เครือ อ.เฉลิม เอ็นเตอร์ไพรส์

เครือ อ.เฉลิม เอ็นเตอร์ไพรส์

ร้านค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ทั้งปลีกและส่ง อ.เฉลิม เอ็นเตอร์ไพรส์ เราเป็นร้านค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ทั้งปลีกและส่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 30 ปี

วิสัยทัศน์
เราจะเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีศักยภาพสูงในระดับภาค
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร
โดยมีความหลากหลายของสินค้า ทั้งคุณภาพและราคารวมถึงการบริการที่รวดเร็วและเป็นมิตร

พันธกิจ
1.จัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าในหมวดวัสดุก่อสร้างให้หลากหลาย
และครบทุกความต้องการใช้งานของลูกค้า ตามแนวคิด
“มือหนึ่งเรื่องอุปกรณ์ก่อสร้าง"


2.ดำเนินธุรกิจโดยเน้นการสร้างความเป็นเลิศในทุกๆด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรมตรงเวลา และการบริการที่เป็นมาตรฐาน

3.มีการบริหารงานและกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีผลประกอบการที่น่าพอใจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

4.เสริมสร้างทีมงานให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถ มีสวัสดิการที่เพียงพอ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
มีการเติบโตในสายงานอาชีพ

เปิดเหมือนปกติ

12/10/2021

แจ้งวันหยุดให้บริการ 13 ตุลาคม 2564 : พนักงานผ่านการตรวจคัดกรอง ATK ตามมาตรการ ACNP Safe

แจ้งวันหยุดให้บริการ 13 ตุลาคม 2564 : พนักงานผ่านการตรวจคัดกรอง ATK ตามมาตรการ ACNP Safe

21/09/2021

ACNP ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการ ACNP Safe อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ACNP ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการ ACNP Safe อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

03/09/2021

ACNP ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการ ACNP Safe อย่างต่อเนื่อง

ACNP ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการ ACNP Safe อย่างต่อเนื่อง

Photos from เครือ อ.เฉลิม เอ็นเตอร์ไพรส์'s post 26/08/2021

26 สิงหาคม 2564

เครือ อ.เฉลิม เอ็นเตอร์ไพรส์ มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามชุมชน ตำบลคลองจินดา และบุคลากรด่านหน้าที่เกี่ยวข้องในการดูแลประชาชนในพื้น โดยท่านสมผล เจียระธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา และทีมงาน เข้ารับมอบสิ่งของ ดังต่อไปนี้

1.หน้ากากอนามัยและหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 950 ชิ้น
2.หน้ากากกรองอนุภาคชนิด N95 จำนวน 15 ชิ้น
3.น้ำดื่มขนาด 1,500มิลลิลิตร จำนวน 132 ขวด
4.หมอนนอนพร้อมปอกหมอน จำนวน 10 ชุด
5.เทปกั้นเขตอันตราย จำนวน 200 เมตร
6.ข้าวสาร จำนวน 50 กิโลกรัม
7.ชามกระดาษ จำนวน 150 ใบ
8.สบู่ก้อน จำนวน 200 ก้อน
9.กระดาษทิชชู่ จำนวน 48 ม้วน
10.โลชั่นกันยุง จำนวน 96 ซอง
11.น้ำยาทำความสะอาด 10,000 มิลลิลิตร
12.แอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ 2,000 มิลลิลิตร

เครือฯ ร่วมส่งกำลังใจมาให้บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันควบคุมโรคขอให้ทุกท่านปลอดภัย มีกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน เครือฯ ในฐานะหน่วยงานธุรกิจเอกชนในชุมชน
พร้อมให้การสนับสนุนตามพันธกิจในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

ส่งกำลังใจมาให้ทุกท่าน ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง

#ACNPร่วมสู้ภัยCOVID19

20/08/2021

ACNP ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการ ACNP Safe อย่างต่อเนื่อง

ACNP ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการ ACNP Safe อย่างต่อเนื่อง

