Raikhingnews

Raikhingnews

ตำแหน่งใกล้เคียง บริษัท สื่อ

Akkaradet CAR new
Akkaradet CAR new
Amphoe Sam Phran 73220
รถแห่ นครปฐม
รถแห่ นครปฐม
Amphoe Sam Phran 73210
นักข่าวเดอะโปลิศ แมกกาซีนสม
นักข่าวเดอะโปลิศ แมกกาซีนสม
Krathum Baen
ตัดสติ๊กเกอร์ ออนไลน์ ราคากั
ตัดสติ๊กเกอร์ ออนไลน์ ราคากั
69/36 ถนน เพชรเกษม 69, Bangkok
Teddy Color Grading Studio
Teddy Color Grading Studio
No.20 Soi Phetkasem 77-3-8 Phetkasem Road Nongkhangploo Nongkham, Bangkok
OUQ Carpus
OUQ Carpus
71/ 162-164 Phetkaserm Rd, Bangkok
บอกข่าวบุญ
บอกข่าวบุญ
14/22 เพชรเกษม 114 ถนนเพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม, Bangkok
ร้าน Creation ทำป้ายทุกชนิด ตัดสติ
ร้าน Creation ทำป้ายทุกชนิด ตัดสติ
25 ม.2 ต.อ้อมใหญ่
Best Cooking Today
Best Cooking Today
92/7 Gp 2 Phetkasem Nong Klang Ploo Nong Khaem Bangkok 10160, Bangkok
โอมศักติ ดูดวงศาสตร์ฮินดู ให
โอมศักติ ดูดวงศาสตร์ฮินดู ให
เพชรเกษม, Bangkok
Zatudio Massive Co.,Ltd.-Post Production 3D Animation VFX Motion Graphic CG
Zatudio Massive Co.,Ltd.-Post Production 3D Animation VFX Motion Graphic CG
เพชรเกษม 77, Bangkok
D DEAL Production
D DEAL Production
10160, Bangkok
PowerCycle.
PowerCycle.
กรุงเทพ, Bangkok
Musicsocietyth
Musicsocietyth
89/70 Petchaburi rd, Rajchathevee, Bangkok
เป็นเอกสกรีนเซ็นเตอร์
เป็นเอกสกรีนเซ็นเตอร์
1029/5 ม.7 หมู่บ้านศรีเพชร เพชรเกษม106 เเขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม, Phasi Charoen

