มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดาร

มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดาร

ตำแหน่งใกล้เคียง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

คลินิกหมอพรเทพ
คลินิกหมอพรเทพ
180 Boonyawat Rd, Suandok, Muang, Lampang
วัดเชตวัน ลำปาง
วัดเชตวัน ลำปาง
ถ.บุญวาทย์, Amphoe Muang Lampang
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
1 ถนนป่าไม้, Lampang
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำ
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำ
อาคารโภชนะศาสตร์ชั้น3 โรงพยาบาลลำปาง, Lampang
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2
Pa Kham 1, Lampang
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบล
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบล
หมู่ 10 บ้านทุ่งคา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม, Lampang
ชุมชน คน สบปราบ
ชุมชน คน สบปราบ
261หมู่2 ต สบปราบ อ สบปราบ, Lampang
บ้านแม่ต๋อม - แมต่อคี
บ้านแม่ต๋อม - แมต่อคี
หมู่ 8 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง, Lampang
สถานีสิ่งแวดล้อม
สถานีสิ่งแวดล้อม
Muang Lampang 52000
ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34
ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34
ไทวัสดุสาขาลำปาง, Lampang
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, Lampang
บ้านนาสัก เขต8 วังป่าบอน
บ้านนาสัก เขต8 วังป่าบอน
บ้านนาสัก, Mae Mo
ฉี่ไส้เดือนบ้านครูไต่
ฉี่ไส้เดือนบ้านครูไต่
327/1 ซอย 14 ถนนสุขสวัสดิ์ 1, Lampang
เถินธวัชยนต์ลำปาง อำเภอเมือ
เถินธวัชยนต์ลำปาง อำเภอเมือ
378 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย, Amphoe Muang Lampang
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
128/1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, Lampang

ปฏิบัติการเกี่ยวกับ ผังเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ใน ลำปาง

เปิดเหมือนปกติ

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 10/06/2021

ประธานมูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ นำโดยนางวราภรณ์ มณีเทศ และคณะได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนทองทิพย์วิทยา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 04/04/2021

ประธานมูลนิธิน้อย - ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ นำโดยนางวราภรณ์ มณีเทศ ได้ร่วมทอดผ้าไตรบังสุกุลในงานพระราชเพลิงศพงานพระราชทานเพลิงศพพระครูโสภิตขันตยาภรณ์ (หลวงพ่อก๋า อายุ 90 พรรษษ 70) ณ วัดปงสนุกด้านเหนือ จ.ลำปาง
.
วันที่ 4 เมษายน 2564

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 16/08/2020

ประธานมูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ นำโดยนางวราภรณ์ มณีเทศ และคณะ ได้เป็นประธานในพิธียกฉัตรขึ้นบนหลังคาศาลาประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ วัดต๋อแก้ว วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ วัดบ้านต๋อแก้ว ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 16/08/2020

ประธานมูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ นำโดยนางวราภรณ์ มณีเทศ และคณะ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดป่าจ้ำ ซึ่งได้เป็นโครงการที่ทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการทำให้แล้วเสร็จในอีกไม่นาน เพื่อจะเปิดให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมในอีกไม่นานนี้ ณ วัดป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 16/07/2020

ประธานมูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ นำโดยนางวราภรณ์ มณีเทศ และคณะ ได้เป็นประธานในการร่วมสร้างศาลาประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ วัดต๋อแก้ว วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ วัดบ้านต๋อแก้ว ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 16/07/2020

ประธานมูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ โดยนางวราภรณ์ มณีเทศ ได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนทองทิพย์วิทยา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

กฐินพระราชทาน มูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสา จินดารัตน์อนุสรณ์ ณ วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง 3 พ.ย. 62 19/11/2019

กฐินพระราชทาน มูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสา จินดารัตน์อนุสรณ์ ณ วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง 3 พ.ย. 62

บรรยากาศงาน กฐินพระราชทาน ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
.
นำโดยประธานมูลนิธิน้อย - ลูกซัดเสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ นางวราภรณ์ มณีเทศ
.
เป็นประธานทำพิธีนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
ตำบลหัวเวียง เภอเมือง จังหวัดำลปาง
.
ในวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา

กฐินพระราชทาน มูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสา จินดารัตน์อนุสรณ์ ณ วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง 3 พ.ย. 62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด...

