ธุกิจร้านอาหาร ใน Nakorn Lampang

ค้นหา ร้านอาหาร ใน Nakorn Lampangรวมรายชื่อ เกาะวังแก้ว & แพวังแก้ว ลำปาง.

เกาะวังแก้ว & แพวังแก้ว ลำปาง A เกาะวังแก้ว & แพวังแก้ว ลำปาง
แพวังแก้ว 1
Nakorn Lampang, 52000

หนึ่งเดียวในลำปาง เกาะกลางน้ำท่ามกลางบรรยากาสที่โอบล้อมด้วยขุนเขา