ความคิดเห็น

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะ ร่วมมือ มูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม
ลงนามร่วมมือ จัดกิจกรรมดนตรีร๊อคแทรกศีล 5 สร้างสำนึกคนพันธุ์อาร์
เลขาธิการสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกัน มูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม ลงนาม MOU ร่วมมือ จัดกิจกรรมดนตรีสร้างความสุขต้านยาเสพติด รักษาศีล 5 นำความบันเทิงสร้างดนตรีร๊อคสอดแทรกคุณธรรม สร้างสำนึกดีให้คนพันธุ์อาร์ ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าผลิตทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพพร้อมทั้งวิชาการและด้านจิตสำนึกสู่สังคมไทย
โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้มีการจัดโครงการ “มหกรรมการศึกษาสู่สายอาชีพ Show & Share Vacational Season 3” ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อาชีวศึกษานครปฐม ซึ่งมีการจับมือร่วมกันของภาคการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รวม 13 แห่ง เพื่อจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนที่จะสนใจศึกษาต่อด้านสายอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาที่มีนโยบายสนับสนุนผู้เรียนสายอาชีพสายอาชีวศึกษาให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการต้องการพัฒนาคนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้านการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและบริการการอาชีวศึกษายังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรจึงมีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจถึงความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นด้วย
ทั้งนี้วันเดียวกัน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานมูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม นายวุฒิชัย รักชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้มีการทำ MOU ลงนามความร่วมมือในการจัดโครงการดนตรีสร้างความสุขต้านยาเสพติด รณรงค์รักษาศีล 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการรณรงการต่อต้านยาเสพติด ให้เยาวชนได้เข้าใจและยึดถือปฏิบัติในการรักษาศีล 5 ให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยจะเป็นการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม ในฐานะในฐานะประธานมูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม เผยว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มูลนิธิหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อม ได้มีการร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้นำโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ตามมติ มส. เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดความสันติสุข สามัคคี กลมเกลียว ปรองดอง น้อมนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติ เพื่อนำเอาหลักธรรมมาปรับใช้โดยการเอาดนตรีมาเป็นสื่อกลาง ซึ่งในการทำงานได้มีการตั้งวงดนตรี ชื่อว่า กู๊ดลัค ที่เป็นศิลปินที่มีความสามารถนำมาขับร้องเพลงชื่อว่าเพลง ศีล 5 โดยเนื้อหาเป็นการเอาหลักศีลทั้งห้าข้อ มาบรรจุในเนื้อเพลงโดยใส่ทำนองเป็นเพลงร๊อค เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ซึ่งหลังจากได้เริ่มทำโครงการไปที่วิทยาลัยอาชีวะหลายจังหวัดในเขตภาคกลาง ก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมาก จึงได้มีการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อจะเป็นการสร้างจิตสำนึกด้วยการวงแนวคิดเป็นธรรมะเชิงรุก เพื่อทำให้สังคมไทยเติบโตขึ้นอย่างมีคุณธรรมนั่นเอง
ขณะที่ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า จากนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะสร้างบุคลากรทางอาชีพให้มีคุณภาพ จึงได้มีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงทางการศึกษาซึ่งตอนนี้มีหลายโครงการและเป็นการแสดงถึงการพัฒนาด้านการศึกษาของอาชีวศึกษาที่เติบโตขึ้น
โดยในส่วนของการนำดนตรีมาเป็นสื่อสำหรับการนำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งทางวัดไผ่ล้อมได้จัดทำกิจกรรมนี้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดที่ความพร้อมของบุคคลที่ได้มีการเสริมสร้างความสามารถทางด้านวิชาการและยังเสริมด้วยหลักศีลธรรมความเหมาะสมที่ป้องในเรื่องยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราได้มีกำลังหลักของชาติที่มีคุณภาพ และจะสามารถทำให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาได้อย่างชัดเจนและจะทำให้บุคคลากรที่จบจากอาชีวศึกษา ในทุกระดับทั้ง ปวช. ปวส. และปริญญาตรีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการในสังคมต่อไปด้วย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศก่อนยุติคดี คืนคนดีสู่สังคม” รุ่นที่ 1 http://www.tcnewsstation.com/?p=31365
ชียงราย ทหารพรานตรวจยึดยาบ้าในไร่ข้าวบนดอย
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบรางวัลการแข่งขันการจัดรายการนำเที่ยว http://www.24newsonline.net/?p=1784
นครปฐม พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35รัตนโกสินทร์เกมส์. http://www.24newsonline.net/?p=984
นครปฐม เจ้าอาวาสวัดปรีดารามบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลสามพราน http://www.24newsonline.net/?p=892
นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์เปิดการแข่งขันกีฬา“รัตนโกสินทร์เกมส์”ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 9ราชมงคลทั่วประเทศ
คลิก>>>http://www.24newsonline.net/?p=635
นครปฐม รพ.สามพรานเดินรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก 3เก็บ3โรค 5ป.1ข
คลิก>>>http://www.tcnewsstation.com/?p=7634

คลิก>>> http://www.24newsonline.net/?p=261

คลิก>>>https://youtu.be/TJAf1JuP0_Y
กาญจนบุรี ทหารตำรวจและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 บูรณาการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายบ้านหม่องสะเทอและบ้านห้วยกบ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี คลิก>>>
นครปฐม จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน.อุทิศถวายในหลวง คลิก>>>

ข่าวสารเป็นกลาง สร้างสรรค์เพื่อสังคม หนังสือพิมพ์ไร่ขิงส์นิวส์ ข่าวสารเป็นกลาง สร้างสรรค์เพื่อสังคม ข่าวสารเป็นกลาง สรรค์สร้าง เพื่อสังคม

เปิดเหมือนปกติ

15/04/2022

LIVE บรรยากาศงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ในรูปแบบออนไลน์ 15 เมษายน 2565