04/08/2021

ACNP ดำเนินการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง

ACNP ดำเนินการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง

23/07/2021

วันอาสาฬหบูชา 2564 วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
ACNP หยุดให้บริการ 1 วัน
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง

วันอาสาฬหบูชา 2564 วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
ACNP หยุดให้บริการ 1 วัน
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง

22/07/2021

ACNP ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาได้มีการตรวจคัดกรอง
บุคลากรทุกคนด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็ว Covid-19 Rapid Ag Test
ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อ

ทั้งนี้ ACNP จะคงรักษามาตรการป้องกันโรคที่มีความเข้มงวด
เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านต่อไป

ACNP ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาได้มีการตรวจคัดกรอง
บุคลากรทุกคนด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็ว Covid-19 Rapid Ag Test
ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อ

ทั้งนี้ ACNP จะคงรักษามาตรการป้องกันโรคที่มีความเข้มงวด
เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านต่อไป

18/07/2021

เครือ อ.เฉลิม เอ็นเตอร์ไพรส์ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
เวลาการให้บริการหน้าร้านของเราเป็น

ให้บริการ วันจันทร์ ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.

รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการต่าง ๆ โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ที่เข้ารับริการ ผ่านจุดคัดกรอง เช็คอิน ล้างมือ และเว้นระยะห่าง

เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ท่านสามารถใช้บริการ
โทรสั่งสินค้า-รับสินค้าที่รถ ล่วงหน้าได้ที่โทร 0-3428-3388
ลดการใช้เงินสด และใช้การโอนเงิน หรือบัตรในการชำระเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

เครือ อ.เฉลิม เอ็นเตอร์ไพรส์ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
เวลาการให้บริการหน้าร้านของเราเป็น

ให้บริการ วันจันทร์ ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.

รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการต่าง ๆ โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ที่เข้ารับริการ ผ่านจุดคัดกรอง เช็คอิน ล้างมือ และเว้นระยะห่าง

เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ท่านสามารถใช้บริการ
โทรสั่งสินค้า-รับสินค้าที่รถ ล่วงหน้าได้ที่โทร 0-3428-3388
ลดการใช้เงินสด และใช้การโอนเงิน หรือบัตรในการชำระเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

17/06/2021

เราพร้อมให้บริการผู้ใช้สิทธิ์ #เราชนะ #ม33เรารักกัน #คนละครึ่ง
สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขของโครงการที่ ACNP GROUP

จำหน่าย #วัสดุก่อสร้าง #อุปกรณ์ประปา #อุปกรณ์ไฟฟ้า #ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ #เครื่องมือช่าง #อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ฯลฯ

ตรงข้าม อบต.คลองจินดา (วัดวังน้ำขาว) #สามพราน #นครปฐม
ทุกวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. สอบถามข้อมูลโทร 0-3428-3388
แผนที่
https://goo.gl/maps/bwhWByMS5cEjyEbw5

การใช้สิทธิ์ด้วย #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #บัตรประชาชน
หากไม่ใช่เจ้าของบัตรมาซื้อสินค้าด้วยตนเอง (ไม่สะดวกเดินทาง)
ต้องทำใบมอบฉันทะ และแสดงบัตรประชาชนทั้งของเจ้าของสิทธิ์
และผู้มาใช้สิทธิ์ ร้านค้ามีหน้าที่ตรวจสอบชื่อ รูปถ่าย ว่าตรงกับ
เจ้าของบัตร หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้โดยมิชอบ
เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตรและผู้ที่นำบัตรผู้อื่นไปใช้ต้อง
ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ

ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการ
ACNP Clean and Safe สะอาดปลอดภัย ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง
เช็คอินไทยชนะ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

เราพร้อมให้บริการผู้ใช้สิทธิ์ #เราชนะ #ม33เรารักกัน #คนละครึ่ง
สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขของโครงการที่ ACNP GROUP

