ไร่มันสำปะหลัง สวนยางพารา นา

ขยัน อดทน ซื่อตรง มีคุณธรรม.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ไร่มันสำปะหลัง สวนยางพารา นาย จัตุรเทพ เศษรฐีติยะวงค์'s post 14/10/2016

Photos from ไร่มันสำปะหลัง สวนยางพารา นาย จัตุรเทพ เศษรฐีติยะวงค์'s post

Photos from ไร่มันสำปะหลัง สวนยางพารา นาย จัตุรเทพ เศษรฐีติยะวงค์'s post 27/08/2016

โพสที่1

Photos from ไร่มันสำปะหลัง สวนยางพารา นาย จัตุรเทพ เศษรฐีติยะวงค์'s post 04/08/2016

ห้วยบง80 19ไร่
หัวใหญ่ดงมาก

Timeline Photos 10/07/2016

มันห้วยบง80อายุ2เดือน
รองพื้นขี้ไก่ ปุ๋ยสูตร 10-5-5

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Na Phang Hak
36230