เติมความรู้เกษตรแบ่งกัญ

เติมความรู้เกษตรแบ่งกัญ

แบ่งความรู้ เกษตรกร #ไม่ขายของผิดกฏหมายทุกรูปแบบและทุกกรณี ให้ความรู้

เปิดเหมือนปกติ

Photos from เติมความรู้เกษตรแบ่งกัญ's post 05/03/2022

ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืชซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เจริญเติบโตได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด จะสร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่เรียกว่า "โคนิเดีย" หรือ "สปอร์" จำนวนมาก รวมเป็นกลุ่มกันหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียว เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นศัตรู ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลากหลายชนิด โดยวิธีการเบียดเบียนหรือเป็นปรสิต และแข่งขันหรือแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการ

ประโยชน์ของไตรโคเดอร์มา
ไตรโคเดอร์มา ถือเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อราชั้นสูงคือสามารถสร้างสปอร์ขยายพันธุ์แบบใช้เพศได้ ในประเทศไทยมีการคัดเลือกเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ดี เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตปฏิชีวนสารทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมาอย่างยาวนาน เชื้อราไตรโคเดอร์มาจึงเป็นสารมหัศจรรย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืช ประโยชน์โดยคราวๆ

ลดปริมาณเชื้อโรคพืช
แข่งขันและกำจัดเชื้อโรคพืช
ช่วยให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานโรค
ช่วยเพิ่มการเติบโตของพืชและเพิ่มผลผลิต
รักษาโรคพืช เช่น รากและโคนเน่า ผลเน่า ใบจุด ใบไหม้ ใบเหี่ยว ราดำ
ใช้ได้หลากหลายพืชพันธุ์ เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง ลองกอง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พริก มะละกอ พืชผัก ข้าว ไม้ดอก-ไม้ใบ ไม้ยืนต้น
ช่วยป้องกันและควบคุมเชื้อโรคพืชได้หลายชนิด

#เชื้อราดี
#เชื้อกันรากเน่า
#เพจเราไม่ขายของผิดกฏหมายเพียงแต่แบ่งความรู้เท่านั้น

Photos from เติมความรู้เกษตรแบ่งกัญ's post 16/02/2022

กัญชา เป็นพืชสกุล Cannabis อยู่ในวงศ์ Cannabaceae
3 สายพันธุ์ ได้แก่
#1.สายพันธุ์ซาติวา (Cannabis Sativa)
#2.สายพันธุ์อินดิกา (Cannabis Indica)
#3.สายพันธุ์รูเดอราลิส (Cannabis ruderalis)

16/02/2022

ธาตุอาหารเสริม แบ่งออกเป็น 8 ธาตุดังนี้

1.โบรอน (B)
ช่วยในการสร้างสารอาหารและควบคุมสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ ช่วยในการออกดอก ผสมเกสร ช่วยในการติดผลและย้ายน้ำตาลมาสู่ผล

2.ทองแดง (Cu)
ช่วยในการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์พืช ช่วยในการเผาผลาญอาหารของรากพืชและเป็นประโยชน์ต่อการใช้โปรตีนของพืช การสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์

3.คลอรีน (CI)
พบในดิน ช่วนกระตุ้นการย่อยอาหารสำหรับพืช มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับฮอร์โมนพืช

4.เหล็ก (Fe)
จำเป็นต่อการสร้างคลอโรฟิลล์ การสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และสังเคราะห์แสง

5.แมงกานีส (Mn)
ช่วยในการทำงานของเอนไซม์ มีส่วนประกอบของคาร์บอนไดออกไซด์และการย่อยไนโตรเจน

6.โมลิบดีนัม (Mo)
ช่วยในการดึงไนโตรเจนออกมาใช้งานและช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน พบธาตุชนิดนี้ในดิน

7.สังกะสี (Zn)
ช่วยสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซิน คลอโรฟิลล์และแป้ง ควบคุมการย่อยน้ำตาลของพืช เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานขอเอนไซม์ที่มีส่วนในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และจำเป็นต่อการเปลี่ยนสภาพของคาร์โบไฮเดรต

