นักจัดการทางสังคม ตำบลในเมื

นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง อำเภอ

29/12/2021
นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง เผยแพร่ขั้นตอนการผลิตน้ำตรีผลา 21/12/2021

จากกระแสตอบรับที่ได้ใน #กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด ทำให้นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และได้รับคำชมมากมาย ทางทีมงานนักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง จึงได้จัดทำคลิปเผยแพร่ขั้นตอนการทำ #น้ำสมุนไพรตรีผลา ให้ชุมชนและสังคมได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
#น้ำสมุนไพรตรีผลา
#จังหวัดนครศรีธรรมราช
#แพทย์แผนไทย
#นักจัดการทางสังคม_ต_ในเมือง

https://youtu.be/g4925D0vRN4

นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง เผยแพร่ขั้นตอนการผลิตน้ำตรีผลา

20/12/2021

นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ได้จัดทำสื่อแนะนำในรูปแบบคลิปวิดีโอและ infographic ในเรื่องของ “ของดีชุมชุนฉัน” และ “แหล่งท่องเที่ยวชุมชุนฉัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมสำรวจและผลิตสื่อที่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการในระยะยาว
ทางเราหวังอย่างยิ่งว่าสื่อที่ทำออกมาจะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่าย และได้รับข้อมูลความรู้ รวมถึงสามารถเข้าใจเกี่ยวกับสถานแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น ประจำตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยิ่งขึ้นนะคะ
ทางนักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง จะทำการโพสต์ไปเรื่อยๆในกิจกรรมนี้นะคะ ฝากแชร์ ฝากส่งต่อกันได้นะคะ 🙏🏻
หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้นะคะ
#เมืองคอน
#ท่องเที่ยวเมืองคอน
#แหล่งท่องเที่ยวในนคร


#นักจัดการทางสังคม_ต_ในเมือง
#จังหวัดนครศรีธรรมราช

Photos from นักจัดการทางสังคม ตำบลในเมือง นครศรีฯ's post 10/12/2021

นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ได้จัด #กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สินค้าในชุมชนและอบรมการตลาดออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารินี ใจเอื้อ, อาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์ และอาจารย์รัชดา อดุลย์ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน
ในการดำเนินกิจกรรมมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และฉีดพ้นแอลกอฮอล์
หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้


#จังหวัดนครศรีธรรมราช
#ตลาดออนไลน์
#นักจัดการทางสังคม_ต_ในเมือง

10/12/2021

U2T นักจัดการตำบลในเมือง
ถ่ายทอดสด การจัดการตลาดออนไลน์ สินค้าชุมชน เพื่อเปิดโลกตลาดออนไลน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

Photos from นักจัดการทางสังคม ตำบลในเมือง นครศรีฯ's post 09/12/2021

นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ได้จัด #กิจกรรมอบรมสร้างมัคคุเทศก์อาสาในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (รุ่นชุมชน) ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นริศ น้อยทับทิม นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช , ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และอาจารย์วาที ทรัพย์สิน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน และได้รับเกียรติจากท่านไพรวัลย์ ศรีเทพ ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในกิจกรรมครั้งนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่จริง โดยมีอาจารย์นริศ น้อยทับทิมนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพนครศรีธรรมราชได้นำผู้เข้าร่วมกอจกรรมทุกคนเดินทางไปชมเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญหลายแห่งในเขตเทศบาลไม่ว่าจะเป็นสมเด็จเจ้าลาวทองในวัดสวนหลวง,หลวงพ่อวัดท้าวโคตร,บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดหน้าพระลาน,ฐานพระสยม ตลาดท่าชี,และไหว้พระพุทธสิหิงส์ในศาลากลางจังหวัด หอพระอิศวรและบรรยายถึงบทบาทหน้าที่จรรยาบรรณของมัคุเทศก์
ทางนักจัดการทางสัวคมตำบลในเมืองขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นชุมชนทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
ในการจัดกิจกรรมมีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัย และร่วมถึงการฉีดแอลกอฮอล์ตลอดเวลา
หากผิดพลาดประการใด ทางนักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


#นักจัดการทางสังคม_ต_ในเมือง
#มัคคุเทศก์
#เมืองคอน
#การท่องเที่ยว

Photos from นักจัดการทางสังคม ตำบลในเมือง นครศรีฯ's post 08/12/2021

นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ได้จัด #กิจกรรมอบรมพัฒนาสินค้า1ชุมชน1ผลิตภัณฑ์ (One Community One Product : OCOP) ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารินี ใจเอื้อ,อาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์ และอาจารย์อินทิรา ไพรรัตน์ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัย และฉีดพ้นแอลกอฮอล์ตลอด
หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้#เมืองคอน
#จังหวัดนครศรีธรรมราช
#นักจัดการทางสังคม_ต_ในเมือง