จำหน่าย #วัสดุก่อสร้าง #อุปกรณ์ประปา #อุปกรณ์ไฟฟ้า #ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ #เครื่องมือช่าง #อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ฯลฯ

ตรงข้าม อบต.คลองจินดา (วัดวังน้ำขาว) #สามพราน #นครปฐม
ทุกวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. สอบถามข้อมูลโทร 0-3428-3388
แผนที่
https://goo.gl/maps/bwhWByMS5cEjyEbw5

การใช้สิทธิ์ด้วย #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #บัตรประชาชน
หากไม่ใช่เจ้าของบัตรมาซื้อสินค้าด้วยตนเอง (ไม่สะดวกเดินทาง)
ต้องทำใบมอบฉันทะ และแสดงบัตรประชาชนทั้งของเจ้าของสิทธิ์
และผู้มาใช้สิทธิ์ ร้านค้ามีหน้าที่ตรวจสอบชื่อ รูปถ่าย ว่าตรงกับ
เจ้าของบัตร หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้โดยมิชอบ
เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตรและผู้ที่นำบัตรผู้อื่นไปใช้ต้อง
ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ

ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการ
ACNP Clean and Safe สะอาดปลอดภัย ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง
เช็คอินไทยชนะ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

12/06/2021

ACNP Clean and Safe ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

มาตรการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน Deep Cleaning ทั่วพื้นที่ขายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 22 Multi Quat Sanitizer มีส่วนผสมของ Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride เป็นสารที่สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ หลังปิดทำการในแต่ละวัน เพื่อให้มั่นใจว่า ACNP Clean and Safe สะอาด ปลอดภัย

ACNP Clean and Safe ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

มาตรการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน Deep Cleaning ทั่วพื้นที่ขายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 22 Multi Quat Sanitizer มีส่วนผสมของ Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride เป็นสารที่สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ หลังปิดทำการในแต่ละวัน เพื่อให้มั่นใจว่า ACNP Clean and Safe สะอาด ปลอดภัย

26/05/2021
30/04/2021
19/03/2021

เราพร้อมให้บริการผู้ใช้สิทธิ์ #เราชนะ #ม33เรารักกัน #คนละครึ่ง
สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขของโครงการที่ ACNP GROUP

จำหน่าย #วัสดุก่อสร้าง #อุปกรณ์ประปา #อุปกรณ์ไฟฟ้า #ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ #เครื่องมือช่าง #อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ฯลฯ

ตรงข้าม อบต.คลองจินดา (วัดวังน้ำขาว) #สามพราน #นครปฐม
ทุกวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. สอบถามข้อมูลโทร 0-3428-3388
แผนที่
https://goo.gl/maps/bwhWByMS5cEjyEbw5

การใช้สิทธิ์ด้วย #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #บัตรประชาชน
หากไม่ใช่เจ้าของบัตรมาซื้อสินค้าด้วยตนเอง (ไม่สะดวกเดินทาง)
ต้องทำใบมอบฉันทะ และแสดงบัตรประชาชนทั้งของเจ้าของสิทธิ์
และผู้มาใช้สิทธิ์ ร้านค้ามีหน้าที่ตรวจสอบชื่อ รูปถ่าย ว่าตรงกับ
เจ้าของบัตร หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้โดยมิชอบ
เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตรและผู้ที่นำบัตรผู้อื่นไปใช้ต้อง
ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ

ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการ
ACNP Clean and Safe สะอาดปลอดภัย ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง
เช็คอินไทยชนะ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

เราพร้อมให้บริการผู้ใช้สิทธิ์ #เราชนะ #ม33เรารักกัน #คนละครึ่ง
สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขของโครงการที่ ACNP GROUP

จำหน่าย #วัสดุก่อสร้าง #อุปกรณ์ประปา #อุปกรณ์ไฟฟ้า #ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ #เครื่องมือช่าง #อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ฯลฯ

ตรงข้าม อบต.คลองจินดา (วัดวังน้ำขาว) #สามพราน #นครปฐม
ทุกวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. สอบถามข้อมูลโทร 0-3428-3388
แผนที่
https://goo.gl/maps/bwhWByMS5cEjyEbw5