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 03/11/2019

ประธานมูลนิธิน้อย - ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ และคณะ นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดบุญวาทย์วิหาร วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 03/11/2019

บรรยากาศขบวนแห่ และช่างฟ้อน ในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดบุญวาทย์วิหาร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 03/11/2019

งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยเจ้าภาพมูลนิธิน้อย - ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ นำโดย นางวราภรณ์ มณีเทศ และคณะร่วมทำบุญ ที่วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 02/11/2019

บรรยากาศในงานสมโภชและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยเจ้าภาพมูลนิธิน้อย - ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสมุดเสาจินดารัตน์

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 02/11/2019

บรรยากาศเตรียมงานสมโภชและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยเจ้าภาพมูลนิธิน้อย - ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสมุดเสาจินดารัตน์

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 01/11/2019

จัดเตรียมงานสมโภชและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยเจ้าภาพมูลนิธิน้อย - ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสมุดเสาจินดารัตน์

ขอบคุณ อาจารย์อนุกูล ศิริพันธุ์ และคณะที่ได้มาจัดเตรียมงานครั้งนี้ด้วยครับ

29/10/2019

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "มูลนิธิน้อย - ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์"
.
นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
ตำบลหัวเวียง เภอเมือง จังหวัดำลปาง
.
ในวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.
.
จึงขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โดยพร้อมเพียงกัน

11/09/2019

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
กฐินพระราชทานทอดถวาย วัดบุญวาทย์วิหาร
.
วันอาทิตย์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
.
ณ วัดบุญวาทย์วิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.
.
เจ้าภาพ มูลนิธิน้อย - ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์
.
สอบถามเพิ่มเติม : อาจารย์วราภรณ์ มณีเทศ โทร . 086-9187006
บัญชีรับทำบุญทอดกฐินพระราชทาน : วราภรณ์ มณีเทศ / ธนาคารกรุงไทย / เลขบัญชี 536-0-98147-4

สมทบทุนสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรม วัดนาป้อใต้ 14/06/2019

ประธานมูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ นำโดยนางวราภรณ์ มณีเทศ และคณะ ได้เป็นประธานในการร่วมบูรณะศาลาบำเพ็ญบุญ วัดนาป้อใต้วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดนาป้อใต้ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนทองทิพย์วิทยา 13/06/2019

ประธานมูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ โดยนางวราภรณ์ มณีเทศ ได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนทองทิพย์วิทยา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นทุนการศึกษาจำนวน 94 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

Lampang AcademiX Connection #1.rar 29/01/2019

Lampang AcademiX Connection #1.rar

รวมผลงานนักศึกษาในงาน
.
Lampang AcademiX Connection #1
.
ดาวโหลดได้ที่
.
https://drive.google.com/open?id=1XJSRdwXpykAeDS0KiRLLt_NLknfhxnwK
.
ม.ราชภัฏลำปาง
1. แบบแผนการท่องเที่ยวราตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเส้นลำปาง-แม่ทะ ปี พ.ศ.2560
3. ชุมชนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมจัดการฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยน้ำเย็น ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
4.การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ ลำพูน
5. การสร้างอัตลักษณ์ด้านอุดมศึกษา กรณีศึกษาการจัดตั้งมหาวิทยาลัยลำปาง
6. วัดแห่งศรัทธากับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาวัดพุทธบาทสุทธาวาส ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม ลำปาง
7. การเติบโตทางด้านธุรกิจสถาบันกวดวิชากับความต้องการทางความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในตัวเมืองลำปางที่สัมพันธ์กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
8. พลวัตของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในลำปาง กรณีศึกษา เครือข่ายคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
.
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
1.ศัลยกรรม ความเป็นหญิง และทุนทางกายภาพ
2.การจัดการความรู้เรื่องบ้านเก่าที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การค้าไม้ในจังหวัดลำปาง:
3.นิทานประจำถิ่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นวิถีชีวิต และการจัดการของชุมชน:
4. การศึกษานโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟสแรกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดลำปาง
5. การศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สับปะรด จังหวัดลำปาง
.
โดยการดำเนินการสนับสนุนจาก มูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์