8.นิกเกิล (Ni)
เป็นธาตุอาหารทำสำคัญต่อเอนไซม์ ทำหน้าที่ปลดปล่อยไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่จะนำไปใช้ได้ และยังช่วยในกระบวนการงอกของเมล็ดอีกด้วย

15/02/2022

ธาตุอาหารรอง ประกอบด้วย 3 ธาตุดังนี้
1.แคลเซียม (Ca)
ช่วยในการแบ่งเซลล์ ผสมเกสร การงอกของเมล็ด มีส่วนสำคัญต่อโครงสร้างของเซลล์พืช ช่วยในการลำเลียงอาหาร แคลเซียมช่วยในการปรับสมดุลทั้งกรดและด่างของพืช

2.แมกนีเซียม (Mg)
เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ ช่วยในการสังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน ไขมันและน้ำตาล ช่วยในการสังเคราะห์แสง นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต

3.กำมะถัน (S)
เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน วิตามินและโปรตีน ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของรากและเมล็ดพืช ทำให้พืชแข็งแรงและทนต่อความเย็น

#เพจเราไม่ขายของผิดกฎหมายเพียงแต่ให้ความรู้เท่านั้น

15/02/2022

ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช
แร่ธาตุที่อยู่ในดินที่เป็นอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วละก็ หลายคนอาจจะนึกถึงแค่ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) และโพแทสเซียม(K) แต่จริง ๆ แล้วยังมีธาตุอาหารอีกมากมายหลายชนิดที่อยู่ในดิน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเจริญเติบโตของพืชเหมือนคนที่ต้องได้รับสารอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ก็ยังคงต้องการวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ มาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย

ธาตุอาหารพืชมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมาก นอกจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และออกซิเจนแล้ว ก็ยังมีธาตุอาหารในดินอีก 14 ธาตุ ธาตุอาหารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ

#ธาตุอาหารหลัก
#ธาตุอาหารรอง
#ธาตุอาหารเสริม

Photos from เติมความรู้เกษตรแบ่งกัญ's post 14/02/2022

การเตรียมการป้องกันฝนกับต้นไม้ โดยตรง ช่วงหน้าฝน หากท่านใดไม่ได้ใช้ไตโครเดอร์ม่า หรือ บางครั้งไตโครเดอร์ม่าก็เอาไม่อยู่ ทำเนินใต้โคนต้นแบบทุเรียนความใหญ่พอเหมาะกับต้น แล้วหา พลาสติกกันน้ำ ซึม ให้พาน้ำไหลไป ทางอื่นในหลุมดินที่เราได้ทำการขุดในการลงดินครั้งแรก ต้นไม้เปียกฝนได้ แต่รากเปียกตลอดไม่ได้นะครับ #เครดิตรูปจากทางบ้าน #เพจเราไม่ขายของผิดกฏหมายเพียงแต่ให้ความรู้

13/02/2022

กฏหมายยังมีเงื่อนงำอยู่ หากท่านใดจะปลูกหลังจากกฏหมายมีผลก็ระวังๆกันหน่อยนะครับ

Photos from เติมความรู้เกษตรแบ่งกัญ's post 13/02/2022

ธาตุอาหารในช่วงทำใบควรเน้นไปทางN และเสริมด้วย แมกนีเซียม แคลเซียม โบรอน เข้าไปจะช่วยทำให้ใบเขียวปี๋
#ผลผลิตขึ้นอยู่กับเวลาและการจัดระเบียบต้นไม้

เติมความรู้เกษตรแบ่งกัญ updated their business hours. 13/02/2022

เติมความรู้เกษตรแบ่งกัญ updated their business hours.

เติมความรู้เกษตรแบ่งกัญ updated their business hours.

เติมความรู้เกษตรแบ่งกัญ updated their information in their About section. 13/02/2022

เติมความรู้เกษตรแบ่งกัญ updated their information in their About section.

เติมความรู้เกษตรแบ่งกัญ updated their information in their About section.

