สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

นำการผลิตปศุสัตว์สู่มาตรฐานสากล

ที่อยู่ 26 ม.4 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 035-555466, 035-545477 โทรสาร. 035-555597 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมบูรณาการการทำงานในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567 20/11/2023

ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมบูรณาการการทำงานในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง

ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมบูรณาการการทำงานในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567 ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมบูรณาการการทำงานในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567          วันท

ปศอ.สองพี่น้อง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อของเกษตรกรในพื้น 06/11/2023

ปศอ.สองพี่น้อง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่ ต.ดอนมะนาว

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

ปศอ.สองพี่น้อง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อของเกษตรกรในพื้น ปศอ.สองพี่น้อง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่ ต.ดอนมะนาว   &nb

งานมหกรรมโคเนื้อ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5 อ.ด่านช้าง 06/11/2023

งานมหกรรมโคเนื้อ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5 อ.ด่านช้าง

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

งานมหกรรมโคเนื้อ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5 อ.ด่านช้าง งานมหกรรมโคเนื้อ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5 อ.ด่านช้าง          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มส่งเสริมและพ

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏห 03/11/2023

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภอสามชุก

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏห ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภ

ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย หรือโรคคอบวม ประจำ 03/11/2023

ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย หรือโรคคอบวม ประจำปีงบประมาณ 2567

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง

ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย หรือโรคคอบวม ประจำ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย หรือโรคคอบวม ประจำปีงบประมาณ 2567    

ปศอ.หนองหญ้าไซ มอบกระบือให้กับเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด 26/10/2023

ปศอ.หนองหญ้าไซ มอบกระบือให้กับเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ

ปศอ.หนองหญ้าไซ มอบกระบือให้กับเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด ปศอ.หนองหญ้าไซ มอบกระบือให้กับเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ           

25/10/2023

โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพิ่มเสริมสภาพคล่องเกษตรกร ปี 2566

25/10/2023

เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปี 2566
วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2566
สมัครได้ที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 555 519
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 555 466
(ตามวันและเวลาราชการ)

25/10/2023

เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ปี 2566
วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2566
สมัครได้ที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 555 519
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 555 466
(ตามวันและเวลาราชการ)

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏห 25/10/2023

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏห ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภ

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏห 25/10/2023

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏห ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภ

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏห 25/10/2023

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏห ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภ

ตรวจติดตามโรงฆ่าสุกรและสัตว์ปีกในพื้นที่อำเภอด่านช้าง 25/10/2023

ตรวจติดตามโรงฆ่าสุกรและสัตว์ปีกในพื้นที่อำเภอด่านช้าง

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง

ตรวจติดตามโรงฆ่าสุกรและสัตว์ปีกในพื้นที่อำเภอด่านช้าง ตรวจติดตามโรงฆ่าสุกรและสัตว์ปีกในพื้นที่อำเภอด่านช้าง         วันที่ 16 ตุลาคม 2566 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏห 25/10/2023

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏห ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภ

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏห 25/10/2023

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏห ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภ

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏห 25/10/2023

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏห ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภ

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎห 19/10/2023

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ

ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎห ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอ

16/10/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ และแกะ ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง สามารถเข้ามาเบิกวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) เพื่อนำไปฉีดให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป...

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอบคุณครับ 🙏🏻

16/10/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ และแกะ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สามารถเข้ามาเบิกวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) เพื่อนำไปฉีดให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป...
#อย่าลืมนำกระติกใส่น้ำแข็งมาด้วยนะครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

16/10/2023

โครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกร ปี 2566

ครอบครัวปศุสัตว์สุพรรณบุรี ติดตามนิเทศงานและตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 16/10/2023

ครอบครัวปศุสัตว์สุพรรณบุรี ติดตามนิเทศงานและตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี

ครอบครัวปศุสัตว์สุพรรณบุรี ติดตามนิเทศงานและตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี ครอบครัวปศุสัตว์สุพรรณบุรี ติดตามนิเทศงานและตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี          วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

ตรวจติดตามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/2567 ในพื้นที่ อ.อู่ทอง 12/10/2023

ตรวจติดตามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/2567 ในพื้นที่ อ.อู่ทอง

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง

ตรวจติดตามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/2567 ในพื้นที่ อ.อู่ทอง ตรวจติดตามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/2567 ในพื้นที่ อ.อู่ทอง          วันที่ 12 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุ

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ 12/10/2023

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ          วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.

