องค์กรศาสนา ใน Nakorn Lampang

ค้นหา องค์กรศาสนา ใน Nakorn Lampangรวมรายชื่อ คริสตจักรโมทนา ลำปาง Motana Presbyterian Church.

คริสตจักรโมทนา ลำปาง Motana Presbyterian Church A คริสตจักรโมทนา ลำปาง Motana Presbyterian Church
341/2 ถ. ฉัตรไชย ต. สวนดอก อ. เมือง
Nakorn Lampang, 52100

แผนที่ตั้งของคริสตจักร We are here. 地图 https://goo.gl/maps/s0IRW https://goo.gl/maps/ILCXd