13/02/2022

หากเราเข้าใจระบบการลำเลียงอาหารของพืช แล้วให้ธาตุอาหารอย่าง พอเหมาะ พืชก็จะได้รับประสิทธิภาพ อย่างที่เราต้องการ และสามารถจัดระเบียบต้นไม้ได้ด้วย ว่าช่วงไหนควรให้สารอาหารตัวไหน
#เพจเราไม่ขายของผิดกฏหมายเพียงให้แต่ความรู้
#สงสัยหรือไม่เข้าใจทักมาทางอินบ็อกได้เลยครับพร้อมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนกัญครับ

สุขสำราญย์ Bliss updated their information in their About section. 01/09/2020

สุขสำราญย์ Bliss updated their information in their About section.

สุขสำราญย์ Bliss updated their information in their About section.

Photos from สุขสำราญย์ Bliss's post 29/09/2017

Photos from สุขสำราญย์ Bliss's post

Photos from สุขสำราญย์ Bliss's post 29/09/2017

ปาร์ตี้เล็กๆ😘🤗🎹🎼🍺

16/09/2017

ไกลแค่ไหนไม่ใช่ปัญหา...😊🎼มาด้วยความมั่นใจ🎼🎤🎹ชิวๆไป

Photos from สุขสำราญย์ Bliss's post 10/09/2017

เก็บตกเมื่อคืน...ร้านยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะ หนีความวุ่นวายมานั่งชิวๆฟังเพลงเพราะๆที่ร้านสุขสำราญย์กันนะ😘😎🤓

07/08/2017

วันนี้ร้านเปิดต้อนรับลูกค้าทุกๆท่านนะคะ

03/08/2017

เปิดค่ะเปิด!!!มาเร๊วความบันเทิงรออยู่🤗🤗🤗

Photos from สุขสำราญย์ Bliss's post 25/07/2017

Happy birthday เสี่ยปุ๊กกันหน่อย มีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะค้ะ

Photos from สุขสำราญย์ Bliss's post 21/07/2017

Photos from สุขสำราญย์ Bliss's post

Timeline Photos 07/07/2017

เล่นเพลินๆ...พร้อมโปรดื่มเด็ดๆเชิญที่ร้านสุขสำราญย์กันนะ^_^

Timeline Photos 26/06/2017

Timeline Photos

Timeline Photos 26/06/2017

ยิ่งดึกยิ่งต้องชน!!เอ้าหมดแก้ว!!!😍😊🍺🍺🍺

Photos from สุขสำราญย์ Bliss's post 24/06/2017

วันนี้ดูครึกครื้นหน่อยนะ🤗😊

Timeline Photos 20/06/2017

Timeline Photos

Photos from สุขสำราญย์ Bliss's post 17/06/2017

ยินดีต้อนรับและขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะ☺️😇😍

Timeline Photos 17/06/2017

...ชวนกันมานั่งชิวที่นี่นะคะ...

Timeline Photos 16/06/2017

เปิดวันนี้นะจ้ะ มีโปรโมชั่นพิเศษๆมาให้ลูกค้าทุกท่านได้เลือกมากมาย ใครมาประเดิมขอให้เฮงๆรวยๆกันถ้วนหน้าเลยจร๊าา😇🤗😘

Photos from สุขสำราญย์ Bliss's post 26/02/2017

Photos from สุขสำราญย์ Bliss's post

Timeline Photos 18/02/2017

Timeline Photos

สุขสำราญย์ Bliss updated their website address. 17/02/2017

สุขสำราญย์ Bliss updated their website address.

สุขสำราญย์ Bliss updated their website address.

Timeline Photos 07/02/2017

Timeline Photos

Timeline Photos 07/02/2017

โปรฯดีๆคืนวันพุธนะคะสาวๆ😘😇😘

Timeline Photos 07/02/2017

ถูกแล้วดีมีที่"สุขสำราญย์ Bliss"จันทบุรี
โปรโมชั่นนี้มีถึงสิ้นเดือนกพ.นี้นะคะ

สุขสำราญย์ : โปรโคตรแรง 07/02/2017

ห้ะ!!!อะไรนะ!!มิกเซอร์9บาท!!!
โปรฯแรงขนาดนี้ ชวนเพื่อนมากันเยอะๆนะคะ ถูกแล้วดีมีในโลกจริงๆ😜🤗😇

