สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน - พมจ.น่าน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน - พมจ.น่าน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน
599 หมู่ 11, Nan
สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกี
ศาลากลางจังหวัดน่าน และ สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน, Nan
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ถ. น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน , Nan
สสว.ศูนย์ OSS น่าน
สสว.ศูนย์ OSS น่าน
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
สำนักงานสัสดีจังหวัดน่าน
สำนักงานสัสดีจังหวัดน่าน
สำนักงานสัสดีจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน, Nan
ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท
ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท
ซอย 3 ร่วมใจพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
2 ถนน รอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก
ตำรวจท่องเที่ยวน่าน Nan Tourist Police
ตำรวจท่องเที่ยวน่าน Nan Tourist Police
ศูนย์ราชการน่าน, Nan
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
152 หมูที่ 2 ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน, Nan
Thepsiam Fiber
Thepsiam Fiber
343/2 ถ.สุมนเทวราช
แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัด
แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัด
แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 150 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง, Nan
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่
96
โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิ
โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิ
37/35 ถ.ข้าหลวง ต.ในเวียง
น่านซัพพลาย - 2540
น่านซัพพลาย - 2540
33/47 ถ.เปรมประชาราษฎร์
วิทยาลัยชุมชนน่าน
วิทยาลัยชุมชนน่าน
10 หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ใต้, Nan

ความคิดเห็น

ก่อนจะพัฒนาสังคม ช่วยพัฒนาเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้วยคับ เพราะชาวบ้านโทรไปติดต่องานไม่ได้เลย ขอบคุณครับ
ช่วยเหลือครอบครัวผมด่วนที่สุดและยากจนขอให้เจ้าหน้าที่ส่งคนเข้ามาดูแลในส่วนนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ของพม.จังหวัดน่าน
ให้การช่วยเหลือเร่งด่วนที่สุดและมอบเงินส่วนหนึ่งให้กับครอบครัวในโอกาสต่อไป และขอปรึกษาท่านทั้งหลายที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยหากหน่วยงานพม.จังหวัดน่าน
และส่งเจ้าหน้าที่ลงมาพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในท้อง
ถิ่น(องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง) ต่อไปด้วยครับผม จึงขอแจ้งมาให้ทุกๆท่านได้ทราบโดยทั่วกัน มาณ.ที่นี้
๖/๐๒/๒๕๖๓ จาก............. นายธีระพันธ์ ใบยา
ขอความช่วยเหลือด่วนที่สุด คือครอบครัวผมยากจนมากๆครับผม ความหวังและความตอบแทนระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับประชาชนอย่างเราๆรีบส่งเจ้าหน้าที่ลงมาให้การช่วย
เหลือแบบเร่งด่วนที่สุดครับ ถ้ามีอะไรก็รีบตอบมาในเพจนี้ครับ
หวังว่าเราและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้คงร่วมงานกันอีกนะครับผม
ช่วยอับเดทข่าวสารด้วยครับเงินสงเคราะห์บุตรไม่เข้าเพราะเหตุใด ทั้งที่บางคนเข้าแล้ว
เงินเดือนอุหนุนเด็กแรกเกิดได้เมื่อไหร่ครับ
6เดือนแล้ว ยังไม่ได้เลย
เวปไซค์ พมจ.น่านเข้าไม่ได้เหรอคะ

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน - พมจ.น่าน, หน่วยงานราชการ, ศาลากลางจังหวัดน่าน, Muang Nan.

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

nan.m-society.go.th

ที่อยู่


ศาลากลางจังหวัดน่าน
Muang Nan
55000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Muang Nan (แสดงผลทั้งหมด)
สสว.ศูนย์ OSS น่าน สสว.ศูนย์ OSS น่าน
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Muang Nan, 55000

สสว. จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

แขวงทางหลวงน่านที่ 1 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
Muang Nan, 55000

แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ควบคุมดูแลรักษาทางหลวงในพื้นที่จังหวัดน่าน