Mahidol Music Therapy Camp

MMTC เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่สนใจเข้าค่า

26/08/2022

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย ณ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 7 กันยายน 2565 (แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแนบอยู่ใน comment)

02/08/2022
27/11/2021

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

27/11/2021

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

26/11/2021

โครงการ ดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Timeline photos 12/11/2021

งาน Mahidol Music Therapy Forum 2021
มีเนื้อหาที่สำคัญจากค่ายดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาการควบคุมอารมณ์สำหรับเด็ก ปี 2020-2021
ผู้สนใจรวมไปถึงผู้ปกครองของน้อง ๆ สามารถเข้าร่วมได้ค่ะ

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

📣 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Mahidol Music Therapy Forum 2021 (Virtual Meeting ผ่านทาง Zoom Application)
📌 รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็น Panel Discussion ในหัวข้อ "ดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน" ในวันที่ 15 และ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.
➡️ ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้จาก QR Code ใน poster หรือที่ลิงก์ https://forms.gle/4rrn4WyZAvnuwyMP6

https://www.facebook.com/musictherapythailand/photos/a.729797007155977/2364309340371394

📣 ใกล้ถึงเวลาแล้ว พบกัน 15.00 น. นะคะ 📣

งาน Mahidol Music Therapy Forum 2021
Panel Discussion ในหัวข้อ "ดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน" ในวันที่ 15 และ 17 พฤศจิกายน 2564
ขอประกาศ "ปิดการรับสมัคร"
เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมงานครบตามจำนวนที่ระบบสามารถรองรับได้

สำหรับผู้ที่สมัครแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์การเข้าร่วมงาน Mahidol Music Therapy Forum 2021 กลับไปตามลำดับนะคะ

คณะผู้จัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
...........................
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Mahidol Music Therapy Forum 2021 (Virtual Meeting ผ่านทาง Zoom Application)

📌 รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็น Panel Discussion ในหัวข้อ "ดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน" ในวันที่ 15 และ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.

04/11/2021

Mahidol Music Therapy Camp
ค่ายดนตรีบำบัดเพื่อการควบคุมอารมณ์ รอบพิเศษ
ขอประกาศ"ปิดการรับสมัคร" เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมค่ายครบตามจำนวนที่กำหนดไว้

สำหรับผู้ที่สมัครแล้วพบกันวันจัทร์ที่ 8 ตามเวลาที่กำหนดนะคะ

คณะผู้จัดขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจ
ให้การสนับสนุนและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอดค่ะ

❤️

03/11/2021

รอบเช้า 9.00-11.00 น. เหลืออีกเพียง 3 ที่นะคะ รีบสมัครกันเข้ามาน้าาา

สาขาวิชาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เปิดรับสมัครน้อง ๆ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายดนตรีบำบัด เพื่อพัฒนาการควบคุมอารมณ์สำหรับเด็ก" (รอบพิเศษ)

❤ กิจกรรมจะจัดขึ้นแบบ On-site ในวันที่ 8, 10 และ 12 พฤศจิกายน 2564 (เด็กต้องเข้าร่วมทั้ง 3 วัน) เปิดรับเพิ่มเติมในรอบเช้า เวลา 9.00-11.00ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

รีบสมัครกันเข้ามานะคะ ที่เหลือจำนวนจำกัดแล้วค่ะ 🤩
วิธีการสมัคร 🎶
➡️ ทัก inbox เข้ามาเพื่อติดต่อกับ admin
➡️ หากคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะได้รับใบสมัครและยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ

01/11/2021

📢 ยังเปิดรับรอบเช้า 9.00-11.00 น. อยู่นะค้า

สาขาวิชาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เปิดรับสมัครน้อง ๆ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายดนตรีบำบัด เพื่อพัฒนาการควบคุมอารมณ์สำหรับเด็ก" (รอบพิเศษ)

❤ กิจกรรมจะจัดขึ้นแบบ On-site ในวันที่ 8, 10 และ 12 พฤศจิกายน 2564 (เด็กต้องเข้าร่วมทั้ง 3 วัน) เปิดรับเพิ่มเติมในรอบเช้า เวลา 9.00-11.00ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในแบบสำรวจค่ะ