บรรยากาศร้านเปิดใหม่ย่าน JP ชื่อร้าน สุขสำราญย์ที่จัดโปรโคตรแรง อยู่ ณ ตอนนี้

มิกเซอร์ 9 บาท ทุกวันอาทิตย์-วันพฤหสบดี ถึง 28 กุมภาพันธ์นี้

เบียร์ช้าง และลีโอ 3 ขวด 199 บาท และ สิงไรท์ 3 ขวด 179 บาท ทุกวัน

เลดี้ไนท์ สาวมา 4 คน ฟรี เหล้า 1 ขวด หรือ เบียร์ 4 ขวด ก่อน 3 ทุ่ม ทุกวันพุธ

เหล้าชุดละ 289 บาท มีหงส์ และ Blend285 ให้เลือก ฟรีมิกเซอร์ 5 อย่าง ก่อน 3 ทุ่มทุก ศุกร์-เสาร์

อาหารราคาย่อมเยาว์ มีให้เลือกมากมาย

รับรองว่ามาแล้ว ประหยัดเงินในกระเป๋าแต่เมาแอ๋กันท่วนหน้าแน่นอน.

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ที่อยู่

Nakhon Sawan

Nakhon Sawan สถานเสริมความงามอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Shopkoyy Shopkoyy
Nakhon Sawan, 60000

พี่หมอชวนฟิต Bota-P by Dr.Jally พี่หมอชวนฟิต Bota-P by Dr.Jally
99/122 หมู่บ้านดีพร้อมวิลล์ ม.13 ต.วัดไทรย์
Nakhon Sawan, ุ60000

สุขภาพดี...ที่ไหนก็ได้

Boom dnax เม็ดฟู่ชะลอวัยTheiCon88 Boom dnax เม็ดฟู่ชะลอวัยTheiCon88
Nakhon Sawan, 60000

BOOM D-naxเม็ดฟู่ชะลอวัย

Khun Nuan’s juice bar Khun Nuan’s juice bar
ช.64/169 ถ.สวรรค์วิถี ซ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง
Nakhon Sawan, 60000

Smoothie bowl Cold presses juice

Happy Clubนครสวรรค์ Happy Clubนครสวรรค์
636/117 ถ.มหาเทพ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
Nakhon Sawan, 60000

รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ เพิ่ม/ลดน้ำหนักตัว ลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อให้กระชับแข็งแรง

ByDuen.Shop ByDuen.Shop
ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์, ปากน้ำโพ, นครสวรรค์ 60000, ประเทศไทย
Nakhon Sawan, 60000

แฟชั่นสาวอวบ  J'Bee แฟชั่นสาวอวบ J'Bee
ปากน้ำโพ, นครสวรรค์, ประเทศไทย
Nakhon Sawan, 60000

เสื้อผ้าแฟชั่นคนอวบ เสื้อผ้าแบรนด์

สินค้า ฮอตฮิต นำเข้าราคาถูก By สินค้า ฮอตฮิต นำเข้าราคาถูก By
Nakhon Sawan, 60150

สินค้านำเข้า

APshop APshop
ถนน นครสวรรค์-พิษณุโลก, ปากน้ำโพ, นครสวรรค์ 60000, ประเทศไทย
Nakhon Sawan, 60000

เพจนี้เกี่ยวกับรองเท้า

สครับพลัสไวท์ by shop_miw สครับพลัสไวท์ by shop_miw
Nakhon Sawan, 60000

สนใจสั่งซื้อเป็นตัวแทนทักมาได้เลยค่ะ ID 0848179654 FB หมิว หมิว

EVE'S by Pimmy คุณแม่สวยแซ่บ EVE'S by Pimmy คุณแม่สวยแซ่บ
Nakhon Sawan

ปรึกษาปัญหาผิว หรือสมัครตัวแทนจำหน่าย ได้ที่ Line: @srpimmy99 (มี@ด้วยนะคะ)

เฟิร์นเครื่องสำอางของถูกแล เฟิร์นเครื่องสำอางของถูกแล
Nakhon Sawan, 60000

ลิปรุ่นนี้ไม่แม็ทจนเกินไป เน้นดูปากอวบอิ่ม