สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

PB Inkjet Suphanburi
PB Inkjet Suphanburi
227/9 หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่, Suphan Buri
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
17/1 หมู่4 ถ.มาลัยเเมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, Suphan Buri
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส
9 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่, Suphan Buri
รถยก รถสไลด์ แต๊กสุพรรณบุรี
รถยก รถสไลด์ แต๊กสุพรรณบุรี
8/6 ถ.พันศรโยธา ต.รั้วใหญ่, Suphan Buri
ไข่ไก่ชัยพร
ไข่ไก่ชัยพร
75 ถ.พันศรโยธา ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง, Suphan Buri
ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาต
ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาต
150/14 ม.8 ตำบลบ้านโพธฺ์, Suphan Buri
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเจ้าพร
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเจ้าพร
ถนน พระพันวษา, Suphan Buri
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพ
950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง, Suphan Buri
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึก
งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึก
950, Suphan Buri
ส.การไฟฟ้า ไลด์แอนด์ซาวด์
ส.การไฟฟ้า ไลด์แอนด์ซาวด์
Suphan Buri 72130
ร้านธงชาติ ธงในหลวง อาเซียน
ร้านธงชาติ ธงในหลวง อาเซียน
Suphan Buri 72160
บ้านสวนจิรานนท์
บ้านสวนจิรานนท์
91/8, Suphan Buri
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพ
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพ
Suphan Buri
JOYcoffee
JOYcoffee
ตลาดนัดหนองกุฎีทอง, Suphan Buri
สถานที่ทั้งหมดในจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ทั้งหมดในจังหวัดสุพรรณบุรี
190/7 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, Suphan Buri

ความคิดเห็น

ในบอกเขากลับวันเสาร์ไงนี่ทำไมยังอยู่อีกเยนวันเสาร์แล้วนะ5/06/2564เวลา16:17น.เขาว่าจะออกจากพื้นที่ไม่ใช่เหรอครับวัวฝูงใหญ่อ่ะครับมาจากที่ไหน
ไม่ทราบว่าช่วงนี้ปศุสัตว์มีออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า บริการทำหมันสุนัข แมว ฟรี บ้างไหมคะ
วันที่25/2/2563 เวลา14.30น.
นายวัชระ ศะศิประภา ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง นายขวัญชัย เนตรน้อย นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่สนใจโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ2563
ในการนี้ นางอัจฉรา ศะศิประภา ผญ.บ้านทุ่งดินดำ หมู่ที่4 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ปางรัศมี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/เลขานุการกลุ่มผู้เลี้ยงโค นายพิชัย บุญมี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคบ้านโข้ง หมู่ที่4 จากธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดําริ ให้การต้อนรับ
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ริมถนนสาย สุพรรณ-ชัยนาท (340) บริเวณศูนย์ราชการใหม่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการบริการเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ และได้รับความรู้ที่มีค่ายิ่งจาก คุณกัญจน์พสิษฐ์ รักการดี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นมัคคุเทศก์อาสานำบรรยาย ทางเราคณะแก้วทัวร์ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยความจริงใจมาไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
มีหมา 5 ตัว
ฉีดวัคซีนครบแล้วตาม พรบ.

คลีนิค สัตว์แพทย์ ซอย.15
พรบ.450 = 2,250 บาท
ฝากถามสำนักงานปศุสัตว์ระนองน๊ะจะไปขึ้นที่ไหน
วันไข่โลก
เป็นเเพะอีกพันธุ์ที่น่าสนใจ
เรื่องใกล้ตัวที่ควรทราบ!!!
สาระดีๆ สำหรับคนเลี้ยงหมู 🐷🐷🐷
โรค African Swin Fever
ห่านหัวสิงโต🐤

นำการผลิตปศุสัตว์สู่มาตรฐานสากล ที่อยู่ 26 ม.4 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 035-555466, 035-555597 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดเหมือนปกติ

29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
07/04/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
31/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
25/03/2022
ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง 25/03/2022

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง           ในวันท

ปศอ.สามชุก ออกตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 25/03/2022

ปศอ.สามชุก ออกตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ปศอ.สามชุก ออกตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ปศอ.สามชุก ออกตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ปศอ.สามชุก ออกตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม             วันที่ 22-

ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 25/03/2022

ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์           วันที่ 24 มีนาคม 2565 กลุ

21/03/2022
21/03/2022
18/03/2022
ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภออู่ทอง 18/03/2022

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภออู่ทอง

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภออู่ทอง

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภออู่ทอง ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภออู่ทอง           ในวันที่ 17 ม

ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริกรทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ ต.สนามชัย 18/03/2022

ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริกรทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ ต.สนามชัย

ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริกรทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ ต.สนามชัย

ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริกรทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ ต.สนามชัย ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริกรทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่ ต.สนามชัย            วันที่ 17 มีนาคม 2565 น

ปศุสัตว์ฺสุพรรณฯ ร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 18/03/2022

ปศุสัตว์ฺสุพรรณฯ ร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ปศุสัตว์ฺสุพรรณฯ ร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ปศุสัตว์ฺสุพรรณฯ ร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปศุสัตว์ฺสุพรรณฯ ร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง             วันศุกร์ที่ 18 มีนา

17/03/2022
16/03/2022
16/03/2022
สุพรรณฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ใน 16/03/2022

สุพรรณฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ใน

สุพรรณฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในพื้นที่ อ.สามชุก

สุพรรณฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ใน สุพรรณฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในพื้นที่ อ.สามชุก  

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบ 16/03/2022

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบ

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภอบางปลาม้า

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบ ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภอบางปลา

ปศอ.ด่านช้าง ชี้แจงและให้คำแนะนำโครงการล้านละร้อย ในพื้นที่ ต.วังคัน 15/03/2022

ปศอ.ด่านช้าง ชี้แจงและให้คำแนะนำโครงการล้านละร้อย ในพื้นที่ ต.วังคัน

ปศอ.ด่านช้าง ชี้แจงและให้คำแนะนำโครงการล้านละร้อย ในพื้นที่ ต.วังคัน

ปศอ.ด่านช้าง ชี้แจงและให้คำแนะนำโครงการล้านละร้อย ในพื้นที่ ต.วังคัน ปศอ.ด่านช้าง ชี้แจงและให้คำแนะนำโครงการล้านละร้อย ในพื้นที่ ต.วังคัน             วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายอภ

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ออกหน่วยทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง 15/03/2022

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ออกหน่วยทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ออกหน่วยทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง

ปศุสัตว์สุพรรณฯ ออกหน่วยทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง ปศุสัตว์สุพรรณฯ ออกหน่วยทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง            วันท

14/03/2022
14/03/2022

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

กรมปศุสัตว์ รวมพลังต้าน COVID-19
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน จ.สุพรรณบุรี
การขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์
ปศุสัตว์ OK

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


26 ม.4 ต.รั้วใหญ่
Muang Suphan
72000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30