องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ

บริการสาธารณประโยชน์กับประชาชนชาว?

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 04/01/2024

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ นายปรีชา ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี2567 ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2567 บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 04/01/2024

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายอดุลย์ ชูยะชัย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่1/2567 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ครูสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับสายสะพายประจำปี2566 ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

03/01/2024

งานเจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ
12 - 20 มกราคม 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 - ประกวดธิดาพญาแล 67
วันที่ 13 มกราคม 2567 - เดินแบบผ้าไทย
วันที่ 14 มกราคม 2567 - ประกวดสุดยอดเมืองชัยภูมิ
วันที่ 15 มกราคม 2567 - แอน อรดี
วันที่ 16 มกราคม 2567 - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
วันที่ 17 มกราคม 2567 - เนส กาแฟ
วันที่ 18 มกราคม 2567- มนต์แคน แก่นคูน
วันที่ 19 มกราคม 2567 - ยังโอม
วันที่ 20 มกราคม 2567 - เสก โลโซ

#งานเจ้าพ่อพญาแล #งานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ #จังหวัดชัยภูมิ #ชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 03/01/2024

ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชน และผู้ที่สนใจ ร่วมเข้าแข่งขันการประกวดวงดนตรีสตริง ชิงถ้วยรางวัล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ การประกวดเต้น Cover Dance ชิงโล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567 โดยองค์การบริหารจังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามโปสเตอร์ สามารถดาวน์โหลดลิ้งข้อมูลได้ผ่าน QR Code ทีแนบมา หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถ Inbox ไปที่
เพจกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ชัยภูมิ https://www.facebook.com/profile.php?id=100094278077467&mibextid=2JQ9oc

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 01/01/2024

วันที่ 1 มกราคม 2567 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ นางทองคุณ หาญเวช เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี และ นำข้าราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า แม่ค้า ร่วมใส่บาตร ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 28/12/2023

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ(ก.จ.จ.ชัยภูมิครั้งที่13/2566)เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยมีพล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูแลนคา ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 27/12/2023

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567 โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 27/12/2023

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบเงินอุดหนุนจัดสรรให้แก่ อปท.ครั้งที่1/2566 โดยมีนายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายวัลลภ ไชยคาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาเขียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 27/12/2023

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและ นางทองคูณ หาญเวช เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่12/2566 ประจำเดือนธันวาคม2566 โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 27/12/2023

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาโรงเรียนสาคริชวิทยา ประจำปี2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาคริชวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 25/12/2023

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมโครงการ Chaiyaphum Smart Economy โดยมีพล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายอดุลย์ ชูยะชัย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา(ห้องพระยาภักดีชุมพล)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 22/12/2023

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โลห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ หอการค้าแฟร์ เทศกาลปิ้งย่างชัยภูมิ ปี4”โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณลานกิจกรรมโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ

วันแรกพบกับศิลปิน ออย แสงศิลป์
23 ธันวาคม 66 ไหมไทย หัวใจศิลป์
24 ธันวาคม 66 วงLกฮ
25 ธันวาคม 66 ปู่จ๋านลองไมค์+เคนน้อย ร้อยลีลา 26 ธันวาคม 66 คอนเสิร์ตการกุศล เดอะพาเลซ & ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 20/12/2023

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดโครงการ Chaiyaphum Smart Economy โดยมีนายอดุลย์ ชูยะชัย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาเขียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 19/12/2023

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการหรือพนักงาครูและบุคคลากรทางการศึกษา(อนุ ก.ครูครั้งที่ 11/2566)โดยมีนายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ่าเอกนันทวุฒิ ป้องขันธ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาเขียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 19/12/2023

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ ว่าที่ร้อยตรีกรัสนัย ผลสนองหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายท่องเที่ยว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่3BB/2566 โดยมีนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 19/12/2023

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายประวิทย์ ตรีสรานุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นางสวรส ปรีชานันท์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประชุมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เกี่ยวกับการปรับปรุงสนามกีฬากลาง เพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงาม เพื่อใช้ในการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่ที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาโรงเรียนประถมศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองชัยภูมิที่มาแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 18/12/2023

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดโครงการ Chaiyaphum Smart Economy โดยมี พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายอดุลย์ ชูยะชัย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาเขียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 18/12/2023

