โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

บ้านด็อกเตอร์
บ้านด็อกเตอร์
เมืองกำแพงเพชร, Kamphaeng Phet
พี่โจ้ครับ
พี่โจ้ครับ
9 ซอย9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง, Kamphaeng Phet
Kamphaeng Phet Provincial Administrative Organization Stadium
Kamphaeng Phet Provincial Administrative Organization Stadium
Kamphaeng Phet
สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนกำแพ
สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนกำแพ
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม, Kamphaeng Phet
TonKa Academy
TonKa Academy
Kamphaeng Phet ุ62110
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก
thailand, Kamphaeng Phet
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
โรงเรียนบ้านถนนน้อย
300 หมู่ที่ 5 ต.ถาวรวัฒนา, Ban Thung Sai
โรงเรียนบ้านเปาะสวอง
โรงเรียนบ้านเปาะสวอง
176 หมุ่ 9 บ้านเปาะสวอง ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุ จังหวัดกำแพงเพชร, Kamphaeng Phet
Library and Information Science : KPRU
Library and Information Science : KPRU
69 Nakhon Chum, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet
อ.พล ติวปึ๊ก
อ.พล ติวปึ๊ก
42 ถ.ราชดำเนิน2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำเเพงเพชร ( อาคารพาณิชย์ หน้าหมู่บ้านร่, Kamphaeng Phet
English and Art home
English and Art home
ราชดำเนิน 1 ซอย 4 ตรงข้ามวัดคูยาง ต.ในเมือง, Kamphaeng Phet
ก่อสร้างเทคนิคพิจิตร
ก่อสร้างเทคนิคพิจิตร
33 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร ตำบลในเมือง, Phichit
จากฮิปโปสู่หงส์
จากฮิปโปสู่หงส์
213/193 ลาดพร้าว126 ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, Bangkok
โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์
โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์
ถนน วิจิตร 2, Kamphaeng Phet
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพช
โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพช
ถนน เทศบาล1, Kamphaeng Phet

REL ตำแหน่งใกล้เคียง ร้านหนังสือ

All For Kids : Books &Toys
All For Kids : Books &Toys
Kamphaeng Phet 62000

ความคิดเห็น

ขออนุโมทนาขอบพระคุณ..โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ฯ(ผอ.ดร.ณัฐกร์ สารปรังและคุณครูทุกๆท่าน) ท่านได้โอนเงินมาให้2,500.-บาทเป็นค่าเทอมเรียนต่อ ปริญญาโท.สาขาพระพุทธศาสนา...ขอให้ท่านและครอบครัว... เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนสารสมบูรณ์พูลผล ได้อริยะทรัพย์7ประการตลอดทั่วทุกคน-ทุกท่าน…….เทอญ.
การทำบุญด้วยการให้โอกาสทางการศึกษา..ถือเป็นธรรมทาน..เป็นบุญที่สูงกว่าวัตถุทาน..
เพราะเมื่อไหร่ที่คนที่ท่านสนับสนุนให้ได้เรียน..มีโอกาสทำประโยชน์เพื่อสังคมและพระพุทธศาสนา..ท่านก็จะได้รับผลบุญด้วยทุกๆครั้งไป...
ด้วยพรธรรมและเมตตา
เจริญพร..พระวิเวก ปัญญาวิเวโก
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
(ท่านที่ต้องการช่วยทำบุญเพื่อการศึกษา...โอนเงินได้ที่...ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร
ชื่อบัญชี พระวิเวก ปัญญาวิเวโก บัญชีเลขที่ 620-0-84372-4)

สถานศึกษา ตำบลนครชุม

เปิดเหมือนปกติ

17/01/2022

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
ฉบับที่ 03/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่จะนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นต่างๆ มาจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ “ในทุกชั้นเรียน” เป้าหมายคือ นักเรียนทุกคน ได้เรียนในสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิถีชีวิตของตนเองในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นที่เหมาะสมกับความสามารถและวัยของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ความเป็นมาของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ระยะเวลาของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
ฉบับที่ 03/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการที่จะนำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นต่างๆ มาจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ “ในทุกชั้นเรียน” เป้าหมายคือ นักเรียนทุกคน ได้เรียนในสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิถีชีวิตของตนเองในครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นที่เหมาะสมกับความสามารถและวัยของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ความเป็นมาของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ระยะเวลาของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล

17/01/2022

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
ฉบับที่ 02/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้รับความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลนครชุมสนับสนุนวิทยากร คุณศิริวัฒน์ แซ่ตั้ง นักวิชาการสาธารณสุข มาให้ความรู้เข้าใจและทักษะในการใช้รวมทั้งวิธีการอ่านผลของชุดตรวจ ATK ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ทางโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุขอขอบคุณเทศบาลตำบลนครชุมที่ได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
ฉบับที่ 02/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้รับความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลนครชุมสนับสนุนวิทยากร คุณศิริวัฒน์ แซ่ตั้ง นักวิชาการสาธารณสุข มาให้ความรู้เข้าใจและทักษะในการใช้รวมทั้งวิธีการอ่านผลของชุดตรวจ ATK ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ทางโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุขอขอบคุณเทศบาลตำบลนครชุมที่ได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้

17/01/2022

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
ฉบับที่ 01/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565

ในวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและให้เด็กนักเรียนได้ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ สนุกสนาน มีเสียงหัวเราะ ได้รับสิ่งของดี ๆ จากผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษา มอบขนม อาหารอย่างอิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีความสุขกันทั่วหน้า ทางโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมะาตุขอขอบคุณผู้ใจดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
ฉบับที่ 01/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565

ในวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและให้เด็กนักเรียนได้ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ สนุกสนาน มีเสียงหัวเราะ ได้รับสิ่งของดี ๆ จากผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษา มอบขนม อาหารอย่างอิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีความสุขกันทั่วหน้า ทางโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมะาตุขอขอบคุณผู้ใจดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 07/01/2022

PBL ป.2 Q3-64 หน่วยนครชุมถิ่นนี้ที่หนูรักษ์
Credit:คุณครูศิริลักษ์

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 07/01/2022

PBL ป.4 Q3-64 หน่วย วัฒนธรรมโบราณของนครชุม ผ่านหนังสั้น
Credit:คุณครูฉัตรธิกา

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 07/01/2022

PBL ป.6 Q3-64 หน่วยธาตุแท้
credit:คุณครูธิติวรรณ

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 07/01/2022

PBL ป.3/2 Q3-64 หน่วยสานแห่งความสุข
credit:คุณครูดารารัตน์ ชาวของ

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 07/01/2022

PBL ป.3/1 หน่วย น่ารักงานสาน
Credit: คุณครูวรานุช

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 07/01/2022

PBL ป.1 Q3-64 หน่วยรักษ์บ้านนครชุม
Credit:คุณครูสุภัทรา

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 07/01/2022

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
PBL ป.5 หน่วย บ้าน....นครชุม
credit: คุณครูรุ่งนภา

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 07/01/2022

ผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐานที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและชุมชน จ.กำแพงเพชร #Q3-64
อนุบาล "ว้าว....นครชุม"
Credit: คุณครูปิยนุช

04/01/2022

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565
- ระดับชั้นอนุบาล 2 (อายุ4ปี /เด็กเกิดปี2560-15พค.61) รับจำนวน 30 คน
สมัครได้ตั้งวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2565
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2565
ติดต่อสอบถามได้ที่ ณ อาคารธรุการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
เบอร์โทรศัพท์ 055-799251

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565
- ระดับชั้นอนุบาล 2 (อายุ4ปี /เด็กเกิดปี2560-15พค.61) รับจำนวน 30 คน
สมัครได้ตั้งวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2565
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2565
ติดต่อสอบถามได้ที่ ณ อาคารธรุการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
เบอร์โทรศัพท์ 055-799251

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 25/12/2021

วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 -12.00 น. ทางโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและประวัติความประมาของวันคริตส์มาส และได้มีการแจกขนม ของรางวัล ของขวัญ ให้นักเรียนทุกคนจากของบริจาคของผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่นำมาบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

03/12/2021

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หน้าเสาธงโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หน้าเสาธงโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

14/11/2021
Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 28/09/2021

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ครู นักเรียน และ ผู้ปกครองนักเรียนของระดับชั้นอนุบาล 3 โดย คุณครูบุศรา และ คุณครูปิยนุช ในกิจกรรม เขียนไม่ถนัดถักทอใจ จุดมุ่งหมาย เพื่อสลับที่ความคิดของผู้ปกครองให้เข้าใจเด็กกับการเขียนมากขึ้น

21/09/2021

🤩 แบบชวนคิดข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement - PA) ฉบับทดลอง ✨
.
เป็นแบบฟอร์ม และ Canvas ชวนคิดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
ที่ทำให้การเขียน PA ของคุณครูนั้น ง่ายมากขึ้น
📌 https://inskru.com/idea/-Mk1L94ME9Ekhs5rOtb5
.
คุณครูลองทำแล้วสามารถเอามาแปะใต้คอมเมนท์
หรือเขียนเป็นไอเดียลงบนเว็บ แล้วติดตรงไหน
อยากได้อะไรเพิ่มบ้าง บอกเราได้เลยนะคะ :--)
.
.
#PA
#แบบชวนคิดPA
#insKru