รีบสมัครกันเข้ามานะคะ ที่เหลือจำนวนจำกัดแล้วค่ะ 🤩

วิธีการสมัคร 🎶
➡️ ทัก inbox เข้ามาเพื่อติดต่อกับ admin
➡️ หากคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะได้รับใบสมัครและยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ

27/10/2021

สาขาวิชาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ขอสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการ "ค่ายดนตรีบำบัด เพื่อพัฒนาการควบคุมอารมณ์สำหรับเด็ก" (รอบพิเศษ)

กิจกรรมนี้อยู่ในโครงการบริการวิชาการของสาขาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

❤ คาดว่า กิจกรรมจะจัดขึ้นแบบ On-site ในวันที่ 8, 10 และ 12 พฤศจิกายน 2564 (เด็กต้องเข้าร่วมทั้ง 3 วัน) มี 2 ช่วงเวลาให้เลือก ได้แก่ 9.00-11.00 และ 13.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในแบบสำรวจค่ะ
➡️ https://forms.gle/sgc2Sgtkh9fCLZNc7

05/05/2021

ประชาสัมพันธ์​ ผู้ปกครองน้องๆวัย 12-15ปี ที่สนใจเข้าร่วมงานวิจัยการฝึกการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม​ CBT​ กับ"วัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อภาวะวิตกกังวล" ผ่านการใช้โปรแกรม Zoom โครงการวิจัยโดย​โรงพยาบาลเด็ก|สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนี ฟรี​ ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
ข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัครอยู่ในโปสเตอร์นะคะ

Photos from Music Therapy Thailand's post 11/03/2021

ประชาสัมพันธ์ค่ะ
📣 สาขาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท
สมัครวันนี้จนถึง 18 มีนาคม 2564 (รอบสุดท้าย)
**ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีด้านดนตรี

รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในโพสค่ะ

Photos from Mahidol Music Therapy Camp's post 04/12/2020

จบกันไปแล้วกับค่ายดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาการควบคุมอารมณ์สำหรับเด็ก 2563 🥳 🥰 🎶

🥁3 วันที่เด็ก​ ๆ ได้เข้าร่วมนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมมากมายที่เด็กได้เรียนรู้อารมณ์พื้นฐาน​เรียนรู้วิธีการควบคุมอารมณ์ผ่านกิจกรรมทางดนตรี เช่น ร้องเพลง ฟังเพลง เล่นเครื่องดนตรี ตีกลอง เครื่องประกอบจังหวะ และการเคลื่อนไหวประกอบเสียงเพลง 🎶🎶 ซึ่งช่วยให้เด็กได้ตระหนักรู้ถึงอารมณ์ต่าง ๆ จดจำข้อมูลเกี่ยวกับอารมณ์และจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการใช้ดนตรีในการดูแลอารมณ์และจิตใจของตนเองได้ในอนาคต
❤️
เรามาชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมกันนะคะ

15/11/2020

พบกับพวกเราในกิจกรรม
Mahidol Music Open House 2020
Music Therapy Department
กิจกรรมแนะนำสาขาวิชาดนตรีบำบัด
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ในวันนี้เวลา 15.00 น. นะคะ 🥰

Mahidol Music Open House 2020
Music Therapy Department

🍀กิจกรรมแนะนำสาขาวิชาดนตรีบำบัด
🍀ดนตรีบำบัดคืออะไร
🍀เส้นทางการประกอบอาชีพนักดนตรีบำบัด
🍀การศึกษาและการเตรียมตัวสมัครสอบ

📌วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
📌เวลา 15.00-16.00 น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามรายละด้านล่างค่ะ 😍

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/P6rvZoSJM5NxvojN9

หรือสามารถติดตามผ่านทาง LIVE ได้ที่ www.youtube.com/user/mahidolmusic

21/10/2020

กำหนดการ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง "โครงการค่ายดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาการควบคุมอารมณ์ตนเองสำหรับเด็ก"
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
เวลา 10:00-12:00 น.
ณ อาคารแสดงดนตรี (Music Auditorium, MACM)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