19/12/2021

LIVE!!! พิธีจุดเทียนตะวันจันทราชุบราศี ๑๙ ธ.ค. ๖๔

Photos from Raikhingnews's post 19/09/2021

รองปลัดกระทรวง ทส.ประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดไผ่ล้อม
ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นประธานการประชุมเตรียมงานทอดกฐินสามัคคีวัดไผ่ล้อม พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและตรวจดูสถานที่ ซึ่ง พิธีการทอดกฐินสามัคคีวัดไผ่ล้อม นั้นจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม 2564 เวลา10.00 น. โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ซึ่งกฐินสามัคคีในครั้งนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเป็นเจ้าภาพ ร่วมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะศิษยานุศิษย์ ผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบทุน บูรณปฎิสังขรศาลาประดิษฐานสังขารหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม ทั้
งนี้ทางวัดไผ่ล้อมยังได้จัดผ้าไตรกฐินให้สาธุชนได้ร่วมบุญ แต่หากผู้มีจิตเป็นกุศลทำบุญกับกองกฐินที่วัดไผ่ล้อม กองละ999บาท จะได้รับเหรียญพระสังกัจจายน์มหาลาภ พญาเต่ามังกร เนื้อโลหะชุบทองลงยาสีแดง เลี่ยมทองไมครอนฟังเพชรรัสเซีย หรือเนื้อโลหะพ่นทรายขูดเงา3K เลี่ยมทองไมครอนฟังเพชรรัสเซีย เป็นที่ระลึก จำนวน1เหรียญ และสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม โทร.085-4156464,0874156464 Line ID :@watpailom
ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี ในปัจจุบันถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ในสังฆกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ได้ถูกลดความสำคัญลงไป แต่กลับให้ความสำคัญกับบริวารของกฐินทานแทน เช่น เงิน หรือวัตถุสิ่งของ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน
กฐินมีกำหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน นั่นเอง

Photos from Raikhingnews's post 13/09/2021

ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้า จากโควิด-19
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสิงห์บุรี มอบเงินสงเคราะห์จากกองทุนคุ้มครองเด็กจำนวน 22,000 บาท ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งครอบครัวเป็นเด็กกำพร้า อาศัยอยู่กับตา โดยที่มีญาติที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงคอยดูแลเด็ก และหารายได้จากการขายลูกชิ้นทอด ตอนนี้ครูโรงเรียนวัดเชียงรากให้ความช่วยเหลือดูแลในด้านการศึกษาอยู่ โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ครูโรงเรียนวัดเชียงราก และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสิงห์บุรี พิจารณาการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือเด็กกำพร้า จากโควิด-19 ได้ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ประเภท คือ 1.เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เป็นการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจนรายละ 1,000 บาท จำนวน 1,914 รายเป็นเงิน 1,914,000 บาท สูงขึ้นกว่าปีก่อน 2.เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 6 ปี เดือนละ 600 บาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 5,700 ราย 3.ช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่มีสภาพยากลำบากซ้ำซ้อน จากเงินกองทุนคุ้มครองเด็กจำนวน 9 ครอบครัว เด็ก 19 ราย เป็นเงิน 137,000 บาท 4.ช่วยเหลือครอบครัวสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวทดแทนเป็นรายเดือนๆละ 2,000 บาท จำนวน 77 ราย เป็นเงิน 1,848,000 บาท
นอกจานี้ พบว่ายังมีครอบครัวกลุ่มเปราะบาง สมควรให้การช่วยเหลืออีกจำนวนมาก จึงให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอทุกอำเภอ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เทศบาลบางระจัน เทศบาลตำบลทุกแห่ง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแล้วแต่กรณี เป็นหน่วยบริการรับคำของความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน

Photos from Raikhingnews's post 13/09/2021

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2564 โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2564 ที่ผ่านการคัดเลือก ร่วมถึงมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน
ที่กะช่องฮิลล์รีสอร์ท ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแห่งครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำปี 2564และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็น“วันแห่งครอบครัว” และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าวเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องสดุดีครอบครัวที่เป็นแบบอย่างในการอบรมเลี้ยงดูและดูแลสมาชิกในครอบครัวจนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทุกคนในครอบครัว ยกย่องบุคคลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในการพัฒนาครอบครัว เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ในปี 2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือจังหวัดตรัง ดำเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น จำนวน 3 ครอบครัว และคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวน 1 คน หรือตามจำนวนที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด โดยได้ขอความร่วมมือจังหวัดตรัง ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2564 ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเชิดชูเกียรติ ในงานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ต่าง Gen ต่างวัย สืบสานสร้างสรรค์ได้ …ในครอบครัว”ซึ่งจังหวัดตรังได้มีครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น จำนวน 5 ครอบครัว และคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวน 6 คนและมีการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือครอบครัว อีก 6 ทุนการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) ระลอกใหม่ในห้วงเดือนเมษายน 2564 ซึ่งจังหวัดตรังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัวในห้วงเดือนดังกล่าวได้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังจึงได้จัดทำกิจกรรมวันแห่งครอบครัวจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 ขึ้นในวันนี้
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกล่าวว่า ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการดูแลบุตรหลานให้เติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม ปัจจุบันสถานการณ์ของยาเสพติดมีการแพร่ระบาดอย่างมาก มีเยาวชนและประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวนมาก ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขและกำจัดให้หมดสิ้นไป ครอบครัวเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับบุตรหลาน คอยสั่งสอนชี้นำให้บุตรหลานไปทางทางที่ถูกต้องและไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง

Photos from Raikhingnews's post 13/09/2021

ประชาชนขอบคุณอบจ. ตรังและบุคลากรทางการแพทย์บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มรวดเร็ว ทันใจ เปิดช่องทาง drive thru บริการคนหลายกลุ่ม อำนวยความสะดวก และลดแออัด
นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบจ.ตรัง สมาชิกสภา อบจ.ตรัง เขตอำเภอเมืองตรัง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับ อบจ.ตรัง ณ จุดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของอบจ.ที่โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง ดำเนินการฉีดโดยบุคลากรทางการแพทย์ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จิตอาสาพยาบาลข้าราชการบำนาญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออำเภอเมืองตรัง โรงพยาบาลตรัง นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนวิเชียรมาตุตรัง และเจ้าหน้าที่อบจ.ตรัง ประมาณ 180 คน ซึ่งวันนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับประชาชนอีกกว่า 3,000 คน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวจังหวัดตรัง และได้เปิดบริการช่องทางพิเศษ drive thru ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือจำเป็นต้องใช้รถเข็น หญิงมีครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และพระสงฆ์ ซึ่งมีผู้ใช้บริการ drive thru จำนวน 62 คน
นางเตี๊ยม บุญนุช อายุ 86 ปี ชาวอำเภอเมืองตรัง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว เช่น ความดันสูง ไขมัน และข้อเสื่อม หลานๆพามาฉีดวัคซีนในช่องบริการ drive thru กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ซึ่งเข็มแรกไม่มีอาการใดๆ ส่วนเข็มที่ 2 มีอาการปวดที่แขนนิดหน่อย ขอบคุณ อบจ.ตรัง หมอ และพยาบาลที่ให้บริการอย่างดี ด้านคุณจารุวรรณ เป้าทอง อายุ 49 ปี หลานสาวของนางเตี๊ยมฯ กล่าวว่าตนเองก็เข้ารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของอบจ.ตรัง เช่นกัน เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้เดินทางสะดวกขึ้น การบริการของจุดฉีดวัคซีนที่โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง ดูแลดีมาก ประทับใจมาก ต้องขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อบจ.ตรัง ทุกคนที่ทำสิ่งดีๆเพื่อประชาชน ข้อมูลล่าสุด ประชาชนในจังหวัดตรังรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วจากรัฐบาลและที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อบริการประชาชน จำนวน 217,623 คน คิดเป็นร้อยละ 50.73 ของประชากรเป้าหมาย (429,020 คน)
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง

Photos from Raikhingnews's post 13/09/2021

สุพรรณบุรี ถวายวิทยุทรานซิสเตอร์แก้บนหลวงพ่อดำถวายผ้าป่าหลวงพ่อขาว
ที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน ขอพรหลวงพ่อดำและหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 2 พี่น้อง วัดหนองเพียร ให้อยู่รอดปลอดภัยเรื่องของสุขภาพและโชคลาภ ขอให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด 19
ที่วัดหนองเพียร ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ช่วงนี้จะคึกคักเป็นพิเศษ หลังจากทางจังหวัดได้มีมาตรการผ่อนคลาย ให้ชาวบ้านมีเวลาเดินทาง ไปปิดทองไหว้พระ ขอพร หลวงพ่อดำและหลวงพ่อขาว พระพุทธรูป 2 พี่น้องศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะขอพรเรื่องของหน้าที่การงาน โชคลาภ ค้าขายกับหลวงพ่อดำ แล้วนำวิทยุทรานซิสเตอร์ถวายแก้บน พร้อมเขย่าเซียมซี นำตัวเลขไปเสี่ยงโชค เพราะที่ผ่านมามีคนมาขอพรจากหลวงพ่อดำ หลวงพ่อขาวแล้วโชคดีถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 และรางวัลใหญ่มาแล้วนับไม่ถ้วน
หลังจากขอโชคลาภจากหลวงดำเสร็จก็จะไปขอพรเรื่องของสุขภาพกับหลวงพ่อขาว ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารใกล้กัน เพราะชาวบ้านเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อขาว ในเรื่องของสุขภาพ ขอให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมาช้านาน และเมื่อหายจากอาการเจ็บป่วย ชาวบ้านก็จะแก้บน โดยการนำผ้าป่าหรือกล่องยามาถวายหลวงพ่อขาว ขณะที่ชาวบ้านที่มาไหว้ขอพรหลวงพ่อขาวได้เล่าให้ฟังว่า ตนได้มาขอพรขอให้แม่ที่กำลังป่วย เป็นโรคเก๊า ความดัน ไม่ค่อยมีแรง ให้หายป่วย และทุกครั้งที่มาขออาการป่วยของแม่ตนก็จะดีขึ้น ตนจึงนำผ้าป่ามาถวายหลวงพ่อขาว ในส่วนของสิ่งของที่ชาวบ้านนำมาถวายแก้บนหลวงพ่อดำ และหลวงพ่อขาว ทั้งข้าวสาร อาหารแห้งและยาทุกเดือนทางวัดก็ได้นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนและขาดแคลน
สำหรับที่มาของหลวงพ่อขาวนั้น เดิมมีแต่เศียรพระ ไม่มีลำตัว ตั้งอยู่ในกุฎิของหลวงพ่อพระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์ หลวงพ่อวิชัย ใจดี เจ้าอาวาสวัดหนองเพียร มานานมาก ซึ่งท่านเจ้าอาวาสได้เล่าให้ฟังว่า ที่ผ่านมา มักมีอาการแปลกๆ มีอาการปวดศีรษะแบบไม่ทราบสาเหตุเป็นประจำ ไปหาหมอตรวจสุขภาพเป็นประจำ ก็ไม่หาย จึงฉุกคิดและลองจุดธูปอธิฐานบอกกล่าวกับเศียรพระหลวงพ่อขาว ว่า ขอให้หายขาด จากอาการปวดศีรษะแล้วจะสร้างหลวงพ่อขาว จนเต็มองค์ครบสมบูรณ์แบบ พอหลังจากนั้น 2-3 วัน ปรากฏว่า อาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ ก็หายเป็นปลิดทิ้ง หลวงพ่อหลวงพ่อวิชัย ใจดี เจ้าอาวาส และชาวบ้านจึงได้ร่วมกัน สร้างหลวงพ่อขาว จนเต็มองค์ ตามที่ได้อธิฐานไว้ ทำให้ชาวบ้านเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อขาว จึงพากันมาขอพรเรื่องของสุขภาพอย่างไม่ขาดสาย
ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี

Photos from Raikhingnews's post 13/09/2021

สุพรรณบุรีกมธพลังงานวุฒิสภามอบวัสดุป้องกันโควิดให้ด่านสุดท้ายวัดบางปลาหมอ
ที่ จ.สุพรรณบุรี พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภา พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รองประธานฯ กรรณภว์ ธนภรรคภวิน เลขานุการคณะกรรมาธิการ กมธ. การพลังงาน วุฒิสภา นายชาติชาย ภุมรินทร์ รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสาโรจน์ แช่มช้อย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะเดินทางนำแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุด PPPE และเงินสด จำนวน 174,000 บาทถวายให้กับพระปลัดธนิตย์ จนฺทิโก (หลวงพี่เบียร์)เจ้าอาวาสวัดบางปลาหมอ ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19
พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภา เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก ทางวัดบางปลาหมอ ตำบลดอนกำยาน ซึ่งมีพระปลัดธนิตย์ จนฺทิโก (หลวงพี่เบียร์) เจ้าอาวาสวัดบางปลาหมอ ได้รับประกอบพิธีฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยทำหน้าที่เป็นสัปเหร่อด้วยตัวเอง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวบ้านบางปลาหมอ ซึ่งจะมีพิธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด 19 เกือบทุกวัน ซึ่งการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 นั้นต้องป้องกันการติดเชื้อโดยการสวมชุดป้องกัน ชุด PPE แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังการฌาปนกิจดังนั้นอุปกรณ์เหล่านี้จึงมีความจำเป็นและสำคัญและเป็นอุปกรณ์ที่สิ้นเปลือง ดังนั้นตนจึงได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภาจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้พร้อมเงินสดมาถวายพระคุณเจ้าโดยมีรองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเพื่อสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคมต่อไป
ทางด้าน พระปลัดธนิตย์ จนฺทิโก (หลวงพี่เบียร์)เจ้าอาวาสวัดบางปลาหมอ กล่าวว่า ต้องขอบคุณ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภา และคณะที่เห็นความสำคัญของบุคลากร ด่านสุดท้าย ก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพระสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือรับส่งประชาชนที่ป่วยติดเชื้อส่งโรงพยาบาลสนาม รับผู้ป่วยหายแล้วส่งกลับบ้าน และยังรับบริการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มาฌาปนกิจที่วัด เกือบทุกวันและอาตมาก็จะทำหน้าที่สัปเหร่อด้วยตัวเองเพราะว่าไม่ต้องการให้สัปเหร่อประจำวัดต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงกับโรคร้าย นี้
ที่วัดบางปลาหมอสร้างเมรุมาได้ 5ปีฌาปนกิจศพไปประมาณ 40 ศพแต่พอเกิดโรคโควิด 19 ระบาดและทางวัดรับสงเคราะห์ฌาปนกิจผู้เสียชีวิตติดเชื้อโควิดระยะเวลาแค่ 45 วันฌาปนกิจ ผู้เสียชีวิตจากโควิดไปแล้ว 69 ศพส่วนมากผู้เสียชีวิตที่นำมาฌาปนกิจก็จะมีจิตอาสาด่านสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่มูลนิธิอย่างเช่นมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี และพระสงฆ์ของวัดร่วมกันซึ่งการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อนั้นย่อมมีความเสี่ยงแต่จิตอาสาอย่างเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซึ่งไม่มีรายได้จากการทำหน้าที่และไม่เคยเรียกร้องผู้เสียชีวิตส่วนมากทางญาติก็ไม่สามารถมาร่วมพิธีได้ส่วนมากก็จะมีฐานะยากจนซึ่งทางวัดและมูลนิธิเสมอกันก็ได้อนุเคราะห์ให้นิมนต์พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุลให้ฟรีทุกอย่าง ที่ผ่านมายังไม่เคยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลสนับสนุนอะไรเลย ดังนั้นทางวัดและเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ต้องรับภาระกันไปกระทั่งพล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภา ทราบเรื่องจึงได้พาคณะนำสิ่งของอุปกรณ์ป้องกันโควิดมาถวายซึ่งอาตมาก็จะนำไปจัดสรรมอบต่อให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ปฏิบัติงานร่วมกันนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและสังคมต่อไป
ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี

Photos from Raikhingnews's post 13/09/2021

130964_เด็กหายสี่คนหนีเล่นน้ำหลบหลังบ้านกลัวพ่อแม่ทำโทษได้ตัวแล้ว
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
สำราญ แสงสงค์ ข่าว
13 กันยายน 2564 เวลา 0800 น
เมื่อคืนที่ผ่านมาทาง พตอ ศันย์ชัย พานิชกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และ พตท วีรพล อุ่นอารมณ์ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฝางฝ่ายปราบปราม พตท ภชพน ทะจะกัน สารวัตรปราบปรามฝาง รับแจ้งจาก รตท พชรพงศ์ ชัชกิจ รองสารวัตรปราบปรามหัวหน้าสายตรวจตำบลม่อนปิ่น และ ดต ณัฏฐ์ธนัน ศิริปวง สายตรวจตำบลม่อนปิ่น แจ้งว่ามีเด็กหายออกจากบ้านประมาณเวลา 1900 น วันที่ 12 กันยายน 2564 พตอ ศันย์ชัย พานิชกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฝาง แจ้งทุกหน่วยงานราชการและกู้ภัยประดาน้ำ ทั้งทหาร อส ฝาง ฯ ได้ออกติดตามหาเด็ก และออกดำน้ำในพื้นที่สงสัย จนถึง2400 น ไม่พบ จึงจะออกติดตามในเช้าวันนี้ แต่รับแจ้งจากทาง รตท พชรพงศ์ ชัชกิจ รองสารวัตรปราบปรามหัวหน้าสายตรวจตำบลม่อนปิ่นว่าเด็กกลับมาที่บ้านแล้ว ปลอดภัยดี และได้สอบถามเด็กทั้ง4 คน จาก 2 ครอบครัว ว่าหายไปไหน รับทราบว่าเด็กได้ชวนกันไปเล่นน้ำมาว ตั้งแต่เวลา 1600 น แล้วกลัวว่าทางผู้ปกครองทำโทษจึงชวนกันหลบอยู่ที่กอหญ้าในสวนส้มหลังบ้านพักและชวนกันเงียบๆๆไม่ให้มีเสียง ในเวลาประมาณ 19.30 น ผู้ปกครองได้ทำอาหารเสร็จก็ตามหาเด็กเรียกอย่างไรก็ไม่มีเสียงเด็กและหาเด็กไม่พบจึงเข้าไปแจ้งให้รตท พชรพงศ์ ชัชกิจ รองสารวัตรปราบปรามหัวหน้าสายตรวจตำบลม่อนปิ่น และ ดต ณัฏฐ์ธนัน ศิริปวง สายตรวจตำบลม่อนปิ่น ขอช่วยเหลือติดตามเด็ก ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ออกติดตามแต่ไม่พบ ทราบจากเด็กว่าเห็นมีคนหลายคนมีไฟฉายออกติดตามและเรียกเด็กๆแต่ไม่ออกมากลัวจะถูกทำโทษ พอเช้ามาในเวลาประมาณ06.00 น เด็กทั้ง4 คนหิวข้าวจึงชวนกันออกมาหาพ่อแม่และขอโทษจะไม่ทำอีก และนายจิง เชียมลาย พร้อมกับนายนะ ได้แจ้งกับตำรวจว่าเด็กมาแล้วทั้ง4คนปลอดภัยดี แรกๆก็ไม่ได้หลับทั้งคืนออกตามหาเด็ก แต่กลัวว่าจะมีแก๊งลักเด็กไปขายเพื่อเอาอวัยวะภายในขาย ซึ่งทางตำรวจภูธรฝางได้แจ้งให้ทุกด่านตรวจทราบก่อนนั้นและสกัดรถที่สงสัย แต่เมื่อเด็กออกมาพบพ่อแม่แล้วก็สรุปได้ว่าเด็กๆหนีเล่นน้ำแล้วกลัวพ่อแม่ทำโทษจึงหลบซ่อนตัวในพุ่มหญ้าสวนส้มหลังบ้านพัก