การใช้สิทธิ์ด้วย #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #บัตรประชาชน
หากไม่ใช่เจ้าของบัตรมาซื้อสินค้าด้วยตนเอง (ไม่สะดวกเดินทาง)
ต้องทำใบมอบฉันทะ และแสดงบัตรประชาชนทั้งของเจ้าของสิทธิ์
และผู้มาใช้สิทธิ์ ร้านค้ามีหน้าที่ตรวจสอบชื่อ รูปถ่าย ว่าตรงกับ
เจ้าของบัตร หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้โดยมิชอบ
เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตรและผู้ที่นำบัตรผู้อื่นไปใช้ต้อง
ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ

ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการ
ACNP Clean and Safe สะอาดปลอดภัย ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง
เช็คอินไทยชนะ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

08/03/2021

สวัสดีวันจันทร์ เริ่มสัปดาห์ใหม่อย่างสดใส...

เทรนสีปี 2564
สีเหลือง Illuminating (PANTONE 13-0647) เป็นสีของความร่าเริงสดใส
สีเทา Ultimate Gray (PANTONE 17-5104) เป็นสีที่สื่อถึงความมั่นคง แข็งแกร่ง

เลือกสีที่คุณถูกใจ ได้กว่าหลายพันเฉดสี ที่ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ ACNP GROUP พร้อมให้บริการ สีสวย คุณภาพดี เพื่อบ้านที่มีความสุข

ใช้สิทธิ์ #เราชนะ #คนละครึ่ง #เรารักกัน ได้ทุกกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ ด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ + แอปพลิเคชันเป๋าตัง + บัตรประชาชน จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ

ACNP GROUP ตรงข้าม อบต.คลองจินดา (วัดวังน้ำขาว) #สามพราน เปิดทุกวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. สอบถามข้อมูลโทร 0-3428-3388 หรือทักแชทข้อความได้เลย

แผนที่
https://goo.gl/maps/bwhWByMS5cEjyEbw5

สวัสดีวันจันทร์ เริ่มสัปดาห์ใหม่อย่างสดใส...

เทรนสีปี 2564
สีเหลือง Illuminating (PANTONE 13-0647) เป็นสีของความร่าเริงสดใส
สีเทา Ultimate Gray (PANTONE 17-5104) เป็นสีที่สื่อถึงความมั่นคง แข็งแกร่ง

เลือกสีที่คุณถูกใจ ได้กว่าหลายพันเฉดสี ที่ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ ACNP GROUP พร้อมให้บริการ สีสวย คุณภาพดี เพื่อบ้านที่มีความสุข

ใช้สิทธิ์ #เราชนะ #คนละครึ่ง #เรารักกัน ได้ทุกกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ ด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ + แอปพลิเคชันเป๋าตัง + บัตรประชาชน จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ

ACNP GROUP ตรงข้าม อบต.คลองจินดา (วัดวังน้ำขาว) #สามพราน เปิดทุกวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. สอบถามข้อมูลโทร 0-3428-3388 หรือทักแชทข้อความได้เลย

แผนที่
https://goo.gl/maps/bwhWByMS5cEjyEbw5

05/03/2021

การใช้สิทธิ์ #เราชนะ ด้วย #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #บัตรประชาชน
หากไม่ใช่เจ้าของบัตรมาซื้อสินค้าด้วยตนเอง (ไม่สะดวกเดินทาง)
ต้องทำใบมอบฉันทะ และแสดงบัตรประชาชนทั้งของเจ้าของสิทธิ์
และผู้มาใช้สิทธิ์ ร้านค้ามีหน้าที่ตรวจสอบชื่อ รูปถ่าย ว่าตรงกับ
เจ้าของบัตร หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้โดยมิชอบ
เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตรและผู้ที่นำบัตรผู้อื่นไปใช้ต้อง
ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ

ใช้สิทธิ์ #เราชนะ ได้ทุกกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ ที่ ACNP GROUP
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ + แอปพลิเคชันเป๋าตัง + บัตรประชาชน
สิทธิ์ #คนละครึ่ง สามารถใช้ได้จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา ไฟฟ้า ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ฯลฯ
ตรงข้าม อบต.คลองจินดา (วัดวังน้ำขาว) #สามพราน
ทุกวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. สอบถามข้อมูลโทร 0-3428-3388
แผนที่
https://goo.gl/maps/bwhWByMS5cEjyEbw5

การใช้สิทธิ์ #เราชนะ ด้วย #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #บัตรประชาชน
หากไม่ใช่เจ้าของบัตรมาซื้อสินค้าด้วยตนเอง (ไม่สะดวกเดินทาง)
ต้องทำใบมอบฉันทะ และแสดงบัตรประชาชนทั้งของเจ้าของสิทธิ์
และผู้มาใช้สิทธิ์ ร้านค้ามีหน้าที่ตรวจสอบชื่อ รูปถ่าย ว่าตรงกับ
เจ้าของบัตร หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้โดยมิชอบ
เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตรและผู้ที่นำบัตรผู้อื่นไปใช้ต้อง
ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ

ใช้สิทธิ์ #เราชนะ ได้ทุกกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ ที่ ACNP GROUP
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ + แอปพลิเคชันเป๋าตัง + บัตรประชาชน
สิทธิ์ #คนละครึ่ง สามารถใช้ได้จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา ไฟฟ้า ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ฯลฯ
ตรงข้าม อบต.คลองจินดา (วัดวังน้ำขาว) #สามพราน
ทุกวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. สอบถามข้อมูลโทร 0-3428-3388
แผนที่
https://goo.gl/maps/bwhWByMS5cEjyEbw5

Photos from เครือ อ.เฉลิม เอ็นเตอร์ไพรส์'s post 02/03/2021

ทาสีบ้านใหม่ ให้สวย น่าอยู่ อยู่สบาย
ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์เดลต้า
พร้อมให้บริการ ด้วยเฉดสีมากกว่า 10,000 เฉดสี
สีเกรดพรีเมี่ยม ทาบ้านดี อยู่แล้วมีสุข
เนื้อสีเข้มข้น ทาได้ปริมาณมาก สะท้อน UV ช่วยกันร้อน
สีเช็ดล้างออกได้ กลิ่นอ่อน ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีอันตราย
มีทีมงานพร้อมให้คำปรีกษาและแนะนำการทาสี

สามารถใช้สิทธิ์ #เราชนะ และ #คนละครึ่งได้
(เราชนะ สามารถใช้ได้ทุกช่องทาง #เป๋าตัง #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรประชาชน*)

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา ไฟฟ้า ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ฯลฯ

ตรงข้าม อบต.คลองจินดา (วัดวังน้ำขาว) #สามพราน
ทุกวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. สอบถามข้อมูลโทร 0-3428-3388
https://goo.gl/maps/bwhWByMS5cEjyEbw5

20/02/2021

/// ความขัดข้องได้รับการแก้ไขแล้ว ///
ท่านสามารถใช้บริการได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก

-------------------------

เนื่องจากระบบโทรศัพท์พื้นฐานขัดข้อง ผู้ให้บริการโทรศัพท์กำลังดำเนินการแก้ไข ท่านสามารถติดต่อ ACNP Call Center ได้ที่หมายเลข 08-5291-8899 เป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏

/// ความขัดข้องได้รับการแก้ไขแล้ว ///
ท่านสามารถใช้บริการได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก

-------------------------

เนื่องจากระบบโทรศัพท์พื้นฐานขัดข้อง ผู้ให้บริการโทรศัพท์กำลังดำเนินการแก้ไข ท่านสามารถติดต่อ ACNP Call Center ได้ที่หมายเลข 08-5291-8899 เป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏

19/02/2021

ใช้สิทธิ์ #เราชนะ ได้ทุกกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ ที่ ACNP GROUP
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ + แอปพลิเคชันเป๋าตัง + บัตรประชาชน

