สพป.นครพนม เขต 1

สพป.นครพนม เขต 1

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

NKPW English Program M4/1
NKPW English Program M4/1
34 slaklang road, Amphoe Muang Nakhon Phanom
ม.นครพนม
ม.นครพนม
Nakhon Phanom
Universität Nakhon Phanom
Universität Nakhon Phanom
Nakhon Phanom
ซุ้มไก่ชน อ.ออก้า
ซุ้มไก่ชน อ.ออก้า
Nakhon Phanom 48000
โรงเรียนบ้านท่าค้อ - ชุณห์ปร
โรงเรียนบ้านท่าค้อ - ชุณห์ปร
ถนน ชยางกูร, Nakhon Phanom
Piyamaharachalai School
Piyamaharachalai School
Piyamaharachalai school Piyamaharachalai Rd. Muang district, Nakhon Phanom
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โ
Nakhon Phanom, Nakhon Phanom
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม สำนักง
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม สำนักง
270 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง, Nakhon Phanom
ศิษย์เก่าปิยะมหาราชาลัย
ศิษย์เก่าปิยะมหาราชาลัย
ปิยะมหาราชาลัย, Amphoe Muang Nakhon Phanom
I-fitness
I-fitness
513/1 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง, Nakhon Phanom
Photos & Gallery-Renunakhonwittayanukul School
Photos & Gallery-Renunakhonwittayanukul School
Nakhon Phanom 48170
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
444, Na Wa
สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบา
สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบา
88 ซอยประชาสุขสันต์ ถนนกลางเมือง ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000, Nakhon Phanom
โรงเรียนนาทมวิทยา
โรงเรียนนาทมวิทยา
74 หมู่ที่ 11 ถนนห้วยคอม-เซกา บ้านนาทม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหั, Nakhon Phanom
Tfexboy
Tfexboy
120/1, Amphoe Muang Nakhon Phanom

ความคิดเห็น

ขอฝากประชาสัมพันธ์การอบรมการจัดทำผลงานวิชาการ PA ว21 ค่ะ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านศรีธน ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามจาก ท่านรองทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สพป.นครพนม เขต 1 เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ท่านศน. จาก สพป.นครพนม เขต 1 ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4 การสอบ O-NET, NT, และ RT พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)​ โรงเรียนบ้านศรีธนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
ขออนุญาต Admin ครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคุณครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเฟสบุค ชื่อกลุ่ม สื่อคณิตศาสตร์ ป.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ แบ่งปันสื่อ นวัตกรรม ซึ่งกันและกัน ได้พบสื่อการสอนที่หลากหลายจากครูทั่วประเทศ การเข้ากลุ่มนี้มีความเป็นอิสระ ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ขอบคุณมากครับ
🔥🔥🔥ข่าวดีสำหรับคุณครูนักบูรณาการทั่วประเทศ!!

บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด และเครโยลา คลาสแพ็ก (Crayola Classpack) ขอเชิญคุณครูในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งแผนการสอนตามแนวคิดบูรณาการศิลปะ (Art Integration) เข้าชิงรางวัลกับ
โครงการ “Crayola + Aksorn NEX สนับสนุนคุณครู ออกแบบแผนบูรณาการศิลปะกับการเรียนรู้ แบ่งปันสู่โรงเรียนทั่วประเทศ"

อ่านรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://aksornnex.info/art-integration

ติดตามข่าวได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Aksorn NEX
รายละเอียดเพิ่มเติม [email protected]
โทร 0 2960 1799 ต่อ 204

#ครูนักบูรณาการ #ArtIntegration #LearnItByArt #CrayolaClasspack #AksornNex #ประกวดแผนการสอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ติดต่ออีกช่องทาง https://www.facebook.com/prnkp1/

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 19/05/2022

ตรวจเยี่ยม
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน อาหารกลางวัน ภาคเรียนปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ณ ร.ร.บ้านกลางมูลอ้น และร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้) อ.นาแก จ.นครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 19/05/2022

ตรวจเยี่ยม
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน อาหารกลางวัน ภาคเรียนปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ณ ร.ร.บ้านหนองยอโพนแพง อ.นาแก จ.นครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 19/05/2022

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 18/05/2022

ตรวจเยี่ยม
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน วันที่ ๒ ของการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านกกไฮ โรงเรียนบ้านดงติ้ว โรงเรียนบ้านนาถ่อน
วิทยานุกูล อ.เมือง จ.นครพนม , โรงเรียนบ้านโพนบก โรงเรียนบ้านกุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม , โรงเรียนบ้านดงบาก และโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ อ.เรณู จ.นครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 18/05/2022

