อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามเกิดขึ้น จากความตั้งใจ และความคิดของท่านผู้ก่อตั้งซึ่งมีรากฐานการเริ่มต้นของงานมาจากงานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อประติมากรรมรูปต่างๆ นับจากอดีตจนสู่ปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา จากประสบการณ์ทำให้ผู้ก่อตั้งมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ ผลงานประติมากรรมรูปเหมือน ของพระสงฆ์รูปต่างๆ ซึ่งจำพรรษาในกุฏิ และรูปเหมือนบุคคลสำคัญต่างๆที่ท่านผู้ก่อตั้ง มีความศรัทธายกย่อง ในด้าน แนวความคิด ในการทำงาน และการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จ รวมทั้งรูปเหมือน วิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นไทย ในภาคต่างๆ ของประเทศไทย จึงได้เริ่มก่อตั้ง โครงการอุทยาน หุ่นขี้ผึ้งสยามขึ้นมา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และด้วยความ มุ่งมั่น ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ จากความเชื่อมั่น ในคำสอน เรื่องทำความดี ความศรัทธาในบุคคล กำลังใจจากครูอาจารย์ เพื่อนมิตรและครอบครัว ทำให้โครงการ อุทยานหุ่นขี้ผึ้ง ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่จะนำเสนอ งานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมไทย นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสืบทอด สิ่งดีงามเอกลักษณ์ ของไทยให้คงอยู่สืบต่อชนรุ่นหลัง.

เปิดเหมือนปกติ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


อ.บางแพ
Nakhon Pathom
70160

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อื่นๆใน Nakhon Pathom (แสดงผลทั้งหมด)
Royal Archives of QueenSrisavarindira PrinceMahidol-PrincessSrinagarindra Royal Archives of QueenSrisavarindira PrinceMahidol-PrincessSrinagarindra
Nakhon Pathom, 73170

Royal Archives and Thai Nursing museum

ข่าวสารตลาดจินดา ข่าวสารตลาดจินดา
Nakhon Pathom, 73110

ข่าวสารตำบลตลาดจินดา

พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งไทย -Thai H พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งไทย -Thai H
43/2 Moo1, Ratchachonee Rd. KM.31, T.Khun Kaeo
Nakhon Pathom, 73120

ประติมากรรมระดับโลก รูปหุ่นเหมือนจริง ดุจดังมีชีวิต ขาดแต่เพียง...ลมหายใจเท่านั้น!