Lampang AcademiX Connection #1.rar

Lampang AcademiX Connection #1 26/01/2019

บรรยากาศในงาน Lampang AcademiX Connection #1 : จุดเชื่อมต่องานวิชาการลำปาง ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ม.ราชภัฏลำปาง
.
รายชื่อผลงานนักศึกษา มีดังนี้
.
ม.ราชภัฏลำปาง
1. แบบแผนการท่องเที่ยวราตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเส้นลำปาง-แม่ทะ ปี พ.ศ.2560
3. ชุมชนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมจัดการฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยน้ำเย็น ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
4.การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ ลำพูน
5. การสร้างอัตลักษณ์ด้านอุดมศึกษา กรณีศึกษาการจัดตั้งมหาวิทยาลัยลำปาง
6. วัดแห่งศรัทธากับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาวัดพุทธบาทสุทธาวาส ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม ลำปาง
7. การเติบโตทางด้านธุรกิจสถาบันกวดวิชากับความต้องการทางความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในตัวเมืองลำปางที่สัมพันธ์กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
8. พลวัตของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในลำปาง กรณีศึกษา เครือข่ายคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
.
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
1.ศัลยกรรม ความเป็นหญิง และทุนทางกายภาพ
2.การจัดการความรู้เรื่องบ้านเก่าที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การค้าไม้ในจังหวัดลำปาง:
3.นิทานประจำถิ่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นวิถีชีวิต และการจัดการของชุมชน:
4. การศึกษานโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟสแรกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดลำปาง
5. การศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สับปะรด จังหวัดลำปาง
.
โดยการดำเนินการสนับสนุนจาก มูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 18/11/2018

ประธานมูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ นำโดยนางวราภรณ์ มณีเทศ และคณะ ได้นำเงินในการทำบุญทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดนาป้อเหนือ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 11/08/2018

ประธานมูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ นำโดยนางวราภรณ์ มณีเทศ และคณะ ได้เป็นประธานในการทอดผ้าป่า ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ วัดนาป้อเหนือ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นเงินจำนวน 140,000 บาท

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 08/06/2018

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ ลำปาง ประธานมูลนิธิน้อย - ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ โดย นางวราภรณ์ มณีเทศ ได้ร่วมงาน เชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย และได้ร่วมเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิต
แด่อาจารย์ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ผู้ถือเป็นปูชนียบุคคล
ที่ทำงานด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับเมืองลำปาง
มายาวนาน ปัจจุบันท่านอายุ 88 ปี จำนวน 20,000 บาท

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 24/05/2018

ประธานมูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ โดยนางวราภรณ์ มณีเทศ ได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ศึกษาในระดับ อนุบาล ประถม มัธยม ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นทุนการศึกษาจำนวน 40,000 บาท

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 16/03/2018

ประธานมูลนิธิน้อย-ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ โดยนางวราภรณ์ มณีเทศ ได้เป็นประธานในงานมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับ อนุบาล ประถม มัธยม ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 08/10/2017

งานทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี สร้างกุฏิสงฆ์ วัดปงสนุกเหนือ วันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดย มูลนิธิน้อย ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์

Photos from มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์'s post 25/05/2017

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยการนำของประธานมูลนิธิน้อย - ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อนุสรณ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนทองทิพย์วิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 42,000 บาท