*แผนที่และ Google Maps สถานที่โพสอยู่ใน Comment ค่ะ

19/10/2020

❤️ ขณะนี้ค่ายของเรารับน้อง ๆ เต็มจำนวนแล้ว ขอบพระคุณผู้ปกครองและน้อง ๆ ทุกท่านที่ให้ความสนใจและติดต่อเข้ามาค่ะ หากท่านใดไม่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ไว้รอพบกันโอกาสหน้านะคะ ขอบคุณค่า

18/10/2020

Update!! ตอนนี้กิจกรรมรอบที่ 1-5 เต็มแล้ว
และรอบที่ 6 กำลังจะเต็มในเร็ว ๆ นี้ค่ะ
ผู้ปกครองที่กำลังตัดสินใจให้น้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน ติดต่อเข้ามาทาง inbox ได้เลยนะคะ
และขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะ ทางโครงการน้อมรับทุกความคิดเห็นและคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในอนาคตค่ะ หากมีกิจกรรมสำหรับน้อง ๆ กลุ่มอายุที่นอกเหนือจาก 6-9 ปี จะประชาสัมพันธ์ทางเพจนี้นะคะ 🙂 ขอบพระคุณค่า ❤

06/10/2020

🎶 กิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาการควบคุมอารมณ์สำหรับเด็ก ❤
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย😍

เรียนท่านผู้ปกครอง
หลังจากการประกาศเปิดรับสมัครการเข้าร่วมค่ายกิจกรรมแล้ว น้อง ๆ ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมค่ายได้เนื่องจากติดเรียนและติดสอบช่วงปลายภาค ทางค่ายจึงพิจารณาปรับเปลี่ยนการเข้าร่วมค่ายให้เหมาะสมกับตารางเรียนของน้อง ๆ และสถานการณ์โควิด-19
โดยค่ายกิจกรรมจะปรับลดเหลือ 3 วัน และเป็นกิจกรรมกลุ่มที่มีขนาดเล็กลง คือ จำนวน 15 คนต่อรอบ แต่มีจำนวนรอบเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทั้งหมด 8 รอบ ตามวันเวลาดังนี้
📣
รอบที่ 1 (เต็มแล้ว)
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ที่ 9, 11, 13 พฤศจิกายน เวลา 10.00-12.00 น.
📣
รอบที่ 2
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ที่ 9, 11, 13 พฤศจิกายน เวลา 14.00-16.00 น.
📣
รอบที่ 3
วันอาทิตย์ อังคาร และพฤหัสที่ 15, 17, 19 พฤศจิกายน เวลา 9.00-11.00 น.
📣
รอบที่ 4
วันอาทิตย์ อังคาร และพฤหัสที่ 15, 17, 19 พฤศจิกายน เวลา 13.00-15.00 น.
📣
รอบที่ 5
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ที่ 16, 18, 20 พฤศจิกายน เวลา 10.00-12.00 น.
📣
รอบที่ 6
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ที่ 16, 18, 20 พฤศจิกายน เวลา 14.00-16.00 น.
📣
รอบที่ 7
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ที่ 23, 25, 27 พฤศจิกายน เวลา 10.00-12.00 น.
📣
รอบที่ 8
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ที่ 23, 25, 27 พฤศจิกายน เวลา 14.00-16.00 น.
📣
🎶 ผู้ปกครองต้องเข้าร่วม "กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง" ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00-12:00 น. ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล (ศาลายา)
🙋‍♀️ คุณสมบัติของน้อง ๆ ผู้เข้าร่วมค่าย
- ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 6-9 ปี (เกิดในช่วงระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 - วันที่ 25 ตุลาคม 2557)
- อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) และสามารถดูแลตนเองได้
- ไม่จำเป็นต้องมีทักษะความสามารถทางด้านดนตรี
- พูดสื่อสารด้วยภาษาไทย
- อยากพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณ์ตนเอง
- ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมฟังกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และประเมินผลได้
- มีพัฒนาการปกติ ไม่มีโรคหรือถูกวินิจฉัยว่าบกพร่องทางพัฒนาการ เช่น ออทิสติก สติปัญญาบกพร่อง พัฒนาการล่าช้า หรือมีปัญหาด้านพฤติกรรมที่รุนแรง เป็นต้น
❤️ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อเพื่อขอรับใบสมัครได้ที่
1. inbox ในเพจ Music Therapy Camp
2. แจ้งผ่าน line application โดยพิมพ์ หรือ พิมพ์หาคำว่า MMTC2020
ขอขอบพระคุณค่ะ