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติฯ
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร
สพป.นครพนม เขต ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ นำบุคลากรทุกคนในสำนักงาน ร่วมในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน สร้างความสดชื่นในสถานที่ทำงาน โดยการปลูกต้นลิ้นจี่ พร้อมทั้งการบำรุงรักษาต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืช

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 18/05/2022

พุธเช้า...ข่าวสพฐ.
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ¬๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑
นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมรับชม - รับฟัง รายการ
พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. นครพนม เขต ๑ และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. และคณะ เน้นย้ำความพร้อมในกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด – ๑๙ ) อย่างเคร่งครัด

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 17/05/2022

ร่วมประชุมพิจารณาผลงาน
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมประชุมพิจารณาผลงาน (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง (ชั้น๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 17/05/2022

ตรวจสอบข้อมูล
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ร.ร.บ้านหัวบึงทุ่งฯ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑
มอบหมายให้ นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และ นางสาวกนกวรรณ์ จอกทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจสอบข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท /๑ นักเรียน ๑ คน ระดับอนุบาล-ม.ต้น : ร.ร.บ้านหัวบึงทุ่งฯ,ร.ร.บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล),ร.ร.บ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 17/05/2022

ตรวจเยี่ยม
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน วันแรกของการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนสุทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) และโรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จ. นครพนม , โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนปลาปากราษฏร์บำรุงและโรงเรียนบ้านกอก อ.ปลาปาก จ. นครพนม, โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน และโรงเรียนบ้านวังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ โรงเรียนบ้านดงดู่งาม และโรงเรียนบ้านหนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 12/05/2022

ตรวจเยี่ยม นิเทศ
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และ นายอภิเดช ศรีหาเศษ (ก.ต.ป.น.) และ นางสาววัชรา จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ และให้กำลังใจ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเปิดภาคเรียน ณ ร.ร.บ้านโคกกลาง , ร.ร.บ้านนาโดนเก่า , ร.ร.บ้านนาขาม และ ร.ร.บ้านท่าลาด อ.เรณูนคร จ. นครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 12/05/2022

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนฯ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ณ ร.ร.บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ , ร.ร.บ้านวังยาง และร.ร.บ้านหนองนางด่อน อ.วังยาง จ.นครพน

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 12/05/2022

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป. นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพระธาตุพนมมรุกขนคร ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (เรืองศิษย์วิทยานุกูล) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนฯ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ,โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ และโรงเรียนลาดสว่างวิทยา อ.เรณู จ. นครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 12/05/2022

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนฯ ณ ร.ร.บ้านโพธิ์ตาก , ร.ร.บ้านไทยสามัคคี , ร.ร.บ้านผึ้ง , ร.ร.บ้านหนองบัว และ ร.ร.บ้านนาป่ง

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 12/05/2022

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนฯ ณ ร.ร.บ้านโพธิ์ตาก , ร.ร.บ้านไทยสามัคคี , ร.ร.บ้านผึ้ง , ร.ร.บ้านหนองบัว และ ร.ร.บ้านนาป่ง อำเภอเมืองนครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 12/05/2022

ประชุม “นครพนมโมเดล”
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป. นครพนม เขต ๑ ร่วมปรึกษาหารือ การดำเนินงานร่วมกับศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ (CYF) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "นครพนมโมเดล" เพื่อเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยมี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 11/05/2022

ตรวจเยี่ยม นิเทศ
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป. นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ , นางจันทนีย์ ชูจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มแผนฯ สพป.นครพนม เขต ๑ และดร.วราภรณ์ ชาเรืองเดช ผอ.รร อนุบาลนครพนม (ก.ต.ป.น.) ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ บริหารสถานศึกษา ครู ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเปิดเรียนฯ ณ ร.ร.บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ และร.รบ้านนายอน้อย อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 11/05/2022

ตรวจเยี่ยม นิเทศ
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะ และนายวันชัย บัวชุม (ประธานเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์) นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจ (ก.ต.ป.น.) ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียนฯ ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 11/05/2022

เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ open Eyes
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ open Eyes
ณ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 11/05/2022

พุธเช้า...ข่าวสพฐ.
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑
นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ และผอ.กลุ่มฯ ร่วมรับชม - รับฟัง รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. และคณะ เน้นย้ำความพร้อมในกิจกรรมการเรียนการสอน วันเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙ ) อย่างเคร่งครัด

