HWSMLove sure ชัวร์

HWSMLove sure ชัวร์

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าว
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าว
banbungkha, Amphoe Muang Chaiyaphum
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านขาม
บ้านขาม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร, Amphoe Maha Chana Chai
กศน.ตำบลบ้านขาม
กศน.ตำบลบ้านขาม
ถนน โกสีย์, Ban Kham
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โรงเ
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โรงเ
โกสีย์, Chatturat
โรงเรียนบ้านห้วย สพป.ชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านห้วย สพป.ชัยภูมิ
หมู่ 3 ต.หนองโดน, Amphoe Chatturat
Priyaphat school
Priyaphat school
22 หมู่ 1 ตำบลบ้านชวน, Amphoe Bamnet Narong
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาค
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาค
Bamnet Narong , Chaiyaphum, Ban Chuan
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ตำบ
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ตำบ
บ้านหนองผักแว่น, Amphoe Bamnet Narong
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์
หมู 17 ต.บ้านชวน, Ban Chuan
Innovedex
Innovedex
Bangkok
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุง
อำเภอบำเหน็จณรงค์, Chaiyaphum
โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์
โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์
123 หมู่ 9 ต.บ้านชวน, Ban Chuan
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
81 ม.4 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ, Ban Phet
โรงเรียนบ้านตลาด.คำนายครุรา
โรงเรียนบ้านตลาด.คำนายครุรา
Chatturat 36130
DN  Maxx Inter
DN Maxx Inter
chatturat, Chatturat

ศูนย์ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาวัยร?

30/08/2022
30/08/2022

ร่วมสร้างความสุขให้ตนเอง และคนรอบข้างด้วยกันให้สุดๆตลอด 15 วัน 1-15 ก.ย.56

30/08/2022

Happiness Week
1-15 Sep 2022

23/05/2022

แผลใจต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะหาย...?

ความเสี่ยงของออรัลเซ็กส์ หรือ การร่วมเพศทางปาก อย่างไรให้ปลอดภัย 28/04/2022

ความเสี่ยงของออรัลเซ็กส์ หรือ การร่วมเพศทางปาก อย่างไรให้ปลอดภัย

https://www.ocare.co.th/blog/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81/

ความเสี่ยงของออรัลเซ็กส์ หรือ การร่วมเพศทางปาก อย่างไรให้ปลอดภัย ความเสี่ยงของออรัลเซ็กส์ หรือ การร่วมเพศทางปาก อย่างไรให้ปลอดภัย ไม่ปลอดภัยต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD...

25/04/2022

love sure ดูได้จากอะไรง่ายที่สุด

30/11/2021

12.12.12
วันที่12เดือน12ปีนี้จะเป็นยังงัยคอยรอชม..

10 สัญญาณที่แสดงว่าผู้ชายคนนั้นจริงจังกับคุณ ♥ 18/08/2021

10 สัญญาณที่แสดงว่าผู้ชายคนนั้นจริงจังกับคุณ ♥

10 สัญญาณที่แสดงว่าผู้ชายคนนั้นจริงจังกับคุณ ♥ เขารักเราจริงหรือเปล่า หรือแค่แก้เหงา รู้ได้ทันที!!

ศัพท์จิตวิทยา 27/05/2021

องค์ประกอบด้านความใกล้ชิดเป็นแกนหลักที่สามารถพบได้ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ มีความคงทนค่อนข้างสูง และมีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ระยะยาว

...ทฤษฎีสามเหลี่ยมของความรัก (Triangular theory of love)...

Sternberg (1986) เสนออทฤษฎีสามเหลี่ยมของความรัก ซึ่งอธิบายถึงธรรมชาติและรูปแบบของความรักว่าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ

1. ความใกล้ชิด (intimacy) เป็นองค์ประกอบด้านอารมณ์ คือ มีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันในความรู้สึก ความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง ความเอื้ออาทรต่อกัน สื่อสารกันได้อย่างดี มีความไว้วางใจต่อกัน ซึ่งจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของความสัมพันธ์
2. ความเสน่หา (passion) เป็นองค์ประกอบด้านแรงจูงใจ เกิดจากแรงขับภายในระบบของร่างกาย หรือความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นทางสรีระ เป็นความดึงดูดทางเพศ เช่น ความพอใจในรูป กลิ่น เสียง หรือจริตกิริยาของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือเสน่ห์อื่นๆ และยังรวมถึงเหตุกระตุ้นอื่นๆ ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกโรแมนติกด้วย
3. ความผูกมัด (commitment) เป็นองค์ประกอบด้านความคิด คือการตัดสินใจที่จะรักหรือมีพันธะทางใจหรือทางสังคมต่อกัน การใช้เวลาร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ หรือการใช้ชีวิตร่วมกันต่อเนื่องเป็นเวลานาน ความรับผิดชอบในพันธะที่ตกลงต่อกัน การรับพันธะผุกพันจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อมีความสนิทสนมกันมากขึ้น และเปลี่ยนไปตามระดับของความสุดความพอใจในแต่ละช่วงเวลา หากมีปัญหายุ่งยากในความสัมพันธ์ระหว่างกัน การรับพันธะผูกพันอาจลดระดับลงไป

องค์ประกอบด้านความใกล้ชิดเป็นแกนหลักที่สามารถพบได้ในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ มีความคงทนค่อนข้างสูง และมีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ระยะยาว ส่วนความเสน่หามักพบในความสัมพันธ์เชิงคู่รักเท่านั้น เด่นชัดในความทรงจำ และมีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ระยะสั้น มีผลต่อปฏิกิริยาทางร่างกายและการรับรู้ความเจ็บปวด ขณะที่ความผูกมัดนั้นมีความผันแปรในแต่ละช่วงอายุ เช่น มีความผูกมัดกับครอบครัวในวัยเด็ก ผูกมัดกับเพื่อนในช่วงวัยรุ่น และผูกมัดกับคนรักในวัยผู้ใหญ่ มีผลต่อการรับรู้ความเจ็บปวดและความสามารถในการควบคุมตนเอง

การจัดประเภทของความรัก

จากองค์ประกอบของความรักทั้งสาม สามารถจำแนกความรักออกได้เป็นประเภทต่างๆ 8 ประเภท ดังนี้
1. การไม่มีความรัก (nonlove) เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่มีองค์ประกอบทั้งสามเลย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบง่ายๆ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่มีความรู้สึกหรือรักมาเกี่ยวข้อง
2. ความชอบ (liking) เป็นรักที่ประกอบด้วยความใกล้ชิดเท่านั้น เกิดขึ้นกับคนที่เราสนิทสนมใกล้ชิดด้วย เช่น เพื่อน คนรู้จัก
3. รักแบบหลงใหล (infatuated love) เป็นรักที่ประกอบด้วยความเสน่หาอย่างเดียว เกิดขึ้นได้บ่อย ทำนองรักแรกพบ
4. ความสัมพันธ์แบบปราศจากความรัก (empty love) เป็นรักที่ประกอบด้วยความผูกมัดอย่างเดียว เช่น มีการแต่งงานที่ปราศจากความรู้สึกต่อกัน เพียงแค่อยู่ร่วมกัน (ซึ่งอาจพัฒนาองค์ประกอบอื่นภายหลัง)
5. รักแบบโรแมนติก (romantic love) เป็นรักที่ประกอบด้วยความใกล้ชิด และความเสน่หา เกิดเมื่อบุคคลรู้จักกัน ใกล้ชิดกัน จึงเกิดความรู้สึกตื่นตัวทางร่างกาย ปรารถนาจะอยู่ใกล้ชิก ได้สัมผัสและถ่ายทอดความรู้สึกระหว่างกันโดยยังไม่มีพันธะผูกมัด
6. รักแบบมิตรภาพ (companionate love) เป็นรักที่ประกอบด้วยความใกล้ชิดและความผูกมัด มักเกิดในความสัมพันธ์ระยะยาว เช่น เพื่อน หรือคู่แต่งงานที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานาน
7. รักแบบไร้สติปัญญา (fatuous) เป็นรักที่ประกอบด้วยความเสน่หาและความผูกมัด โดยบุคคลพบรักและผูกมัดกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งรักแบบนี้มักจบลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน
8. รักสมบูรณ์แบบ (consummate love) เป็นรักที่มีทั้งสามองค์ประกอบ ทั้งความเสน่หา ความใกล้ชิด และความผูกมัด รักรูปแบบนี้เป็นรักที่บุคคลปรารถนาแต่ยากที่จะเกิดขึ้นและรักษาให้คงสภาพไว้ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบความสัมพันธ์และสถานการณ์ที่แวดล้อมในความสัมพันธ์ระหว่างสองบุคคล