Photos from Raikhingnews's post 13/09/2021

ชลประทานอยุธยา ลงพื้นที่แจ้งแตือนพี่น้องประชาชนหลังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น เตือนพื้นที่ตอนล่างนอกคันกั้นน้ำรับมือน้ำล้นตลิ่งในที่ลุ่มต่ำ
นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า
จากกรณีฝนตกหนักทางตอนบนและภาคกลาง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่ม
สูงขึ้น จึงคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 1,300 – 1,400 ลูกบาศก์บาศเมตร/วินาที และมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 800 – 1,200 ลูกบาศก์บาศ
เมตร/วินาที ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.50 เมตร พร้อมระบุก่อนหน้านี้
กรมชลประทาน ได้แจ้งเตือนว่าฝนที่ตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือตอน
บน และภาคกลาง ส่งผลให้มีน้ำท่าไหลหลากลงสู่แม่น้ำสายหลักต่างๆ ก่อนจะไหลลงสู่
แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหล
ผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มขึ้น 1,300 – 1,400 ลูกบาศก์บาศเมตร/วินาที
มีการตัดยอดน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่งรวม 400 ลูกบาศก์บาศเมตร/วินาที และควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 800 – 1,200 ลูกบาศก์บาศเมตร/วินาที จึงส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่ตลิ่งต่ำบริเวณริมแม่น้ำน้อย ตั้งแต่บริเวณตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน 1.50 เมตร ในช่วงวันที่ 13 - 16 กันยายนนี้ ทั้งนี้ กรมชลประทานจะควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว พร้อมกับบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยจะไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร หรือหากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,200 ลูกบาศก์บาศเมตร/วินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ชลประทานพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนบริเวณริมแม่น้ำน้อย ที่ตำบลหัวเวียง บางกระทุ่มและตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำแล้ว พร้อมกับให้ขนของขึ้นบนชั้น 2 ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานกาณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิด ชลประทาน
อยุธยา ลงพื้นที่แจ้งแตือนพี่น้องประชาชนหลังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น เตือนพื้นที่
ตอนล่างนอกคันกั้นน้ำรับมือน้ำล้นตลิ่งในที่ลุ่มต่ำ
นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า
จากกรณีฝนตกหนักทางตอนบนและภาคกลาง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่ม
สูงขึ้น จึงคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 1,300 – 1,400
ลูกบาศก์บาศเมตร/วินาที และมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 800 – 1,200 ลูกบาศก์บาศ
เมตร/วินาที ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.50 เมตร พร้อมระบุก่อนหน้านี้
กรมชลประทาน ได้แจ้งเตือนว่าฝนที่ตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือตอน
บน และภาคกลาง ส่งผลให้มีน้ำท่าไหลหลากลงสู่แม่น้ำสายหลักต่างๆ ก่อนจะไหลลงสู่ แม่
น้ำ ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัด
น้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มขึ้น 1,300 – 1,400 ลูกบาศก์บาศเมตร/วินาที มีการตัด
ยอดน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่งรวม 400 ลูกบาศก์บาศเมตร/วินาที และควบคุม
ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 800 – 1,200 ลูกบาศก์บาศเมตร/วินาที จึง
ส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่ตลิ่งต่ำบริเวณริมแม่น้ำน้อย
ตั้งแต่บริเวณตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน 1.50 เมตร ในช่วงวันที่ 13 16 กันยายนนี้ ทั้งนี้ กรมชลประทานจะควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ใน
เกณฑ์ดังกล่าว พร้อมกับบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยจะไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร หรือหากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,200 ลูกบาศก์บาศเมตร/วินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ชลประทานพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนบริเวณริมแม่น้ำน้อย ที่ตำบลหัวเวียง บางกระทุ่มและตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำแล้ว พร้อมกับให้ขนของขึ้นบนชั้น 2 ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานกาณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิด
ชาญ ชูกลิ่น รายงาน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

