โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

ความคิดเห็น

ขออนุโมทนาขอบพระคุณ..โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ฯ(ผอ.ดร.ณัฐกร์ สารปรังและคุณครูทุกๆท่าน) ท่านได้โอนเงินมาให้2,500.-บาทเป็นค่าเทอมเรียนต่อ ปริญญาโท.สาขาพระพุทธศาสนา...ขอให้ท่านและครอบครัว... เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนสารสมบูรณ์พูลผล ได้อริยะทรัพย์7ประการตลอดทั่วทุกคน-ทุกท่าน…….เทอญ.
การทำบุญด้วยการให้โอกาสทางการศึกษา..ถือเป็นธรรมทาน..เป็นบุญที่สูงกว่าวัตถุทาน..
เพราะเมื่อไหร่ที่คนที่ท่านสนับสนุนให้ได้เรียน..มีโอกาสทำประโยชน์เพื่อสังคมและพระพุทธศาสนา..ท่านก็จะได้รับผลบุญด้วยทุกๆครั้งไป...
ด้วยพรธรรมและเมตตา
เจริญพร..พระวิเวก ปัญญาวิเวโก
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
(ท่านที่ต้องการช่วยทำบุญเพื่อการศึกษา...โอนเงินได้ที่...ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร
ชื่อบัญชี พระวิเวก ปัญญาวิเวโก บัญชีเลขที่ 620-0-84372-4)

สถานศึกษา ตำบลนครชุม

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 18/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ นำโดย​ ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มาศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้จิตศึกษาและ PBL ณ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 31/07/2023

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2566
นำโดย ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ เข้าร่วมงานพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน พระเทพวชิรเมธี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ณ พระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 27/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะตามวิถีชีวิตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การจัดการขยะ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 ฐานการจัดการเรียนรู้การจัดการขยะ
ฐานที่ 1 ฐานปุ๋ยหมักใบไม้และตัวช่วยย่อยสลาย
ฐานที่ 2 ฐานเศษอาหารมีคุณค่าและถังดักไขมัน
ฐานที่ 3 ฐานถุงนมแปลงร่าง
ฐานที่ 4 ฐาน 7R น่ารู้
ฐานที่ 5 ฐานการคัดแยกขยะ
ฐานที่ 6 ฐานสิ่งมหัศจรรย์ใต้ดิน (ปุ๋ยมูลไส้เดือน)

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 27/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ โดยดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียน จัดกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ณ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ และจัดกิจกรรมเข้าร่วมสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนจำนำพรรษา นำโดยคณะกลองยาวนักเรียนและขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนพร้อมปัจจัยจากการร่วมทำบุญของผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคณะครูและนักเรียน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์รอบบริเวณ วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 24/07/2023

เมื่อวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2566
นำโดย ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาการคิดขั้นสูง โดยจิตศึกษาและภาษาไทยผ่านวรรณกรรม” เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับคณะครูในโรงเรียน ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก เขต 3 จังหวัดพิษณุโลก

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 20/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ โดยดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมสรุปหน่วยการเรียนรู้PBL Q1/2566 และนำเสนอผลการเรียนรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกชั้นเรียน
ชั้นอนุบาล หน่วย มือน้อยๆที่ยิ่งใหญ่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วย ปั้นน่ารัก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วย ของใช้มหัศจรรย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วย สู้กับความท้าทาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วย อาหารด้วยมือเรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วย คิดก่อน อะไรอยู่ในอาหารน้า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วย ความสุขที่ซ่อมได้

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 20/07/2023

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นำโดย ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมงานมหกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครือข่ายสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่" เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 22/06/2023

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ นำโดย ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 21/06/2023

🎉🎉ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงณัชฐา รุ่งกลิ่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันประกวดคำขวัญ ในหัวข้อ "การคัดแยกขยะ" ในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่นักเรียนและแระชาชนในการแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566

07/06/2023

จดหมายข่าว โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
ฉบับที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้เข้ารับเกียรติบัตร "โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559-2565)