สิทธิ์ #คนละครึ่ง สามารถใช้ได้จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา ไฟฟ้า ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ฯลฯ
ตรงข้าม อบต.คลองจินดา (วัดวังน้ำขาว) #สามพราน
ทุกวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. สอบถามข้อมูลโทร 0-3428-3388

แผนที่
https://goo.gl/maps/bwhWByMS5cEjyEbw5

ใช้สิทธิ์ #เราชนะ ได้ทุกกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ ที่ ACNP GROUP
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ + แอปพลิเคชันเป๋าตัง + บัตรประชาชน

สิทธิ์ #คนละครึ่ง สามารถใช้ได้จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา ไฟฟ้า ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ฯลฯ
ตรงข้าม อบต.คลองจินดา (วัดวังน้ำขาว) #สามพราน
ทุกวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. สอบถามข้อมูลโทร 0-3428-3388

แผนที่
https://goo.gl/maps/bwhWByMS5cEjyEbw5

12/02/2021
05/02/2021

#เราชนะ #คนละครึ่ง
ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 🛍
ได้ที่ ACNP GROUP

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา ไฟฟ้า ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ฯลฯ

ตรงข้าม อบต.คลองจินดา (วัดวังน้ำขาว) #สามพราน
ทุกวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. สอบถามข้อมูลโทร 0-3428-3388

https://goo.gl/maps/bwhWByMS5cEjyEbw5

#เราชนะ #คนละครึ่ง
ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 🛍
ได้ที่ ACNP GROUP

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา ไฟฟ้า ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ฯลฯ

ตรงข้าม อบต.คลองจินดา (วัดวังน้ำขาว) #สามพราน
ทุกวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. สอบถามข้อมูลโทร 0-3428-3388

https://goo.gl/maps/bwhWByMS5cEjyEbw5

31/12/2020
19/12/2020

จากสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เครือ อ.เฉลิม เอ็นเตอร์ไพรส์ ยกระดับการเตือนภัยและมาตรการป้องกันโรค เพิ่มความเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

19/12/2020
03/12/2020
03/12/2020

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
ด้วยความรักและห่วงใยจาก เครือ อ.เฉลิม เอ็นเตอร์ไพรส์

23/10/2020

#คนละครึ่ง 💰รัฐช่วยจ่ายให้ 50%* สูงสุด 3,000บาท* 💵

ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 🛍 ได้ที่ ACNP GROUP

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา ไฟฟ้า ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ฯลฯ

ตรงข้าม อบต.คลองจินดา (วัดวังน้ำขาว) #สามพราน ทุกวันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. สอบถามข้อมูลโทร 0-3428-3388

ใช้สิทธ์ได้ 23/10/63 ถึง 31/12/63 (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)

https://goo.gl/maps/bwhWByMS5cEjyEbw5

22/10/2020

ใช้สิทธิ์ #คนละครึ่ง ได้ที่ ACNP GROUP
ตั้งแต่ 23/10/63 - 31/12/63

11/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน เครือ อ.เฉลิม เอ็นเตอร์ไพรส์

(เครือฯ หยุดให้บริการ 1 วัน)

28/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน เครือ อ.เฉลิม เอ็นเตอร์ไพรส์

28/07/2020

เครือ อ.เฉลิม เอ็นเตอร์ไพรส์

31/05/2020

DELTA ChillSHIELD สีที่ดีที่สุดในรอบ 40 ปี ชิลชิลด์ไปกับหลักทักษา

สิ้นสุดการรอคอย ! DELTA ChillSHIELD สีที่ดีที่สุดในรอบ 40 ปี ของเดลต้า มาแล้วครับ

เลือกสีทาบ้านได้ง่ายขึ้น ด้วยหลักทักษาแบบเข้าใจง่าย แถมเสริมดวงในแบบที่ต้องการ ยิ่งถ้าได้ทาด้วยสีเดลต้า ชิลชิลด์ ที่ช่วยปกป้องบ้านจากความร้อน แถมเนื้อสีเยอะ เนียนสวย แถมทนทานนานสูงสุด 15 ปี ก็เรียกได้ว่า สวย ครบ คุ้ม จริงๆ ครับ

