การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารอื่นของโรงเรียนบ้านนาโสก ประจำปีงบประมาณ 2561

04/01/2018

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำแีการศึกษา 2560 วันที่ 28-29 ธ.ค.60 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านนาโสก ประกอบด้วยกองลูกเสือ ร.ร. บ้านโพธิ์ศรี ร.ร.บ้านนาแกน้อย ฯร.ร.บ้านแก้งฯ ร.ร.บ้านหนองห้าง ร.ร.บ้านต้นแหน และ ร.ร.บ้านนาโสก

08/12/2017

กิจกรรมการแข่งขันกัฬาภายใน โรงเรียนบ้านนาโสก ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 7-8 ธ.ค.60

07/12/2017

ชุดการแสดงในพิธีการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560(ร่มไทรเกมส์2017) ของโรงเรียนบ้านนาโสก ในชุดบาสโลบ พร้อมสำหรับการแสดงในวันพรุ่งนี้(8 ธ.ค.60)

02/11/2017

วันนี้ (2 พ.ย.60) โรงเรียนบ้านนาโสก ขอขอบคุณ คุณธนาวุฒิ วงค์บุญยัง พร้อมคุณแม่ และญาติ ๆ ที่ได้มาจัดเลี่ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ขอให้เจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต นะครับ

27/09/2017

ผู้ใหญ่ใจดี ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

27/09/2017

ส่วนหนึ่งของผู้ใหญ่ใจดี ที่จัดมาเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศครีมอร่อย ๆ และมอบปัจจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียน และมาจัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับนักเรียน ในช่วงภาคเรียนที่ 1/2560

27/09/2017

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ที่เป็นวิถีประจำวันของโรงเรียนบ้านนาโสก

27/09/2017

กิจกรรมพัฒนาครู ทบทวน เติมเต็ม นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC เพื่อนำมาพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านนาโสก

10/06/2017

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 31 พ.ค. ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบลาปีที่1,2 วันที่ 1 มิ.ย. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-3 และวันที่ 2 มิ.ย. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น 4-6

29/05/2017

เปิดเทอมใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่ิอลูกศิษย์ของเรา

10/05/2017

ช่วงปิดภาคเรียน ครูเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Ative Learning ระหว่างวันที่ 27 เม.ย.- 1 พ. ค.60 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อมาบูรณาการใช้จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560

14/04/2017

งานสงกรานต์ตำบลบ้านแก้ง ปี 2560ี

14/04/2017

สงกรานต์ ตำบลบ้านแก้ง ปี 2560 ( 13 เม.ย. 60)ี

24/08/2016

เปิดโครงการโรงเรียนรักษาศึล 5 ของโรงเรียนบ้านนาโสก วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาโสก

24/08/2016

เปิดโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ของโรงเรียนบ้านนาโสก

13/08/2016

ขอขอบคุณคุณแม่ คุณย่า คุณยาย ผู้ปกครอง ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมทำให้งานวันแม่ ฯ ในปีนี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง

13/08/2016

Photos from ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาโสก's post

13/08/2016

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

10/08/2016

นักเรียนทุกคนฝึกนั่งสมาธิทุกเช้าก่อนเข้าเรียน

15/07/2016

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในวันทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 3559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดภูถ้ำพระ

15/07/2016

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ก่อนทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดภูถ้ำพระ ต.บ้านแก้ง อ.ยาแก้ปวด จ.นครพนม

15/07/2016

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ถวาย ณ วัดภูถ้ำพระ ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม

07/07/2016

วันที่ 7 ก.ค. 59 โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

09/06/2016

เปิดเทอม
ใหม่ 1/2559 อนุบาล 2 ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน เก่งทุกคนครับ

27/03/2016

Photos from ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาโสก's post

21/01/2016

บุญประทายข้างเปลือกโรงเรียนปี59

21/01/2016

งานบุญประทายข้าวเปลือกโรงเรียน 15 ม.ฅ.59 เพื่อนำรายได้สร้างรั้วโรงเรียน

21/01/2016

กิจกรรมทัศนศึกษา 8 ม.ฅ.59

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

กิจกรรม้ข้าค่ายวิชาการ ปี 2561
ชุดการแสดงในพิธีการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560(ร่มไทรเกมส์2017) ของโรงเรียนบ้านนาโสก ในชุดบาสโลบ พร้อมสำหรับการแสดง...

ผลิตภัณฑ์

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาโสก

ที่อยู่


บ้านนาโสก หมู่ 4
Nakorn Panom
48130

Nakorn Panom โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง
Nakorn Panom, 48000

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน...

คนรักสวนยางพารา คนรักสวนยางพารา
นครพนม
Nakorn Panom, 48000

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทางวิชาการเกษตร ในการดูแลสวนยาง

รณรงค์เลือกตั้งสโมสรนักศึก รณรงค์เลือกตั้งสโมสรนักศึก
[email protected]
Nakorn Panom, 73000

รณรงค์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

สพป.นครพนม เขต 1 สพป.นครพนม เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
Nakorn Panom, 48000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ติดต่ออีกช่องทาง https://www.facebook.com/prnkp1/

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย - Piyamaharac โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย - Piyamaharac
Nakorn Panom, 48000

• Unofficial Page • สุ - จิ - ปุ - ลิ

สุราสาระ สุราสาระ
บ้านหมูม่น ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม
Nakorn Panom, 48140