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 03/06/2023

วันที่ 3 มิถุนายน 2566
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุนำโดย​ ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุพร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายสลากภัตต์ เนื่องในโอกาสวันวิสาขปูรณมี ดิถีสมโภชพระบรมธาตุครบ 666 ปี ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 02/06/2023

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ และนางสาวรุ่งนภา สุวิพันธ์ ครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 คะแนน 100 เต็ม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 01/06/2023

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ โดยดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 31/05/2023

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่อง องค์กรคุณธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 29/05/2023

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ นำโดย​ ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) มาศึกษาดูงานการจัดการการเรียนการสอน Active Learning ณ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 26/05/2023

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี คุณครูบุศรา สิทธิชัย เป็นอย่างสูงที่มอบน้ำหวานเย็น ๆ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุได้ดื่มระหว่างวัน ธรรมะขอบคุณเจ้าค่ะ🙏🏻🙏🏻

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 26/05/2023

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566
ดร. ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโณงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับศน.ทิพวรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เข้ามานิเทศตรวจเยี่ยม ติดตาม
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งเสนอแนะและให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 23/05/2023

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ต้อนรับคุณครูปางทิพย์ วงษ์ถาวร ในโอกาสที่ครูปางทิพย์ วงษถาวร ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 23/05/2023

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ นำโดย​ ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) มาศึกษาดูงานการจัดการการสอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ณ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 22/05/2023

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ต้อนรับคุณครูวิรันตรี หิริโอ และ คุณครูขนิษฐา ฟักขำ ในโอกาสที่ครูวิรันตรี หิริโอ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย และ ครูขนิษฐา ฟักขำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 19/05/2023

ภาพบรรยากาศกิจกรรมฐานการเรียนรู้ "สร้างวิถีโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ"
เนื่องด้วย โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ "สร้างวิถีโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ" ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 10/05/2023

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2566

เนื่องด้วย โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่จะเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนและครู ณ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 09/05/2023

วันที่8 พ.ค.66 หจก.ชาญชัยแก๊ส จ.นครสวรรค์ มอบหม้อหุงข้าวแก๊สพร้อมเตาแก๊ส เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุขอขอบพระคุณท่านและครอบครัว มา ณ โอกาสนี้ค่ะ ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง การค้ารุ่งเรืองค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 09/05/2023

วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ นำโดย ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ รับมอบทุนการศึกษาและหนังสือจากโครงการ ไทยประกันชีวิต Read for Love บจม.ไทยประกันชีวิต สาขากำแพงเพชร นำทีมโดย คุณจักรพงษ์​ พีรพันธ์​ ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
ทางโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูงที่มอบความสุขให้กับเด็กๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ ธรรมะขอบคุณเจ้าค่ะ🙏🏻🙏🏻

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 03/05/2023

ประกาศโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรงชาย )
เนื่องด้วยโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีความประสงค์จะรับบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1อัตรา ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
- ตำแหน่ง นักการภารโรงชาย จำนวน 1 ตำแหน่ง
สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารธุรการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 12/04/2023

วันที่ 12 เมษายน 2566
นำโดย ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ เข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566 ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้บริหารเทศบาลตำบลนครชุม เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ ณ เทศบาลตำบลนครชุม

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 05/04/2023

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566
นำโดยดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1-2 (TSQP)
โดยมี ดร.พยอม วงษ์พูล เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมประชุมเครือข่าย จัดนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ หอประชุมซุ้มจันผา สพป.กำแพงเพชร เขต 1

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 03/04/2023

🎉🎉ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายชิวานนท์ อินทวงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ คว้า 🥇เหรียญทอง ประเภทคู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย A จากการแข่งขันกีฬาบริดจ์​ กีฬาเยาวชน​แห่งชาติ​ และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศจีน

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 02/04/2023

เมื่อวันที่​ 2​ เมษายน​ 2566​
คุณครู​ฉัตรธิกา​ พันธุ​รัตน์​ ครูโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุเป็นตัวแทนรับมอบทุนสนับสนุน​การ​ศึกษา​จาก คุณ​บุญแพง​ บุญเกิด​ ตัวแทนบุตรหลานครอบครัว​บุญ​เกิด​ ในงานฌาปนกิจ​คุณ​แม่น้อย​ บุญ​เกิด​ ณ​ วัดพระบรมธาตุ​ ทางโรงเรียน​สาธิตวักำระบรมธาตุขอ​ขอบพระคุณ​ และขออนุโมทนา​บุญ​ด้วยค่ะ🙏🏻

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 02/04/2023

เมื่อวันที่​ 29​-31 มีนาคม พ.ศ. 2566​
อาจารย์​และเจ้าหน้าที่​ สำนักหอสมุด​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏกำแพงเพชร​ ​ได้ให้ความอนุเคราะห์​ปรับปรุง​ระบบ​หนังสือ​ห้องสมุด​ของโรงเรียน​สาธิต​วัด​พระบรมธาตุ​ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องสมุดที่มีคุณภาพ ทางโรงเรียน​สาธิตวัดพระบรมธาตุขอขอบพระคุณ​ เป็นอย่างสูง​ มา​ ณ​ โอกาส​นี้

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 30/03/2023

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ นำโดย ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมด้วยคณะครู รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 29/03/2023

🎉🎉🎉โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 🎉🎉🎉
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
----------
ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการ E-SMAT
โรงเรียนวัชรวิทยา
เด็กชายณัฐพิพัฒน์ หุ่นห้อย
เด็กชายรัตนชัย กว้างปัญญา
เด็กชายวิรุฬห์ฉัตร อินปาน
----------
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. โรงเรียนวัชรวิทยา
เด็กหญิงอาริสา น้ำผึ้ง
เด็กชายธรรม์ปรัชญ์ วาราชนนท์
----------
ประเภทห้องเรียนปกติ(ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ขับร้อง ศิลปะและนาฏศิลป์)
เด็กหญิงณัฏฐากร มาคง
----------
ประเภทห้องเรียนพิเศษเน้นความเป็นอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์(STEM)
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
เด็กชายวริทธิ์นันท์ แก้วเนตร
--------
ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนกำแพงเพชรพิยาคม
ด.ช.ชิวานนท์ อินทวงษ์
ด.ช.ศราวุฒิ บุญฤทธิ์
ด.ช.เมธิชัย กังวาลย์
ด.ช.กฤตภาส ปัญญาเรือง
----------
ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัชรวิทยา
ด.ญ.พัทธนันท์ พิมพาทอง
ด.ญ.นันทิกาญจน์ รอดอนุ

29/03/2023

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ได้คะแนนเต็ม100 คะแนน ในการทดสอบ ระดับชาติ O-NET ประจำปี2565 รายวิชาภาษาอังกฤษ

29/03/2023

❤️❤️ขอแสดงความยินดีกับคะแนน O-NET
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุทุกคน
คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตปีนี้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุกรายวิชา โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในสนามสอบระดับชาติ ทั้งวิชาการที่เข้มข้นและกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนแสดงความสามารถในทางที่ตนเองถนัด❤️❤️

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 24/03/2023

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นำโดย ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พร้อมด้วยคณะครูได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 และมีพิธีการมอบเกียรติบัตรและภาพถ่ายร่วมกันเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาปี 2565

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 23/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ทางโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุได้จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนใน Quarter 4 ปีการศึกษา2565 โดยมีการนำเสนอผลการเรียนรู้และ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างพี่สู่น้อง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Photos from โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ's post 17/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นำโดย นางณัฐกรณ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุที่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมมีดังนี้
1. สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
2.โครงการนักเรียนนักเรียนอาสารอบรู้สู้ภัยโควิด-19
3. มัคนายกน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
4. นักเรียนแกนนำด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565
5. เด็กดีศรีสาธิตวัดพระบรมธาตุ ประจำปีการศึกษา 2565

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เทวโลก ใน Nakhon Chum?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ของพี่อนุบาล3

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


1 ซอยเมฆพัตณ์
Nakhon Chum
62000

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พุธ 07:00 - 17:00
พฤหัสบดี 07:00 - 17:00
ศุกร์ 07:00 - 17:00