10/08/2021

“นักเรียนคนนี้ไม่ได้เข้าเรียนมา 2 เดือนกว่าแล้ว”
หากคุณครูพบสาเหตุว่า ที่นักเรียนไม่ได้เข้าเรียน
เป็นเพราะว่าขาดอุปกรณ์การเรียนออนไลน์
คุณครูสามารถช่วยนักเรียนได้ !
.
กับโครงการ #พาน้องกลับห้องเรียน
ได้ระดมทุนและรับบริจาคอุปกรณ์มือ 2 เพื่อส่งต่อสู่นักเรียนที่มีความต้องการใช้การเรียนออนไลน์ช่วงโควิดแบบเร่งด่วน และอยู่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
.
โดยคุณครูช่วยนักเรียนผ่านการแจ้งข้อมูลมาให้ทางโครงการ และช่วยเป็นตัวกลางในการประสานให้อุปกรณ์ถึงมือนักเรียน

โดยแจ้งข้อมูลได้ที่ลิงค์นี้เลย
📌 https://bit.ly/3iYREXQ
(สามารถดูรายละเอียดโครงการอย่างละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิงค์นี้ค่ะ)
.
โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยการรวมตัวของ Saturday School, Toolmorrow, insKru, ก่อการครู, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเทใจ เพื่อใช้จุดแข็งของตัวเองและพลังของการร่วมมือ ในการหาทางช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนในเรื่องของอุปกรณ์การเรียน
.
หากคุณครูรู้จักใครที่พอมี Laptop / Tablet /
Smart Phone เครื่องเก่า สามารถเข้ามาดูรายละเอียดการรับบริจาคได้ที่นี่ 📌https://linktr.ee/BacktoClassroom
.
พวกเราหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้น้อง ๆ ลูกหลานของพวกเราทุก ๆ คน สามารถกลับมาเจอครูของเขาและอยู่ในระบบการศึกษาต่อไปได้ท่ามกลางวิกฤตการณ์เช่นนี้
.
ทุกการช่วยเหลือเป็นไปได้
#พาน้องกลับห้องเรียน

30/07/2021

แบ่งปันการการศึกษาค่ะ
เรื่อง มาตราตัวสะกด
จำนวน 9 เกม (รูปแบบไม่ซ้ำกัน)

เพียงสแกน QR code หรือลิ้งค์
ก็สามารถเล่นเกมได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียน

✅ อนุญาตให้เผยแพร่และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ค่ะ
✅ เว็บไซต์สร้างเกม https://wordwall.net/th

🎥วิธีการใช้และวิธีส่งเกมให้นักเรียน
🎥ตัวอย่างเกม
ลงคลิปในคอมเม้นนะคะ

แม่ ก กา >> https://wordwall.net/th/resource/19532770
แม่ กง >> https://wordwall.net/th/resource/19536321
แม่ กม >> https://wordwall.net/th/resource/19537065
แม่ เกย >> https://wordwall.net/th/resource/19537989
แม่ เกอว >> https://wordwall.net/th/resource/19538149
แม่ กน >> https://wordwall.net/th/resource/19538637
แม่ กก >> https://wordwall.net/th/resource/19539041
แม่ กบ >> https://wordwall.net/th/resource/19539263
แม่ กด >> https://wordwall.net/th/resource/19539894

30/07/2021

ประกาศโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน มารับเงินอาหารกลางวัน นมโรงเรียน และ รับ-ส่งใบงาน ในวันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั่งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน มารับเงินอาหารกลางวัน นมโรงเรียน และ รับ-ส่งใบงาน ในวันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 ตั่งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

23/07/2021

ประกาศโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เนื่องด้วยในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโรงเรียนมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ จึงขอออกประกาศแจ้ง ดังนี้
1.ขอขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Line (เรียนออนไลน์) และ On Hand (รับแบบฝึกหัดไปทำที่บ้าน) ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (โดยเปิดการเรียนการสอนชดเชย ในวันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2564 )
2.ในช่วงการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบในข้อที่ 1 นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ประกาศโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
เรื่อง ขยายเวลาการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เนื่องด้วยในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโรงเรียนมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ จึงขอออกประกาศแจ้ง ดังนี้
1.ขอขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Line (เรียนออนไลน์) และ On Hand (รับแบบฝึกหัดไปทำที่บ้าน) ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (โดยเปิดการเรียนการสอนชดเชย ในวันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2564 )
2.ในช่วงการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบในข้อที่ 1 นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