*************

ข้อมูลจาก

“ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของคู่รัก โดยมีองค์ประกอบของความรักทั้งสามเป็นตัวแปรส่งผ่าน” โดย สิริภรณ์ ระวังงาน (2553) - http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/37529

ภาพจาก http://wallpapercanyon.com/white-wallpaper-desktop-images/

CD4 คืออะไร 28/01/2021

CD4 คืออะไร

https://www.scimath.org/article-science/item/8478-cd4

CD4 คืออะไร CD4 (Cluster of differentiation 4) เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ควบคุมและต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย มีหน้าที่สำคัญค....

1 ธันวาคม : วันเอดส์โลก และที่มาของวันนำข่าวสาร-ความหวังไปทั่วโลก 01/12/2020

1 ธันวาคม : วันเอดส์โลก และที่มาของวันนำข่าวสาร-ความหวังไปทั่วโลก

1 ธันวาคม : วันเอดส์โลก และที่มาของวันนำข่าวสาร-ความหวังไปทั่วโลก วันเอดส์โลกเกิดขึ้นในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ไปทั่วโลก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1988 ซึ่งเป็น.....

ระวัง ! เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย เข้าข่ายละเมิดสิทธิ - Tonkit360 17/09/2020

ระวัง ! เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย เข้าข่ายละเมิดสิทธิ - Tonkit360

https://tonkit360.com/27714

ระวัง ! เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย เข้าข่ายละเมิดสิทธิ - Tonkit360 แถมมีความผิดตามกฎหมายอย่างชัดเจน หากพบผู้กระทำผิดเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เจอโทษทั้งทางแพ่ง อาญา และทางว.....

30/01/2020

ขณะนี้ hwsm ได้ยกฐานะเป็น เพื่อระดมทุนในการจัดกิจกรรมและให้ความรู้ในการป้องกันการติดต่อโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องทั่วประเทศ

อสุจิกินได้จริงหรือ? กินอสุจิอันตรายหรือไม่? 27/01/2020

อสุจิกินได้จริงหรือ? กินอสุจิอันตรายหรือไม่?

http://www.mamaexpert.com/posts/content-967

อสุจิกินได้จริงหรือ? กินอสุจิอันตรายหรือไม่? น้ำอสุจิ เป็นเรื่องที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องทำความรู้จัก โดยเฉพาะคู่รักที่มีรสนิยมทางเพศแปลกแหวกแนว ...

13/07/2019

รับสมัคร​ ผู้มีความเชี่ยวชาญร่วมให้ความคิดเห็นและปฏิรูป​ กลุ่ม​ .​ ด่วนที่สุด

โอกาสเสี่ยงของการรับเชื้อเอชไอวี - Thaihealth.or.th | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สส 02/07/2019

โอกาสเสี่ยงของการรับเชื้อเอชไอวี - Thaihealth.or.th | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สส

https://www.thaihealth.or.th/Content/25950-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5.html

โอกาสเสี่ยงของการรับเชื้อเอชไอวี - Thaihealth.or.th | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สส วิธีการรับมือกับปัญหา - พันธกิจการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. คือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน ให้คนไทยมีสุขภาพ.....

19/06/2019

ความสุขของเราเราต้องดูแล

04/03/2019

รู้หรือไม่?
แบบนี้ทำได้ หรือทำไม่ได้?

"เอชไอวี เราอยู่ด้วยกันได้"
1 มีนาคม วันยุติการเลือกปฏิบัติ : สานพลัง ยุติการเลือกปฏิบัติ

18/02/2019

รักชัวร์
หรือรักจริงเป็นจริงได้
ถ้าไม่ได้คิดอยู่ฝ่ายเดียว

11/02/2019
11/02/2019

HappinessTeamต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ เกิดกิจกรรมสร้างสุขอย่างทั่วถึง

17/01/2019

ถ้าให้เลือกสถานที่ ที่ใหนก้อได้ในโลกนี้แล้วทำให้คุณมีความสุขที่สุดได้คุณจะไปที่ใหน..?