Photos from นักจัดการทางสังคม ตำบลในเมือง นครศรีฯ's post 08/12/2021

นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ได้จัด #กิจกรรมอบรมสร้างมัคคุเทศก์อาสาในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (รุ่นเยาวชน) ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นริศ น้อยทับทิม นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช , ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และอาจารย์วาที ทรัพย์สิน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน

ในกิจกรรมครั้งนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่จริง โดยมีอาจารย์นริศ น้อยทับทิมนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพนครศรีธรรมราชได้นำผู้เข้าร่วมกอจกรรมทุกคนเดินทางไปชมเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญหลายแห่งในเขตเทศบาลไม่ว่าจะเป็นสมเด็จเจ้าลาวทองในวัดสวนหลวง,หลวงพ่อวัดท้าวโคตร,บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดหน้าพระลาน,ฐานพระสยม ตลาดท่าชี,และไหว้พระพุทธสิหิงส์ในศาลากลางจังหวัด หอพระอิศวรและบรรยายถึงบทบาทหน้าที่จรรยาบรรณของมัคุเทศก์
ทางนักจัดการทางสัวคมตำบลในเมืองขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นเยาวชนทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
ในการจัดกิจกรรมมีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัย และร่วมถึงการฉีดแอลกอฮอล์ตลอดเวลา
หากผิดพลาดประการใด ทางนักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


#นักจัดการทางสังคม_ต_ในเมือง
#มัคคุเทศก์
#เมืองคอน
#การท่องเที่ยว

ลิเภาครูมณฑา สุดยอดหัตถศิลป์ถิ่นนคร ของดีชุมชนศรีธรรมโศก (U2T ต.ในเมือง) 08/12/2021

#จักสานย่านลิเภา สุดยอดหัตถศิลป์ถิ่นนคร (ลิเภาครูมณฑา)
นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ได้จัดทำสื่อ วิธีการการจักสานย่านลิเภา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่าและความภาคภูมิใจของชาวนคร และเพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้าของดีของ #ชุมชนศรีธรรมโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทางนักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ต้องขอขอบคุณ คุณครูมณฑา กังวาลก้อง ร้านลิเภาครูมณฑา และศูนย์เรียนรู้ชุมชนครูมณฑา
ทางผู้จัดทำหวังเป็นเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อชุมชน ทำให้งานหัตถศิลป์ การจักสานย่านลิเภาเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้
จัดทำโดย ทีมงานนักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง
นางสาวอมรรัตน์ กาญจนพันธุ์ : ตัดต่อ/บรรยายภาษาไทย
นายอริญชัย ชนะศึกครับ : บรรยายภาษาอังกฤษ
นางสาวมริสา พุทโกสิทธิ์ : ตัดต่อ/สัมภาษณ์
นายอภิรักษ์ พังแพร่ : ถ่ายทำ

#จังหวัดนครศรีธรรมราช
#นักจัดการทางสังคม_ต_ในเมือง
#ของดีชุมชนฉัน


#ย่านลิเภา

https://youtu.be/onTaSoSBU7I

ลิเภาครูมณฑา สุดยอดหัตถศิลป์ถิ่นนคร ของดีชุมชนศรีธรรมโศก (U2T ต.ในเมือง) จักสานย่านลิเภา สุดยอดหัตถศิลป์ถิ่นนคร (ลิเภาครูมณฑา)นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ได้จัดทำสื่อ วิธีการกา...

อบรมสร้างมัคคุเทศก์อาสาในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน - The Thai Press 07/12/2021

#กิจกรรมอบรมสร้างมัคคุเทศก์อาสาในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (รุ่นอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม และสื่อทุกสำนักนะคะ 🙏🏼


#จังหวัดนครศรีธรรมราช


https://www.thethaipress.com/2021/57152

อบรมสร้างมัคคุเทศก์อาสาในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน - The Thai Press แชร์เมื่อวันที่ 7 ธค.2564 ที่พิพิธภัณฑ์หนังตะลุมสุชาติ […]

อบรมสร้างมัคคุเทศก์อาสาในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน - กลั่นพริกขี้หนู 07/12/2021

#กิจกรรมอบรมสร้างมัคคุเทศก์อาสาในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (รุ่นอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม และสื่อทุกสำนักนะคะ 🙏🏼


#จังหวัดนครศรีธรรมราช


https://klunprikkynoo.com/2021/12/07/14522

อบรมสร้างมัคคุเทศก์อาสาในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน - กลั่นพริกขี้หนู นักจัดการทางสังคม U2T ตำบลในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเมืองคอนจัดอบรมสร้างมัคคุเทศก์อาสาในแหล่งท่องเที่ยวชุ...

