ร้านตาแก้วการพิมพ์

ร้านตาแก้วการพิมพ์

รับพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร พิมพ์การ์ดง?

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 21/08/2022

จัดส่งซองกฐิน 2000 ซอง...... ปลายทางเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กราบขอบพระคุณ ท่านพระครูปลัดรัฐกร วัดแม่อีด อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 03/06/2022

เปิดเทอมขอปังๆๆ แบบนี้ไปตลอด นะคร้า พร้อมลุย สองร้อยกว่า เล่ม ด่วนๆๆ

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 19/10/2018

ฤดูกาลซองกฐิน กราบขอบพระคุณ ทางวัดบ้านตาแก้ว - วัดบ้านฝาง - วัดศรีนาเรือง-วัดบ้านต้าม ... งานด่วน ...งานไฟไหม้ ไว้ใจในบริการของเรา... จะดึก จะเช้า ตาแก้วการพิมพ์ พร้อมรับใช้ท่าน คะ ....

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 13/09/2017

รับงานบ่าย.....ด่วนแค่ไหน...ดึกแค่ไหน....ทางร้านจัดให้คะ....กราบขอบพระคุณ พระจำเริญ จิตตสํวโร (เจ้าอาวาสวัดนาเงิน (วัดนาหิน) ที่ให้ความไว้วางใจทางร้านรับใช้ท่านจัดทำซองกฐิน กราบขอบพระคุณมากคะ

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 26/07/2017

กราบขอบพระคุณทางเจ้าภาพมหากฐิน...ถวายวัดจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างโบสถ์ อนุโมทนาสาธุ ๆๆๆ (500 ชุด)...และทางเจ้าภาพงานสีดำ บ้านตาแก้ว (700 ชุด)

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 06/12/2016

วันนี้ทางร้านตาแก้วการพิมพ์ขอกราบขอบพระคุณ...... พระมหาศุภวิทย์ สุจิตโต เจ้าอาวาส วัดกลางทุ่ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ...ที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้านตาแก้วการพิมพ์..... จัดพิมพ์ซองผ้าป่าสามัคคี ต้อนรับปีใหม่ จำนวน 2,000 ชุด เพื่อสมทบทุนสร้างท้าวเวสสุวรรณ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงค่ะ ..... เพื่อนๆ ในเฟสทุกๆ ท่าน ขอร่วมบุญได้ที่ พระมหาศุภวิทย์ เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง 092-5259444 ได้นะคะ

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 03/12/2016

ทางร้านกราบขอบพระคุณคณะญาติ บ้านป่าคา ต.บ่อสวก ที่ให้ความไว้วางใจ มอบให้ทางร้านจัดพิมพ์ซองงานสีดำ.... และงานแต่งบ้านเรือง หมู่ ๓ ... และงานบวชบ้านเรือง หมู่ ๓ ....มา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณคะ

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 28/11/2016

วันนี้ทางร้านขออนุโมทนา สาธุ กับน้อง ติม... คุณอัจฉราพร รวมเงิน ที่ให้ความไว้วางใจ มอบให้ทางร้านจัดพิมพ์ซองผ้าป่า เพื่อถวายที่วัดผาสิงห์ ขอผลบุญหนุนนำ ให้น้อง และครอบครัว ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 23/11/2016

วันนี้ทางร้านกราบขอบพระคุณคณะญาติ บ้านซาวหลวง ต.บ่อสวก ที่ให้ความไว้วางใจ มอบให้ทางร้านจัดพิมพ์ซองงานสีดำ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 20/11/2016

ทางร้านตาแก้วการพิมพ์ขอกราบขอบพระคุณ...... พระมหาศุภวิทย์ สุจิตโต เจ้าอาวาส วัดกลางทุ่ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ...ที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้านตาแก้วการพิมพ์..... จัดพิมพ์ซองผ้าป่าสามัคคี ต้อนรับปีใหม่ จำนวน 2,000 ชุด เพื่อสมทบทุนสร้างท้าวเวสสุวรรณ และท้าววิรุฬหก ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงค่ะ (พร้อมส่งคะ พระอาจารย์)

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 20/11/2016

กราบขอบพระคุณ ท่านพระครูปลัดรัฐกรสนฺตจิตฺโต (อาจารย์หนึ่ง) เจ้าอาวาสวัดแม่อีด ปากทางถ้ำเชียงดาว เลขานุการเจ้าคณะอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้านตาแก้ว การพิมพ์ จัดพิมพ์ซองทำบุญประเพณีปีใหม่ไตย ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง ...(พร้อมส่งเย็นนี้คะ)...

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 17/11/2016

ทางร้านกราบขอบพระคุณ พระจำเริญ จิตตสํวโร (เจ้าสำนักสงฆ์บ้านนาหิน ต.นาซาว) ที่ให้ความไว้วางใจทางร้านรับใช้ท่านจัดทำซองผ้าป่า กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้คะ

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 14/11/2016

ทางร้านกราบขอบพระคุณ ทางเจ้าภาพงานบวชบ้านศรีเกิด ต.ไชยสถาน และงานแต่งบ้านต้าม ต.บ่อสวก ที่ให้ความไว้วางใจทางร้านรับใช้ท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้คะ

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 13/11/2016

ทางร้านกราบขอบพระคุณ ท่านกำนัน ต.บ่อสวก ที่ให้ความไว้วางใจทำการ์ดงานบวช 1,000 ชุด และทางเจ้าภาพขึ้นบ้านใหม่ บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Timeline photos 13/11/2016

วันนี้ทางร้านกราบขอบพระคุณคณะญาติ บ้านป่าฝางสามัคคี ต.บ่อสวก ที่ให้ความไว้วางใจ มอบให้ทางร้านจัดพิมพ์ซองงานขาวดำ 800 ชุด ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 24/10/2016