08/07/2021

ประกาศโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องด้วยในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งโรงเรียนมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ จึงขอออกประกาศแจ้ง ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบ On-Site เป็น รูปแบบ On-Line ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 23กรกฎาคม 2564
2. ในช่วงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. โรงเรียนจะเปิดทําการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ในวันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องด้วยในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งโรงเรียนมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ จึงขอออกประกาศแจ้ง ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบ On-Site เป็น รูปแบบ On-Line ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 23กรกฎาคม 2564
2. ในช่วงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. โรงเรียนจะเปิดทําการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ในวันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564

30/06/2021
11/06/2021

ประกาศโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) มีการแพร่ระบาดในจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรครู นักเรียนและผู้ปกครอง ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงขอเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site จากวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และทางโรงเรียนขอจัดการเรียนแบบ On line โดยผ่านทางกลุ่มไลน์ตามตารางที่กำหนด

ประกาศโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) มีการแพร่ระบาดในจังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรครู นักเรียนและผู้ปกครอง ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงขอเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site จากวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และทางโรงเรียนขอจัดการเรียนแบบ On line โดยผ่านทางกลุ่มไลน์ตามตารางที่กำหนด

28/05/2021

แจ้ง​ผู้ปกครอง​ทุกท่าน​ เนื่องจาก​สถานการณ์​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​โค​วิด​-19​ ยังมีความรุนแรง​ รวมทั้งกระทรวง​ศึกษา​ธิการ​มีประกาศ​เลื่อนเปิดเทอม​นั้น โรงเรียน​ขอกำหนดแนวทางดังนี้​ วันที่1-11มิ.ย.64 ดำเนิน​การ​เปิดเรียนโดยใช้รูปแบบออนแฮนด์ คือ​ รับใบงานไปทำที่บ้าน (นักเรียน​ไม่ต้องมาโรงเรียน​.)​ โดยในวันศุกร์​ที่28พ.ค.64​ (08.30​-16.00)​ ขอให้ท่านผู้ปกครอง​ มารับใบงานแบบฝึก​ และทางโรงเรียน​จะนัดหมายให้ความรู้​แก่นักเรียนวีดีคอลทางกลุ่มไลน์เป็นระยะๆ

แจ้ง​ผู้ปกครอง​ทุกท่าน​ เนื่องจาก​สถานการณ์​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​โค​วิด​-19​ ยังมีความรุนแรง​ รวมทั้งกระทรวง​ศึกษา​ธิการ​มีประกาศ​เลื่อนเปิดเทอม​นั้น โรงเรียน​ขอกำหนดแนวทางดังนี้​ วันที่1-11มิ.ย.64 ดำเนิน​การ​เปิดเรียนโดยใช้รูปแบบออนแฮนด์ คือ​ รับใบงานไปทำที่บ้าน (นักเรียน​ไม่ต้องมาโรงเรียน​.)​ โดยในวันศุกร์​ที่28พ.ค.64​ (08.30​-16.00)​ ขอให้ท่านผู้ปกครอง​ มารับใบงานแบบฝึก​ และทางโรงเรียน​จะนัดหมายให้ความรู้​แก่นักเรียนวีดีคอลทางกลุ่มไลน์เป็นระยะๆ

แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ 30/04/2021

แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้

เรียนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางโรงเรียนจึงขอสำรวจการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ กดลิ้งเพื่อตอบแบบสอบถาม https://forms.gle/wV7FLmz5v9mA9YaQ7

แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

Photos from Inskru -พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน's post 29/04/2021

Photos from Inskru -พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน's post

27/04/2021

กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หนีวิกฤตโควิด19 “ตรีนุช” ย้ำผู้บริหารทุกองค์กรหลักที่มีสถานศึกษา ให้เตรียมความพร้อมครู บุคลากร เลื่อนวันเปิดเทอมไม่กระทบต่อโอกาสและสิทธิของผู้เรียน

http://moe360.blog/2021/04/27/postpone-school-day/

Photos from ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย's post 24/04/2021

Photos from ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย's post

Photos from BBL Brain-based Learning Thailand's post 14/04/2021

Photos from BBL Brain-based Learning Thailand's post

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 07/04/2021

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุได้จัดกิจกรรมงานOPEN HOUSE สรุปองค์ความรู้ ควอเตอร์ที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และ เวลา16.00 ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

07/04/2021

#5วิธีดูแลเด็กปฐมวัยช่วงCOVID19
#ในช่วงCOVID19ภาวะอารมณ์และสังคมของเด็กเป็นความสำคัญอันดับแรก
องค์กรด้านการศึกษาและการพัฒนาของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ UKfiet (*) ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า การโฟกัสที่ #ความสุขของเด็ก สำคัญ
มีวิธีง่ายๆ คือ...