คลิปรถชนแท่งเหล็กราวสะพานหน้าอำเภอสามพราน
นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเ...
ทดสอบถ่ายทอดสด
เริ่มแล้วคอนเสริต์วัดไร่ขิง คืนนี้สี่ทุ่มคาราบาวมาจ้า
99
ทะเบียนหมาย เลข 1
เลข กพ 789
เลขกพ678
เลข กพ567
เลขกพ456
ประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยนครปฐมวันที่2
พระครูยติธรรมานุยุต  อาจารย์แป๊ะ  หลวงพ่อรวย  เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นองค์ประธานในพิธีเ...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Nakhon Pathom
73210

Nakhon Pathom บริษัท สื่ออื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Non Gamgr Non Gamgr
ถนนขาด
Nakhon Pathom, 73000

ฝากกดติดตามด้วยน่ะครับมือใหม่มาสนุกด้วยกัน

Cartoon Gallery Cartoon Gallery
999 Phutthamonthon Sai 4 Rd
Nakhon Pathom, 73170

Follow Us To Get More Videos Daily

ทรู ภาคตะวันตก ทรู ภาคตะวันตก
499 เพชรเกษม ตำบล ห้วยจระเข้
Nakhon Pathom, 73000

ติดตาม ภาคตะวันตก โปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร อินเตอร์เน็ตบ้าน มือถือรุ่นใหม่ราคาถูก

Mixed Media Art: Silpakorn Mixed Media Art: Silpakorn
ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์
Nakhon Pathom, 73000

Creative Department: The Gathering of new and trans-media. พื้นที่แห่งการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ ผสมผสานสื่อใหม่

AeAeng AeAeng
Nakhon Pathom, 73000

ผมอยากเล่าเรื่องอะไรๆ ที่ผมอยากรู้และคนอื่นก็เช่นกัน

Mahidol Music Connect Mahidol Music Connect
25/25 Phuttamonthon Sai 4 Phuttamonthon Salaya
Nakhon Pathom, 73170

Industry Network Connection hub, showcase, and playground for student and alumni of College of Music, Mahidol University

เด็กช่างหลังเลนส์ เด็กช่างหลังเลนส์
Nakhon Pathom, 73120

เด็กช่างคนนึงซึ่งมีใจรักกับการถ่ายรูปจึงอยากลองเเสดงผลงานผ่านทางเพจนี้นะครับ

ร้าน3gโมบาย มือถือราคาถูก ร้าน3gโมบาย มือถือราคาถูก
Big Cอ้อมใหญ่ 17 หมู่ที่ 8 ถ. เพชรเกษม อำเภอสามพราน นครปฐม 73160
Nakhon Pathom, 73160

จำหน่ายมือถือ ราคาปลีก-ส่ง รับเงินสด-ผ่อน บริการเก็บเงินปลายทาง 089-6298384

CUP เต้า CUP เต้า
นครปฐม
Nakhon Pathom, 73000

- การถ่ายภาพ - นางแบบสวยงาม - portrait - photo - ศิลปะ

ChatCha Studio รับถ่ายภาพ ทำวิดีโอ โฆษ ChatCha Studio รับถ่ายภาพ ทำวิดีโอ โฆษ
504 ซ.นวเขต ต.พระประโทน อ.เมืองน
Nakhon Pathom, 73000

รับถ่ายภาพ ทำวิดีโอ โปรโมทแบรนด์ สินค้า ครบวงจร

แค่วุ้นวงการ by บก.พิว แค่วุ้นวงการ by บก.พิว
Nakhon Pathom, 73000

สื่อกลางและความบันเทิงทางเลือก วงการรถแข่งดีเซลทางตรงของประเทศไทย ทั้งอดีตและปัจจุบัน

Squeeze Studio Squeeze Studio
หมู่บ้านตรีพฤกษ์ เลขที่333/130 ซอย5/2 หมู่10 ตำบลนครปฐม
Nakhon Pathom, 73000

ให้บริการห้องบันทึกเสียง ทำเพลง Cover เเละถ่ายทำมิวสิควีดีโอ ลงช่อง YouTube