โรงกลึง ส.พัฒนาตาก, Muang Tak Videos

Videos by โรงกลึง ส.พัฒนาตาก in Muang Tak. รับจ้าง กลึง เชื่อม มิลลิ่ง คว้านเสื

รับทำเฟื่อง...

Other โรงกลึง ส.พัฒนาตาก videos

รับทำเฟื่อง...

รับ..ไสหน้า...ฯลฯ...

รับทำเฟือง....ฯลฯ..

ทำมีด. เครื่องพับ