#สร้างโอกาสให้เด็กหัวเราะมากที่สุด เท่าที่จะทำได้ ช่วยให้เด็กรู้สึกถึงความรักของพ่อแม่หรือครู ที่มีต่อพวกเขา

#โฟกัสความสุขของเด็ก มากกว่าการอ่านออกเขียนได้ หรือผลสำเร็จในการเรียน ทำให้เด็กเกิด #ความมั่นคงทางจิตใจ

#ส่งเสริมให้เด็กได้คิดและทำในเรื่องใหม่ๆที่สนุกและสร้างสรรค์ทุกๆวัน เด็กจะเรียนรู้ถึงการสร้างเป้าหมายในการปรับตัวตามวิถีชีวิตใหม่ในโลกยุคหลังโคโรน่าไวรัส และยังเปิดโอกาสให้เด็กและพ่อแม่ได้สะท้อนความคิดต่อกันและกัน ที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแข็งแรงขึ้นด้วย

#ใส่ใจกับภาวะอารมณ์กับความสัมพันธ์ที่ดีเป็นอันดับแรก ในช่วง COVID-19 มีหลายเหตุปัจจัยที่ทำให้เด็กเครียด กังวล การใส่ใจกับภาวะอารมณ์ของเด็ก ช่วยทำให้สมองส่วนสัญชาตญาณและอารมณ์สงบลง เปิดโอกาสให้สมองส่วนหน้า และ EF ทำงาน เด็กจึงพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ อีกเรื่องที่สำคัญเช่นกัน คือผู้ใหญ่ควรสร้างโอกาสให้เด็กปฐมวัยมีสัมพันธภาพกับเพื่อน หรือคนรอบข้าง ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย แต่ยังคงปลอดภัยจากความเสี่ยงในการติดเชื้อ

#ให้ความสำคัญกับการสื่อสารสองทางระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่จะช่วยเหลือเด็กได้จริง และช่วยให้ผู้ปกครองได้สื่อสารถึงปัญหา ความทุกข์ ความเครียดกังวลของครอบครัวด้วย

บางช่วงบางตอนจากผลงานเรียบเรียงความรู้เรื่อง การพัฒนาทักษะสมอง EF กับชีวิตหลัง COVID-19 New Normal โดย สุภาวดี หาญเมธี – ประธานสถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง: คลิกชมคลิปย้อนหลัง #ยกขบวนชวนคิด Ep.4 เพราะ COVID-19 ลูกไม่ได้อยู่กับเพื่อน ทักษะอะไรที่ขาดไป?
https://www.youtube.com/watch?v=NfmL5WZkJ-Y&list=PL2kRXcspV23AfnyB-z5YAYG1-5KaWb36Q&index=6

อ้างอิง :
(*) https://www.ukfiet.org/2020/the-new-normal-prioritising-child-wellbeing-in-india/

___________________________
กดไลค์ กดแชร์ กดกระดิ่งติดตาม
www.youtube.com / พัฒนาทักษะสมอง EF
www.rlg-ef.com
Line Official: https://lin.ee/fkuTVjJ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เกมระดับอนุบาล. #เหยียบลูกโป่ง. “อะไรก็เกิดขึ้นได้”

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


1 ซอยเมฆพัตณ์
Nakhon Chum
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พุธ 07:00 - 17:00
พฤหัสบดี 07:00 - 17:00
ศุกร์ 07:00 - 17:00
Nakhon Chum โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Tourism&Hotel KPRU Tourism&Hotel KPRU
69 Moo 1
Nakhon Chum, 62000

กรอกข้อมูลบัณฑิต http://bit.ly/189maDY ก่อน 31 พ.ค.64 สมัครเรียน คลิก http://bit.ly/VmIWVC ก่อน 22 มค 64 แผนที่ฯ คลิก http://bit.ly/10V2tbO

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Nakhon Chum, 62000

มีใจรักบริการชุมชนท้องถิ่น

ชมรมศิษย์เก่าเฉลิมพระเกียร ชมรมศิษย์เก่าเฉลิมพระเกียร
Nakhon Chum, 62000

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร " Srinagarindra the princess Mother Alumni Club"

โรงเรียนเพชรนารี โรงเรียนเพชรนารี
67/3-4 หมู่ 3 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร
Nakhon Chum, 62000

โรงเรียน เสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า ค?