19/09/2020

🤩 เนื่องจาก ณ ตอนนี้ ทางค่ายยังสามารถรับน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกเป็นจำนวนหนึ่ง จึงขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองที่สนใจพาบุตร หลานเข้าร่วมค่ายดนตรีบำบัดของเรา🤩

วิธีการลงทะเบียนและเลือกรอบการเข้าร่วมค่ายกิจกรรม
ทำได้โดยการ "แจ้งชื่อ-สกุลของเด็ก และแจ้งรอบที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม"
ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. แจ้งผ่าน inbox ในเพจ Music Therapy Camp
2. แจ้งผ่าน line application โดยพิมพ์ หรือ พิมพ์หาคำว่า MMTC2020
3. แจ้งผ่านอีเมล ทาง [email protected]

10/09/2020

กลับมาแล้ว! ค่ายดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนการควบคุมอารมณ์สำหรับเด็ก 2563

❤️ ขณะนี้ค่ายของเรารับน้อง ๆ เต็มจำนวนแล้ว ขอบพระคุณผู้ปกครองและน้อง ๆ ทุกท่านที่ให้ความสนใจและติดต่อเข้ามาค่ะ หากท่านใดไม่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ไว้รอพบกันโอกาสหน้านะคะ ขอบคุณค่า

ค่ายดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาการควบคุมอารมณ์สำหรับเด็ก 2563 (Mahidol Music Therapy Camp 2020) จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 9-27 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
❤️ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00-12:00 น. (จำเป็น) ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล (ศาลายา)
💙 ค่ายมีจำนวน 8 รอบให้น้อง ๆ เลือกเข้าร่วมได้ตามความสะดวก (เลือกได้คนละ 1 รอบ)
รอบที่ 1 (เต็มแล้ว)
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ที่ 9, 11, 13 พฤศจิกายน เวลา 10.00-12.00 น.
📣
รอบที่ 2 (เต็มแล้ว)
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ที่ 9, 11, 13 พฤศจิกายน เวลา 14.00-16.00 น.
📣
รอบที่ 3 (เต็มแล้ว)
วันอาทิตย์ อังคาร และพฤหัสที่ 15, 17, 19 พฤศจิกายน เวลา 9.00-11.00 น.
📣
รอบที่ 4 (เต็มแล้ว)
วันอาทิตย์ อังคาร และพฤหัสที่ 15, 17, 19 พฤศจิกายน เวลา 13.00-15.00 น.
📣
รอบที่ 5 (เต็มแล้ว)
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ที่ 16, 18, 20 พฤศจิกายน เวลา 10.00-12.00 น.
📣
รอบที่ 6 (เต็มแล้ว)
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ที่ 16, 18, 20 พฤศจิกายน เวลา 14.00-16.00 น.
📣
รอบที่ 7
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ที่ 23, 25, 27 พฤศจิกายน เวลา 10.00-12.00 น.
📣
รอบที่ 8
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ที่ 23, 25, 27 พฤศจิกายน เวลา 14.00-16.00 น.

🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔
🙋‍♀️ คุณสมบัติของน้อง ๆ ผู้เข้าร่วมค่าย
- ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 6-9 ปี (เกิดในช่วงระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 - วันที่ 25 ตุลาคม 2557)
- อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) และสามารถดูแลตนเองได้
- ไม่จำเป็นต้องมีทักษะความสามารถทางด้านดนตรี
- พูดสื่อสารด้วยภาษาไทย
- อยากพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณ์ตนเอง
- ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมฟังกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และประเมินผลได้
- มีพัฒนาการปกติ ไม่มีโรคหรือถูกวินิจฉัยว่าบกพร่องทางพัฒนาการ เช่น ออทิสติก สติปัญญาบกพร่อง พัฒนาการล่าช้า หรือมีปัญหาด้านพฤติกรรมที่รุนแรง เป็นต้น
❤️ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อเพื่อขอรับใบสมัครได้ที่
1. inbox ในเพจ Music Therapy Camp
2. แจ้งผ่าน line application โดยพิมพ์ หรือ พิมพ์หาคำว่า MMTC2020

🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔

27/03/2020

📣 ประกาศเลื่อนการจัดค่ายดนตรีบำบัด

จากการประเมินสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.)
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 จากรัฐบาล

โครงการดนตรีบำบัดจึงเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของเด็กและผู้ปกครองผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19

❌ ทางโครงการจึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป จนกว่าสถานการณ์ของโรคจะคลี่คลายและมีความพร้อมต่อการจัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย

💙 เมื่อได้วันจัดกิจกรรมที่แน่นอนแล้ว ทางโครงการจะติดต่อกลับผู้ปกครองที่เคยได้รับการยืนยันสิทธิ์อีกครั้งค่ะ

โครงการต้องขออภัยสำหรับการเลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นอย่างสูง และขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจค่ายดนตรีบำบัดเป็นจำนวนมากค่ะ

We will get through this together.
We will make it together.

#โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน

19/03/2020

สวัสดีค่ะ ขณะนี้เจ้าหน้ากำลังติดต่อกลับตามลำดับผู้ปกครองที่ได้สมัครเข้ามาค่ะ ท่านที่ลงชื่อไว้ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทาง email รบกวนเช็คข้อความเพื่อยืนยันข้อมูลนะคะ (ชื่ออีกเมลของทางโครงการคือ [email protected] ค่ะ อย่าลืมลองเช็คใน Junk, spam ด้วยนะคะ)

หากไม่มีการตอบกลับหรือตอบกลับหลังจากวันที่ 20 มีนาคมนี้ จะถือว่าท่านสละสิทธ์และทางโครงการขออนุญาตให้สิทธิ์ผู้สมัครในลำดับถัดไปค่ะ

***สำหรับผู้ปกครองที่ได้รับโทรศัพท์ยืนยันจากโครงการแล้ว จะไม่ได้รับอีเมลในการยืนยันสิทธิ์ค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ :)

Photos from College of Music, Mahidol University's post 17/03/2020

Photos from College of Music, Mahidol University's post

13/03/2020

Moved Temporarily

📣📣 สวัสดีค่ะ ท่านผู้ปกครองสามารถสมัครเข้าร่วมค่ายดนตรีบำบัดรอบที่ 4 ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

https://forms.gle/7GrMr51SaPnH4FKm8

ขอบคุณค่ะ

Moved Temporarily

12/03/2020

📍📍 ประกาศ!!!

🙂 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม และสมัครเข้ามาตามลำดับ จะได้รับการติดต่อกลับและยืนยันสัทธิ์จากทางโครงการภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ค่ะ

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ❤️ ที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และขออภัยสำหรับข้อจำกัดของโครงการที่ไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้ปกครองได้ทั้งหมดนะคะ 🙏🙏🙏 โปรดติดตามกิจกรรมอื่น ๆ ของโครงการได้ในอนาคตค่า 🥰

12/03/2020

❤️ ข่าวดี! โครงการค่ายดนตรีบำบัดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม

📍 สำหรับค่ายรอบที่ 4 วันที่ 6, 8, 13 และ 15 พฤษภาคม 2563

📍 โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้ปกครองต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้ในรอบ 13:00-15:00 น. เท่านั้น (เนื่องจากรอบ 9:00-12:00 น. เต็มแล้วค่ะ)

**** เริ่มรับสมัครในวันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปค่ะ ทางโครงการจะโพสใบสมัคร (ออนไลน์) ให้บทหน้าเพจนี้เลยค่ะ ****

ขอให้สิทธิ์ผู้สมัครตามลำดับที่ส่งใบสมัครเข้ามานะคะ

🌈 ปล.ที่ว่างเหลือจำนวนจำกัดนะคะ :)

11/03/2020

❌❌❌ ปิดรับสมัครแล้ว ❌❌❌

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในโครงการของดนตรีบำบัดมาก ๆ นะคะ แต่ขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาเกินจำนวนที่กำหนดไว้มาก ๆ ค่ะ

ทางโครงการขออนุญาตทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและจะทยอยติดต่อกลับไปหาผู้ปกครอง และเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนแล้วจะติดต่อกลับไปยังผู้ปกครองเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งค่า

ปล.โครงการให้สิทธิ์น้อง ๆ จำนวน 120 คน (รอบละ 30 คน) และทางเราต้องขออภัยท่านผู้ปกครองที่สมัครในลำดับหลังจาก 120 เป็นต้นไปไว้ล่วงหน้าค่ะ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11/03/2020

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีผู้ปกครองหลายท่านถามถึงที่ตั้งของกิจกรรม ทางเราจัดกิจกรรมที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ค่ะ ทางเราจะแจ้งห้องจัดกิจกรรมให้ทราบในภายหลังนะคะ แต่ตอนนี้สามารถดูตำแหน่งที่ตั้งได้จาก map ด้านล่างเลยค่า ❤️❤️❤️

https://goo.gl/maps/eG9USV3uXbYR9E3KA

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ★★★★★ · ภาควิชาในมหาวิทยาลัย · 25 25 ถนน พุทธมณฑลสาย 4

10/03/2020

🎶 สวัสดีค่า ❤️

ผู้ปกครองที่สนใจให้น้อง ๆ เข้าร่วมค่ายดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาการควบคุมอารมณ์สำหรับเด็ก 2563 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านใบสมัครออนไลน์ ตามลิงค์หรือ QR Code ด้านล่างนี้เลยนะคะ

https://forms.gle/ARN8bbsp8ymoCiUq7

Announcement of Mahidol University Safety and Precaution Measures Regarding the COVID-19 for Students – Mahidol University 09/03/2020

Announcement of Mahidol University Safety and Precaution Measures Regarding the COVID-19 for Students – Mahidol University

🕵️‍♀️ โครงการของเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเรื่องการระบาดของไวรัสโคโรน่าค่ะ

ทั้งนี้เราได้ใช้มาตรการสำหรับการป้องกันเช่นเดียวกันกับของทางมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

ทางโครงการจะมีการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง โดยจะขอให้งดการเข้าร่วมกิจกรรมหากพบว่า
- น้องและครอบครัวเพิ่งกลับมาหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางไปยังประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
- เป็นผู้ที่มีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ ไม่สบาย

นอกจากนี้จะให้น้อง ๆ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนร่วมกิจกรรมและก่อนทานอาหารช่วงพักเบรคทุกครั้งค่ะ

ผู้ปกครองสามารถอ่านรายละเอียดของมาตราการได้จากลิงค์ดังต่อไปนี้ค่ะ

"Announcement of Mahidol University Safety and Precaution Measures Regarding the COVID-19 for Students"
Website: https://mahidol.ac.th/2020/covid-19-for-students/

"ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษา"
Website: https://mahidol.ac.th/th/2020/covid-19-for-students/

❤️❤️ ทั้งนี้หากสถานการณ์ของโรค Covid 19 มีการเปลี่ยนแปลง ทางเราจะรีบแจ้งกับทางผู้ปกครองทุกท่านอย่างเร็วที่สุดค่ะ

Announcement of Mahidol University Safety and Precaution Measures Regarding the COVID-19 for Students – Mahidol University Mahidol University (MU), an autonomous research institution in Thailand, had its origin in the establishment of Siriraj Hospital in 1888. Mahidol is among Thailand’s most prestigious universities with highly competitive entrance examinations.

09/03/2020

📣 สวัสดีค่ะ ทางโครงการต้องขออภัยสำหรับความล่าช้าในการเปิดรับสมัคร เราจะเปิดรับสมัครพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ ผู้ปกครองสามารถติดตามและเริ่มสมัครได้จากหน้า page เลยนะคะ ☺️

*กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนกันด้วยนะคะ :)

02/03/2020

สวัสดีน้อง ๆ และท่านผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมค่ายดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาการควบคุมอารมณ์สำหรับเด็กค่ะ ❤️

🥁 เรายังจะมีค่ายกันตามปกตินะคะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะรีบแจ้งให้ทราบทันทีค่ะ