ชาวเน็ตรวม 17 ไอเดีย DIY “ไอเท็ม 18+ ของผู้ชาย” หลากหลายวิธี พี่คิดกันมาได้ไง!? | CatDumb.com - แคทดั๊มบ์ด 31/12/2018

ชาวเน็ตรวม 17 ไอเดีย DIY “ไอเท็ม 18+ ของผู้ชาย” หลากหลายวิธี พี่คิดกันมาได้ไง!? | CatDumb.com - แคทดั๊มบ์ด

ทางออกสำหรับ ชายรักชาย ที่ต้องการหาทางออกทางอารม อย่างปลอดภัย

ชาวเน็ตรวม 17 ไอเดีย DIY “ไอเท็ม 18+ ของผู้ชาย” หลากหลายวิธี พี่คิดกันมาได้ไง!? | CatDumb.com - แคทดั๊มบ์ด Highlightฮ่า ฮ่า ฮร่าาาชาวเน็ตรวม 17 ไอเดีย DIY “ไอเท็ม 18+ ของผู้ชาย” หลากหลายวิธี พี่คิดกันมาได้ไง!? By เหมียวตะปู - 01/04/2018 Shar...

21/12/2018

ขอเชิญคณะทำงาน ทุกระดับประชุมด่วนเพื่อคัดเลือกคณะทำงานปี 2562 ใหม่ทั้งหมด ด่วน

เพร็พป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร - Buddy Station 09/12/2018

เพร็พป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร - Buddy Station

เพร็พป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร - Buddy Station เพร็พป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร เอชไอวีเป็นไวรัสที่จ้องทำลายเซลส์เซลล์ที่เป็นภูมิคุ้มกันของ.....

09/12/2018

3เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับเอชไอวี และเอดส์
รู้อะไรบ้าง ไปดู.....

วิจัยพบการติดเชื้อ HIV ชายรักชายเสี่ยงสุด - Buddy Station 09/12/2018

วิจัยพบการติดเชื้อ HIV ชายรักชายเสี่ยงสุด - Buddy Station

วิจัยพบการติดเชื้อ HIV ชายรักชายเสี่ยงสุด - Buddy Station งานวิจัยชี้อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในไทยเพิ่มขึ้นสูง 70% ในกลุ่มเยาวชน 15-24 ปี กลุ่มชายรักชายเสี่ยงสุด ชงลดอา....

06/12/2018

ขอเชิญร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม เพื่อระดมทุนและรับบริจาคเงินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมกลุ่มรักปลอดภัย เช่น จำหน่ายเสื้อ สคส. สติกเกอร์ หรืออื่น ๆ

สัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 06/12/2018

สัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

http://aidssti.ddc.moph.go.th/nas/

สัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 การจัดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๖ มีวัตถุประสงค์

06/12/2018

ขอเชิญสมาชิกร่วมเสนอโครงการป้องกันเอดส์ภายใน 24 ธันวาคม 61 นี้เท่านั้น

06/12/2018

กลุ่มรักปลอดภัยรับสมัครสมาชิกใหม่และจิตอาสาในการจัดกิจกรรมปี 62 ไม่จำกัดเพศ วัยและอายุ ด่วน

Photos from HWSMLove sure ชัวร์'s post 06/12/2018

เชิญร่วมให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมกลุ่มรักปลอดภัย ปี 2562 และร่วมเป็นที่ปรึกษากลุ่ม

30/11/2018

รับสมัครแกนนำสื่อออนไลน์ในการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธุ์และเอดส์ด่วน 20 คน

01/11/2018

เนื่องจากไม่มีทีมงานที่ชัดเจนในการเสนอกิจกรรม Happiness Program จึงขอพิจารณาเลือกพื้นที่ใหม่ในการจัดกรรมและทีมงานใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

รวมงานแต่งสุดโรแมนติกของเหล่าเกย์ชาวไทย – peechai 29/10/2018

รวมงานแต่งสุดโรแมนติกของเหล่าเกย์ชาวไทย – peechai

รวมงานแต่งสุดโรแมนติกของเหล่าเกย์ชาวไทย – peechai Family-ครอบครัว รวมงานแต่งสุดโรแมนติกของเหล่าเกย์ชาวไทย Nongchai Krub 2 months ago No Comments Facebook Prev Article Next Article ทักทายชาวเกย์ไทย ผู้มีหัวใ...