Photos from PeoplePost's post 07/12/2021

#กิจกรรมอบรมสร้างมัคคุเทศก์อาสาในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (รุ่นอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม และสื่อทุกสำนักนะคะ 🙏🏼


#จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชุมชนนักอนุรักษ์ กับ นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง 07/12/2021

นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ได้จัด #กิจกรรมชุมชนนักอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ชุมชนประจำตำบลในเมือง หันมาให้ความสนใจแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเกิดการดูแลรักษาโบราณสถาน ที่มีอยู่ในชุมชน ให้คงอยู่ไปนานๆ
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นมีการวัดอุณหภูมิ และสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงมีการฉีดพ้นแอลกอฮอล์ตลอดเวลา
หากผิดพลาดประการใด ทางนักจัดการทางสังคมตำบลในเมืองต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ


#นักจัดการทางสังคม_ต_ในเมือง
#แหล่งท่องเที่ยวเมืองคอน
#เมืองคอน
#จังหวัดนครศรีธรรมราช


https://youtu.be/QkT9Qt02R_8

ชุมชนนักอนุรักษ์ กับ นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง

05/12/2021

กลยุทย์การสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์
U2Tตำบลในเมือง

Photos from นักจัดการทางสังคม ตำบลในเมือง นครศรีฯ's post 03/12/2021

นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ได้จัดทำสื่อแนะนำในรูปแบบคลิปวิดีโอและ infographic ในเรื่องของ “ของดีชุมชุนฉัน” และ “แหล่งท่องเที่ยวชุมชุนฉัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมสำรวจและผลิตสื่อที่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการในระยะยาว
ทางเราหวังอย่างยิ่งว่าสื่อที่ทำออกมาจะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่าย และได้รับข้อมูลความรู้ รวมถึงสามารถเข้าใจเกี่ยวกับสถานแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น ประจำตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยิ่งขึ้นนะคะ
ทางนักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง จะทำการโพสต์ไปเรื่อยๆในกิจกรรมนี้นะคะ ฝากแชร์ ฝากส่งต่อกันได้นะคะ 🙏🏻
หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้นะคะ
#เมืองคอน
#ท่องเที่ยวเมืองคอน
#แหล่งท่องเที่ยวในนคร


#นักจัดการทางสังคม_ต_ในเมือง
#จังหวัดนครศรีธรรมราช

Photos from นักจัดการทางสังคม ตำบลในเมือง นครศรีฯ's post 02/12/2021

#กระแสตอบรับดี!!! ด้วยนักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ได้จัด #กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด พวกเราชาวนักจัดการทางสังคมตำบลในเมืองขอขอบคุณสื่อมวลชน สำนักพิมพ์ และที่สำคัญขาดไม่ได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจากชุมชนที่เราได้ลงพื้นที่ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราได้ทำการเผยแพร่จะมีประโยชน์ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน “สู้ไปด้วยกัน”

https://siamtongtin.com/domestic/healthy/26961/
ชื่นชมนักจัดการทางสังคม U2T ตำบลในเมือง มรภ.เมืองคอน จัดกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-สูดไอระเหยสมุนไพรจมูกโล่ง https://konnakhon.com/7484/
https://twitter.com/chaiwatpromma1/status/1461229403967410178?t=-AtAR2eX7nc-BLygrVkNRg&s=06
https://www.banmuang.co.th/news/region/259091
https://nakhon-news.com/?p=5119
https://www.naewna.com/local/616534#จังหวัดนครศรีธรรมราช
#สู้ภัยโควิด
#นักจัดการทางสังคม_ต_ในเมือง

Photos from นักจัดการทางสังคม ตำบลในเมือง นครศรีฯ's post 02/12/2021

นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง จัด #กิจกรรมสร้างอาชีพเสริมการเพาะพันธุ์ไม้สวยงามและไม้ประดับ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการแนะนำชุมชนในเรื่องของการชำ การเพาะ ต้นบอนสี กิ่งมะนาว เป็นต้น และได้มีการรร่วมกันทำขนมครก เพื่อกระฉับความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนด้วย ณ พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นมีการวัดอุณหภูมิ และสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงมีการฉีดพ้นแอลกอฮอล์ตลอดเวลา
หากผิดพลาดประการใด ทางนักจัดการทางสังคมตำบลในเมืองต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ


#จังหวัดนครศรีธรรมราช
#เพาะพันธุ์ไม้
#นักจัดการทางสังคม_ต_ในเมือง

Photos from นักจัดการทางสังคม ตำบลในเมือง นครศรีฯ's post 02/12/2021

นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ได้จัด #กิจกรรมชุมชนนักอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ชุมชนประจำตำบลในเมือง หันมาให้ความสนใจแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเกิดการดูแลรักษาโบราณสถาน ที่มีอยู่ในชุมชน ให้คงอยู่ไปนานๆ
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นมีการวัดอุณหภูมิ และสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงมีการฉีดพ้นแอลกอฮอล์ตลอดเวลา
หากผิดพลาดประการใด ทางนักจัดการทางสังคมตำบลในเมืองต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ


#นักจัดการทางสังคม_ต_ในเมือง
#แหล่งท่องเที่ยวเมืองคอน
#เมืองคอน
#จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลุงขนาน ช่างตีเหล็ก อาชีพที่ทำมากว่า 50 ปี ณ เมืองคอน “ของดีชุมชนฉัน” U2T ในเมือง 30/11/2021

นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ได้จัดทำสื่อแนะนำ อาชีพช่างตีเหล็ก ที่มีอายุการทำมากว่า 50ปี ของดี #ชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการสืบเนื่องมาจากกิจกรรมที่ 1 เวทีระดมสมอง และนำมาต่อยอดในกิจกรรมที่ 2 การสำรวจและผลิตสื่อ
ทางนักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ต้องขอขอบคุณประธานชุมชนหลังวัดพระมหาธาตุ และคุณลุงขนาน ช่างตีเหล็ก
ทางผู้จัดทำหวังเป็นเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อชุมชน ทำให้งานของคุณลุงเป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้คุณลุงมากขึ้น
หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้
จัดทำโดย ทีมงานนักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง

นางสาวพิราอร ทองนอก : ถ่ายทำและตัดต่อ
นางสาวเจนจิรา ขุนสิทธิ์ : ติดต่อประสานงาน
นางสาวขนิษฐา สุวรรณโน : ซับภาษาไทย
นายศักรินทร์ รักษา : สัมภาษณ์
นายกิตติคุณ บุญแก้ว : ถ่ายทำ

บุคคลภายนอก

นางสาวกนกวรรณ สิทธิเวช : ซับภาษาอังกฤษ

#จังหวัดนครศรีธรรมราช
#นักจัดการทางสังคม_ต_ในเมือง


#ของดีชุมชุนฉัน
#ช่างตีเหล็ก


https://youtu.be/02Y8Ptjz_TA

ลุงขนาน ช่างตีเหล็ก อาชีพที่ทำมากว่า 50 ปี ณ เมืองคอน “ของดีชุมชนฉัน” U2T ในเมือง นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง ได้จัดทำสื่อแนะนำ อาชีพช่างตีเหล็ก ที่มีอายุการทำมากว่า 50ปี ของดีชุมชนหลัง.....

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Nakhon Si Thammarat?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

กลยุทย์การสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์U2Tตำบลในเมือง
U2Tตำบลในเมืองนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย สู้ภัยโคว...
กิจกรรมการถ่ายทอดการผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่ชุมชนและสังคมณ พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง คุณลุงสูชาติ ทรัพย์ส...
นักจัดการทางสังคม ตำบลในเมือง นครศรีฯ's broadcast
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2564) เมื่อเวลา 09.00 น.  #นักจัดการทางสังคมตำบลในเมือง จัดกิจกรรมตามโครงการของกระทรวง อว.  “  U2T สู...

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


บ้านหนังตะลุงสุชาติทรัพย์ส
Nakhon Si Thammarat
80000

Public Services & Government อื่นๆใน Nakhon Si Thammarat (แสดงผลทั้งหมด)
USO NET ศูนย์โรงเรียนบ้านคลองแคว USO NET ศูนย์โรงเรียนบ้านคลองแคว
โรงเรียนบ้านคลองแคว
Nakhon Si Thammarat, 80320

ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน โรงเรียนบ้านคลองแคว

รับกำจัดปลวกและระบบวางท่อpvc ทั่วภาคใต้ รับกำจัดปลวกและระบบวางท่อpvc ทั่วภาคใต้
44​ ม. 1​ ต. กำแพงเซา​ อ. เมือง
Nakhon Si Thammarat, 80280

ครีมขมิ้นไพลสดvjของแท้ส่งตรงจากบริษัท ครีมขมิ้นไพลสดvjของแท้ส่งตรงจากบริษัท
ร่อนพิบูลย์
Nakhon Si Thammarat, 80130

ครีมขมิ้นไพลสดV@Jของแท้100%ส่งตรงจากบร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
42หมู่2 ต. ควนพัง อ. ร่อนพิบูลย์
Nakhon Si Thammarat, 80130

เทศบาล พร้อมรับใช้ เทศบาล พร้อมรับใช้
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat, 80000

เทศบาลพร้อมรับใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat, 80330

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และงานกิจกรรม

Principles of Physics WU Principles of Physics WU
School Of Science, Walailak University
Nakhon Si Thammarat, 80160

We prepared this page for communication between students and teachers who participated the lecture o