📣 ส่วนใบสมัคร (online) จะตามมาเร็ว ๆ นี้ รอติดตามได้จากทางเพจเลยค่ะ

11/02/2020

สาขาวิชาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมการวิจัยในโครงการ "ค่ายดนตรีบำบัด เพื่อพัฒนาการควบคุมอารมณ์สำหรับเด็ก 2563"
"Music Therapy Summer Camp for Children's Emotional Regulation 2020"

กิจกรรมนี้อยู่ในโครงการวิจัยของสาขาดนตรี สนับสนุนโดย “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

❤ น้อง ๆ เข้าร่วม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เริ่มเปิดรับสมัครในเดือนมีนาคม รอติดตามใบสมัครได้จากทางเพจ Facebook และ LINE (มีรายละเอียดอยู่ด้านล่าง)

❤คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 6-9 ปี (เกิดในช่วงวันที่ 20 เมษายน 2553 - วันที่ 20 เมษายน 2557)
- อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) และสามารถดูแลตนเองได้
- ไม่จำเป็นต้องมีทักษะความสามารถทางด้านดนตรี
- พูดสื่อสารด้วยภาษาไทย
- อยากพัฒนาทักษะการควบคุมอารมณ์ตนเอง
- ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมฟังกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และประเมินผลได้
- มีพัฒนาการปกติ ไม่มีโรคหรือถูกวินิจฉัยว่าบกพร่องทางพัฒนาการ เช่น ออทิสติก สติปัญญาบกพร่อง พัฒนาการล่าช้า หรือมีปัญหาด้านพฤติกรรมที่รุนแรง เป็นต้น

❤ค่ายกิจกรรมจัดขึ้น ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

❤มีค่ายจำนวน 4 รอบให้น้อง ๆ เลือกเข้าได้ตามความสะดวก โดยน้อง ๆ ต้องเข้าร่วมทั้ง 4 วันตามวันที่กำหนดในแต่ละรอบ ค่ายกิจกรรมอยู่ในช่วงเวลา 9.00 - 12.00 น.
รอบที่ 1 [21, 23, 28 และ 30 เมษายน 2563]
รอบที่ 2 [22, 24, 29 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563]
รอบที่ 3 [5, 7, 12 และ 14 พฤษภาคม 2563]
รอบที่ 4 [6, 8, 13 และ 15 พฤษภาคม 2563]

* มีกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง วันที่ 20 เมษายน 2563 (มี 2 ช่วงเวลาให้เลือก คือ 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.)

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาดนตรีบำบัด โทรศัพท์ 0-2800-2525 ต่อ 4113
* ติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
Facebook: Mahidol Music Therapy Camp
Instagram: Mahidol Music Therapy Camp

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


25/25 Phuttamonthon
Nakhon Pathom
73170

Musicians อื่นๆใน Nakhon Pathom (แสดงผลทั้งหมด)
Champagne Guitar Shop กีต้าร์ และอุปกรณ์ ร Champagne Guitar Shop กีต้าร์ และอุปกรณ์ ร
10/15 เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน
Nakhon Pathom, 73160

กีต้าร์ และ อุปกรณ์ ราคาถูก

College of Music Mahidol Yamp Flute Studio College of Music Mahidol Yamp Flute Studio
25 25 Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon District
Nakhon Pathom, 73170

Yu-Jin is Principal Flutist of Thailand Phil. & Teaching @ College of Music Mahidol University, YAMP

meen_work meen_work
Nakhon Pathom

meen_work story

MSCO - Mahidol String Chamber Orchestra MSCO - Mahidol String Chamber Orchestra
25/25 Phuttamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon
Nakhon Pathom, 73170

Mahidol String Chamber Orchestra (MSCO) is a String Chamber Orchestra of Young Artists Music Program (YAMP), College of Music Mahidol University

Kru Loon - Kru Toffee Piano & Violin Studio Kru Loon - Kru Toffee Piano & Violin Studio
89/373 Soi 16/5 Moo 1 Pruklada Village (Pinklao-Sai 5) Bangtoey Sampran
Nakhon Pathom, 57000

Piano studio by Kru Loon and Violin studio by Kru Toffee @ Aum-Aree Music School. We also give Early

Old man band Old man band
Nakhon Pathom, 73000

วงดนตรี