Promwaat Art Studio Korat

Promwaat Art Studio Korat

รับสอนศิลปะนอกสถานที่/ที่บ้าน ในเมืองโคราช รับสอนศิลปะในเมืองโคราช รับสอนศิลปะนอกสถานที่/สอนพิเศษ
รับวาดภาพสีน้ำ รับสอนศิลปะวัยเด็ก ศิลปะเด็กโต ศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไปและวัยเกษียณ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 17/04/2022

Basic Drawing & Basic Watercolor
#คลาสศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือจองรอบเรียนได้ที่:
Line ID:bloom_g
Tel:098-584-7629

*ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถเรียนได้นะครับ

#วาดเส้นพื้นฐาน #เรียนศิลปะโคราช #ศิลปะโคราช #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

15/04/2022

Moon 🌕

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 15/04/2022

Basic Watercolor Class
#คลาสเรียนสีน้ำพื้นฐาน
#คลาสเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

🌿🍀🌱🌾🍁🌹💐🌻🌷🌸

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือจองรอบเรียนได้ที่:
Line ID:bloom_g
Tel:098-584-7629

*ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถเรียนได้นะครับ

#วาดเส้นพื้นฐาน #เรียนศิลปะโคราช #ศิลปะโคราช #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 15/04/2022

Oil Pastels Class
#คลาสเรียนสีชอล์คพื้นฐาน
#คลาสเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

คอร์สเริ่มต้นที่ 1,400 บาท

คลาสพื้นฐานเทคนิคการใช้สีชอล์คเบื้องต้น
*ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถเรียนได้นะครับ

ค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม
Set :Oil Pastels 36 สี 300 บาท
(พร้อมอุปกรณ์สีชอล์ค สมุด และเครื่องเขียน)

หรือผู้เรียนสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์มาเองก็ได้เช่นกันนะครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือจองรอบเรียนได้ที่:
Line ID:bloom_g
Tel:098-584-7629

#คลาสเรียนสีชอล์ค #สีชอล์คพื้นฐาน #วาดเส้นพื้นฐาน #เรียนศิลปะโคราช #ศิลปะโคราช #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 14/04/2022

Basic Art Course
#คลาสศิลปะสำหรับเด็ก

สตูดิโอสอนศิลปะขนาดเล็กๆ
ศิลปะทางเลือก เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการเสริมทักษะด้านศิลปะ หรือกำลังค้นหาตัวตน
ว่าจริงๆ แล้ว

เด็กๆ ในแต่ละช่วงวัยนั้น มีความชอบ หรือความสนใจในเรื่องอะไร

ศิลปะอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่อาจจะช่วยให้น้องๆได้ค้นหาคำตอบระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน

อีกทั้งยังช่วยเสริมทักษะด้านศิลปะ การต่อยอดทางจินตนาการ ฝึกการตัดสินใจ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือจองรอบเรียนได้ที่:
Inbox:
Line ID:bloom_g
Tel:098-584-7629

Studio Korat
#รับสอนศิลปะปฐมวัย #รับสอนศิลปะวัยประถม #รับสอนศิลปะวัยมัธยม #รับสอนศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #เรียนศิลปะโคราช

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 14/04/2022

Drawing Course
#คอร์สพื้นฐานการวาดเส้น

คอร์ส 2,000 บาท
เรียน 8 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
(โดยมีระยะเวลาเรียน 3 เดือน)

คอร์ส 2,500 บาท
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
(โดยมีระยะเวลาเรียน 4 เดือน)

ติดต่อสอบถามหรือจองรอบเรียนได้ที่:
Line ID:bloom_g
Tel:098-584-7629

#วาดเส้นพื้นฐาน #เรียนศิลปะโคราช #ศิลปะโคราช #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 11/04/2022

Basic Watercolor
#คลาสเรียนสีน้ำพื้นฐาน
Drawing Comic : Character Design


#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 11/04/2022

Basic Art Class
#คลาสเรียนศิลปะสำหรับเด็ก
🚥🚏 🚙🚗🛵🚞🚃🚃

#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

11/04/2022

Art Class
#คลาสเรียนศิลปะสำหรับเด็ก
#คลาสทดลองเรียน แบบ 1 ชั่วโมง

#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 10/04/2022

Basic Watercolor
#คลาสเรียนสีน้ำพื้นฐาน


#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 10/04/2022

Drawing
#คลาสเรียนวาดเส้นพื้นฐาน
วาดเส้น (หุ่นนิ่ง)

#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 10/04/2022

Basic Watercolor
#คลาสเรียนสีน้ำพื้นฐาน
#คลาสเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป


#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

10/04/2022Art Studio

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 09/04/2022

Oil Pastels 🖍️
#คอร์สสีชอล์คพื้นฐาน
#คอร์สเรียนศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป

#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #สีชอล์คพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 09/04/2022

Basic Drawing Comics
⚔️🛡️🗡️


#ศิลปะ #วาดภาพ #วาดเส้น #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 09/04/2022

Drawing
#คลาสเรียนวาดเส้นพื้นฐาน
วาดเส้น (หุ่นนิ่ง)

#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

09/04/2022

Saturday Art Class

Art Studio #คลาสเรียนศิลปะ

08/04/2022

Oil Pastels 🖍️
#คอร์สสีชอล์คพื้นฐาน
#คอร์สเรียนศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป

#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #สีชอล์คพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

06/04/2022

Hepatica Nobilis

06/04/2022

Basic Watercolor
#คลาสเรียนสีน้ำพื้นฐาน


#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 06/04/2022

Basic Watercolor
#คลาสเรียนสีน้ำพื้นฐาน
Drawing Comic : Character Design


#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 06/04/2022

Basic Art Class
#คลาสเรียนศิลปะสำหรับเด็ก
🦋🏡🏥🏢 🚑

#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 04/04/2022

Basic Watercolor
#คลาสเรียนสีน้ำพื้นฐาน
Drawing Comic : Character Design


#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 04/04/2022

Basic Art Class
#คลาสเรียนศิลปะสำหรับเด็ก
Robots 🤖


#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 03/04/2022

Basic Watercolor
#คลาสเรียนสีน้ำพื้นฐาน


#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 02/04/2022

Basic Drawing Comics
⚔️🛡️🗡️


#ศิลปะ #วาดภาพ #วาดเส้น #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 31/03/2022

Clay Work
#คลาสปั้นดินเหนียว
Elementary Art Class

Korat Montessori 🏫

30/03/2022

Drawing
#คลาสเรียนวาดเส้นพื้นฐาน


#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 30/03/2022

Basic Watercolor
#คลาสเรียนสีน้ำพื้นฐาน


#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 30/03/2022

Basic Watercolor
#คลาสเรียนสีน้ำพื้นฐาน
Drawing Comic Character Design


#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 30/03/2022

Basic Art Class
#คลาสเรียนศิลปะสำหรับเด็ก
#คลาสเรียนแบบรายครั้ง
#คลาสทดลองเรียน

*สามารถเลือกเรียนได้แบบ 1 ชม.,2ชม.
ตามความสะดวกได้เลยนะครับ#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

28/03/2022

Acrylic Class
#คลาสเรียนเพ้นท์สีอะคริลิค
#คลาสเรียนแบบรายครั้ง
*สามารถเลือกเรียนได้แบบ 1 ชม.,2ชม.
ตามความสะดวกได้เลยนะครับ#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 28/03/2022

Basic Watercolor
#คลาสเรียนสีน้ำพื้นฐาน
Anime


#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 27/03/2022

Art From Home 🏠
คลาสศิลปะสำหรับเด็ก
อาณาจักรหนู 🐀🐁🐭

#วาดภาพ #ศิลปะภาพปะติด #ศิลปะสำหรับเด็ก #ความคิดสร้างสรรค์ #เสริมจินตนาการ #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

Photos from Promwaat Art Studio Korat's post 27/03/2022

Basic Watercolor
#คลาสเรียนสีน้ำพื้นฐาน


#วาดเส้นพื้นฐาน #ศิลปะ #สีน้ำพื้นฐาน #วาดภาพพื้นฐาน #รับสอนศิลปะในเมืองโคราช #รับสอนศิลปะนอกสถานที่

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Coloured Pencils
Rose Flower
Watercolor
Watercolor
Creative Drawing
จรวดกระดาษ
เทอราโนดอน

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


258/92 ถนนวัชรสฤษดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima
30000

Nakhon Ratchasima ศิลปะและความบันเทิงอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
พิพิธภัณฑ์พระเครื่องหลวงพ่ พิพิธภัณฑ์พระเครื่องหลวงพ่
ถนนนิคมสร้างตนเอง
Nakhon Ratchasima, 30130

พิพิธภัณฑ์พระเครื่องหลวงพ่อเดิม The amulet museum Loung Por Derm

Coppe you ch. Coppe you ch.
Nakhon Ratchasima, 30130

ลงคลิปงับสนับสนุนเพจและช่องYT.,ให้หน่อยน้าา

โรงเรียนสอนมายากลโคราช - ChanChai Ma โรงเรียนสอนมายากลโคราช - ChanChai Ma
สืบศิริ
Nakhon Ratchasima, 30000

โรงเรียนสอนมายากลโคราช สอนแบบตัวต่อตัว (Private Class) หรือ สอนยกคลาสนอกสถานที่

Baanfelcactus Baanfelcactus
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประตู1(หนองจะบก)
Nakhon Ratchasima, 30000

สวนบ้านเฟ่ลแคคตัส เป็นสวนเล็กๆที่ทำจากโรงเรือนข้างบ้าน สวนเป็นชื่อลูกชายของเรา�

PPS Art Space PPS Art Space
โรงเรียนปัญญาประทีป 162 หมู่ 12 บ้านหนองน้อย ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
Nakhon Ratchasima, 30130

เพลิดเพลินและมีความสุขกับการชื่นชมผลงานนักเรียนที่ 𝗣𝗣𝗦 𝗔𝗿𝘁 𝗦𝗽𝗮𝗰𝗲 แห่งนี้

PKlNew Kungl PKlNew Kungl
Nakhon Ratchasima, 30310

ลงรูปวาดของตัวเอง แล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และ ให้คำปรึกษากันและกัน อย่าใช้คำหยาบ

Arttif_bytip Arttif_bytip
สุรนารายณ์
Nakhon Ratchasima, 30000

เเม่ค้ามือใหม่หัดวาด รับวาดรูปการ์ตูน ของขวัญให้คนที่คุณรัก

CRAY TV CRAY TV
Nakhon Ratchasima

พึ่งหัดทำนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามและให้กำลังใจผใด้วยนร้า �

Fixbb9 Fixbb9
Nakhon Ratchasima

เพจนี้สร้างเพื่อลงงานศิลปะ

BKBmz KMST Ji BKBmz KMST Ji
Nakhon Ratchasima, 30270

ติดต่องาน : [email protected]​ สวัสดีครับ ชื่อบีน๊า ฝากติดตามด้วยนะครับ อิๆ^^ ช่องยูทูป : BKBmz KMST Ji

Draw.rememb Draw.rememb
Nakhon Ratchasima

รับวาดรูป|กรอบรูป|ของขวัญ

Teeihawii Teeihawii
กุดั่น
Nakhon Ratchasima, 30000

เสื้อฮาวาย Sukajun และเครื่องแต่งกาย