วันนี้ทางร้านกราบขอบพระคุณคณะญาติ บ้านนามน หมู่ 7 ต.บ่อสวก และ ทางคณะญาติบ้านป่าคา หมู่ 2 ต.บ่อสวก และทางคณะญาติบ้านสะไมย์ หมู่ 2 ต.นาซาว ที่ให้ความไว้วางใจ มอบให้ทางร้านจัดพิมพ์ซองงานขาวดำ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 12/10/2016

ทางร้านกราบขอบพระคุณคณะญาติ บ้านนาปงพัฒนา หมู่ 11 ต.บ่อสวก และ ทางคณะญาติบ้านสวกพัฒนา หมู่ 10 ที่ให้ความไว้วางใจ มอบให้ทางร้านจัดพิมพ์ซองงานขาวดำ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 12/10/2016

ขอกราบขอบพระคุณ ท่านพระครูปลัดรัฐกรสนฺตจิตฺโต (อาจารย์หนึ่ง) เจ้าอาวาสวัดแม่อีด ปากทางถ้ำเชียงดาว เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้านตาแก้ว การพิมพ์ จัดพิมพ์ซองกฐินสามัคคี ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง ...(พร้อมส่ง).....

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 10/10/2016

ทางร้านกราบขอบพระคุณคณะญาติ บ้านนามน ต.บ่อสวก ที่ให้ความไว้วางใจ มอบให้ทางร้านจัดพิมพ์ซองงานขาวดำ และขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้ใหญ่ และท่านผู้ช่วยสาวสวย บ้านตาแก้ว ต.ไชยสถาน ที่ให้ความไว้วางใจจัดพิมพ์ซองกฐิน มา ณ ที่นี้

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 09/09/2016

ทางร้านกราบขอบพระคุณ ป.สุทธิพงษ์ ได้ให้ความไว้วางใจในการจัดทำรูปเล่มรายงาน ของบ้านเชียงยืน บ้านใหม่รุ่งเรือง เพื่อนำเสนอ อพท.น่าน คะ กราบขอบพระคุณคะ

Timeline photos 09/09/2016

ทางร้านตาแก้วการพิมพ์ กราบขอบพระคุณ คณะกรรมการน้ำประปา (ผู้ช่วยฯ บ้านหนองคนสวย) บ้านตาแก้ว ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน ที่ให้ความไว้วางใจในการจัดทำบิลน้ำประปาหมู่บ้าน พร้อมส่งคะ

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 08/09/2016

ทางร้านกราบขอบพระคุณคณะญาติ บ้านห้วยเลียบ ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา ที่ให้ความไว้วางใจ มอบให้ทางร้านจัดพิมพ์ซองงานขาวดำ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 04/09/2016

ทางร้านตาแก้วการพิมพ์ขอกราบขอบพระคุณ ท่านพระมหาศุภวิทย์ สุจิตโต ท่านเจ้าวัดกลางทุ่ง อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้านตาแก้ว การพิมพ์ จัดพิมพ์ซองทำบุญมหากฐินทาน ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงค่ะ (พร้อมส่งพรุ่งนี้เช้าคะ พระอาจารย์) ....

Timeline photos 04/09/2016

ทางร้านกราบขอบพระคุณคณะญาติ บ้านนาปงพัฒนา หมู่ 11 ต.บ่อสวก ที่ให้ความไว้วางใจ มอบให้ทางร้านจัดพิมพ์ซองงานขาวดำ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Timeline photos 04/09/2016

ทางร้านกราบขอบพระคุณคณะญาติ บ้านนามน หมู่ 7 ต.บ่อสวก ที่ให้ความไว้วางใจ มอบให้ทางร้านจัดพิมพ์ซองงานขาวดำ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 03/09/2016

กราบขอบพระคุณทางเจ้าภาพกฐิน วัดบ้านบุ้ง ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน ที่ให้ความไว้วางใจ มอบให้ทางร้านจัดพิมพ์ซองกฐิน ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ (ออร์เดอร์เพิ่มเติม)

Timeline photos 03/09/2016

กราบขอบพระคุณทางคณะกรรมการประปา บ้านนามน ที่ออร์เดอร์ บิลประปา หมู่บ้าน

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 30/08/2016

ทางร้านขอกราบขอบพระคุณ ท่านพระมหาศุภวิทย์ สุจิตโต ท่านเจ้าวัดกลางทุ่ง อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้านตาแก้ว การพิมพ์ จัดพิมพ์ซองทำบุญมหากฐินทาน ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงค่ะ (พร้อมส่งคะ พระอาจารย์)

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 29/08/2016

ทางร้านกราบขอบพระคุณคณะญาติๆ บ้านฝายแก อ.เมืองน่าน และทางคณะญาติบ้านห้วยเลียบ ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา และคณะญาติบ้านดอนอุดม ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน ที่ให้ความไว้วางใจ มอบให้ทางร้านจัดพิมพ์ซองงานขาวดำ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Photos from ร้านตาแก้วการพิมพ์'s post 25/08/2016

กราบขอบพระคุณทางเจ้าภาพกฐิน วัดบ้านบุ้ง ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน ที่ให้ความไว้วางใจ มอบให้ทางร้านจัดพิมพ์ซองกฐิน ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท โฆษณาและการตลาด ใน Muang Nan?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


128/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Muang Nan
55000

บริการสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆใน Muang Nan (แสดงผลทั้งหมด)
น่านสกรีนเทค น่านสกรีนเทค
ถนน สุมนเทวราช
Muang Nan, 55000

ศูนย์รวมงานสกรีนและงานปักครบวงจร และรับผลิตสิ่งพิมพ์ระบบดิจิตอล (PRINT ON DEMAND)