28/10/2018

ออกพรรษาแล้วมาร่วมสร้างวัฒนธรรมการชมหมอลำอย่างสร้างสรรค์กัน
(เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น)

11/10/2018

ให้ผู้ที่สมัครกิจกรรมประกวดHappiness team ส่งรายละเอียดกิจกรรมคร่าวๆ
ในอินบลอกได้เลย

อยากเลิกติดหนังโป๊..ทำไงดี! 27/09/2018

อยากเลิกติดหนังโป๊..ทำไงดี!

อยากเลิกติดหนังโป๊..ทำไงดี! ใบ 66-day-challenge ที่ผมพูดถึงในคลิป อยู่ใน comment แรกของวิดีโอ Live นี้เลยครับ https://www.facebook.com/KhunkhaoWriter/videos/1376877425710075/

26/09/2018

รับสมัคร Happiness Team ใหม่ทั้งหมด 8-10 คน ภายใน 31 ตค.61 นี้เท่านั้น

9 ความกลัวของผู้ชาย ต่อการมีเซ็กซ์ 23/09/2018

9 ความกลัวของผู้ชาย ต่อการมีเซ็กซ์

9 ความกลัวของผู้ชาย ต่อการมีเซ็กซ์ ยุคของเรื่องเพศกำลังเฟื่องฟู คุณรู้ไหมสิ่งที่ผู้ชายกลัวมีอยู่ 9 ประการ เกี่ยวกับเรื่องเพศ

รักร่วมเพศ 23/09/2018

รักร่วมเพศ

การปฏิบัติทางเพศของพวกรักร่วมเพศ ชายก็เหมือนการร่วมเพศระหว่างชายกับหญิง ต่างกันตรงที่ไม่ได้ร่วมเพศด้วยองคชาตกับช่องคลอดเท่านั้น ผู้ชายจะเริ่มต้นการกอดจูบ ลูบคลำ ใช้ปากและลิ้นหรือมือกับอวัยวะเพศของอีกฝ่ายหนึ่งและร่วมเพศทางทวารหนักหรือ ทางหว่างขา บางรายอาจมีความวิปริตทางเพศอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น การพอใจที่ทำให้อีกฝ่ายเจ็บหรือตัวเองเจ็บ ชอบสะสมเครื่องใช้บางอย่างของเพศตรงกันข้าม เช่น ชุดชั้นในหรือถุงน่อง ชอบแอบดูผู้อื่นร่วมเพศกัน ชอบมีเพศสัมพันธ์หมู่ หรือเพศสัมพันธ์กับเด็ก (เพศเดียวกัน) บางรายความวิปริตเหล่านี้รุนแรงมาก จนถึงเป็นคดีอาชญากรรมก็มี
https://thaipsychiatry.wordpress.com/2010/08/27/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8/

รักร่วมเพศ พฤติกรรมทางเพศระหว่างเพศเดียวกันพบในสัตว์เกือบทุกชนิด และในมนุษย์ทุกระดับสังคมทั่วโลก ในจำนวนสัตว์เลี....

12/09/2018

มูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ชุมชนคนข้ามเพศ

มูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ชุมชนคนข้ามเพศ ยินดีต้อนรับสู่บ้านที่สองของทุกท่าน.. เราพร้อมจะตอบสนองและเติมเต็มชีวิตคุณ

นักจิตวิทยา ชี้การขัดจรวดระหว่างพักกลางวัน เป็นเรื่องดีสำหรับหนุ่มๆ 09/09/2018

นักจิตวิทยา ชี้การขัดจรวดระหว่างพักกลางวัน เป็นเรื่องดีสำหรับหนุ่มๆ

http://www.newtv.co.th/news/13954

นักจิตวิทยา ชี้การขัดจรวดระหว่างพักกลางวัน เป็นเรื่องดีสำหรับหนุ่มๆ การเป็นพนักงานประจำ เป็นมนุษย์เงินเดือน มันเหนื่อยหนักยิ่งนัก ต้องตื่นแต่เช้า ไหนจะมาเจอกับการจราจรติด.....