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายปรีชา ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยา(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมงานประจำปี งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด ประจำปี2567 โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 15/12/2023

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โลห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด “ ฟ้า - แดง เกมส์ “ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 ณ สนามโรงเรียนเนินสง่า อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 15/12/2023

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายณัฐสันต์ ฟ้าประธานชัยกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายวัลลภ ไชยคาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทาง ปัญหาและอุปสรรคด้ารนงบประมาณและการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายอนุรักษ์ คุณชล ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 9 พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 15/12/2023

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมี ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมประชาคม ณ ห้องประชุมภูคิ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 08/12/2023

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (ปีที่ 33) ประจำปี 2566 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) พร้อมมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศ ลำดับที่ 1-3 ประกอบไปด้วย

ประเภททีมชาย
ลำดับที่ 1 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านสะพานหิน จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่ 3 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ

ประเภททีมหญิง
ลำดับที่ 1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 2 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 3 โรงเรียนปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ณ โรงยิมโรงเรียนเพชรวิทยาคาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 07/12/2023

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายเรนทิราเทพยวดี โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี ณ วัดทรงศิลาพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 07/12/2023

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล)โดยมีนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 06/12/2023

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 โดยมี นายวัลลภ ไชยคาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องพระยาภักดีชุมพล ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 06/12/2023

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 และ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 โดยมี พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมสภา(ห้องพระยาภักดีชุมพล)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 05/12/2023

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ว่าที่ร้อยตรี กรัสนัย ผลสนองหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชนสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาธิคุณ และจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอาณาจักรสวนหินล้านปี มอหินขาว โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณมอหินขาว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา บ้านวังคำแคน หมู่ที่9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 05/12/2023

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมีนาจสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 03/12/2023

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะครูนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโซนหุบเขาครั้งที่ 48 โดยมีนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 01/12/2023

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายวัลลภ ไชยคาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี กรัสนัย ผลสนอง หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ จ่าเอกณัฐพล ประทาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ)เดินทางมารับตำแหน่งใหม่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมภูคิ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 30/11/2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารชัยภูมิ พร้อมด้วย นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และคณะสมาชิกสภาองคผมการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคต ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 โดยมีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (kICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 30/11/2023

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายประวิทย์ ตรีสรานุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะครู-นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามุกดาหารเกมส์ ครั้งที่43 ณ ห้องประชุมพระยาภักดีชุมพล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 30/11/2023

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ(ก.จ.จ.ชัยภูมิครั้งที่12/2566)เพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยมีนายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายนายวัลลภ ไชยคาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูแลนคา ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 29/11/2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการสังกัดส่วนราชการอื่น มาดำรงตำแหน่งข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวัลลภ ไชยคาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ จ่าเอกนันทวุฒิ ป้องขันธ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ คณะกรรมการส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมเขาเขียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 29/11/2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมให้การต้อนรับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ภาค4ในการเข้าตรวจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมภูคิ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 29/11/2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายประวิทย์ ตรีสรานุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 28/11/2023

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายประวิทย์ ตรีสรานุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ นายอดุลย์ ชูยะชัย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่7/2566 โดยมีนายนัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ นายวัลลภ ไชยคาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ's post 23/11/2023

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้นายไถง ครอบบัวบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นเรียน(CIassroom Meeting)ภาคเรียนที่2/2566 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนที่ได้รับผลการเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ลำดับที่ดี และ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัล โดยมีนายอนุชา ขวาไทย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Mueang Chaiyaphum District?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายก...
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมงานประช...
#เปิดค่าการมองเห็น
วันที่ 9 พฤศจิกายน2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด อบรมโครงการโครงการหนึ...
วันที่ 9 พฤศจิกายน2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด อบรมโครงการโครงการหนึ...
วันที่ 9 พฤศจิกายน2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด อบรมโครงการโครงการหนึ...
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง องค์การบร...
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ อุระวัฒนพันธุ์ สมาชิก...
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค...
เรือกำจัดวัชพืชและผักตบลุยเคลียพื้นที่ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาย1
Mueang Chaiyaphum District
36000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Mueang Chaiyaphum District (แสดงผลทั้งหมด)
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
ถนนองค์การบริหารสาย 2
Mueang Chaiyaphum District, 36000

ให้ความรู้ ให้การศึกษาทางด้านวิทยา