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 10/05/2022

ตรวจเยี่ยม นิเทศ
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะ ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ บริหารสถานศึกษา ครู ในการ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเปิดเรียนฯ ณ ร.ร.พระซองวิทยาคาร ร.ร.บ้านหนองหอยใหญ่ อำเภอนาแก จ.นครพนม

10/05/2022
Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 10/05/2022

ตรวจเยี่ยม นิเทศ
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ และดร.วราภรณ์ ชาเรืองเดช ผอ.รร
อนุบาลนครพนม (ก.ต.ป.น.) ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ บริหารสถานศึกษา ครู ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเปิดเรียนฯ ณ บ้านแสนพัน (เครือข่ายมรุกขนคร) ,ร.ร.บ้านโสกแมว (เครือข่าย
อุ่่มเหม้า นาหนาด) อ. ธาตุพนม จ.นครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 10/05/2022

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รองผอ.สพป.
นครพนม เขต ๑ และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนฯ ณ โรงเรียนบ้านคำเตย และโรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง อำเภอเมืองนครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 10/05/2022

การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการสอน online
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการสอน online สำหรับครูเครือข่ายพระธาตุพนม
มรุกขนคร ณ โรงเรียนแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 09/05/2022

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป. นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนฯ ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) และโรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 09/05/2022

รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี
นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ให้โอวาทและแสดงความยินดี พร้อมกับรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ ๓๘ ราย บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.นครพนม เขต ๑ โดยมี ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , กลุ่มบริหารงานบุคคลcและผู้บริหารสถานศึกษา

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 09/05/2022

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม
เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑
พร้อมด้วย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ และให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเปิดภาคเรียนฯ รูปแบบ on site หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙ ) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนมรุกขนคร และโรงเรียนบ้านคับพวง

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 06/05/2022

ต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน นำเสนอผลงานที่มีการพัฒนาต่อยอด
นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจ และติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
ในเขตตรวจราชการ ที่ ๑๑ ณ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 06/05/2022

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑
มอบหมายให้นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ให้การต้อนรับ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือหนองญาติ และประชุมเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมของสถานที่ สำนักงานจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน (ศลยก) ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ จังหวัดนครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 06/05/2022

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี" ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 05/05/2022

พิธีมอบบ้านนักเรียน "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานพิธีมอบบ้านนักเรียน "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." ราย ดช.พุธสา ชะวิชัย รร.บ้านหนองสะโน อ.ธาตุพนม พร้อมด้วย นายนรงณ์ เห็นหลอด รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ และผู้บริหารสถานศึกษา ในการนี้ ขอขอบคุณการเตรียมงาน ร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดสถานที่ ที่ออกแบบได้สวยงามและสมบูรณ์
หนองสะโน โคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล)และ ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 03/05/2022

การอบรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ¬๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑
นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom meeting พร้อมด้วย รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ , ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 03/05/2022

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จฯ

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 03/05/2022

ประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑
นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้
ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และผอ.กลุ่มฯ ร่วมรับชม - รับฟัง การประชุมทางไกล Video Conference ผ่านระบบ google meet ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพฐ. และคณะ เน้นย้ำกิจกรรมการเรียนการสอน ในการชี้แจงแนวทางการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน พาน้องกลับมาเรียน สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และคณะ

Photos from สพป.นครพนม เขต 1's post 02/05/2022

ประชุมเครือข่ายสถานศึกษา
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนธารน้ำใจ อ.นาแก จ.นครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานประชุมเครือข่ายสถานศึกษา/รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑/ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนาแก จ.นครพนม การประชุมสัญจรครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สพป.นครพนม เขต 1

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Nakorn Panom
48000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Nakorn Panom โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
คนรักสวนยางพารา คนรักสวนยางพารา
นครพนม
Nakorn Panom, 48000

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทางวิชาการเกษตร ในการดูแลสวนยาง

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง
Nakorn Panom, 48000

โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน...

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย - Piyamaharac โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย - Piyamaharac
Nakorn Panom, 48000

• Unofficial Page • สุ - จิ - ปุ - ลิ

รณรงค์เลือกตั้งสโมสรนักศึก รณรงค์เลือกตั้งสโมสรนักศึก
[email protected]
Nakorn Panom, 73000

รณรงค์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุราสาระ สุราสาระ
บ้านหมูม่น ตำบลดอนเตย อำเภอน
Nakorn Panom, 48140

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน
บ้านนาโสก หมู่ 4
Nakorn Panom, 48130

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาโสก ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม