หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังห

หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังห

เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารของเจ?

Photos from หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม - DGHP NP's post 15/06/2022

การดำเนินงานของหน่วยงานต้องอยู่ในมาตรฐานและสามารถควบคุมกำกับได้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของประเทศชาติ

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม's post 15/06/2022

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม's post

03/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ ๑ และ ๒ มารายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ต้้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. (ภายในเวลาราชการ)

26/01/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม
ขอให้ผู้มีชื่อตามบัญชีมาเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 28 มกราคม 2565
ณ ห้องประชุมหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เวลา 09.00 น.

Photos from หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม - DGHP NP's post 14/01/2022

หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17-21 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารในโพส

ผอ.ศูนย์ความมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข นำคณะลงพื้นที่นครพนม ... 14/12/2021

ผอ.ศูนย์ความมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข นำคณะลงพื้นที่นครพนม ...

อีกหนึ่งความภูมิใจของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ คือได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสูงสุดของหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลในจังหวัดนครพนม มองเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่พวกเราได้ทำให้กับพื้นที่ เรายังคงมุ่งมั่นปฏิบัติงานต่อไปเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งของประชาชนในพื้นที่และทั้งประเทศ...

ผอ.ศูนย์ความมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข นำคณะลงพื้นที่นครพนม ... ผอ.ศูนย์ความมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข นำคณะลงพื้นที่นครพนม เยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร

Photos from หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม - DGHP NP's post 16/08/2021

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ดร. บารเมษฐ์ ภิราล้ำ และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม (DGHP NP) เป็นตัวแทนหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก (Division of Global Health Protection : DGHP) ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข มอบวัสดุการแพทย์วินิจฉัยและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPEs) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โดยการประสานของ ดร. เบท สเกต หน้าหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ DGHP ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข สำหรับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ให้กับโรงพยาบาลนครพนม ได้รับเกียรติรับมอบ โดย นายแพทย์สมโภช ธีระกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายวิชิต เหล่าวัฒนาถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารการเงิน และนางชิดชนก พรหมคง หัวหน้างานพยาธิวิทยา นอกจากนี้ยังได้มอบวัสดุการแพทย์วินิจฉัยและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPEs) ส่วนหนึ่งให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โรงพยาบาลศรีสงคราม และโรงพยาบาลวังยาง

ตั้งแต่เริ่มพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดนครพนม หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม (DGHP NP) ได้สนับสนุนวัสดุทางห้องปฏิบัติการและนักเทคนิคการแพทย์เพื่อร่วมตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ RT PCR มาอย่างต่อเนื่อง

Photos from หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม - DGHP NP's post 04/11/2020

วันที่ 4 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. ดร. ศิริลักษณ์ ใจช่วง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนางชิดชนก พรมคง หัวหน้าห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลนครพนม นำคณะเจ้าหน้าที่โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม นำโดย ดร. บารเมษฐ์ ภิราล้ำ ผู้จัดการโครงการ เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมทั้งนำเสนอถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ พันธกิจและกิจกรรมของโครงการ ณ โรงพยาบาลนครพนม ทั้งนี้ทางโครงการฯ ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการของโครงการ ที่อยู่ในโรงพยาบาลนครพนมด้วย

Photos from หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม - DGHP NP's post 04/11/2020

วันที่ 4 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน), ดร. ศิริลักษณ์ ใจช่วง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นำเจ้าหน้าที่โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม ซึ่งประกอบด้วย ดร. บารเมษฐ์ ภิราล้ำ ผู้จัดการโครงการและนายทุวัน สิมมะลิ หัวหน้าทีมวิจัย เข้าพบ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เพื่อคารวะและนำเสนอความเป็นมาของ หน่วยงานโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข วัตถุประสงค์ พันธกิจและกิจกรรมของหน่วยงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

Photos from หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม - DGHP NP's post 01/11/2020

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 บุคลากรโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 ณ วัดโอกาส อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสาธารณสขจังหวัดนครพนม

31/08/2020

Ambassador speech, 40 Years TUC

Photos from หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม - DGHP NP's post 31/08/2020

🇹🇭💝😊😁🥰😍💝🇺🇸
เก็บตกบรรยากาศงาน ฉลองครบรอบ 40 ปี ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข

วันที่ 26 สิงหาคม 2563
โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 40 ปี ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข ภายใต้คำขวัญงาน "2Nations 2gether 4Health" ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถานบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย เป็นประธานเปิดงาน

โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข โดยได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี โดยถือได้ว่าเป็นหน่วยงานในลำดับแรกๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข ซึ่งก่อตั้งหน่วยงานภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษตามหน่วยงานหลัก คือ Internation Emerging Infections Program (IEIP) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Division of Global Health Protection (DGHP) และยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติในด้านสุขภาพอย่างเต็มที่
🇹🇭💝😊😁🥰😍💝🇺🇸

29/08/2020
Photos from งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม's post 28/08/2020

Photos from งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม's post

Photos from หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม - DGHP NP's post 28/08/2020

28/8/2563 เวลา 13.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์ ณ แผนกพยาธิวิทยา ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม โดยมี นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เป็นผู้ให้การต้อนรับและมียังได้รับเกียรติจาก ดร. เบธ สแก็ค หัวหน้าห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก (DGHP) ร่วมเป็นเกียรติตัดริบบิ้นเปิดห้องปฏิบัติการฯ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม ร่วมกันดำเนินงานโครงการต่างๆ ทั้งในด้านงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และการศึกษาวิจัยเชื้อสาเหตุของโรคอุบัติใหม่ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มาเป็นระยะเวลานานกว่า 17 ปี จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการคัดกรองโรคดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ซึ่งโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม เป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S CDC) โดยผ่านทางศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข

Photos from หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม - DGHP NP's post 09/07/2020

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
Dr.Emily Bloss หัวหน้างานระบาดวิทยา , ดร. สายทิพย์ เพ่งศรี จาก หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก (DGHP) ศุนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่ของโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม (IEIP) เข้าพบนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม, นายแพทย์ยุธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม, นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลนครพนม พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดนครพนม เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่มีอาการไข้ในจังหวัดนครพนม (COVID Fever)

Photos from หน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม - DGHP NP's post 09/07/2020

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563 โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงาน โครงการศึกษาทบทวน
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดในจังหวัดนครพนม (Retro Sepsis Study) ณ ห้องประชุมธารารวมใจ ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม

25/05/2020

รู้รึยังครับว่า "ไทยชนะ" ไม่ใช่แอฟ ไม่ต้องโหลดติดตั้งนะครับ ระวังเจอหลอกลวงนะ..

ไทยชนะ ของจริง VS ของปลอม

เตือนประชาชนอย่างหลงเชื่อการส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะ โดยหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสายด่วน 1119 ได้ตลอด 24 ชม.

ซึ่งเว็บจริง ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุม และป้องกันโรคโควิด-19 ใช้ชื่อเว็บว่า www. ไทยชนะ .com หรือ www.thaichana.com เท่านั้น นอกจากนี้การใช้งานสามารถทำได้ผ่านเว็บไม่ต้องโหลดแอปใดๆ

ส่วนเว็บปลอมนั้น เป็นการส่งลิงก์เพื่อหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ไทยชนะ แต่แท้จริงเป็นมัลแวร์ขโมยข้อมูล ซึ่งใช้ชื่อเว็บว่า thaichana.pro, thai-chana.asia และ thaichana.asia ฯลฯ

ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม AntiFakeNewsCenter

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ

09/05/2020

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดนครพนม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2563

🎤สถานการณ์โควิด​19​ จังหวัดนครพนม 🎤ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2563:15.00น.

07/05/2020

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดนครพนม
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

รายงานสถานการณ์ COVID-19 “7 พ.ค.”
“26 วันต่อเนื่อง” นครพนม ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) จังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ เวลา 15.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 สถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19" รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย เป็นระยะเวลา 26 วัน ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ สำหรับข้อมูลผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 104 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 19 ราย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยืนยัน 2 ราย ไม่พบเชื้อ 101 ราย รอผล 1 ราย

การกักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 73 ราย คงเหลือ 17 ราย สิ้นสุดการติดตามวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ส่วนการติดตามผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้เดินทางยอดสะสม 2,560 ราย คงเหลือติดตาม 2,560 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้เดินทางรายใหม่ 28 ราย ยอดสะสม 231 ราย คงเหลือติดตาม 231 ราย (ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน NPM-COVID19 ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.)

04/05/2020

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดนครพนม วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

24/04/2020

Live แถลงสถานการณ์ COVID-19 24 เม.ย.63

24/04/2020

💥กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี เริ่มให้บริการ 1 พฤษภาคมนี้💥
.
🔺นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่จะพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ประกอบกับช่วงนี้มีการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ อาจเกิดความสับสนในการวินิจฉัยและการดูแลรักษา ปีนี้กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงมีการรณรงค์เร่งให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เร็วขึ้นจากปกติจะบริการฉีดในเดือนมิถุนายน เลื่อนมาบริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563 บริการวัคซีน 4.11 ล้านโด๊ส ฟรีแก่กลุ่มเสี่ยงที่หากป่วยแล้วอาจมีอาการรุนแรง มีโอกาสเสียชีวิต
.
🔴โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. กลุ่มประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคอ้วน ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ และผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และโรคเบาหวาน
.
🔴ประชาชนกลุ่มเสี่ยง สามารถขอรับบริการวัคซีนได้ที่ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรถามสายด่วนกรมควบคุมโทร 1422 หรือสายด่วน สปสช. โทร 1330
.

Photos from งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม's post 23/04/2020

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดนครพนม
วันที่ 23 เมษายน 2563

20/04/2020

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดนครพนม
วันที่ 20 เมษายน 2563

สถานการณ์ COVID-19 จ.นครพนม @20/4/63:อัพเดทรอบ 15.00น.ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ยังคงมีผู้ป่วยสะสม 2ราย รักษาหายแล้ว 1ราย กำลังรักษา 1 ราย และไม่มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคค่ะ#ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเฝ้าระวังและต้านโรคร้ายไม่ให้มีการแพร่กระจายไปมากกว่านี้นะคะ..#กินร้อน..ช้อนตัวเอง..ใส่หน้ากากอนามัย..ใส่ใจล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในที่ชุมชนแออัด เว้นระยะห่างเพื่อลดเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างน้อย 1-2เมตร...#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและคนที่เรารักนะคะ #ส่งกำลังใจให้กันและกัน อีกไม่นานเราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันค่ะ✌️😍✌️

19/04/2020

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดนครพนม
วันที่ 19 เมษายน 2563

สถานการณ์ COVID-19 จ.นครพนม @19/4/63:อัพเดทรอบ 15.00น.ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ยังคงมีผู้ป่วยสะสม 2ราย รักษาหายแล้ว 1ราย กำลังรักษา 1 ราย และไม่มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคค่ะ#ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเฝ้าระวังและต้านโรคร้ายไม่ให้มีการแพร่กระจายไปมากกว่านี้นะคะ..#กินร้อน..ช้อนตัวเอง..ใส่หน้ากากอนามัย..ใส่ใจล้างมือบ่อย ไม่ไปในที่ชุมชนแออัด เว้นระยะห่างเพื่อลดเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างน้อย 1-2เมตร...#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและคนที่เรารักนะคะ #ส่งกำลังใจให้กันและกัน อีกไม่นานเราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันค่ะ✌️✌️

18/04/2020

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดนครพนม
วันที่ 18 เมษายน 2563

สถานการณ์ COVID-19 จ.นครพนม @18/4/63:อัพเดทรอบ 15.00น.ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ยังคงมีผู้ป่วยสะสม 2ราย รักษาหายแล้ว 1ราย กำลังรักษา 1 ราย และไม่มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคค่ะ#ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเฝ้าระวังและต้านโรคร้ายไม่ให้มีการแพร่กระจายไปมากกว่านี้นะคะ..#กินร้อน..ช้อนตัวเอง..ใส่หน้ากากอนามัย..ใส่ใจล้างมือบ่อย ไม่ไปในที่ชุมชนแออัด เว้นระยะห่างเพื่อลดเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างน้อย 1-2เมตร...#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและคนที่เรารักนะคะ #ส่งกำลังใจให้กันและกัน อีกไม่นานเราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันค่ะ✌️✌️

18/04/2020

🇨🇳 จีน พบข้อบ่งชี้ใหม่ นอกเหนือจากมีไข้ ไอแห้ง
👅 สูญเสียการรับรส
👃🏻 การได้กลิ่น
หากพบอาการเหล่านี้ ให้รีบไปพบแพทย์ 🩺

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ

Timeline photos 17/04/2020

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดนครพนม
วันที่ 17 เมษายน 2563

13/04/2020

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดนครพนม
วันที่ 13 เมษายน 2563

สถานการณ์ COVID-19 จ.นครพนม @13/4/63:อัพเดทรอบ 15.00น.มีผู้ป่วยจำนวน2ราย รอผลตรวจยืนยัน 1 ราย #ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเฝ้าระวังและต้านโรคร้ายไม่ให้มีการแพร่กระจายไปมากกว่านี้นะคะ..#กินร้อน..ช้อนตัวเอง..ใส่หน้ากากอนามัย..ใส่ใจล้างมือบ่อย ไม่ไปในที่ชุมชนแออัด เว้นระยะห่างเพื่อลดเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างน้อย 1-2เมตร...#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและคนที่เรารักนะคะ #ส่งกำลังใจให้กันและกัน อีกไม่นานเราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันค่ะ✌️✌️

12/04/2020

สถานกรณ์ COVID-19 ในนครพนม
วันที่ 12 เมษายน 2563

สถานการณ์ COVID-19 จ.นครพนม @12/4/63:อัพเดทรอบ 15.00น.มีผู้ป่วยจำนวน2ราย ไม่มีผู้รอผลตรวจยืนยันค่ะ#ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเฝ้าระวังและต้านโรคร้ายไม่ให้มีการแพร่กระจายไปมากกว่านี้นะคะ..#กินร้อน..ช้อนตัวเอง..ใส่หน้ากากอนามัย..ใส่ใจล้างมือบ่อย ไม่ไปในที่ชุมชนแออัด เว้นระยะห่างเพื่อลดเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างน้อย 1-2เมตร...#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและคนที่เรารักนะคะ #ส่งกำลังใจให้กันและกัน อีกไม่นานเราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันค่ะ✌️✌️

11/04/2020

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดนครพนม
วันที่ 11 เมษายน 2563

สถานการณ์ COVID-19 จ.นครพนม @11/4/63:อัพเดทรอบ 15.00น.ยังคงมีผู้ป่วยสะสม จำนวน1ราย ยังไมมีผู้ป่วยรายใหม่ รอผลตรวจยืนยัน 2 ราย..ในนามของเราชาวนครพนม ขอขอบพระคุณที่ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเฝ้าระวังฯค่ะ..อย่าละเลยมนเรื่อง..กินร้อน..ช้อนตัวเอง..ใส่หน้ากากอนามัย..ใส่ใจล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในที่ชุมชนแออัด เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างน้อย 1-2เมตร...#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและคนที่เรารักนะคะ #ส่งกำลังใจให้กันและกัน อีกไม่นานเราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันค่ะ✌️✌️

10/04/2020

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดนครพนม
วันที่ 10 เมษายน 2563

สถานการณ์ COVID-19 จ.นครพนม @10/4/63:13.00น.ยังคงมีผู้ป่วย จำนวน1ราย ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม และไม่มีรอผลตรวจยืนยันค่ะ..ก็คงจะไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนค่ะถ้าหากเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเฝ้าระวัง..ขอปรบมือดังๆให้ทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ อย่าลืมนะคะ..กินร้อน..ช้อนตัวเอง..ใส่หน้ากากอนามัย..ใส่ใจล้างมือบ่อย ไม่ไปในที่ชุมชนแออัด เว้นระยะห่างเพื่อลดเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างน้อย 1-2เมตร...#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและคนที่เรารักนะคะ #ส่งกำลังใจให้กันและกัน อีกไม่นานเราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันค่ะ✌️✌️

09/04/2020

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดนครพนม
วันที่ 9 เมษายน 2563

สถานการณ์ COVID-19 จ.นครพนม @9/4/63:15.00น.ยังคงมีผู้ป่วย จำนวน1ราย รอผลตรวจยืนยัน1ราย..คงจะไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนค่ะถ้าหากเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเฝ้าระวัง..อย่าลืม!!กินร้อน ช้อนตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัย ใส่ใจล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในที่ชุมชนแออัด เว้นระยะห่างเพื่อลดเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างน้อย 1-2เมตร...#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและคนที่เรารักนะคะ #ส่งกำลังใจให้กันและกัน อีกไม่นานเราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันค่ะ✌️✌️

09/04/2020

จังหวัดนครพนม ปิดจังหวัด ตั้งแต่ 13 - 30 เมษายน 2563
จำกัดการเข้าออก และมีข้อปฏิบัติดังนี้

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Ambassador speech, 40 Years TUC
Former DGHP Director speech for DGHP Scientific Meeting 2018

เว็บไซต์

ที่อยู่


356 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือฃ
Nakhon Phanom
48000

การแพทย์และสุขภาพ อื่นๆใน Nakhon Phanom (แสดงผลทั้งหมด)
Poshh Medical Clinic คลินิกเสริมความงาม ส Poshh Medical Clinic คลินิกเสริมความงาม ส
51-53 ราชทัณฑ์ ต.เมือง อ.เมือง
Nakhon Phanom, 48000

คลินิกเสริมความงามนครพนม ครบวงจรเรื่องความงาม สวยครบจบที่พอช

ชา-ทีมิกซ์ควบคุมนำ้ตาลในเลื ชา-ทีมิกซ์ควบคุมนำ้ตาลในเลื
200/4 ถ.นครพนม -ท่าอุเทน
Nakhon Phanom, 48000

กายใจดี ชีวียืนยาว กายใจดี ชีวียืนยาว
Nakhon Phanom, 48110

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสร?

Herbal  Diverse Herbal Diverse
127
Nakhon Phanom, 73000

I would like to get here to sell something. Thanks for visiting.

ถั่วดาวอินคา ถั่วดาวอินคา
Nakhon Phanom, 48140

ใบชาอบถั่วดาวอินคา เม็ดถั่วดาวอินคา สมุนไพรถั่วดาวอินคา