10 เรื่องในลำปางที่คุณไม่เคยรู้ 12/06/2014

10 เรื่องในลำปางที่คุณไม่เคยรู้

10 เรื่องในลำปางที่คุณไม่เคยรู้ เมืองลำปาง จังหวัดอันซีนที่ซ่อนความประหลาดใจไว้หลายอย่างที่คุณไม่เคยรู้ “นายรอบรู้” อยากชวนมากระเทาะเปลือกค้นหาตัวต้นเมืองลำปางไปพร้อมกันเลย!!1.ทำไมลำปางต้องมีไก่เป็นลัญลักษณ์เครื่องหมายดวงตราประจำจัง

Timeline photos 12/06/2014

Timeline photos

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี 2557

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองลำปาง ประจำปี 2557 โดยมีนายชัยศรี สัชฌะไชย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง พนักงานเทศบาลนครลำปาง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ตัวแทนภาคเอกชน และชนชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า รวมถึงชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปางได้ร่วมกันทำพิธี แห่บายศรีจาก 4 มุมเมือง มายังศาลหลักเมือง และประกอบพิธีกรรมทางศานา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนแล้วเสร็จในเวลา 11.00 น.โดยประมาณ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาค 2557.
ดูประมวลภาพ คลิก https://www.facebook.com/nakhonlampang1/media_set?set=a.674960345898881.1073742244.100001547652168&type=1

Timeline photos 12/06/2014

Timeline photos

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลชมพู แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557

ตามที่มีประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลชมพู แทนตำแหน่งที่ว่าง และได้กำหนดวันเลือกตั้งคือวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 โดยขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลชมพูใน 20 ชุมชน 30 หน่วยเลือกตั้งได้ทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าว ดังนี้
1. รายชื่อผู้สมัคร ประกอบด้วย
หมายเลข 1 นายประสิทธิ์ ก๋าทอง สังกัดกลุ่ม พลังไทย
หมายเลข 2 นายประสิทธิ์ สีตาบุตร สังกัดกลุ่ม พัฒนาเมืองเขลางค์นคร
2. ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่หน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2557 (ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องเป็น ผู้ที่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรือ เกิดก่อน 2 มกราคม 2539)
3. หลักฐานที่ใช้ในการแสดงตน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้โดยต้องมีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายมาแสดงตน
4. แจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2557 และหลังจากวันเลือกตั้ง คือ ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2557 โดยสามารถแจ้งได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยนำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านมาแจ้งนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
5. วันเลือกตั้ง คือ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ลงคะแนนเลือกตั้ง รับบัตร 1 ใบ กาได้ เบอร์เดียว ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อ (ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.)

นายอมร ทองประดิษฐ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครในครั้งนี้เป็นอีกครั้งสำคัญ ขณะนี้ในส่วนของการเตรียมการจัดการเลือกตั้งได้ดำเนินการพร้อมแล้ว และคาดว่าน่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิอย่างน้อยร้อยละ 60 และแม้จะเป็นเพียงการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเพียงตำแหน่งเดียว ก็อยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ให้ความสำคัญ จึงอยากจะขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลชมพู ทุกท่าน ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกันในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 กันอย่างถ้วนหน้า เพื่อมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นของเรา โดยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามารถลุ้นผลการนับคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้ง และลุ้นผลการรวมคะแนนได้ที่ โรงอาหารทิพย์ธัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือที่หน้าเว็ปไซต์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร www.kelangnakorn.go.th

* อาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 นี้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตำบลชมพู
พบกัน ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน *
* รักประชาธิปไตยต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง *
*************************

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Tipchang Road
Nakhon Lampang
52000

เวลาทำการ

อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00

ศูนย์ชุมชน อื่นๆใน Nakhon Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
บ้านไร่สันติภาพ ลำปาง บ้านไร่สันติภาพ ลำปาง
423 บ้านหนองบัว ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
Nakhon Lampang, 52100

ทำการเกษตรอินทรีย์ ผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียง

กตัญญุตาพระนางเจ้าจามเทวี เ กตัญญุตาพระนางเจ้าจามเทวี เ
Pongsantong
Nakhon Lampang, 52100

กลุ่มทำงานกิจการพุทธศาสนาและองค์กรสาธารณะและเชิดชูพระเกียรติคุณพระนางเจ้าจามเทวี