ครอบครัวปศุสัตว์สุพรรณบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ 11/10/2023

ครอบครัวปศุสัตว์สุพรรณบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก

ครอบครัวปศุสัตว์สุพรรณบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ครอบครัวปศุสัตว์สุพรรณบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่          วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 นายไชยญา เจริ

มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พื้นที่ ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ 09/10/2023

มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พื้นที่ ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ

มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พื้นที่ ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พื้นที่ ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ          วันจันทร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทองออกสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร 20/09/2023

สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทองออกสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทองออกสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทองออกสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร          วันที่ 14 - 15 กันยายน 2566 สำนักงานปศุ

ตรวจท้องกระบือ กลุ่มธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย 20/09/2023

ตรวจท้องกระบือ กลุ่มธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

ตรวจท้องกระบือ กลุ่มธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย ตรวจท้องกระบือ กลุ่มธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง    

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ อ.สามชุก 20/09/2023

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ อ.สามชุก

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ อ.สามชุก การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ อ.สามชุก           วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามช

ติดตามและจัดเก็บข้อมูลการปลูกพืชอาหารสัตว์ งบพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566 20/09/2023

ติดตามและจัดเก็บข้อมูลการปลูกพืชอาหารสัตว์ งบพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

ติดตามและจัดเก็บข้อมูลการปลูกพืชอาหารสัตว์ งบพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566 ติดตามและจัดเก็บข้อมูลการปลูกพืชอาหารสัตว์ งบพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566           วันจันทร์ที่ 11 กัน

ผ่าตัดทำหมันสุนัข ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 20/09/2023

ผ่าตัดทำหมันสุนัข ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

ผ่าตัดทำหมันสุนัข ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 ผ่าตัดทำหมันสุนัข ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1          วันที่ 19 กันยายน 2566 สำนักงานปศุส

สำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร พื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี 20/09/2023

สำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร พื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร พื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี สำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร พื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี          วันที่ 14 - 18 กันยายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อ

โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา 20/09/2023

โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ พื้นที่ ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ออกสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร 20/09/2023

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ออกสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ออกสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ออกสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร           วันที่ 14 - 15 กันยายน 2566 สำนักง

ตรวจประเมินสนามซ้อมชนไก่ ในพื้นที่ ต.สามชุก อ.สามชุก 12/09/2023

ตรวจประเมินสนามซ้อมชนไก่ ในพื้นที่ ต.สามชุก อ.สามชุก

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

ตรวจประเมินสนามซ้อมชนไก่ ในพื้นที่ ต.สามชุก อ.สามชุก ตรวจประเมินสนามซ้อมชนไก่ ในพื้นที่ ต.สามชุก อ.สามชุก           วันที่ 4 กันยายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอส

สุ่มตรวจการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคขุน ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ 12/09/2023

สุ่มตรวจการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคขุน ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

สุ่มตรวจการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคขุน ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ สุ่มตรวจการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคขุน ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ          วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 สำน

มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พื้นที่ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง 12/09/2023

มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พื้นที่ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พื้นที่ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง  มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พื้นที่ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง          วันที่ 2

ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ในพื้นที่ อ.อู่ทอง 12/09/2023

ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ในพื้นที่ อ.อู่ทอง

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ในพื้นที่ อ.อู่ทอง  ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ในพื้นที่ อ.อู่ทอง         วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 สำนักงานปศุส

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี 2566 ในพื้นที่ อ.หนอง 04/09/2023

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี 2566 ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี 2566 ในพื้นที่ อ.หนอง โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี 2566 ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ        &n

มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.อู่ทอง 04/09/2023

มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.อู่ทอง

#ครอบครัวปศุสัตว์
#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.อู่ทอง  มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.อู่ทอง         วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ส

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Muang Suphan?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก🍼#ครอบครัวปศุสัตว์#ครอบครัวปศุสัตว์_ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนการดื่มนมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ในโอกาสวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็น...
การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน จ.สุพรรณบุรี
การขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์
ปศุสัตว์ OK

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


26 ม. 4 ต. รั้วใหญ่
Muang Suphan
72000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30