สวดยับเสวนาล้ม! “เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เบี่ยงเบน” เจตนาเหยียดเพศทางเลือก?! 31/08/2018

สวดยับเสวนาล้ม! “เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เบี่ยงเบน” เจตนาเหยียดเพศทางเลือก?!

โลกนี้ไม่ได้มีปากกาแค่สีน้ำเงินกับสีแดง

สวดยับเสวนาล้ม! “เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เบี่ยงเบน” เจตนาเหยียดเพศทางเลือก?! โดนกระหน่ำเละ! อาจารย์หัวหน้าแผนกศาสนกิจโรงเรียนชายล้วนแห่งหนึ่ง จัดบรรยาย “เลี้ยงลูกไม่ให้เบี่ยงเบน” ส....

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Nakhon Ratchasima
36130

เวลาทำการ

จันทร์ 18:00 - 00:00
อังคาร 18:00 - 00:00
พุธ 18:00 - 00:00
พฤหัสบดี 18:00 - 00:00
ศุกร์ 18:00 - 00:00
เสาร์ 18:00 - 00:00
อาทิตย์ 18:00 - 00:00

Nakhon Ratchasima โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สมาคมศิษย์โรงเรียนมารีย์วิ สมาคมศิษย์โรงเรียนมารีย์วิ
386 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำ
Nakhon Ratchasima, 30000

รักและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็น"ลูกมารีย์"

ศูนย์ USO Wrap โรงเรียนบ้านพระมะข ศูนย์ USO Wrap โรงเรียนบ้านพระมะข
บ้านพระ ม. 3 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนท
Nakhon Ratchasima, 30210

Seven International Learning Center Seven International Learning Center
ถนนสืบ​ศิริ​ ซอย​41​
Nakhon Ratchasima, 30000

ทดลอง​เรียน​ฟรี​1​ชม.กับคลาสการเรียน​ในการสนทนาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนสอนมายากลโคราช - ChanChai Ma โรงเรียนสอนมายากลโคราช - ChanChai Ma
สืบศิริ
Nakhon Ratchasima, 30000

โรงเรียนสอนมายากลโคราช สอนแบบตัวต่อตัว (Private Class) หรือ สอนยกคลาสนอกสถานที่

งานหลักสูตรและแผนการเรียน NRRU งานหลักสูตรและแผนการเรียน NRRU
Nakhon Ratchasima, 30000

คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ(คร.7) คำร้อ?

Dr.patipan Dr.patipan
มิตรภาพ
Nakhon Ratchasima, 30000

บริการดูแล รักษา ส่งเสริมป้องกันโร?

Kid’s Journey คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ Kid’s Journey คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
Kid's Journey Clinic กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
Nakhon Ratchasima, 30000

ตรวจประเมิน แก้ไขพัฒนาการล่าช้า พู?

Gen Eng NRRU Gen Eng NRRU
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
Nakhon Ratchasima, 30000

PPS Art Space PPS Art Space
โรงเรียนปัญญาประทีป 162 หมู่ 12
Nakhon Ratchasima, 30130

เพลิดเพลินและมีความสุขกับการชื่นชมผลงานนักเรียนที่ 𝗣𝗣𝗦 𝗔𝗿𝘁 𝗦𝗽𝗮𝗰𝗲 แห่งนี้

SUT - School of Electrical Engineering SUT - School of Electrical Engineering
111 ถ.มหาวิทยาลัย มหาวิทาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี
Nakhon Ratchasima, 30000

Official Facebook School of Electrical Engineering Suranaree University of Technology

Paint House Korat Paint House Korat
255/5 ถนนยมราช ตำบลในเมือง อำเภอ
Nakhon Ratchasima, 30000

คลาสเพ้นท์ภาพสีอะคริลิค บนเฟรมผ้าใบ แห่งแรกในโคราช by Phong Phang Art & Cafe' x Studio Bansilp Korat

สอบราชการ สอบราชการ
Nakhon Ratchasima, 30270

นำเสนอข่าวเปิดรับสมัครงานราชการ ข่าวงานราชการ สอบครู สอบตำรวจ สอบทหาร แนวข้อสอบราชการ