เดลต้าชิลชิลด์ สีทาบ้านที่ดีที่สุด ช่วยให้คนในบ้านมีความสุขได้ อยู่แล้วปลอดภัย สบาย ชิลๆ แถมยังตังค์เหลือด้วยนะ

เครือ อ.เฉลิม เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้แทนจำหน่ายสีเดลต้า และผู้ให้บริการศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์เดลต้าอย่างเป็นทางการ

โทร 034283388 หรือ LINE : @acnp
#deltachillshield #deltapaint #deltabettertogether #acnpgroup #หลักทักษา #เอ็ด7วิ #สีทาบ้าน #สีเดลต้า #สีเดลต้าชิลชิลด์ #เดลต้าชิลชิลด์

23/05/2020

การสนับสนุนชุมชนและท้องถิ่นของเรา เป็นหนึ่งในพันธกิจของ เครือ อ.เฉลิม เอ็นเตอร์ไพรส์ 🏡 นี่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบอุปกรณ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 👨🏻‍⚕️👩🏼‍⚕️ เพื่อแก้ไขวิกฤตขาดแคลนอุปกรณ์จากสถานการณ์โควิด-19 “เรามุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” 💞

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

DELTA ChillSHIELD สีที่ดีที่สุดในรอบ 40 ปี ชิลชิลด์ไปกับหลักทักษา

ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน สีทาอาคาร สี เคมีก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตาข่ายกรองแสง ตะปู รถเข็นปูน ถังปูน อ่างเปล

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


88/8 หมู่ 5 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม
Nakhon Pathom
73110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
การต่อเติมบ้าน อื่นๆใน Nakhon Pathom (แสดงผลทั้งหมด)
ร้านเหล็กดัด สแตนเลส ร้านเหล็กดัด สแตนเลส
โพรงมะเดื่อ
Nakhon Pathom, 73000

ดาวสแตนเลส

จำลอง รางน้ำ จำลอง รางน้ำ
Nakhon Pathom, 73000

รับติดตั้งรางน้ำ สังกะสี สแตนเลส ราวสแตนเลส และอีกมากมาย

บจก.พารุ่งทรัพย์ บจก.พารุ่งทรัพย์
Nakhon Pathom, 73120

งานพ่นหินทราย รับจ้างทำงานเกี่ยวกับบ้าน ที่พักอาศัย

ผ้าม่าน วอลเปเปอร์ มู่ลี่ ม่ ผ้าม่าน วอลเปเปอร์ มู่ลี่ ม่
Nakhon Pathom, 73000

ผ้าม่าน ฉากกั้นห้อง มู่ลี่ วอลเปเปอร์ พรม ม่านปรับแสง

โค้ว ซ้ง ฮวด วัสดุก่อสร้าง โค้ว ซ้ง ฮวด วัสดุก่อสร้าง
33/16
Nakhon Pathom, 73210

ขายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือช่าง

JTTN เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน JTTN เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน
23/14 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
Nakhon Pathom, 73000

รับเหมางานบิ้วอิน เฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชนิด งานคุณภาพ

Hiclass stainless Hiclass stainless
Nakhon Pathom, 73110

รับเหมาถมดิน ถมที่ ถมดินลูกร รับเหมาถมดิน ถมที่ ถมดินลูกร
ดอนตูม
Nakhon Pathom, 11130

รับเหมาถมดินหินทรายมีบริการสิบล้อรถแบลคโฮล

PM รับเหมาก่อสร้าง PM รับเหมาก่อสร้าง
Nakhonpathom
Nakhon Pathom, 73000

Organize By Boy Organize By Boy
Nakhon Pathom, 73000

ฮวงจุ้ย การดูวัน ฤกษ์พิธีต่างๆ